Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 17 februari 2020. Database contains 22687 unique substances and contains information from 98486 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
tert-Butyl rel-(3R,5S,6E)-7-[3-(4-fluorophenyl)-1-(propan-2-yl)-1H-indol-2-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-enoate
603-330-9 129332-29-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl piperazine-1-carboxylate
611-489-0 57260-71-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl piperazine-1-carboxylate
611-489-0 57260-71-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl piperazine-1-carboxylate
611-489-0 57260-71-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl peroxypivalate
213-147-2 927-07-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butyl peroxyneodecanoate
247-955-1 26748-41-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butyl peroxyisobutyrate
203-650-5 109-13-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl perbenzoate
210-382-2 614-45-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butyl peracetate
203-514-5 107-71-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butyl nitrite
208-757-0 540-80-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl N-[(E)-(4-pyridin-2-ylphenyl)methylideneamino]carbamate
918-454-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tert-butyl N-[(1S,3R)-3-acetylcyclopentyl]carbamate
815-083-6 204913-01-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl N-(tert-butoxycarbonyl)glycinate
696-236-2 111652-20-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl N-(4-chlorophenyl)carbamate
674-120-2 18437-66-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl N-(4-chloro-2-formylphenyl)carbamate
839-772-6 260559-52-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl methyl(2-oxopropyl)carbamate
807-710-7 532410-39-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl methyl ether
216-653-1 1634-04-4 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butyl methacrylate
209-548-7 585-07-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butyl isocyanate
216-544-9 1609-86-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl hypochlorite
208-072-7 507-40-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl hydroperoxide
200-915-7 75-91-2 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butyl chloroacetate
203-506-1 107-59-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl carbazate
212-795-3 870-46-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl bromoacetate
226-133-6 5292-43-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl acrylate
216-768-7 1663-39-4 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butyl acetate
208-760-7 540-88-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butyl [2-({[1-methyl-5-(tritylamino)-1H-pyrazol-4-yl]carbamoyl}amino)ethyl]carbamate
614-818-6 689293-69-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl [2-({[1-methyl-5-(tritylamino)-1H-pyrazol-4-yl]carbamoyl}amino)ethyl]carbamate
614-818-6 689293-69-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-Butyl [(7R,9R)-9-(cyanomethyl)-6,10-dioxaspiro[4.5]dec-7-yl]acetate
920-979-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl [(5-carbamoyl-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl]methylcarbamate
814-218-6 1643141-19-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl [(2S,3R)-3-hydroxy-4-(isobutylamino)-1-phenylbutan-2-yl]carbamate
605-203-3 160232-08-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butyl [(1S,3R)-3-hydroxycyclopentyl]carbamate
807-383-0 167465-99-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl 6-cyano-2-[2-(4-ethyl-3-iodophenyl)propan-2-yl]-1H-indole-3-carboxylate
812-677-7 1256584-75-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl 6-cyano-2-(2-{4-ethyl-3-[4-(morpholin-4-yl)piperidin-1-yl]phenyl}propan-2-yl)-1H-indole-3-carboxylate hydrochloride (1:1)
813-852-0 1256584-77-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl 4-{[2-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-en-1-yl]methyl}piperazine-1-carboxylate
941-919-5 1228780-71-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl 4-bromo-2-fluorobenzoate
810-257-8 889858-12-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl 4-bromo-2-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yloxy)benzoate
942-459-8 1628047-84-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-Butyl 4-({6-[7-cyclopentyl-6-(dimethylcarbamoyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-2-yl]amino}pyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylate
810-753-4 1374639-78-7 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butyl 4-(6-nitropyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylate
801-163-8 571189-16-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl 4-(6-aminopyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylate
695-268-4 571188-59-5 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butyl 4-(6-aminopyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylate
695-268-4 571188-59-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl 4-(6-aminopyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylate
695-268-4 571188-59-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl 4-(4-{[2-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-en-1-yl]methyl}piperazin-1-yl)-2-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yloxy)benzoate
942-231-8 1628047-90-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl 3-oxobutanoate
216-904-5 1694-31-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butyl 3-oxobutanoate
216-904-5 1694-31-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tert-butyl 3-oxoazetidine-1-carboxylate
627-725-0 398489-26-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tert-butyl 3-Cyano-4-oxo-pyrrolidine-1-carboxylate
700-004-9 175463-32-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl 3-[6-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-yl)cyclopropyl]carbonyl}amino)-3-methylpyridin-2-yl]benzoate
800-308-2 1160221-25-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl 3-(6-amino-3-methylpyridin-2-yl)benzoate
800-303-5 1083057-14-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl 3,5,5-trimethylperoxyhexanoate
236-050-7 13122-18-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1