Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 25 februari 2020. Database contains 22699 unique substances and contains information from 98559 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
5-(2-cyano-4-nitrophenylazo)-6-(2-(2-hydroxyethoxy)ethylamino)-4-methyl-2-phenylaminonicotinonitrile; reaction mass of: 5-(2-cyano-4-nitrophenylazo)-2-(2-(2-hydroxyethoxy)ethylamino)-4-methyl-6-phenylaminonicotinonitrile
429-760-5 - NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-(3-butyryl-2,4,6-trimethylphenyl)-2-[1-(ethoxyimino)propyl]-3-hydroxycyclohex-2-en-1-one
414-790-3 138164-12-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-(4-(N-(2-acetoxyethyl)-N-ethylamino)-2-methylphenylazo)-4-cyano-3-methylisothiazole
405-480-9 110260-50-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-(4-[4-[4-(3,5-dicarboxy-phenyl-azo)phenylamino]-6-morpholin-4-yl-1,3,5-triazin-2-ylamino]phenylazo)isophthalic acid, mixed monosodium and diammonium salt
414-410-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-(4-chloro-2-nitro-phenylazo)-1,2-dihydro-6-hydroxy-1,4-dimethyl-2-oxo-pyridine-3-carbonitrile
425-310-7 77889-90-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-(difluoromethoxy)-1,3-dihydrobenzimidazole-2-thione
417-780-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-(trans-4-propylcyclohexyl)-2-trans-(3,4,5-trifluorophenyl)-1,3-dioxane
442-740-0 181943-57-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-[5-amino-4-substituted-phenylazo-phenylanilino]-chloro-heteromonocyclylamino-3- (naphthalen-2-ylazo)-4-hydroxynaphthalene-polysulfonic acid, sodium salt
455-860-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-[[4-chloro-6-[[2-[[4-fluoro-6-[[5-hydroxy-6-[(4-methoxy-2-sulfophenyl)azo]-7-sulfo-2-naphthalenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-1-methylethyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-3-[[4-(ethenylsulfonyl)phenyl]azo]-4-hydroxy-naphtalene-2,7-disulfonic acid, sodium salt
418-380-5 168113-78-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-acetoxy-2-(R,S)butyryloxymethyl-1,3-oxathiolane
433-530-1 143446-73-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-acetyl-3-amino-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine-hydrochloride
410-490-1 138451-65-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-acetylamino-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodo-1,3-benzenecarboxamide
445-830-8 31127-80-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-amino-1-(2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl)-1H-pyrazole-3-carbonitrile
421-240-6 120068-79-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-amino-2,4,6-triiodo-1,3-benzenedicarbonyldichloride
417-220-1 37441-29-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-amino-4,6-dichloro-2-methylpyrimidine
419-110-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-amino-6-[4-(4-amino-2-hydroxyphenylazo)phenylazo]-3-(2,5-dichlorphenylazo)-4-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic acid-, disodium salt
459-310-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-amino-6-methyl-1,3-dihydrobenzoimidazol-2-one
428-410-9 67014-36-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-Amino-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-1,3-phthaldiamidehydrochloride
421-690-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-amino-N-(2,6-dichloro-3-methylphenyl)-1H-1,2,4-triazole-3-sulfonamide
428-150-6 113171-13-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-bromo-8-naphtholactam
413-480-5 24856-00-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-CHLORCARBONYL-5H-DIBENZ(B,F)AZEPIN
412-100-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-chloro-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
412-200-9 17630-75-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-chloro-2,3-difluoropyridine
410-090-7 89402-43-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-chloro-2-(4-chlorophenoxy)phenol; [DCPP]
429-290-0 3380-30-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-CHLOROTHIOPHENE-2-CARBOXYLIC ACID
480-060-6 24065-33-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-endo-decyl-bicyclo[hept-2-ene / 5-endo/decyl-bicyclo[2.2.1]hept-2-ene
435-040-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-endo-hexyl-bicyclo[2.2.1]hept-2-ene
435-000-3 22094-83-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-ethoxy-1,3-dimethyl-1,3-dihydroindol-2-one
415-630-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-ethoxy-5H-furan-2-one
428-330-4 2833-30-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-ethyl-2,4-dihydro-4-(2-phenoxyethyl)-3H-1,2,4-triazol-3-one
414-470-3 95885-13-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-exo-butyl-bicyclo[2.2.1]hept-2-ene (80:20); reaction mass of: 5-endo-butyl-bicyclo[2.2.1]hept-2-ene
435-180-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-FR
446-200-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-Hexyl-2-methyl pyridine
414-530-9 710-40-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-methyl-1-phenylhexane-1,3-dione
400-360-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-NQD
406-450-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-tert-Butyl-2-methylbenzenethiol
438-520-9 7340-90-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-tert-butylpyrazol-3-ylamine
450-360-1 82560-12-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-thiazolylmethanol
414-780-9 38585-74-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-{4-[5-amino-2-[4-(2-sulfoxyethylsulfonyl)phenylazo]-4-sulfo-phenylamino]-6-chloro-1,3,5-triazin-2-ylamino}-4-hydroxy-3-(1-sulfo-naphthalen-2-ylazo)-naphthalene-2,7-disulfonicacid sodium salt.
418-340-7 157707-94-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6'-(isobutylethylamino)-3'-methyl-2'-phenylaminospiro[isobenzo-2-oxofuran-7,9'-[9H]-xanthene]
410-890-6 95235-29-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6,13-dichloro-3,10-bis-{2-[4-fluoro-6-(2-sulfo-phenylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino]-propylamino}-benzo[5,6][1,4]oxazino[2,3-.b.]phenoxazine-4,11-disulphonic acid, lithium, sodium salt.
418-000-8 163062-28-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6,6'-bis(diazo-5,5',6,6'-tetrahydro-5,5'-dioxo)[methylene-bis(5-(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-1-naphthylsulphonyloxy)-6-methyl-2-phenylene]di(naphthalene-1-sulfonate)
441-550-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6,9-bis(hexadecyloxymethyl)-4,7-dioxanonane-1,2,9-triol
411-450-6 143747-72-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-(1-phenylethyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
400-370-7 6196-98-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-(2,5-dihydro-3,4-dimethyl-2,5-dioxo-1H-pyrrol-1-yl)hexyl methacrylate
404-870-6 63740-41-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-(docosyloxy)-1-hydroxy-4-[1-(4-hydroxy-3-methyl-1-phenanthryl)-3-oxo-1H,3H-benzo[de]isochromen-1-yl]-2-naphthoic acid
404-550-6 130263-41-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-(nonylamino)-6-oxoperoxyhexanoic acid
406-680-9 104788-63-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-(Phenylmethoxy)-1H-purin-2-amine
449-870-7 19916-73-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-(phthalimido)peroxyhexanoic acid
410-850-8 128275-31-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-amino-N-methylnaphthalene-2-sulfonamide
412-120-4 104295-55-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2