Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 23 februari 2020. Database contains 22699 unique substances and contains information from 98556 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
4-[(4-amino-5-methoxy-o-tolyl)azo]-5-[(phenylsulphonyl)oxy]naphthalene-2,7-disulphonic acid
204-190-8 117-44-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-hydroxy-2-methylquinoline-4-carboxylic acid
204-198-1 117-57-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzidine-2,2'-disulphonic acid
204-200-0 117-61-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-aminonaphthalene-1,5-disulphonic acid
204-201-6 117-62-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-[(6-amino-1-hydroxy-3-sulpho-2-naphthyl)azo]-3-hydroxy-7-nitronaphthalene-1-sulphonic acid
204-203-7 117-69-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
9,10-dioxoanthracene-2-carboxylic acid
204-207-9 117-78-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dichlone
204-210-5 117-80-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(2-ethylhexyl) phthalate 204-211-0 117-81-7 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(2-ethylhexyl) phthalate 204-211-0 117-81-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,5-diacetamido-2,4,6-triiodobenzoic acid
204-223-6 117-96-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
7-aminonaphthalene-1,3,6-trisulphonic acid
204-229-9 118-03-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(3-amino-4-chlorobenzoyl)benzoic acid
204-230-4 118-04-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Cinchonine
204-234-6 118-10-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6-aminonaphthalene-1,3-disulphonic acid
204-246-1 118-33-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,4,5-trimethoxybenzoic acid
204-248-2 118-41-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hydroxychloroquine
204-249-8 118-42-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-chlorophthalic anhydride
204-251-9 118-45-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-oxo-1-(4-sulphophenyl)-2-pyrazoline-3-carboxylic acid
204-254-5 118-47-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
204-255-0 118-48-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dichloro-5,5-dimethylhydantoin
204-258-7 118-52-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phenyl salicylate
204-259-2 118-55-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Homosalate
204-260-8 118-56-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzyl salicylate
204-262-9 118-58-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexyl salicylate
204-263-4 118-60-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl salicylate
204-265-5 118-61-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6-dichlorotoluene
204-269-7 118-69-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-hydroxy-2-methyl-4-pyrone
204-271-8 118-71-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-hydroxy-2-methyl-4-pyrone
204-271-8 118-71-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrachloro-p-benzoquinone
204-274-4 118-75-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrachloro-p-benzoquinone
204-274-4 118-75-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4,6-tribromophenol
204-278-6 118-79-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,6-tribromophenol
204-278-6 118-79-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2',6,6'-tetra-tert-butyl-4,4'-methylenediphenol
204-279-1 118-82-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
5-chloro-α,α,α-trifluoro-2-nitrotoluene
204-280-7 118-83-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-aminotoluene-2-sulphonic acid
204-282-8 118-88-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
o-toluic acid
204-284-9 118-90-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chlorobenzoic acid
204-285-4 118-91-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Anthranilic acid
204-287-5 118-92-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Anthranilic acid
204-287-5 118-92-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Anthranilic acid
204-287-5 118-92-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2'-hydroxyacetophenone
204-288-0 118-93-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4,6-trinitrotoluene
204-289-6 118-96-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
[2R[2R*(4R*,8R*)]]-3,4-dihydro-2,8-dimethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2H-benzopyran-6-ol
204-299-0 119-13-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
m-(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl)benzenesulphonic acid
204-303-0 119-17-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4-dinitroanisole
204-310-9 119-27-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
8-aminonaphthalene-2-sulphonic acid
204-311-4 119-28-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-nitro-p-toluidine
204-314-0 119-32-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-nitro-p-cresol
204-315-6 119-33-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methyl salicylate
204-317-7 119-36-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl salicylate
204-317-7 119-36-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phthalazin-1(2H)-one
204-319-8 119-39-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
7-anilino-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonic acid
204-320-3 119-40-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
7-anilino-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonic acid
204-320-3 119-40-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
7-anilino-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonic acid
204-320-3 119-40-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-cyclohexylphenol
204-322-4 119-42-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
204-327-1 119-47-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxyiminopropiophenone
204-329-2 119-51-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzoin
204-331-3 119-53-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzoin
204-331-3 119-53-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-chlorobenzhydryl alcohol
204-333-4 119-56-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dicyclohexyl ketone
204-336-0 119-60-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dicyclohexyl ketone
204-336-0 119-60-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzophenone
204-337-6 119-61-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzophenone
204-337-6 119-61-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzophenone
204-337-6 119-61-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
204-340-2 119-64-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
204-340-2 119-64-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Isoquinoline
204-341-8 119-65-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Isoquinoline
204-341-8 119-65-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phthalaldehydic acid
204-342-3 119-67-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-amino-2-(p-aminoanilino)benzenesulphonic acid
204-344-4 119-70-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-aminonaphthalene-2-sulphonic acid
204-351-2 119-79-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-aminonaphthalene-2-sulphonic acid
204-351-2 119-79-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2'-dithiodi(benzoic acid)
204-352-8 119-80-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-dihydrocoumarin
204-354-9 119-84-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4'-amino-2',5'-diethoxybenzanilide
204-363-8 120-00-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-phenyliminodiethanol
204-368-5 120-07-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzyl 2-methoxy-4-prop-1-enylphenyl ether
204-370-6 120-11-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Anthracene
204-371-1 120-12-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Veratraldehyde
204-373-2 120-14-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Naphthalene-2-sulphonic acid
204-375-3 120-18-3 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,4-dimethoxyphenethylamine
204-376-9 120-20-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,4-dimethoxyphenethylamine
204-376-9 120-20-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tropine
204-384-2 120-29-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Clorofene
204-385-8 120-32-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-amino-4-methoxybenzanilide
204-388-4 120-35-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N,N-bis(2-hydroxyethyl)dodecanamide
204-393-1 120-40-1 Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl piperazine-1-carboxylate
204-395-2 120-43-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-diphenylpropane-1,3-dione
204-398-9 120-46-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl 4-hydroxybenzoate
204-399-4 120-47-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzyl benzoate
204-402-9 120-51-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Oxydiethylene dibenzoate
204-407-6 120-55-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Piperonal
204-409-7 120-57-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethyl terephthalate
204-411-8 120-61-6 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
6-methoxy-m-toluidine
204-419-1 120-71-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-methoxy-m-toluidine
204-419-1 120-71-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Indole
204-420-7 120-72-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Di(benzothiazol-2-yl) disulphide
204-424-9 120-78-5 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Pyrocatechol
204-427-5 120-80-9 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Pyrocatechol
204-427-5 120-80-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Pyrocatechol
204-427-5 120-80-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2,4-trichlorobenzene
204-428-0 120-82-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4-dichlorophenol
204-429-6 120-83-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Cyclopentanone
204-435-9 120-92-3 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Cyclopentanone
204-435-9 120-92-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-imidazolidone
204-436-4 120-93-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-methylpyrrolidine
204-438-5 120-94-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-di-tert-pentylphenol
204-439-0 120-95-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-nitrotoluene-2-sulphonic acid
204-445-3 121-03-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-nitrotoluene-2-sulphonic acid
204-445-3 121-03-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-nitrotoluene-2-sulphonic acid
204-445-3 121-03-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-nitrotoluene-2-sulphonic acid
204-445-3 121-03-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-aminoethyldiisopropylamine
204-447-4 121-05-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-chloro-α,α,α-trifluoro-3-nitrotoluene
204-451-6 121-17-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-chloro-α,α,α-trifluoro-3-nitrotoluene
204-451-6 121-17-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-chloro-α,α,α-trifluoro-3-nitrotoluene
204-451-6 121-17-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-amino-6-chlorobenzene-1,3-disulphonamide
204-463-1 121-30-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-amino-6-chlorobenzene-1,3-disulphonamide
204-463-1 121-30-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-amino-6-chlorobenzene-1,3-disulphonamide
204-463-1 121-30-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde
204-464-7 121-32-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Vanillin
204-465-2 121-33-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Vanillic acid
204-466-8 121-34-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethyl 3-phenyloxirane-2-carboxylate
204-467-3 121-39-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethyl borate
204-468-9 121-43-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethyl borate
204-468-9 121-43-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethyl borate
204-468-9 121-43-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triethylamine
204-469-4 121-44-8 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethylamine
204-469-4 121-44-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trimethyl phosphite
204-471-5 121-45-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
8,9,10-trinorborna-2,5-diene
204-472-0 121-46-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-aminobenzenesulphonic acid
204-473-6 121-47-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-aminobenzenesulphonic acid
204-473-6 121-47-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-chloro-α,α,α-trifluoro-m-toluidine
204-475-7 121-50-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzethonium chloride
204-479-9 121-54-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzethonium chloride
204-479-9 121-54-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sulphanilic acid
204-482-5 121-57-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulphanilic acid
204-482-5 121-57-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-acetylsulphanilyl chloride
204-485-1 121-60-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
N-acetylsulphanilyl chloride
204-485-1 121-60-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-acetylsulphanilyl chloride
204-485-1 121-60-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-acetylsulphanilyl chloride
204-485-1 121-60-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4'-sulphamoylacetanilide
204-486-7 121-61-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-oxybis(benzene-1-sulphonyl) dichloride
204-488-8 121-63-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-nitrothiazol-2-ylamine
204-490-9 121-66-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N,N-dimethylaniline
204-493-5 121-69-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N-dimethylaniline
204-493-5 121-69-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3'-hydroxyacetophenone
204-494-0 121-71-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3'-hydroxyacetophenone
204-494-0 121-71-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-chloro-3-nitrobenzene
204-496-1 121-73-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Propyl 3,4,5-trihydroxybenzoate
204-498-2 121-79-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Perhydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine
204-500-1 121-82-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-chloro-4-nitrotoluene
204-501-7 121-86-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloro-4-nitroaniline 204-502-2 121-87-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-amino-5-nitrophenol
204-503-8 121-88-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3'-nitroacetophenone
204-504-3 121-89-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Isophthalic acid
204-506-4 121-91-5 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Isophthalic acid
204-506-4 121-91-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-nitrobenzoic acid
204-508-5 121-92-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
p-methoxypropiophenone
204-512-7 121-97-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4'-methylacetophenone
204-514-8 122-00-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4'-methylacetophenone
204-514-8 122-00-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-chlorobenzoyl chloride
204-515-3 122-01-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-isopropylbenzaldehyde
204-516-9 122-03-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-isopropylbenzaldehyde
204-516-9 122-03-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-nitrobenzoyl chloride
204-517-4 122-04-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2-dimethoxyethylmethylamine
204-520-0 122-07-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phentermine
204-522-1 122-09-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Fenitrothion
204-524-2 122-14-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Cetalkonium chloride
204-526-3 122-18-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzyldimethyl(octadecyl)ammonium chloride
204-527-9 122-19-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1',1''-nitrilotripropan-2-ol
204-528-4 122-20-3 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2,3-propanetriyl trioleate
204-534-7 122-32-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Simazine
204-535-2 122-34-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-phenoxypropionyl chloride
204-536-8 122-35-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-anilinophenol
204-538-9 122-37-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Diphenylamine
204-539-4 122-39-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Diphenylamine
204-539-4 122-39-4 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diphenylamine
204-539-4 122-39-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-benzylideneheptanal
204-541-5 122-40-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethyl orthoformate
204-550-4 122-51-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethyl orthoformate
204-550-4 122-51-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triethyl phosphite
204-552-5 122-52-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triethyl phosphite
204-552-5 122-52-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triethyl phosphite
204-552-5 122-52-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triethyl phosphite
204-552-5 122-52-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-phenylbutenone
204-555-1 122-57-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-epoxypropyl phenyl ether
204-557-2 122-60-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-epoxypropyl phenyl ether
204-557-2 122-60-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-epoxypropyl phenyl ether
204-557-2 122-60-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-epoxypropyl phenyl ether
204-557-2 122-60-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Bis(2-ethylhexyl) sebacate
204-558-8 122-62-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzyl propionate
204-559-3 122-63-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzyl propionate
204-559-3 122-63-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Phenethyl propionate
204-567-7 122-70-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-phenylpropyl acetate
204-569-8 122-72-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N'-dibenzylethylenediammonium di(acetate)
204-572-4 122-75-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phenylacetaldehyde
204-574-5 122-78-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Phenyl acetate
204-575-0 122-79-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4'-aminoacetanilide
204-576-6 122-80-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-methoxyphenylacetone
204-578-7 122-84-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2