Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 17 februari 2020. Database contains 22687 unique substances and contains information from 98486 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
sec-butyl 2-(2-hydroxyethyl)piperidine-1- carboxylate/Icaridine (Icaridine)
423-210-8 119515-38-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SEP-012SD (SOLID)
434-660-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SETAFIX XD 1289
431-320-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SETAL EPC 5792
422-170-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SETALUX 7005 XX-85
422-340-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Shale oil bitumen
447-780-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Shale oil pitch
447-790-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SI-300
436-200-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SIERRA YELLOW
427-560-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SILATRIPHEN
427-410-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SILCARE 1M75
435-930-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Silicic acid (H4SiO2), mixed 2-butoxyethyl and Methyl tetraesters
418-360-6 1185356-03-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SILOXANE S200
442-260-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Silver sodium zirconium hydrogenphosphate
422-570-3 265647-11-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SIMFPI2
442-160-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Siparuna Guianensis extract
466-320-1 845276-94-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SIR-159
421-200-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SIRALES PE 7809
432-000-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SKF 109077
417-820-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SL-01
423-660-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SLM 50524
417-190-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SOB 5414
423-850-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium ((N-(3-trimethylammoniopropyl)sulfamoyl)methylsulfonatophthalocyaninato)copper(II)
407-340-2 124719-24-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium (1.0-1.95)/lithium (0.05-1) 5-((5-((5-chloro-6-fluoro-pyrimidin-4-yl)amino)-2-sulfonatophenyl)azo)-1,2-dihydro-6-hydroxy-1,4-dimethyl-2-oxo-3-pyridinemethylsulfonate
413-470-0 134595-59-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
sodium (6R-trans)-7-amino-8-oxo-3-[[[1-(sulfomethyl)-1H-tetrazol-5-yl]thio]methyl]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate monohydrate
426-520-1 71420-85-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium (ethylenediiminobis((2-hydroxy-4-tolyl)acetato))ferrate(1-)
408-180-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium (R)-2-(2,4-dichlorophenoxy)propionate
413-340-3 119299-10-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
sodium (Z)-3-chloro-3-(4-chlorophenyl)-1-hydroxy-2-propene-1-sulfonate
420-800-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
sodium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-1-butanesulfinate
422-100-7 102061-82-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium 1,2-bis[4-[4-{4-(4-sulfophenylazo)-2-sulfophenylazo}-2-ureido-phenyl-amino]-6-fluoro-1,3,5-triazin-2-ylamino]propane, sodium salt
413-990-8 149850-31-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium 1-amino-4-[2-methyl-5-(4-methylphenylsulfonylamino)phenylamino]anthraquinone-2-sulfonate
400-100-8 84057-97-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium 1-cyanoprop-1-ene-2-olate
417-000-5 70807-22-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
sodium 1-octyl-1H-tetrazole-5-thiolate
422-410-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium 2,4-diamino-5-(4-(2-sulfoxyethanesulfonyl)phenylazo)benzenesulfonate
461-870-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium 2-((2-hydroxy-5-sulfonatobenzoyl)amino)benzoic acid
419-380-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium 2-(4-(4-fluoro-6-(2-sulfoethylamino)-[1,3,5]triazin-2-ylamino)-2-ureidophenylazo)-5-(4-sulfophenylazo)benzene-1-sulfonate
410-770-3 146177-84-6 NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium 2-(4-(4-fluoro-6-(2-sulfoethylamino)-[1,3,5]triazin-2-ylamino)-2-ureidophenylazo)-5-(4-sulfophenylazo)benzene-1-sulfonate
410-770-3 146177-84-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
sodium 2-(nonanoyloxy)benzenesulfonate
434-360-9 91125-43-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
sodium 2-[[4-[(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]phenyl]sulfonyl]ethyl sulfate
430-890-1 81992-66-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium 2-anilino-5-(2-nitro-4-(N-phenylsulfamoyl))anilinobenzenesulfonate
412-320-1 31361-99-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium 2-benzoyloxy-1-hydroxyethanesulfonate
410-680-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium 2-ethylhexanolate
406-150-7 38411-13-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium 3,5-bis(3-(2,4-di-tert-pentylphenoxy)propylcarbamoyl)benzenesulfinate
405-510-0 121216-78-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium 3,5-bis(tetradecyloxycarbonyl)benzenesulfinate
407-720-8 155160-86-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium 3,5-dichloro-2-(5-cyano-2,6-bis(3-hydroxypropylamino)-4-methylpyridin-3-ylazo)benzenesulfonate
401-870-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium 3-(2-acetamido-4-(4-(2-hydroxybutoxy)phenylazo)phenylazo)benzenesulfonate
410-150-2 147703-65-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium 3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-sec-butyl-4-hydroxybenzenesulfonate
403-080-9 92484-48-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
sodium 3-(methoxycarbonyl)-4-oxo-3,4,5,6-tetrahydro-2-pyridinolate
418-410-7 139122-78-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium 3-[2-acetamido-4-(4-fluoro-6-substitutedamino-heteromonocycl-2- ylamino)phenylazo]naphthalene-polysulfonate
402-100-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium 3-[2-acetamido-4-(4-fluoro-6-substitutedamino-heteromonocycl-2- ylamino)phenylazo]naphthalene-polysulfonate
402-100-3 - NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1