Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 04 april 2020. Database contains 22764 unique substances and contains information from 98987 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Tetrazol-5-ylamine
224-581-7 4418-61-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrylammonium bromide
200-769-4 71-91-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetryzoline
201-522-3 84-22-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
TFM3-1575U
471-160-0 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
The product from the burning of a combination of carbonaceous materials.
931-597-4 - Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Thebaine
204-084-1 115-37-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Theobromine
201-494-2 83-67-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Theophyllin-7-ylacetic acid
211-490-2 652-37-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Theophylline
200-385-7 58-55-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Thermal cracking oil from blends of rubber, fuel oils and paraffin waxes, steam-stripped
941-627-8 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Thermomycolin
822-334-3 52233-31-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Thiamazole
200-482-4 60-56-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
thiamethoxam (ISO); 3-(2-chloro-thiazol-5-ylmethyl)-5-methyl[1,3,5]oxadiazinan-4-ylidene-N-nitroamine
428-650-4 153719-23-4 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Thiamine hydrochloride
200-641-8 67-03-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Thiamphenicol
239-355-3 15318-45-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Thiazol Blau
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Thiazolidine-2,4-dione
218-941-2 2295-31-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Thioacetic acid
208-063-8 507-09-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Thiobenzoic acid
202-712-9 98-91-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Thiocyanic acid, (1,3,8,10-tetrahydro-1,3,8,10-tetraoxoanthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-2,9-diyl)di-3,1-phenylene ester, reaction products with sodium sulfide (Na2(Sx))
271-559-8 68585-53-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Thiocyanic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl ester
607-977-8 26650-09-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Thiodi(acetic acid)
204-663-9 123-93-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Thiodiethylene bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate]
255-392-8 41484-35-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Thiodiglycol
203-874-3 111-48-8 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
Thiomorpholine 1,1-dioxide hydrochloride
807-833-6 59801-62-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Thionyl dichloride
231-748-8 7719-09-7 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Thiophen-2-ethanol
226-452-0 5402-55-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Thiophene
203-729-4 110-02-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Thiophene
203-729-4 110-02-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Thiophene, tetrahydro-, 1,1-dioxide, 3-(C9-11-isoalkyloxy) derivs., C10-rich
800-172-4 398141-87-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Thiophene-2-carbaldehyde
202-629-8 98-03-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Thiophene-2-ethylamine
250-196-9 30433-91-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Thiophene-2-thiol
231-881-1 7774-74-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Thiophene-3-malonic acid
244-198-9 21080-92-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Thioridazine
200-044-2 50-52-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Thiosemicarbazide
201-184-7 79-19-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Thiosemicarbazide
201-184-7 79-19-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
thiourea; thiocarbamide
200-543-5 62-56-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Thiram
205-286-2 137-26-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Thuj-4(10)-ene
222-212-4 3387-41-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Thuya occidentalis, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Thuya occidentalis, Pinaceae.
290-370-1 90131-58-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Thuya plicata, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Thuya plicata, Cupressaceae.
305-105-8 94334-32-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Thyme, Thymus mastichina, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Thymus mastichina, Labiatae.
284-294-8 84837-14-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Thyme, Thymus vulgaris, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Thymus vulgaris, Labiatae.
284-535-7 84929-51-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Thyme, Thymus zygis, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Thymus zygis, Labiatae.
285-397-0 85085-75-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Thymidine
200-070-4 50-89-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Thymol
201-944-8 89-83-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tiapride
256-907-9 51012-32-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tin
231-141-8 7440-31-5 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tin antimony grey cassiterite
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 77865.
269-105-9 68187-54-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2