Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 21 februari 2020. Database contains 22695 unique substances and contains information from 98544 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Dichloroacetic acid
201-207-0 79-43-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-mercaptopropionic acid
201-206-5 79-42-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Methacrylic acid
201-204-4 79-41-4 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Methacrylamide
201-202-3 79-39-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Chlorotrifluoroethylene
201-201-8 79-38-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Oxalyl dichloride
201-200-2 79-37-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Oxalyl dichloride
201-200-2 79-37-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Oxalyl dichloride
201-200-2 79-37-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dichloroacetyl chloride
201-199-9 79-36-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
L-(+)-lactic acid
201-196-2 79-33-4 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
L-(+)-lactic acid
201-196-2 79-33-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Isobutyric acid
201-195-7 79-31-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Isobutyryl chloride
201-194-1 79-30-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-dimethylbutane
201-193-6 79-29-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Nitroethane
201-188-9 79-24-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl chloroformate
201-187-3 79-22-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl chloroformate
201-187-3 79-22-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Peracetic acid
201-186-8 79-21-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl acetate
201-185-2 79-20-9 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Thiosemicarbazide
201-184-7 79-19-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Thiosemicarbazide
201-184-7 79-19-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-methylacetamide
201-182-6 79-16-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Glycollic acid
201-180-5 79-14-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Chloroacetic acid
201-178-4 79-11-8 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Chloroacetic acid
201-178-4 79-11-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Chloroacetic acid
201-178-4 79-11-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Chloroacetic acid
201-178-4 79-11-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Chloroacetic acid
201-178-4 79-11-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Acrylic acid
201-177-9 79-10-7 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Acrylic acid
201-177-9 79-10-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Acrylic acid
201-177-9 79-10-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Acrylic acid
201-177-9 79-10-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Propionic acid
201-176-3 79-09-4 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Bromoacetic acid
201-175-8 79-08-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloroacetamide
201-174-2 79-07-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Acrylamide
201-173-7 79-06-1 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Acrylamide
201-173-7 79-06-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Acrylamide
201-173-7 79-06-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Propionamide
201-172-1 79-05-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Chloroacetyl chloride
201-171-6 79-04-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Chloroacetyl chloride
201-171-6 79-04-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Propionyl chloride
201-170-0 79-03-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trichloroethylene
201-167-4 79-01-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trichloroethylene
201-167-4 79-01-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1,2-trichloroethane
201-166-9 79-00-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-[[4-chloro-6-[(3-sulphophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[[4-[[2-(sulphooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]azo]naphthalene-2,7-disulphonic acid, sodium salt
279-015-1 78952-61-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Dihydrogen bis[monoperoxyphthalato(2-)-O1,OO1]magnesate(2-)
279-013-0 78948-87-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,10-bis[(4-amino-2,5-disulphophenyl)amino]-6,13-dichlorotriphenodioxazine-4,11-disulphonic acid
279-008-3 78925-22-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-hydroxy-4-propylfuran-2(5H)-one
821-451-7 78920-10-2 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
5-hydroxy-4-propylfuran-2(5H)-one
821-451-7 78920-10-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methyl (3aR,4R,7aR)-2-methyl-4-(1S,2R,3-triacetoxypropyl)-3a,7a-dihydro-4H-pyrano[3,4-d]oxazole-6-carboxylate
415-670-3 78850-37-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Methyl (3aR,4R,7aR)-2-methyl-4-(1S,2R,3-triacetoxypropyl)-3a,7a-dihydro-4H-pyrano[3,4-d]oxazole-6-carboxylate
415-670-3 78850-37-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[4'-[difluoro(3,4,5-trifluorophenoxy)methyl]-3',5'-difluoro[1,1'-biphenyl]-4-yl]-5-ethyltetrahydro-2H-pyran
616-651-4 787582-75-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(2S)-(5α,7α)-7-(2-hydroxy-3,3-dimethylbutan-2-yl)-6-methoxy-18,19-dihydro-4,5-epoxy-6,14-ethenomorphinan-3-ol
682-862-3 78715-23-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(2S)-(5α,7α)-7-(2-hydroxy-3,3-dimethylbutan-2-yl)-6-methoxy-18,19-dihydro-4,5-epoxy-6,14-ethenomorphinan-3-ol
682-862-3 78715-23-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Pentapropenyl succinic anhydride
800-310-3 78683-74-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6,6-dimethylhept-1-en-4-yn-3-ol
616-644-6 78629-20-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
[(2E)-6,6,-Dimethylhept-2-en-4-yn-1-yl](methyl)(naphthalen-1-ylmethyl)amine hydrochloride
616-640-4 78628-80-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
hexasodium (R)-carboxy(phosphono)methanolate (S)-carboxy(phosphono)methanolate
616-639-9 78620-07-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(2E)-3-phenyl-2-pentyl-prop-2-enal
800-696-3 78605-96-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
(S)-2-amino-1,1-diphenyl 1-propanol
622-109-8 78603-91-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1-propanol
616-635-7 78573-45-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trichloro(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)silane
278-947-6 78560-45-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Potassium dibenzyl phosphate
616-628-9 78543-37-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Potassium dibenzyl phosphate
616-628-9 78543-37-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-(trans-4-propylcyclohexyl)acetophenone
406-700-6 78531-61-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(4-(trans-4-heptylcyclohexyl)phenyl)ethane
426-820-2 78531-60-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-(4-(trans-4-pentylcyclohexyl)phenyl)ethanone
426-830-7 78531-59-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-[[(4-methylphenyl)sulphonyl]amino]hexanoic acid
278-934-5 78521-39-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-diaminobenzanilide
212-321-5 785-30-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[1,3-bis(hydroxymethyl)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl]-1,3-bis(hydroxymethyl)urea
278-928-2 78491-02-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
[1α,3β(Z)]-(±)-3-[2-chloro-2-(4-chlorophenyl)vinyl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid
278-917-2 78479-03-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[(octadecylcarbamoyl)oxy]ethyl acrylate
811-432-1 78433-08-6 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl 2,4,7-decatrienoate
422-590-2 78417-28-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-{4-(2-ammoniopropylamino)-6-[4-hydroxy-3-(5-methyl-2-methoxy-4-sulfamoylphenylazo)-2-sulfonatonaphth-7-ylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-2-aminopropyl formate
424-260-3 784157-49-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-amino-5-chloro-2'-fluorobenzophenone
212-316-8 784-38-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3,5-tris(3-mercaptopropyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione
813-556-1 78366-85-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1H-Indene-5-carboxamide, 2-(4-bromo-3-hydroxy-2-quinolinyl)-2,3-dihydro-1,3-dioxo-N,N-dipropyl-
417-500-3 78334-00-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
N-methoxy-N-methylacetamide
628-920-3 78191-00-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(2-hydroxyethyl)(3-hydroxypropyl)dimethylammonium chloride
278-860-3 78182-00-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
[2-[[2-cyano-3-[4-(diethylamino)phenyl]-1-oxoallyl]oxy]ethyl][3-[[2-cyano-3-[4-(diethylamino)phenyl]-1-oxoallyl]oxy]propyl]dimethylammonium chloride
278-859-8 78181-99-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfonium compounds, C11-14-alkylbis(hydroxyethyl), 2-hydroxyethyl sulfates (salts)
278-855-6 78169-20-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Potassium 4-chlorobenzenesulfonate
451-910-3 78135-07-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Chloro-1-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
616-586-1 78068-85-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(3-carbamoyl-6-hydroxy-4-methyl-2-oxopyridin-1(2H)-yl)propanoic acid
811-713-9 78057-29-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(3-cyano-6-hydroxy-4-methyl-2-oxopyridin-1(2H)-yl)propanoic acid
811-717-0 78057-27-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ammonium phosphinate
232-266-0 7803-65-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Silane
232-263-4 7803-62-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulphuric diamide
232-262-9 7803-58-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ammonium trioxovanadate
232-261-3 7803-55-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Phosphine
232-260-8 7803-51-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Phosphine
232-260-8 7803-51-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hydroxylamine
232-259-2 7803-49-8 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
N,N-dimethyl-N'-(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)propane-1,3-diamine
278-817-9 78014-16-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethoxy(phenyl)silane
212-305-8 780-69-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Pyruvaldehyde
201-164-8 78-98-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Lactonitrile
201-163-2 78-97-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-aminopropan-2-ol
201-162-7 78-96-6 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Chloroacetone
201-161-1 78-95-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Butenone
201-160-6 78-94-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Butanone
201-159-0 78-93-3 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Butanone
201-159-0 78-93-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Butan-2-ol
201-158-5 78-92-2 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Propylenediamine
201-155-9 78-90-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Propylenediamine
201-155-9 78-90-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-dichloropropene
201-153-8 78-88-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-dichloropropane
201-152-2 78-87-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-dichloropropane
201-152-2 78-87-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chlorobutane
201-151-7 78-86-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methacrylaldehyde
201-150-1 78-85-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Isobutyraldehyde
201-149-6 78-84-2 Full Joint 10 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylpropan-1-ol
201-148-0 78-83-1 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Isobutyronitrile
201-147-5 78-82-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Isobutylamine
201-145-4 78-81-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Isoprene
201-143-3 78-79-5 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylbutane
201-142-8 78-78-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylbutane
201-142-8 78-78-4 Full Joint 100 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
1-bromo-2-methylpropane
201-141-2 78-77-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromobutane
201-140-7 78-76-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-bromobutane
201-140-7 78-76-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Choline hydrogen carbonate
201-137-0 78-73-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Choline hydrogen carbonate
201-137-0 78-73-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Linalool 201-134-4 78-70-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,7-dimethyloctan-3-ol
201-133-9 78-69-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-dimethyl-2,2'-azodipropiononitrile
201-132-3 78-67-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-dimethyl-2,2'-azodipropiononitrile
201-132-3 78-67-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Di-tert-butyl 1,1,4,4-tetramethyltetramethylene diperoxide
201-128-1 78-63-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Diethoxy(dimethyl)silane
201-127-6 78-62-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,5,5-trimethylcyclohex-2-enone
201-126-0 78-59-1 Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
3,5,5-trimethylcyclohex-2-enone
201-126-0 78-59-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tris(2-butoxyethyl) phosphate
201-122-9 78-51-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trioctylphosphine oxide
201-121-3 78-50-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(2-ethylhexyl) phosphate
201-116-6 78-42-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethyl phosphate
201-114-5 78-40-0 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethyl orthoacetate
201-112-4 78-39-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diethyl ethylphosphonate
201-111-9 78-38-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,5-dimethyl-1-vinylhex-4-enyl isobutyrate
201-108-2 78-35-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-ethynylcyclohexanol
201-100-9 78-27-3 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-methyl-2-propylpropane-1,3-diol
201-099-5 78-26-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methyl-2-propylpropane-1,3-diol
201-099-5 78-26-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-ethyl-2-[[(1-oxoheptyl)oxy]methyl]propane-1,3-diyl bisheptanoate
201-089-0 78-16-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrakis(2-ethylbutyl) orthosilicate
201-085-9 78-13-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Pentaerithrityl tetranitrate
201-084-3 78-11-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraethyl orthosilicate 201-083-8 78-10-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraethyl orthocarbonate
201-082-2 78-09-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triethoxy(vinyl)silane
201-081-7 78-08-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibutyltin maleate
201-077-5 78-04-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraethyllead 201-075-4 78-00-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tricopper bis(orthophosphate)
232-254-5 7798-23-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Mono[2-(dimethylamino)ethyl]monohydrogen 2-(hexadec-2-enyl)butanedioate and/or mono[2-(dimethylamino)ethyl]monohydrogen 3-(hexadec-2-enyl)butanedioate
415-880-5 779343-34-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sulphuryl dichloride
232-245-6 7791-25-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Lithium perchlorate
232-237-2 7791-03-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Iodine monochloride
232-236-7 7790-99-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ammonium perchlorate
232-235-1 7790-98-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Chlorosulphuric acid
232-234-6 7790-94-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Chlorosulphuric acid
232-234-6 7790-94-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Chlorosulphuric acid
232-234-6 7790-94-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Cerium trichloride
232-227-8 7790-86-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dicalcium pyrophosphate
232-221-5 7790-76-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Dicalcium pyrophosphate
232-221-5 7790-76-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Calcium wolframate
232-219-4 7790-75-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Lithium nitrate
232-218-9 7790-69-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dipotassium disulphate
232-216-8 7790-62-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dipotassium wolframate
232-215-2 7790-60-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium periodate
232-197-6 7790-28-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(trifluoromethyl)cinnamic acid
212-301-6 779-89-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Calcium molybdate
232-192-9 7789-82-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Calcium iodate
232-191-3 7789-80-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Calcium phosphinate
232-190-8 7789-79-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Calcium hydride
232-189-2 7789-78-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Calcium fluoride
232-188-7 7789-75-5 Full Joint 100 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Phosphorus tribromide
232-178-2 7789-60-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phosphorus tribromide
232-178-2 7789-60-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phosphoryl tribromide
232-177-7 7789-59-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Copper dibromide
232-167-2 7789-45-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Calcium bromide
232-164-6 7789-41-5 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium bromate
232-160-4 7789-38-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium bromate
232-160-4 7789-38-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Potassium hydrogendifluoride
232-156-2 7789-29-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Lithium fluoride
232-152-0 7789-24-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Lithium fluoride
232-152-0 7789-24-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Potassium fluoride
232-151-5 7789-23-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Potassium fluoride
232-151-5 7789-23-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Fluorosulphuric acid
232-149-4 7789-21-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Deuterium oxide
232-148-9 7789-20-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Caesium nitrate
232-146-8 7789-18-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Caesium iodide
232-145-2 7789-17-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ammonium dichromate
232-143-1 7789-09-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Strontium chromate
232-142-6 7789-06-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Potassium chromate
232-140-5 7789-00-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-(4-chloro-2-nitro-phenylazo)-1,2-dihydro-6-hydroxy-1,4-dimethyl-2-oxo-pyridine-3-carbonitrile
425-310-7 77889-90-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
(17α)-17-hydroxy-3-oxoandrost-4-ene-17-carbonitrile
278-780-9 77881-13-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
rel-(1R,6S)-2,2,6-trimethylcyclohexanecarbaldehyde
815-571-9 77880-02-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Chromium trifluoride
232-137-9 7788-97-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dichloro(3-chloropropyl)methylsilane
232-136-3 7787-93-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Copper bromide
232-131-6 7787-70-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Bismuth chloride oxide
232-122-7 7787-59-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Barium selenate 232-113-8 7787-41-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Barium fluoride
232-108-0 7787-32-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,3-trimethylnorbornan-2-one
232-107-5 7787-20-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2