Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 17 februari 2020. Database contains 22687 unique substances and contains information from 98486 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Sodium chloroacetate
223-498-3 3926-62-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium cobalt tetracarbonyl
696-062-7 14878-28-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium dicaprolactamato-bis(2-methoxyethoxo)aluminate
454-350-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium dimethyldithiocarbamate
204-876-7 128-04-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium dodecane-1-thiolate
248-141-9 26960-77-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
SODIUM HINOKITIOL
435-050-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
sodium hydrogen (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)phosphonate
700-812-1 1189052-95-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium hydrogen 2-aminobenzene-1,4-disulphonate
246-349-4 24605-36-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium hydrogen 2-aminobenzene-1,4-disulphonate
246-349-4 24605-36-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium hydrogen 2-aminobenzene-1,4-disulphonate
246-349-4 24605-36-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium hydrogen 2H-1-Benzopyran-6-ol, 3,4-dihydro-2,5,7,8- tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl) phosphate (dl-alpha-tocopheryl phosphate sodium salt)
478-070-0 299158-63-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium hydrogen 4-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate
226-736-4 5460-09-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium hydrogen substituted amino acid
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium hydroxide
215-185-5 1310-73-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium methanolate
204-699-5 124-41-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium N-chlorobenzenesulphonamide
204-847-9 127-52-6 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium naphthalene-2-carboxylate
700-038-4 17273-79-9 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium nitrite
231-555-9 7632-00-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium nitrite
231-555-9 7632-00-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium O,O-diisobutyl phosphorothioate
610-992-2 53378-52-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium O-isobutyl dithiocarbonate
246-805-2 25306-75-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium O-isobutyl dithiocarbonate
246-805-2 25306-75-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium O-isobutyl dithiocarbonate
246-805-2 25306-75-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium p-(3-amino-4-methylbenzamido)benzenesulphonate
275-177-2 71077-34-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium phenolates and benzoate from tar oils and phenol resins manufacturing wastewater treatment
700-588-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium piperidine-1-carbodithioate
212-843-3 873-57-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
sodium pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-5-olate
844-934-4 1224944-43-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium rac-1-hydroxy-3-(quinolin-6-yl)propanesulfonate
811-179-7 1609934-65-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
sodium salt of 4-amino-3,6-bis[[5-[[4-chloro-6-[(2-methyl-4-sulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulfophenyl]azo]-5-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic acid
435-350-7 141250-43-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
sodium salt of the polymer of: sodium 2-methyl-buta-1,3-diene-1-sulfonate with acrylic acid and 2-hydroxyethyl-2-methylacrylate
429-720-7 184246-86-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium salts of Mono- and di-[reaction products of dodecyl alcohol and ethylene oxide]phosphates
- - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium salts of substituted amino acid
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium salts of substituted amino acid (2)
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium sulphanilate
208-208-5 515-74-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium taurinate
230-875-6 7347-25-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium tetrahydroborate
241-004-4 16940-66-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
sodium trifluoromethylsulphinate
678-523-4 2926-29-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium valproate
213-961-8 1069-66-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium {[3-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]sulfonyl}azanide
700-926-1 227605-94-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium((n-butyl)x(ethyl)y-1,5-dihydro)aluminate) x = 0.5 y = 1.5
418-720-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
sodium(S)-3-benzyloxycarbonylamino-2-methyl-4-oxo-azetidine-1-sulphonate
451-640-6 - NA Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
sodium, potassium, lithium 5-amino-3,6-bis(5-(4-chloro-6-(methyl-(2-methylaminoacetyl)amino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-sulfonatophenylazo)-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonate
430-090-0 205764-96-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium/potassium-7-[(E)-{2-acetamido-4-[(E)-(4-{[4-chlor-6-({2-[(4-fluor-6- {[substitutedphenyl]amino}- heteromonocyclyl)amino]propyl}amino)- heteromonocyclyl]amino}-1-naphthyl)diazenyl]-5-methoxyphenyl}diazenyl]- naphthalinpolysulfonate
466-490-7 - Full Individual 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
sodium/triethanolamine 4-((2-hydroxyethyl)amino)-3-pentaproenyl-4-oxobutanoate
800-765-8 1424149-03-0 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
sodium/triethanolamine- 6-(2,5-dioxo-3-C12-18-alkenyl(even and odd, branched, unsaturated)-pyrrolidin-1-yl)hexanoate
800-766-3 1424148-97-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Soil organic matter, alkaline extract, sodium salt
840-567-9 2247629-85-0 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
SOKYD-ACETO
440-120-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SOLSPERSE 25000
400-860-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Soluble extract by hydrolysis of Ascophyllum nodosum (Fucacea)
700-983-2 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Solvate of (17-beta)-17-(phosphonooxy)estra-1(10),2,4-trien-3-yl bis(2-chloroethyl)carbamate with propan-2-ol (1:1)
613-750-4 65175-01-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2