Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 16 februari 2020. Database contains 22687 unique substances and contains information from 98486 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
N-(2-thienylmethyl)-1H-pyrazol-5-amine
815-539-4 1374750-27-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-Cyclohexene-1-methanol, α,4-dimethyl-α-(4-methyl-3-penten-1-yl)-
815-521-6 72691-24-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-dioxane, 2-(3,3-dimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2,5,5-trimethyl
815-500-1 1853175-99-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-({[3-(isocyanatomethyl)-3,5,5-trimethylcyclohexyl]carbamoyl}oxy)ethyl prop-2-enoate
815-462-6 124451-79-2 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of mixed triesters of heptanoic acid (n-C7), nonanoic acid (n-C9) and trimethylolpropane (i-C7)
815-461-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of n-nonanoic acid (C9), n-heptanoic acid (C7), n-pentanoic acid (C5), mixed tetraesters with pentaerythritol, and 3,5,5-trimethylhexanoic acid
815-460-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl 2,3,4-tri-O-benzyl-b-L-thiofucopyranoside
815-387-9 99409-34-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,1-dimethoxy-2-methylpropane
815-376-9 41632-89-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-tert-butoxyethyl methanesulfonate
815-321-9 235098-18-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl-dimethyl-piperazin-1-ylsilane
815-305-1 138938-64-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-(3-Benzoyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophen-2-yl)-2-(1,3-dioxo-1,3-dihydroisoindol-2-yl)acetamide
815-207-9 29462-30-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Aluminium vanadium tetraoxide
815-205-8 13530-56-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
methyl (2S)-5-[4-(benzyloxy)phenyl]-3,4-dihydro-2H-pyrrole-2-carboxylate
815-198-1 934240-38-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
methyl (2S)-2-({[(1,1-dimethylethyl)oxy]carbonyl}amino)-5-oxo-5-{4-[(phenylmethyl)oxy]phenyl}pentanoate
815-197-6 934240-37-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(2R,3R)-2-(2,4-difluorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butane-2,3-diol methanesulfonate
815-196-0 1175536-50-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Disodium hexatitanate
815-182-4 12058-75-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N'-bis(2,4,6-triisopropylphenyl)methanediimine
815-171-4 300382-79-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-(3-chlorophenyl)-3-methoxypicolinonitrile
815-168-8 1415226-39-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4,6-dimethyl benzofuran-2-carboxylic acid
815-149-4 77037-40-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-3-[2-[3-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]diazenyl]-6-[2-[2-sulfo-4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]diazenyl]-, sodium salt (1:5)
815-135-8 1386899-40-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N'-bis(6-oxido-6H-dibenzo[c,e][1,2]oxaphosphinin-6-yl)ethane-1,2-diamine
815-096-7 1421927-53-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tert-butyl N-[(1S,3R)-3-acetylcyclopentyl]carbamate
815-083-6 204913-01-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[2-[2-[[2-[2-(2-aminoethoxy)ethoxy]acetyl]amino]ethoxy]ethoxy]acetic acid
815-071-0 1143516-05-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-Methyl piperidine-4-carboxylic acid hydrochloride
815-057-4 71985-80-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-isobutyl-4-vinyl-1,3-dioxolane
815-031-2 1411949-02-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-benzofurancarboxamide, N-(2,5-dimethoxyphenyl)-4,6-dimethyl
815-016-0 1251730-60-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-benzofurancarbothioamide, N-(2,5-dimethoxyphenyl)-4,6-dimethyl
815-015-5 1251730-62-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzothiazole, 2-(4,6-dimethyl-2-benzofuranyl)-4,7-dimethoxy
815-013-4 1251730-64-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(4,6-dimethyl-1-benzofuran-2-yl)-1,3-benzothiazole-4,7-diol
815-012-9 1251730-66-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-(4-Bromophenyl)-4,6-dihydroxpyrimidine
814-997-2 706811-25-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(1-ethoxyethyl)-5-methyl-oxazolidin-2-one
814-994-6 123403-95-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-octylbicyclo[2.2.1]hept-2-ene
814-965-8 22094-84-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-chloro-3-methylbenzene-1,2-diaminehydrochloride (1:1)
814-904-5 1087743-89-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
[2-(Isopropoxycarbonyloxy)-benzoyl]-benzoylperoxide
814-835-0 1310672-91-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(2R)-2-aminobutan-1-ol L-tartrate monohydrate
814-787-0 153078-05-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-[(1R,2R)-2-(acetylamino)cyclohexyl]acetamide
814-779-7 122743-10-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phosphonic acid, magnesium salt (2:1)
814-750-9 13598-61-3 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
5-nitro-2,3-dihydrophthalazine-1,4-dione
814-745-1 3682-15-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-[4-bromo-2-(2-chlorobenzoyl)phenyl]-2-chloroacetamide;
814-736-2 285158-15-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Heptanoic acid,7-amino-, hydrochloride (1:1)
814-729-4 62643-56-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-amino-5-(2-hydroxyethyl)-6-methyl-4(3H)-pyrimidinone
814-705-3 6940-45-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(1R)cyclohex-3-enecarboxylic acid (1S)-1-phenylethylamine
814-700-6 67976-81-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-Amino-N-[3-(diethylamino)propyl]benzamid, hydrochloride
814-672-5 109342-99-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(1R)-1-(4-methylphenyl)ethylamine (2S)-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate
814-654-7 122170-65-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
L-Ascorbic acid, titanium(4+) salt
814-615-4 122958-50-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
rel-(1R)-1-[(1S)-3,3-dimethylcyclohexyl]ethanol
814-613-3 141846-60-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Fatty Acids, C16-18 and C18-unsatd., diesters with 2-(3-hydroxypropyl)-6-[(3-hydroxypropyl)amino]-1H-benz[de]isoquinoline-1,3(2H)-dione)
814-602-3 190454-06-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(E)-(6-Methyl-2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazol-1-ylidene)amino] ethanol
814-577-9 110951-48-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(2E)-N,N-diethyl-3,7-dimethyl-octa-2,6-dien-1-amine
814-576-3 40267-53-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-Methyl-1-(2-chloroethylimino)-1,2,3,4-tetrahydrocarbazole hydrochloride
814-575-8 110951-51-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
[4-(6-acetyloxy-1-benzothiophen-2-yl)phenyl] acetate
814-574-2 84449-63-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
ethyl 5-acetyloxy-1,2-dimethylindole-3-carboxylate
814-572-1 40945-79-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
ethyl 6-bromo-4-[(dimethylamino)methyl]-5-hydroxy-1-methyl-2(phenylsulfanylmethyl)indole-3-carboxylate
814-571-6 131707-25-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(E)-N'-(2-cyano-4-(3-(1-hydroxy-2-methylpropan-2-yl)thioureido)phenyl)-N,N-dimethylformimidamide
814-560-6 1429755-57-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-Dodecene, dimers
814-509-8 62132-67-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Acetamide, 2-amino-N-[3-(2-chlorobenzoyl)-5-ethyl-2-thienyl]
814-491-1 50509-09-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2H-Isoindole-2-acetamide, N-[3-(2-chlorobenzoyl)-5-ethyl-2-thienyl]-1,3-dihydro-1,3-dioxo
814-490-6 42753-80-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[benzyl(methyl)amino]-1-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanone
814-489-0 36467-25-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tris[2-(methoxy-κO)ethanolato-κO]aluminum
814-448-7 30309-57-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[butyl(2-hydroxypropyl)amino]propan-2-ol
814-434-0 4402-34-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl]-2-methyl-propan-2-amine
814-433-5 926622-96-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
[2,2,6,6-tetramethyl-4-(trimethylazaniumyl)piperidin-1-yl]oxidanyl chloride
814-375-0 67036-09-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl 2-ethoxy-5-((4-methylpiperazin-1-yl)sulfonyl)benzoate
814-360-9 304435-84-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6-bis(chloromethyl)pyridine;hydrochloride
814-353-0 55422-79-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(2S)-5-methoxy-N-propyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-aminium (2R)-(2-chlorophenyl)(hydroxy)acetate
814-350-4 1352917-66-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cholan-24-oic acid, 3,7-dihydroxy-12-oxo-, (3alpha, 5beta,7beta)
814-346-2 81873-91-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en-2-yl)-2,2-dimethylpropanenitrile
814-345-7 2003244-43-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,7-trimethyloct-6-en-1-ol
814-338-9 1913285-57-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzamide, N- [3- (diethylamino) propyl] - 4- nitro- , hydrochloride (1:1)
814-319-5 110393-28-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(10E)-1-oxacycloheptadec-10-en-2-one
814-308-5 63286-42-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
(1-hydroxyethane-1,1-diyl)bis(phosphonic acid), compound with 2-aminoethanol (1:[?])
814-283-0 42220-47-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
[4-[2-[2-(dimethylamino)-2-oxoethoxy]-2-oxoethyl]phenyl]4-(diaminomethylideneamino)benzoate; carbonate
814-267-3 916043-52-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[phenyl-(4-phenylphenyl)methyl]imidazole; nitrate
814-266-8 60629-07-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-bis(2-hydroxyethylsulfonyl)propan-2-ol
814-264-7 67006-34-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of (2S)-1-chloro-3-{[(1R,2S,5R)-5-methyl-2-(propan-2-yl)cyclohexyl]oxy}propan-2-ol and (2R)-1-chloro-3-{[(1R,2S,5R)-5-methyl-2-(propan-2-yl)cyclohexyl]oxy}propan-2-ol and (1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol
814-235-9 419563-43-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-methyl-2-(1,1,1-trifluoro-2-methylpropan-2-yl)pyridine
814-234-3 1378865-93-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-hydroxy-3-(prop-2-enoyloxy)propyl 2-methyl-2-propylhexanoate
814-233-8 444649-70-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butyl [(5-carbamoyl-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl]methylcarbamate
814-218-6 1643141-19-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
methyl (5S)-2,3,4-tri-O-acetyl-5-[4-chloro-3-(4-ethoxybenzyl)phenyl]-1-thio-beta-L-xylopyranoside
814-200-8 1018899-03-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phenol, 4,4′-(1-methylethylidene)bis-, polymer with 2-(chloromethyl)oxirane and N1,N1-diethyl-1,3-propanediamine
814-171-1 123739-10-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
methyl 2-amino-5-(dimethylamino)benzoate dihydrochloride
814-154-9 749863-28-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-(dimethylamino)-2-nitrobenzoic acid
814-136-0 62876-66-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
methyl 5-(dimethylamino)-2-nitrobenzoate
814-131-3 749863-29-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-({[(1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexyl]oxy}methyl)oxirane
814-125-0 249297-16-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(4-chlorophenyl)(2,2,8-trimethyl-4H-[1,3]dioxino[4,5-c]pyridin-5-yl)methanol
814-124-5 133545-64-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-bromo-1-benzothiophene
814-115-6 5118-13-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sedolisin
814-114-0 848318-58-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
rel-1-[(1R,6S)-2,2,6-trimethylcyclohexyl]hexan-3-ol
814-113-5 253454-23-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethyl β,β'-(2-phenylethylamino)dipropionate
814-084-9 38129-46-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(3S)-3,7-Dimethyl-1-octanol
814-059-2 68680-98-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6-cyano-2-(2-{4-ethyl-3-[4-(morpholin-4-yl)piperidin-1-yl]phenyl}propan-2-yl)-1H-indole-3-carboxylic acid
814-038-8 1256584-78-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[1-(2-{4-[2-(4,4-dimethyl-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-yl)propan-2-yl]phenyl}ethyl)piperidin-4-yl]-1H-benzimidazole
813-966-0 202189-81-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[1-(2-{4-[2-(4,4-dimethyl-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-yl)propan-2-yl]phenyl}ethyl)piperidin-4-yl]-1-(2-ethoxyethyl)-1H-benzimidazole
813-963-4 202189-77-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(1Z)-1-chloro-2,3,3,3-tetrafluoroprop-1-ene
813-937-2 111512-60-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
methyl (3aR,5R,7R,7aS)-7-hydroxy-2,2-dimethylhexahydro-1,3-benzodioxole-5-carboxylate
813-930-4 1104200-20-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2(3H)-Benzofuranone, 5,7-bis(1,1-dimethylethyl)-3-(4-hydroxy-3,5-dimethylphenyl)-
813-928-3 155810-87-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,5-diamino-N-carbamimidoyl-6-chloropyrazine-2-carboxamide acetate (1:1)
813-916-8 1182346-22-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromohexadecanoyl chloride
813-910-5 69319-95-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
7-benzyl-4,7-diazaspiro[2.5]octane-5,8-dione
813-902-1 1222106-43-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
methyl 1-(2-chloroacetamido)cyclopropanecarboxylate
813-901-6 1521601-27-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Potassium; 2-[bis[2-[bis(carboxylatomethyl)amino]ethyl]amino]acetate; iron(3+)
813-880-3 2055396-18-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Titanium tetrahexan-1-olate
813-875-6 7360-52-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-N-{2-oxo-2-[1-(phenylsulfonyl)-1H-pyrrol-3-yl]ethyl}formamide
813-874-0 1627136-88-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-chloro -1- [1-[3-(2,3-dihydro-2-oxo -1H-benzimidazol-1-yl)propyl]-4-piperidinyl]1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one hydrochloride
813-873-5 62781-53-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
benzyl (3R,4S)-3-(2-(dimethyl(oxo)-λ6-sulfanylidene)acetyl)-4-ethylpyrrolidine-1-carboxylate
813-856-2 1869118-26-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-Bromo-2-fluoro-3-(pentyloxy)phenol
813-853-6 743467-16-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl 6-cyano-2-(2-{4-ethyl-3-[4-(morpholin-4-yl)piperidin-1-yl]phenyl}propan-2-yl)-1H-indole-3-carboxylate hydrochloride (1:1)
813-852-0 1256584-77-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phosphonic acid, calcium salt (2:1)
813-845-2 13780-04-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-bis(methylthio)propan-1-ol
813-843-1 54884-93-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(1S,3S)-3-((Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-en-1-yl)-2,2-dimethylcyclopropane-carboxylic acid
813-821-1 76023-99-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-hydroxy-3-methoxy-3-oxo-1-phenylpropan-1-aminium chloride
813-820-6 133153-70-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[([[(3R,3aS,6aR)-hexahydrofuro[2,3-b]furan-3-yl]oxy]carbonyl)oxy]pyrrolidine-2,5-dione
813-811-7 253265-97-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
(2Z)-2-fluoro-3-(morpholin-4-yl)acrylaldehyde
813-789-9 152873-67-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Spiro[piperidine-1,1'-pyrrolidinium] bifluoride
813-788-3 1803551-73-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-amine
813-787-8 6238-14-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethyl (1RS,6RS)-6-(dimethylamino)-3,6-dihydrobiphenyl-1(2H)-carboxylate hemi-naphthalene-1,5-disulfonate
813-786-2 32485-70-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(E)-2-Methoxy-4-prop-1-en-1-ylphenyl acetate
813-782-0 5912-87-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Formyl-methyl-amino-benzoic acid
813-712-9 51865-84-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(allyloxy)-2-hydroxypropyl methacrylate
813-695-8 13438-19-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethyl-methyl-2-[ethyl-(3-chloro-propyl)]-malonate
813-687-4 83103-73-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
diethyl (2Z)-2-methylbut-2-enedioate
813-684-8 691-83-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
methyl (3aR,7R,7aS)-7-hydroxy-2,2-dimethyl-3a,6,7,7a-tetrahydro-1,3-benzodioxole-5-carboxylate
813-676-4 88165-26-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl (3-{[2-(1H-imidazol-4-yl)ethyl]amino}-3-oxopropyl)carbamate
813-660-7 143885-59-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(4'-methyl-3-fluoro[1,1'-biphenyl]-4-yl)-boronic acid
813-651-8 1698890-39-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-fluoro-4'-methylbiphenyl
813-650-2 72093-42-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Fatty acids, vegetable-oil, polymd., esters with 1,2-hexadecanediol
813-642-9 68910-99-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
(2S,3S,4R)-3-ethyl-4-hydroxy-2-(methoxycarbonyl)pyrrolidinium 4-methylbenzenesulfonate
813-641-3 1799733-43-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(2,4-Difluorophenyl)(4-Fluorophenyl)methanone
813-638-7 80512-44-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(tert-butoxycarbonyl)-2-methyl-L-proline
813-635-0 103336-06-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Quinuclidin-3-one oxime hydrochloride
813-616-7 76883-37-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,1'-trans-cyclohexane-1,4-diyldiurea
813-604-1 68533-01-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,5-tris(3-mercaptopropyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione
813-556-1 78366-85-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(1S,4S)-1,4-bis(4-chloro-2-fluoro-5-nitrophenyl)butane-1,4-diyl dimethanesulfonate
813-546-7 1292836-21-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3,4-Thiadiazole-2(3H)-thione, 5-(tert-dodecyldithio)-
813-543-0 73984-93-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-(dimethylamino)propan-2-yl carbamate
813-467-8 87037-84-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Octadec-9-ene
813-441-6 5557-31-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
[(3-methyl-1H-1,2,4-triazol-5-yl)thio]acetic acid
813-419-6 64679-65-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(dimethylamino)-2-oxoethyl (4-hydroxyphenyl)acetate
813-418-0 59721-16-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Magnesium 2,3,4,5,6,7-Hexahydroxyheptanoate
813-399-9 1821694-26-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-carbamimidamidobenzoic acid
813-388-9 16060-65-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-phenyl-N'-[(phenylamino)sulfonyl]urea
813-358-5 4886-26-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
prop-2-en-1-yl (2E)-3-phenylprop-2-enoate
813-349-6 56289-56-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(1S,3R,4R,5S)-methyl 3-acetoxy-5-azido-4-(((2S,3S,4R,5R,6S)-3,4,5-tris(benzyloxy)-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)cyclohexanecarboxylate
813-345-4 1104200-23-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(2E)-methyl-4-(2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl) but-2-en-1-ol
813-338-6 106155-02-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
(2E)-methyl-4-(2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl) but-2-en-1-ol
813-338-6 106155-02-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N,N'-dibenzylethane-1,2-bis(aminium) bis{(6R,7S)-3-(hydroxymethyl)-7-methoxy-8-oxo-7-[2-(2-thienyl)acetamido]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate}
813-328-1 1022927-69-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethanone, 1-[3,5-bis(acetyloxy)phenyl]-2-[(1,1-dimethylethyl)(phenylmethyl)amino]-, hydrobromide
813-321-3 28924-23-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
methyl (1R,3R,4S,5R)-3-acetoxy-4-hydroxy-5-{[(4-methylphenyl)sulfonyl]oxy}cyclohexanecarboxylate
813-307-7 1104200-22-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methanone, [6-methoxy-2-(4-methoxyphenyl)benzo[b]thien-3-yl][4-[2-(1-piperidinyl)ethoxy]phenyl]-, hydrochloride
813-297-4 84541-36-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
methyl 5-fluoropyridine-2-carboxylate
813-296-9 107504-07-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-fluoropyridine-2-carboxamide
813-292-7 499796-71-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3,5-Benzenetricarboxylic acid, copper(2+) salt (2:3)
813-272-8 309721-49-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6-{4-[(1E)-3-methoxy-3-oxoprop-1-en-1-yl]phenoxy}hexyl methacrylate
813-271-2 439661-46-8 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-chlorohexyl methacrylate
813-266-5 45101-66-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2H-1,4-Benzodiazepin-2-one, 3-(acetyloxy)-7-chloro-5-(2-chlorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-
813-253-4 96576-92-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Fluoro-N-methyl-4-[7-[(quinolin-6-yl)methyl]imidazo[1,2-b]-[1,2,4]triazin-2-yl]benzamide
813-241-9 1029712-80-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-{3-[5-(2-chloro-4-pyrimidinyl)-2-(1,1-diethylethyl)-1,3-thiazol-4-yl]-2-fluoraphenyl}-2,6-difluorobenzenesulfonamide
813-231-4 1195768-23-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloro-5-methylpyridin-4-amine
813-201-0 79055-62-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(benzyloxy)-5-methylpyridin-4-amine
813-194-4 1552820-82-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[(benzyloxy)carbonyl]-4-ethyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
813-192-3 1869118-25-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,3-dichloro-1-(4-nitrophenyl)piperidin-2-one
813-183-4 881386-01-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(10R)-10-hydroxyoctadecanoic acid
813-180-8 5856-32-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
ethyl 2-(allyloxy)-2-chloro-3,3,3-trifluoropropanoate
813-177-1 168101-83-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl (2S)-2-{4-[(6S)-10-{2-[(2S)-1-(tert-butoxycarbonyl)pyrrolidin-2-yl]-1H-imidazol-5-yl}-6-phenylindolo[1,2-c][1,3]benzoxazin-3-yl]-1H-imidazol-2-yl}pyrrolidine-1-carboxylate
813-165-6 1369595-05-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl (2S)-2-(4-bromo-1H-imidazol-2-yl)pyrrolidine-1-carboxylate
813-157-2 1007882-59-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(6S)-3,10-dibromo-6-phenylindolo[1,2-c][1,3]benzoxazine
813-156-7 1392102-38-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(6S,12aR)-3,10-dibromo-6-phenyl-12,12a-dihydroindolo[1,2-c][1,3]benzoxazine
813-155-1 1585969-16-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-bromo-2-[(2R)-5-bromo-2,3-dihydro-1H-indol-2-yl]phenol
813-154-6 1585969-17-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethanol, 2,2'-[1,2-ethanediylbis(oxy)]bis-, reaction products with 3-(triethoxysilyl)-1-propanamine
813-152-5 152261-44-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-bromo-2-[2-(2,5-dibromophenyl)ethanimidoyl]phenol
813-149-9 1585969-22-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(4-bromo-2-hydroxyphenyl)-2-(2,5-dibromophenyl)ethanone
813-148-3 1403991-85-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[(1R)-1-amino-2-(2,5-dibromophenyl)ethyl]-5-bromophenol
813-147-8 1585969-24-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-(3-(2-(2-chloropyriMidin-4-yl)acetyl)-2-fluorophenyl)-2,6-difluorobenzenesulfonamide
813-146-2 1195768-20-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[4-(4-chlorophenoxy)-2-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
813-142-0 1417782-28-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(3E)-non-3-en-2-one
813-141-5 18402-83-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-chloro-4-[(prop-2-yn-1-yloxy)methyl]benzene
813-130-5 4039-86-5 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
7-chloro-4-methoxyisoquinolin-1(2H)-one
813-123-7 630423-35-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
7-chloroisoquinolin-1(2H)-one
813-122-1 24188-74-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,7-dichloro-4-methoxy-isoquinoline
813-121-6 630423-36-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction product of 3,5,5-trimethyl-hexanoic acid and 2-methylpropanoic acid and pentaerythritol
813-120-0 1262967-45-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Cesium Tungsten Suboxide
813-068-9 189619-69-0 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-diethyl-2,4-diisocyanato-5-methylbenzene
813-050-0 2162-70-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-chloro-5-methyl-4-nitropyridine 1-oxide
813-043-2 60323-96-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Pyridinium, 1-[4-[[4-[(4-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-3-sulfo-1-anthracenyl)amino]cyclohexyl]amino]-6-[(2,5-disulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]-3-carboxy-, inner salt, sodium salt (1:3)
813-042-7 1918149-24-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-amino-4-methoxy-N-methylbenzamide
813-034-3 878160-14-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Fluoro-4-[7-(quinolin-6-ylmethyl)imidazo[1,2-b][1,2,4]triazin-2-yl]benzoic acid—hydrogen chloride (1/2)
812-968-9 1197377-34-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
9-Octadecenamide, N-[(1S,2S,3R)-2,3-dihydroxy-1-(hydroxymethyl)heptadecyl]-, (9Z)-
812-963-1 178436-06-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ceramide (Octadecanamide, N-[(1S,2S,3R)-2,3-dihydroxy-1-(hydroxymethyl)heptadecyl])
812-962-6 34354-88-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Amines, (2-ethylhexyl)(hydrogenated tallow alkyl)methyl
812-958-4 1078712-76-1 Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-methoxy-N-methyl-3-nitrobenzamide
812-957-9 333350-60-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products of N6,N6'-hexane-1,6-diylbis[N2,N4-dibutyl-N2,N4,N6-tris(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine] and allylbromide, subsequently reacted with ethaneperoxoic acid, hydrogenated
812-927-5 1902936-62-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-[fluoro(dimethyl)silyl]butanenitrile
812-925-4 1639345-42-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methyl-1,2-benzothiazole 1,1-dioxide
812-907-6 34989-82-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-chloro-5-methylpyridine 1-oxide
812-891-0 20173-49-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-tridecafluorononyl methacrylate
812-877-4 1228350-17-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(1S)-1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-2-benzofuran-5-carbonitrile
812-870-6 128196-01-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
N1,N3-diallylpropane-1,3-diamine dihydrochloride
812-745-6 205041-15-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
cis-2- Pentylcyclopentanol
812-739-3 157357-30-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Isopropyl (1R,3S,4R,5R)-3-azido-5-hydroxy-4-[(2,3,4-tri-O-benzyl-6deoxy-α-L-galactopyranosyl)oxy]cyclohexanecarboxylate
812-733-0 1620677-97-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Strontium neodecanoate
812-724-1 106705-37-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2