Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 17 februari 2020. Database contains 22687 unique substances and contains information from 98486 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
trans,trans-4,4'-di-(1-propenyl)-trans-1,1'-bicyclohexane
434-060-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
trans-(4S,6S)-5,6-dihydro-6-methyl-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-4-ol, 7,7-dioxide
417-290-3 147086-81-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
trans-2-(4-dodecyloxy-3-methoxystyryl)quinoline
400-210-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
trans-2-isopropyl-5-carboxy-1,3-dioxane
445-770-2 42031-28-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
trans-4-(4-chlorophenyl)cyclohexanecarboxylic acid
406-380-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TRANS-4-(CYCLOHEXANE-4'-ONE)1-P-TOLYL-CYCLOHEXANE
435-110-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
trans-4-cyclohexyl-L-proline monohydrochloride
419-160-1 90657-55-9 Intermediate Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
trans-4-pentyl-trans-4'-trifluoromethyl-(1,1'-bicyclohexyl)
453-070-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
trans-4-phenyl-L-proline
416-020-1 96314-26-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
trans-5-(trans-4-ethylcyclohexyl)-2-(3,4,5-trifluorophenyl)-1,3-dioxane
448-110-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
trans-7,7'-dimethyl-(4H,4H')-(2,2')bi[benzo[1,4]thiazinylidene]-3,3'-dione
444-750-0 211387-26-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
trans-N-methyl-2-styryl-[4'-aminomethine-(1-acetyl-1-(2-methoxyphenyl)acetamido)]pyridinium acetate
405-860-4 121315-16-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TRANSLUZONE
424-860-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TREATED CARBON BLACK
419-250-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TREATED CARBON BLACK 11
421-840-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TREATED CARBON BLACK 12
434-780-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TREATED CARBON BLACK 14
425-900-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TREATED CARBON BLACK 5
422-130-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TREATED CARBON BLACK 50A
429-880-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TREATED CARBON BLACK 8
433-880-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TRIACONTYLMETHYL DIMETHYLSILOXANE COPOLYMER WITH STABILISERS
435-770-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Triammonium 4-[2,7-dihydro-3-methyl-2,7-dioxo-1-(3-sulfonatobenzoyl)-3H-naphtho[1,2,3-de]quinoline-6-ylamino]benzene-1,3-disulfonate
461-280-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
triammonium 4-[4-[7-(4-carboxylatoanilino)-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naphthylazo]-2,5-dimethoxyphenylazo]benzoate
432-270-4 221354-37-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TRIAZIN ST PINA
440-660-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TRIAZINE 133 - 38
438-580-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TRIAZINE B
415-980-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tribenuron-methyl (ISO); methyl 2-[N-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-N-methylcarbamoylsulfamoyl]benzoate
401-190-1 101200-48-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tributyltetradecylphosphonium tetrafluoroborate
413-520-1 125792-14-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TRICHLOROSILANE
419-930-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TRICLOPYR (TM) ETHYL ESTER
426-950-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-aminium, N,N,N-trimethyl-, hydroxide (1:1)
610-954-5 53075-09-5 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tricyclopentylphosphine
423-150-2 7650-88-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tridecanamine, N-tridecyl-, branched and linear
309-798-8 101012-97-9 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tridecylamine, branched and linear
289-185-9 86089-17-0 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Triethoxy(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl)silane
435-230-4 101947-16-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Triethoxyisobutylsilane
402-810-3 17980-47-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Triethyl arsenate
427-700-2 15606-95-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Triethylammonium 1-(3-aminophenyl)-1H-tetrazol-5-thiolate
433-000-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Triethylammonium 4-(4-(3-(4-dimethylaminophenyl)prop-2-enylidene)-3-methyl-5-oxo-2-pyrazolin-1-yl)benzenesulfonate
403-560-8 109940-17-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Triethylammonium [N-((2-mercapto-1-oxopropyl)glycinate(2-))O,S]gold(1-)
414-330-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trifluoromethansulfonamide
431-270-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TRIGONOX 267
439-030-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TRIGONOX R-964
439-190-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Triisobutylchlorosilane
454-150-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Triisopropylsilane
464-880-1 6485-79-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trilithium 1-hydroxy-7-(3-sulfonatoanilino)-2-(3-methyl-4-(2-methoxy-4-(3-sulfonatophenylazo)phenylazo)phenylazo)naphthalene-3-sulfonate
403-650-7 117409-78-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trilithium bis(4-((4-(diethylamino)-2-hydroxyphenyl)azo)-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonato(3-))chromate(3-)
414-290-5 149564-65-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trilithium, 7-amino-2-[4-(3,5-dicarbonylphenylazo)-2,5-di(2-hydroxyethoxy)phenylazo] -1-hydroxy-3-napthalenesulfonate
432-370-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TRIMA
442-420-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trimethylindium, adduct with 2,5,8,11,14-pentaoxapentadecane
441-590-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1