Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 25 februari 2020. Database contains 22699 unique substances and contains information from 98559 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Reaction mass of 1-bromo-3,5-di-tert-butylbenzene and 1-bromo-3-tert-butylbenzene and 1-bromo-4-tert-butylbenzene
942-233-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl 4-(4-{[2-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-en-1-yl]methyl}piperazin-1-yl)-2-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yloxy)benzoate
942-231-8 1628047-90-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Disodium-3,3´-{Oxybis[2,1-ethanediyloxy(1-oxo-2,1-ethanediyl)imino]}bis(2,4,6-triiodobenzoate)
942-225-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
sodium 5-[(E)-(4-hydroxy-2,6-dioxo-1,2,5,6-tetrahydropyrimidin-5-yl)diazenyl]-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidin-4-olate
942-217-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-fluoro-3-phenyl-2-((1S)-1-((9-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-9H-purin-6-yl)amino)propyl)quinazolin-4(3H)-one
942-181-7 1453810-71-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(S)-2-(1-aminopropyl)-5-fluoro-3-phenylquinazolin-4(3H)-one hydrochloride
942-180-1 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hydrocarbons of plastic waste origin (kerosene type fraction)
942-178-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Plastic, waste, pyrolized, fractionation bottoms
942-177-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hydrocarbons of plastic waste origin (diesel type fraction)
942-174-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Esterification products of glycerol with docosanoic acid, icosanedioic acid and 16-methylheptadecanoic acid
942-166-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(S)-tert-butyl(1-((3-fluoro-2-(phenylcarbamoyl)phenyl)amino)-1-oxobutan-2 yl)carbamate
942-159-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
di-tert-butyl (2S,3E)-3-[(dimethylamino)methylene]-4-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate
942-146-6 166410-06-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products of diazotised 4-amino-3-hydroxynaphthalene-1-sulfonic acid coupled with 4-(3-methyl-5-oxo-2-pyrazolin-1-yl)benzenesulphonic acid and chelated with chromium (3+), sodium salts
942-144-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
pentan-2-one O,O',O'',O'''-silanetetrayltetraoxime
942-139-8 1170315-92-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(7-bromo-4-methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridin-3-yl)(oxo)acetic acid
942-137-7 954215-12-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Alcohols, C20-30 (even numbered)
942-135-6 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of cis-hex-3-en-1-yl methyl carbonate and DI-3Z-HEXENYLCARBONAT
942-106-8 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-Butyl-2-[2-[3-[2-(1-butyl-1,3-dihydro-3,3-dimethyl-2H indol-2-ylidene) ethylidene]-2-chloro-1 cyclohexen-1-yl] ethenyl]-3,3-dimethyl-3H-indolium tetrafluoroborate(1: 1)
942-101-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products of copper phthalocyanine, sulfuric acid, and sodium carbonate
942-100-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C16-C22, n-alkanes, isoalkanes, <2% aromatics
942-086-0 - Full Individual 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C11-C16, n-alkanes, isoalkanes,
942-085-5 - Full Individual 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
(S)-N-[[3-[3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl]-amine
942-077-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Fatty acids, C8-C18 (even numbered), decyl esters
942-072-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2,2-bis[({6-oxo-6-[(2-propylheptyl)oxy]hexanoyl}oxy)methyl]butyl 2-propylheptyl hexanedioate and bis(2-propylheptyl) adipate
942-066-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, coco derivs. II, reaction products with glycine, potassium salts
942-063-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
di-tert-butyl (2S,3S)-3-ethyl-4-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate
942-044-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(1R,8S)-2,2,7,7-tetramethyltricyclo[6.2.1.0^{1,6}]undec-5-en-4-ol
942-036-8 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(1R,8S)-2,2,7,7-tetramethyltricyclo[6.2.1.0^{1,6}]undec-5-en-4-one
942-035-2 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(2S,3S,4R)-4-{[3-(1,1-difluorobut-3-en-1-yl)-7-methoxyquinoxalin-2-yl]oxy}-3-ethyl-2-(methoxycarbonyl)pyrrolidinium 4-methylbenzenesulfonate
942-021-6 1799733-71-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products of [29H,31H-phthalocyaninato(2-)-k4N29,N30,N31,N32]copper, thionyl dichloride, and sulfurochloridic acid, further condensed with 2,4-diaminobenzenesulfonic acid and ammonia, further converted with sodium hydroxide 2,4,6-trichloro-1,3, -triazine, and ammonium chloride
942-002-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-chloro-4-[1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol-5-yl]benzonitrile
941-996-5 1297537-35-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction product of Phenol, Sulphuric acid and Sodium hydroxide
941-992-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
[2-(1-isopropyl-1H-pyrazol-5-yl)pyridin-3-yl]methanol hydrochloride (1:1)
941-991-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-R(-)acetoxy-1-azabicyclo[2.2.2]octane tartrate dihydrate
941-989-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Fatty acids, C18 unsaturated, ethyl & methyl esters
941-981-3 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1-(4-Ethylphenyl)-pentan-1-ol and 1-C-{5-[(4-ethylphenyl)(hydroxy)methyl]-2-[(1-methoxy-1-methylethoxy)methyl]phenyl}-1,2,3,4,6-pentakis-O-(trimethylsilyl)-β-D-glucopyranose and 4-Ethylbenzaldehyde
941-970-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
9-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-5-[(3-methylphenyl)amino]-7-phenylbenzo[a]phenazin-7-ium chloride
941-946-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Carboxylic acids, C5-9, triesters with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
941-924-2 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-ene-1-carbaldehyde
941-921-6 1228837-05-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-{[2-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-en-1-yl]methyl}piperazine dihydrochloride
941-920-0 1628047-87-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl 4-{[2-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-en-1-yl]methyl}piperazine-1-carboxylate
941-919-5 1228780-71-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 1,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-[[3-[(2-bromo-1-oxo-2-propen-1-yl)amino]benzoyl]amino]-6-[2-[5-[(2-bromo-1-oxo-2-propen-1-yl)amino]-2-sulfophenyl]diazenyl]-5-hydroxy-, sodium salt (1:3) and Trisodium 6-[{5-[(2-bromoacryloyl)amino]-2-sulfonatophenyl}diazenyl]-4-({3-[(2,3-dibromopropanoyl)amino]benzoyl}amino)-5-hydroxynaphthalene-1,7-disulfonate
941-899-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (4E,8Z)-cyclododeca-4,8-dien-1-one and (4Z,8E)-cyclododeca-4,8-dien-1-one and (4E,8E)-cyclododeca-4,8-dien-1-one
941-893-5 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Cuprate(4-), [4,5-dihydro-4-[[8-hydroxy-7-[[2-hydroxy-5-methoxy-4-[[2-(sulfooxy)Vinyl]phenyl]azo]-6-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-5-oxo-1-(4-sulfophenyl)-1H-pyrazole-3-carboxylato(6-)], trisodium salt and Cuprate(4-), [4,5-dihydro-4-[[8-hydroxy-7-[[2-hydroxy-5-methoxy-4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-6-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-5-oxo-1-(4-sulfophenyl)-1H-pyrazole-3-carboxylato(6-)]-, sodium and Cuprate(4-), [4,5-dihydro-4-[[8-hydroxy-7-[[2-hydroxy-5-methoxy-4-[2-(sulfooxy)Ethanol]phenyl]azo]-6-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-5-oxo-1-(4-sulfophenyl)-1H-pyrazole-3-carboxylato(6-)], trisodium salt
941-883-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of ethyl (2E,4E,6E,8E)-9-(4-methoxy-2,3,6-trimethylphenyl)-3,7-dimethylnona-2,4,6,8-tetraenoate and ethyl (2E,4Z,6E,8E)-9-(4-methoxy-2,3,6-trimethylphenyl)-3,7-dimethylnona-2,4,6,8-tetraenoate
941-877-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products of 1,4-cyclohexanedimethanol with propylene oxide and ammonia
941-876-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-butyl-2,3,3-trimethylindol-1-ium; tetrafluoroborate
941-873-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(1R)-1-(3,4-dimethoxybenzyl)-6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolinium (2S)-2-(6-methoxy-2-naphthyl)propanoate
941-846-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products of diazotised 4-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid coupled with 1,3-benzendiol, subsequently coupled with 4-aminonaphthalene-1-sulfonic acid, subsequently coupled with diazotised 4-nitrobenzenamine, sodium salts
941-841-1 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-((dimethylamino)methyl)-5-methylhexan-2-one, oxalate
941-840-6 2102090-17-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1