Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 19 februari 2020. Database contains 22695 unique substances and contains information from 98538 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
2-methoxy-2-methylheptane
816-311-7 76589-16-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methyl-5-propylcyclohex-2-en-1-one
807-489-7 1447712-18-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylbenzene-1,4-diyl bis{4-[3-(acryloyloxy)propoxy]benzoate}
425-560-7 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylglutaric acid
210-521-7 617-62-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylvaleraldehyde
204-605-2 123-15-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Naphthalenesulfonic acid, 5(or 8)-amino-, coupled with diazotized aniline, diazotized, coupled with diazotized 4-aminobenzenesulfonic acid and m-phenylenediamine
305-478-7 94552-32-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Naphthalenesulfonic acid, 5(or 8)-amino-, reaction products with 4-aminophenol and sodium sulfide (Na2(Sx))
309-304-0 100208-97-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-nitro-p-anisidine
202-547-2 96-96-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-nitro-p-toluidine
201-924-9 89-62-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-nitropropane
201-209-1 79-46-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-substitutedalkyl N-{3-acetamido-4-[(2-cyano-4,6-disubstitutedphenyl)diazenyl]phenyl}-N-benzyl-β-alaninate
809-877-1 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-{(E)-[6-({4-chloro-6-[(4-{[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl}phenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl}amino)-1-hydroxy-3-sulfonaphthalen-2-yl]diazenyl}naphthalene-1,5-disulfonic acid
700-262-2 79809-27-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-{2-ethoxy-5-[(4-ethylpiperazin-1-yl)sulfonyl]phenyl}-5-methyl-7-propylimidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4(1H)-one
607-088-5 224785-90-4 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2H-Tricosafluoro-5,8,11,14-tetrakis(trifluoromethyl)-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecane
- 37486-69-4 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3'-chloropropiophenone
252-242-3 34841-35-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3'-ethylenedioxybis(propylamine)
221-067-4 2997-01-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3'-oxydipropanol
219-251-4 2396-61-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3,6,6-tetramethoxy-2,7-dioxa-3,6-disilaoctane
242-285-6 18406-41-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3-bis(4-hydroxy-5-isopropyl-o-tolyl)phthalide
204-729-7 125-20-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,4-xylidine
202-437-4 95-64-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,5,5-trimethylhexan-1-ol
222-376-7 3452-97-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,5,5-Trimethylhexanoic acid, mixed esters with dipentaerythritol and heptanoic acid
945-883-1 1379424-11-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,5-diacetamido-2,4,6-triiodobenzoic acid
204-223-6 117-96-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,5-dinitrobenzoic acid
202-751-1 99-34-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,6-Bis-biphenyl-4-yl-2,5-dihydro-pyrrolo[3,4-c]-pyrrole-1,4-dione
413-920-6 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,7,11-trimethyldodecyn-3-ol
216-510-3 1604-35-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,7-dihydropurin-6-one;sodium
816-307-5 45738-97-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-((bis(diisopropylamino)phosphanyl)oxy)propanenitrile
600-337-9 102691-36-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(2,2-dimethyl-3-hydroxypropyl)toluene
403-140-4 103694-68-4 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(cyclohexyloxy)propane-1,2-diol
805-622-3 10305-41-6 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(hexyloxy)propane-1,2-diol
600-386-6 10305-38-1 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(triethoxysilyl)propyl methacrylate
244-239-0 21142-29-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(trimethoxysilyl)propyl (2E,4E)-hexa-2,4-dienoate
642-902-2 163802-53-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[(2,2-Dimethyl-1,2-azasilolidin-1-yl)(dimethyl)silyl]-1-propanamine
470-090-8 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[(2-acetamidoacetyl)amino]propanoic acid
816-146-0 1016788-34-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[3-(1,1,1,3,5,5,5-heptamethyltrisiloxan-3-yl)propoxy]propane-1,2-diol
807-413-2 70280-68-1 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-amino-4-hydroxy-5-nitrobenzenesulphonic acid
202-546-7 96-93-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexan-1-ol
239-717-0 15647-11-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-ethyl-1-methyl-1H-imidazol-3-ium 4-(C11-13-sec-alkyl benzenesulfonates)
940-820-4 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-hydroxy-p-anisaldehyde
210-694-9 621-59-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methylbut-2-en-1-ol
209-141-4 556-82-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-oxo-4-azaandrost-5-ene-17β-carboxylic acid
407-830-6 103335-54-2 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-Pyridinesulfonyl chloride
688-270-1 16133-25-8 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4''-butyl-4-[difluoro(3,4,5-trifluorophenoxy)methyl]-2',3,5-trifluoro-1,1':4',1''-terphenyl
935-976-5 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4''-Ethyl-2',3,4,5-tetrafluor-1,1':4',1''-terphenyl
608-770-5 326894-55-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4'-amino-2',5'-diethoxybenzanilide
204-363-8 120-00-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4'-Butyl-4-ethoxy-2,3-difluoro-1,1'-biphenyl
695-755-1 1229661-51-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-((4-(phenylamino)naphthalen-1-yl)methylene)bis(N,N-dimethylbenzenamine)
946-373-1 82941-24-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-(4-methylpentane-2,2-diyl)bis((heptyloxy)benzene)
830-582-9 1951440-04-2 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-bis[(4,6-bis{[3-(diethylamino)propyl]amino}-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-1,1'-bianthracene-9,9',10,10'-tetrone
941-814-4 157367-45-8 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-methanediylbis(2,6-dimethylcyclohexanamine)
634-657-5 65962-45-0 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4’-Bis[sec-alkyl(C10-C13)phenyl]iodonium tetrakis(pentafluorophenyl)borate
810-260-4 1115251-57-4 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,7-dimethyloct-6-en-3-one
219-845-3 2550-11-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-((3-acetoxypropyl)amino)-2,2-dimethyl-4-oxobutane-1,3-diyl diacetate
680-602-3 98133-47-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(2-methylpropyl)benzyl propyl ether
826-704-5 1631962-93-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(2-{(E)-2-[(1E)-1-{(2E)-2-[1,1-dimethyl-3-(4-sulfobutyl)-1,3-dihydro-2H-benzo[e]indol-2-ylidene]ethylidene}-2-{methyl[(trifluoromethyl)sulfonyl]amino}-1H-inden-3-yl]vinyl}-1,1-dimethyl-1H-benzo[e]indolium-3-yl)butane-1-sulfonate compound with N,N-diethylethanamine (1:1)
940-889-0 1770781-13-9 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(5-Propyl-tetrahydropyran-2-yl)-phenol
919-949-5 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(cyclohexylamino)butane-1-sulfonic acid
629-080-0 161308-34-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(heptyloxy)-3-methylbutanal
802-100-7 1093653-57-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-[(5-carbamoyl-o-tolyl)azo]-3-hydroxynaphth-2-anilide
240-454-9 16403-84-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-[difluoro(3,4,5-trifluorophenoxy)methyl]-2',3,5-trifluoro-4''-pentyl-1,1':4',1''-terphenyl
935-977-0 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-amino-6-chlorobenzene-1,3-disulphonamide
204-463-1 121-30-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-aminobenzene-1,3-disulphonic acid
205-299-3 137-51-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-aminotoluene-2-sulphonic acid
204-282-8 118-88-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-Butoxy-2,3-difluor-4'-methyl-1,1'-biphenyl
938-422-0 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-Ethoxy-2,3-difluoro-4'-methyl-1,1'-biphenyl
838-946-9 475644-24-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-Ethoxy-3-(5-methyl-4-oxo-7-propyl-3,4-dihydroimidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-2-yl) benzenesulfonic acid
610-141-5 437717-43-6 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-fluoroaniline
206-735-5 371-40-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-fluorophenol
206-736-0 371-41-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-hydroxybenzyl alcohol
210-768-0 623-05-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methyl-2-(pentan-3-yl)tetrahydro-2H-pyran-4-ol
685-617-9 1099648-69-7 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methyl-6-phenyl-2-hexanol
943-493-6 72681-01-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-nitro-o-xylene
202-761-6 99-51-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-pentylcyclohexanone
406-670-4 61203-83-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-sulphoanthranilic acid
202-668-0 98-43-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-trans-(3-penten-1-yl)-4'-trans-propyl-1,1'-bicyclohexyl
806-827-0 105351-42-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5'-O-(p,p'-dimethoxytrityl)thymidine
255-003-1 40615-39-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5,7-dihydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-4-benzopyrone
208-291-8 520-34-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-(Acetyl-(3-(acetyl-(3,5-bis(2,3-dihydroxypropylcarbamoyl)-2,4,6-triiodophenyl)amino)-2- hydroxypropyl)amino)-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodobenzene-1,3-dicarboxamide; 5,5'-((2-Hydroxytrimethylene)bis(acetylimino))bis(N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6- triiodoisophthalamide);
618-837-0 92339-11-2 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-(hydroxymethyl)-2-furaldehyde
200-654-9 67-47-0 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-acetylamino-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodo-1,3-benzenecarboxamide
445-830-8 31127-80-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-amino-3-morpholin-4-yl-1,2,3-oxadiazolidin-3-ium chloride
605-254-1 16142-27-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-aminonaphthalene-2-sulphonic acid
204-351-2 119-79-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-bromonicotinic acid
244-065-5 20826-04-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-fluoro-1-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
812-520-2 1259279-57-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-hydroxyisophthalic acid
210-565-7 618-83-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-Methoxy-2-tetralone
457-080-9 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-methyl-s-triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-ol
219-706-7 2503-56-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-nitro-o-anisidine
202-770-5 99-59-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-nitroisophthalic acid
210-568-3 618-88-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6-(dibutylamino)-1,3,5-triazine-2,4(1H,3H)-dithione
249-682-3 29529-99-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6-methylbenzotriazole
205-265-8 136-85-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
7,7,8,9,9-pentamethyl-6,7,8,9-tetrahydro-5H-cyclopenta[h]quinazoline
801-093-8 1315251-11-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
7-Isopropyl-2H,4H-1,5-benzodioxepin-3-one
700-012-2 950919-28-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[(2-hydroxyacetyl)oxy](oxo) vanadium 2-hydroxyacetate
947-007-3 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[1,3-bis(2,4,6-trimethylphenyl)-4,5-dimethylimidazol-2-ylidene]dichloro(2-thienylmethylidene)(tricyclohexylphosphine)ruthenium
682-131-9 1190427-50-9 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
951-169-0 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[ω-hydroxy-C16 (saturated and unsaturated) and C16 (unsaturated)] fatty acids
946-968-6 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: hexyldioctylphosphineoxide; dihexyloctylphosphineoxide; trioctylphosphineoxide
403-470-9 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
A-11
421-730-1 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Absolute of Cistus ladaniferus (Cistaceae) obtained from cistus concrete by ethanol extraction
947-724-1 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Absolute of Dipteryx odorata (Fabaceae) obtained from beans by organic solvents treatment and subsequent ethanol extraction
951-766-6 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Absolute of Jasmine (Jasminum grandiflorum) obtained from Jasmine concrete by ethanol extraction
948-021-2 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Acetaldehyde
200-836-8 75-07-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Acetic acid, esters with lanolin alcs.
262-980-8 61788-49-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkali metal [bis(4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-tridecafluoro-2- substitutednonyl)amino]alkanesulfonate
- - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkaline earth metal and zinc disubstituted acetates complexes and alkaline earth metal substituted acetate
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkaline earth metal and zinc substituted acetates complexes
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkane-alpha,omega-diyl bis{[(triethoxysilyl)propyl]carbamate}_E2
- - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkane-alpha,omega-diyl bis{[(trimethoxysilyl)propyl]carbamate}_M3
- - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkenyl dicarboxylamide
425-620-2 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkyl-[2-(alkyl-substituted-phosphinoyl)-alkyl]-phosphinic acid
- - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkylbenzenesulphonic acid compd with alkylamine
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Aluminum magnesium sodium oxide (Al10.33Mg0.67Na1.67O17)
807-888-6 110621-40-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Amaryllidaceae, Allium Cepa L. (fresh bulb), Rutaceae, Citrus Limon (L.) Burm. F. (fresh pulp), extract, sodium chloride
944-860-3 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Amines, N-tallow alkyltrimethylenedi-, reaction products with epichlorohydrin
298-715-8 93821-29-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ammonium formate
208-753-9 540-69-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ammonium toluene-4-sulphonate
223-927-4 4124-42-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Amorphous Mesoporous Magnesium Carbonate
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Aurio(1+) 2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]heptanethiolate
269-858-3 68365-87-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Balsams, copaiba, sulfurized, mixed with turpentine, gold salts
273-589-7 68990-27-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Balsams, tonka bean
Extractives and their physically modified derivatives. It consists primarily of resins, essential oils, and usually cinnamic and benzoic acids. (Dipteryx odorata).
232-460-5 8046-22-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Barbital sodium
205-613-9 144-02-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Barium bromide
234-140-0 10553-31-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Barium salt of C11-C13 alkenyldicarboxylic acid
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Barium, 1,4-bis (C13-rich C11-14-isoalkyl) 2-sulfobutanedioate phosphate complex
931-037-9 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzene, tetrapropylene-, distn. residues, sulfonated, sodium salts
946-950-8 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzyl 2-methoxy-4-prop-1-enylphenyl ether
204-370-6 120-11-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzylhydrazine dihydrochloride
243-887-1 20570-96-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Biphenyl-2-yl-(9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-yl)-(9,9’-spirobifluoren-2-yl)-amine
700-681-0 1364603-07-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Biphenyl-2-yl-(9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-yl)-(9,9’-spirobifluoren-4-yl)-amine
701-232-1 1450933-44-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Biphenyl-4-yl-(9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-yl)-(9,9‘-spirobifluoren-4-yl)-amine
940-332-1 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(2,4-di-tert-butyl-6-methylphenyl)ethyl phosphate
416-140-4 145650-60-8 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
bis(cyclohexylmethyl) ether
827-394-4 14315-63-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(dimethylammonium) dodecakis(µ-methoxy)-µ6-oxido-octahedro-hexakis(chloridoindium)ate dimethanol solvate
944-363-1 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(glycinato-kappaN,kappaO)iron
606-444-7 20150-34-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
bis(trifluoromethylsulfonyl)azanide;1-ethyl-3-methylimidazol-3-ium
700-235-5 174899-82-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis[2-(2-ethoxyethoxy)ethyl] cyclohexane-1,4-dicarboxylate
618-829-7 922165-31-9 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
bis[C11-14-(branched and linear)-alkyl]aminium nonadecaoxohexatungstate
700-718-0 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bismuth compounds of aliphatic and cycloaliphatic acids
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bismuth tris(dimethyldithiocarbamate)
244-299-8 21260-46-8 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Boron doped barium europium strontium silicate, orthorombic
943-065-9 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Butyl ethyl ether
211-055-7 628-81-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
C-C1
481-970-6 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
C-M5
481-870-2 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
C4-C10 branched and linear hydrocarbons (light) – Naphtha
481-730-0 848301-65-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cadmium chloride 233-296-7 10108-64-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Calcium divanadium hexaoxide
237-952-3 14100-64-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Calcium fluoride hydroxide phosphate (5 : 0.6-0.8 : 0.2-0.4 : 3)
944-884-4 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Calcium glycerophosphate
248-328-5 27214-00-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Calcium glycinate (1:2)
252-809-5 35947-07-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Calcium magnesium strontium carbonate hydroxide phosphate (4.3-4.7 : 0.1-0.3: 0.2-0.5 : 0.3-0.5 : 0.2-0.6 : 3)
944-886-5 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Calcium Manganese Titanium oxide
- - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Calcium salt of alkenyldicarboxylic acid ester
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Calcium salt of C11-C13 alkenyldicarboxylic acid ester
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Calcium salts of fatty acids
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
carbohydrates from malted barley
949-975-2 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Carbonyl(pentane-2,4-dionato-O,O')(triphenylphosphine)rhodium
247-015-0 25470-96-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Carrot, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Daucus carota, Umbelliferae.
284-545-1 84929-61-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cesium tungsten oxide
466-380-9 52350-17-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cesium Tungsten Suboxide
813-068-9 189619-69-0 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Chestnut, C. sativa, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Castanea sativa, Fagaceae.
283-619-0 84695-99-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Chlorocyclopentane
213-212-5 930-28-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Compounds of alkylphosphates and amine
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Concrete of Cistus ladaniferus (Cistaceae) obtained from labdanum gum by organic solvent extraction.
946-927-2 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Concrete of Jasmine, obtained from Jasmine blossoms (Jasminum grandiflorum) by extraction with a non-polar solvent
948-036-4 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Concrete of Salvia sclarea L. (Lamiaceae) obtained from leaves, flowers and twigs by apolar hydrocarbon solvent extraction with or without purification by molecular distillation
947-717-3 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Concrete of Spilanthes acmella (oleracea) obtained from flowers by extraction with organic solvent
947-908-1 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Copper bis(dimethyldithiocarbamate)
205-287-8 137-29-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Copper glycinate
251-238-9 32817-15-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Copper(2+) neodecanoate
268-439-2 68084-48-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Curcuma longa, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Curcuma longa, Zingiberaceae.
283-882-1 84775-52-0 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cyanocobalamin
200-680-0 68-19-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cycloocta-1,5-diene
203-907-1 111-78-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cyclopentylamine
213-697-3 1003-03-8 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
D-Mannitol, 1,4:3,6-dianhydro-, 2,5-bis[3-methoxy-4-[[4-[(1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]benzoyl]oxy]benzoate]
700-376-2 1015689-48-1 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
D-ribose
200-059-4 50-69-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dec-1-en-1-yl ethyl ether
440-020-0 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Deoxyribose-phosphate aldolase EC 4.1.2.4.
444-400-7 9026-97-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Deuterium
231-952-7 7782-39-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Di[(2H3)methyl] sulphoxide
218-617-0 2206-27-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dialkyl phosphinic acid
- - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dialkyl-methyl-dihydro-heteropolycyle
- - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dialkylheteromonocyclium alkanoate
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diammonium hexachloroiridate
241-007-0 16940-92-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diethyl ethoxymethylenemalonate
201-725-7 87-13-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
diethyleneglycyl bis (chloroacetate)
619-642-3 106-78-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diisooctyl succinate
249-282-9 28880-24-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diisopropyl succinate
213-110-0 924-88-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dilithium titanate
234-759-6 12031-82-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethyl acetylsuccinate
233-897-4 10420-33-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethyl malonate
203-597-8 108-59-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
dimethyl[[2,2'''-[1,3-propanediylbis(oxy-kO)]bis[3'',5,5''-tris(1,1-dimethylethyl)-5'-methyl[1,1':3',1''-terphenyl]-2'-olato-kO]](2-)]-zirconium
600-034-1 1001417-33-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diphenyl[4-(phenylsulfanyl)phenyl] sulfonium hexafluoroantimonate(1-)
680-227-5 71449-78-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dipotassium hydrogen citrate
222-775-6 3609-96-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dipotassium tetrachloroplatinate 233-050-9 10025-99-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
dipropyl cyclohexane-1,2-dicarboxylate
805-172-8 65646-25-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dirhodium trioxide
234-846-9 12036-35-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dirhodium trisulphate
234-014-5 10489-46-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2