Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 23 februari 2020. Database contains 22699 unique substances and contains information from 98556 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Reaction mass of Octadecanamide, 12-hydroxy-N-[2-[(1-oxodecyl)amino]ethyl]- and N,N'-ethane-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecan-1-amide) and Decanamide, N,N'-1,2-ethanediylbis-
907-495-0 - Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of pentasodium 2-{[4-chloro-6-(ethyl{3-[(2-sulfonatoethyl)sulfonyl]phenyl}amino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino}-5-hydroxy-6-({2-sulfonato-4-[(4-sulfonatophenyl)diazenyl]phenyl}diazenyl)naphthalene-1,7-disulfonate and tetrasodium 2-[(4-chloro-6-{ethyl[3-(vinylsulfonyl)phenyl]amino}-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-5-hydroxy-6-({2-sulfonato-4-[(4-sulfonatophenyl)diazenyl]phenyl}diazenyl)naphthalene-1,7-disulfonate
459-580-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of Poly esterification products of 4-{[4-({4-[Bis(4-hydroxyphenyl)methyl]-3-hydroxyphenyl}(4-hydroxyphenyl)methyl)-3-hydroxyphenyl](4-hydroxyphenyl)methyl)phenol with 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalene-1-sulfonic acid and Poly esterification products of 4-{[4-({4-[Bis(4-hydroxyphenyl)methyl]-3-hydroxyphenyl}(4-hydroxyphenyl)methyl)-3-hydroxyphenyl](4-hydroxyphenyl)methyl}-3-hydroxy)(4-hydroxphenyl)methyl)phenol with 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalene-1-sulfonic acid
432-450-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of prop-2-yn-1-ol and sodium 2-methyl-4-oxopentane-2-sulfonate
- - Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of pyrimido[5,4-g]pteridine-2,4,6,8-tetramine and 2,6,8-triamino-pyrimido[5,4-g]pteridine-4(1H)-one
440-560-7 346709-25-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of Quartz (SiO2) and aluminium and aluminium oxide and magnesium oxide
910-038-8 - Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of reaction products of octadecanoic acid, 12-hydroxy with ethylenediamine
- - Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of Triester of 2,2'-methylenebis[6-[(2-hydroxy-5-methylphenyl)methyl]-4-methylphenol] and 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo1-Naphthalenesulfonate and Diester of 2,2'-methylenebis[6-[(2-hydroxy-5-methylphenyl)-4-methylphenol] and 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-1-naphthalenesulfonate and Monoester of 2,2'-methylenebis[6-[(2-hydroxy-5-methylphenyl)methyl]-4-methylphenol] and 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-1-naphthalenesulfonate
432-300-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction mass of: carbonato-bis-N-ethyl-2-isopropyl-1,3-oxazolidine; methyl carbonato-N-ethyl-2-isopropyl-1,3-oxazolidine; 2-isopropyl-N-hydroxyethyl 1,3-oxazolidine
429-990-6 - NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction mass of: diester of 4,4'-methylenebis[2-(2-hydroxy-5-methylbenzyl)-3,6-dimethylphenol] and 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalene-1-sulfonic acid (1:2); triester of 4,4'-methylenebis[2-(2-hydroxy-5-methylbenzyl)-3,6-dimethylphenol] and 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalene-1-sulfonic acid (1:3)
427-140-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction mass of: O,O',O'',O'''-silanetetrayl tetrakis(4-methyl-2-pentanone oxime) (3 stereoisomers)
423-010-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction mass of: O,O',O''-(methylsilanetriyl)tris(4-methyl-2-pentanone oxime) (3 stereoisomers)
423-580-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction mass of: pentasodium 4-amino-5-hydroxy-3-{(E)-4-[2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl]phenylazo}-6-{(E)-2-sulfonato-4-[2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl]phenylazo}naphthalene-2,7-disulfonate; tetrasodium 4-amino-5-hydroxy-3-{(E)-4-[2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl]phenylazo}-6-[(E)-2-sulfonato-4-(vinylsulfonyl)phenylazo]naphthalene-2,7-disulfonate; tetrasodium 4-amino-5-hydroxy-6-[(E)-2-sulfonato-4-[2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl]phenylazo}-3-[(E)-4-(vinylsulfonyl)phenylazo]naphthalene-2,7-disulfonate; trisodium 4-amino-5-hydroxy-3-[(2-hydroxyethylsulfonyl)-phenylazo]-6-[(E)-2-sulfonato-4-(vinylsulfonyl)phenylazo]naphthalene-2,7-disulfonate; trisodium 4-amino-5-hydroxy-3-[(E)-4-(vinylsulfonyl)phenylazo]-6-[(E)-2-sulfonato-4-(vinylsulfonyl)phenylazo]naphthalene-2,7-disulfonate; trisodium 4-amino-5-hydroxy-3-[(E)-4-(vinylsulfonyl)phenylazo]-6-[-2-sulfonato-4-(2-hydroxyethylsulfonyl)phenylazo]naphthalene-2,7-disulfonate
445-280-9 371921-40-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction mass of: pentasodium 4-amino-5-hydroxy-3-{(E)-4-[2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl]phenylazo}-6-{(E)-2-sulfonato-4-[2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl]phenylazo}naphthalene-2,7-disulfonate; tetrasodium 4-amino-5-hydroxy-3-{(E)-4-[2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl]phenylazo}-6-[(E)-2-sulfonato-4-(vinylsulfonyl)phenylazo]naphthalene-2,7-disulfonate; tetrasodium 4-amino-5-hydroxy-6-{(E)-2-sulfonato-4-[2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl]phenylazo}-3-[(E)-4-(vinylsulfonyl)phenylazo]naphthalene-2,7-disulfonate
432-100-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction mass of: pentasodium bis[6-anilino-3,5'-disulfonatonaphthalene-2-azobenzene-1,2'-diolato]cobaltate(III); tetrasodium [6-anilino-3,5'-disulfonatonaphthalene-2-azobenzene-1,2'-diolato][6-anilino-5'-sulfamoyl-3-sulfonatonaphthalene-2-azobenzene-1,2'-diolato]cobaltate(III); trisodium bis[6-anilino-5'-sulfamoyl-3-sulfonatonaphthalene-2-azobenzene-1,2'-diolato]cobaltate(III)
444-290-0 508202-43-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction mass of: sodium 2-amino-4-(2,6-difluoropyrimidin-4-ylamino)benzenesulfonate; sodium 2-amino-4-(4,6-difluoropyrimidin-4-ylamino)benzenesulfonate
426-470-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction mass of: tetrasodium 4-amino-6-(5-(2,6-difluoropyrimidin-4-ylamino)-2-sulfonatophenylazo)-5-hydroxy-3-(4-(sulfatoethylsulfonyl)phenylazo)naphthalene-2,7-disulfonate; tetrasodium 4-amino-6-(5-(4,6-difluoropyrimidin-2-ylamino)-2-sulfonatophenylazo)-5-hydroxy-3-(4-(2-sulfatoethylsulfonyl)phenylazo)naphthalene-2,7-disulfonate
431-830-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction mass of: triisopropanolamine salt of 1-amino-4-(3-propionamidoanilino)anthraquinone-2-sulfonic acid; triisopropanolamine salt of 1-amino-4-[3,4-dimethyl-5-(2-hydroxyethylaminosulfonyl)anilino]anthraquinone-2-sulfonic acid
430-410-9 186148-38-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction mass of: trisodium 2-(2-[α-(2-carboxylato-κ-O-4-sulfonatophenylazo)benzylidene]hydrazino-κ-N')-6-(2,6-difluoropyrimidin-4-ylamino)-4-sulfonatophenolatocuprate (II); trisodium 2-(2-[α-(2-carboxylato-κ-O-4-sulfonatophenylazo)benzylidene]hydrazino-κ-N')-6-(4,6-difluoropyrimidin-2-ylamino)-4-sulfonatophenolatocuprate (II)
428-260-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction mass of: trisodium 3-(5-(2,6-difluoropyrimidin-4-ylamino)-2-sulfonatophenylazo)-5-(4-fluoro-6-morpholin-4-yl-1,3,5-triazin-2-ylamino)-4-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonate; trisodium 3-(5-(4,6-difluoropyrimidin-2-ylamino)-2-sulfonatophenylazo)-5-(4-fluoro-6-morpholin-4-yl-1,3,5-triazin-2-ylamino)-4-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonate
436-890-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction mass of:(3S)-3-(dodecylthio)-1-[(1S,2R)-2,6,6-trimethyl-3-cyclohexen-1-yl]-1-butanone and(3R)-3-(dodecylthio)-1-[(1S,2R)-2,6,6-trimethyl-3-cyclohexen-1-yl]-1-butanone and(3S)-3-(dodecylthio)-1-[(1R,2S)-2,6,6-trimethyl-3-cyclohexen-1-yl]-1-butanone and(3R)-3-(dodecylthio)-1-[(1R,2S)-2,6,6-trimethyl-3-cyclohexen-1-yl]-1-butanone
456-350-3 878665-13-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass ofPyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione, 3,6-bis(4-chlorophenyl)-2,5-dihydro-,Pyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione, 3-(4-chlorophenyl)-2,5-dihydro-6-phenyl-, monosulfo deriv., monosodium saltandBenzenesulfonic acid, 4,4'-(2,3,5,6-tetrahydro-3,6-dioxopyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-diyl)bis-, sodium salt (1:2)
460-020-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mixture of phosphorous trichloride and 4,4'-thiobis(2-(1,1-dimethylethyl)-5-methylphenol)
439-690-7 310903-37-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction product of alumina and sulfuric acid
812-508-7 1093112-19-6 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction product of ammonium molybdate and C12-C24-diethoxylated alkylamine (1:5-1:3)
412-780-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction product of amorphous silica (50-85 %), butyl (1-methylpropyl) magnesium (3-15 %), tetraethyl orthosilicate (5-15 %) and titanium tetrachloride (5-20 %)
432-200-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction product of bis(5-benzoyl-2,3,4-trihydroxyphenyl)methane and 3-diazo-3,4-dihydro-4-oxonaphthalene-1-sulfonylchloride
423-880-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction product of diphenylamine, phenothiazine, and alkenes, branched (C8-10, C9-rich)
439-540-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction product of diphenylmethanediisocyanate, octylamine, oleylamine and cyclohexylamine (1:1.58:0.32:0.097)
430-980-9 - NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction product of diphenylmethanediisocyanate, toluenediisocyanate ( reaction mass of isomers: 65 % 2,4- and 35 % 2,6-diisocyanate), octylamine and oleylamine (molar ratio 4:1:9:1)
430-950-5 - NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction product of diphenylmethanediisocyanate, toluenediisocyanate ( reaction mass of isomers: 65 % 2,4- and 35 % 2,6-diisocyanate), octylamine, oleylamine and 4-ethoxyaniline (molar ratio 3.88:1:6.38:0.47:2.91)
430-970-4 - NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction product of diphenylmethanediisocyanate, toluenediisocyanate ( reaction mass of isomers: 65 % 2,4- and 35 % 2,6-diisocyanate), octylamine, oleylamine and 4-ethoxyaniline (molar ratio 4:1:7:1:2)
430-940-0 - NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction product of Eicosanedioic acid, Docosanoic acid and Glycerin
478-910-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction product of esterfication of pentaerythritol with pentanoic acid, heptanoic acid and 3,5,5-trimethylhexanoic acid
451-200-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction product of Formaldehyde, amine and phenol
476-290-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction product of MDI (202-966-0), Octadecylamine (204-695-3) and magnesium hydroxide (215-170-3)
944-730-6 - Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction product of propylidynetrimethanol, propoxylated, reaction products with ammonia and 2,2-Dimethyl-3-(4-morpholinyl)propanal
700-879-7 - Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction product of ricinoleic acid with tin(II)oxide
439-600-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction product of starch, with sodium Z-ethylaminodipropionate
423-610-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction product of thioglycerol and mercaptoacetic acid consisting mainly of 3-mercapto-1,2-bismercaptoacetoxypropane and oligomers of this substance
431-120-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction product of toluenediisocyanate ( reaction mass of isomers: 65 % 2,4- and 35 % 2,6-diisocyanate) and aniline (molarratio 1:2)
430-960-1 - NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction product of: (2-hydroxy-4-(3-propenoxy)benzophenone and triethoxysilane) with (hydrolysis product of silica and methyltrimethoxysilane)
401-530-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction product of: 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy, diethyl ester, 1-propanol and zirconium tetra-n-propanolate
417-110-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction product of: 2,3,4,2',3',4'-hexahydroxy-5,5'-diacethyl-diphenylmethane and 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-1-naphthalenesulfonylchloride and 3-diazo-3,4-dihydro-6-methoxy-4-oxo-1-naphthalenesulfonylchloride
421-520-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction product of: 2,4-diamino-6-[2-(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)ethyl]-1,3,5-triazine and cyanuric acid
428-190-4 68490-66-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction product of: 2-[[4-amino-2-ureidophenylazo]-5-[(2-(sulfooxy)ethyl)sulfonyl]]benzenesulfonic acid with 2,4,6-trifluoropyrimidine and partial hydrolysis to the corresponding vinylsulfonyl derivative,mixed potassium/sodium salt
424-250-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction product of: 3,5-bis-tert-butylsalicylic acid and aluminiumsulfate
420-310-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction product of: 3-hydroxy-5,7-di-tert-butylbenzofuran-2-one with o-xylene
417-100-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction product of: acetophenone, formaldehyde, cyclohexylamine, methanol and acetic acid
406-230-1 224635-63-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction product of: borax, hydrogen peroxide, acetic acid anhydride and acetic acid
420-070-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2