Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 21 januari 2020. Database contains 22666 unique substances and contains information from 98237 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
sodium (6R-trans)-7-amino-8-oxo-3-[[[1-(sulfomethyl)-1H-tetrazol-5-yl]thio]methyl]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate monohydrate
426-520-1 71420-85-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium (ethylenediiminobis((2-hydroxy-4-tolyl)acetato))ferrate(1-)
408-180-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium (R)-2-(2,4-dichlorophenoxy)propionate
413-340-3 119299-10-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
sodium (Z)-3-chloro-3-(4-chlorophenyl)-1-hydroxy-2-propene-1-sulfonate
420-800-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium 1,1,1,2,2,3,3,19,19,20,20,21,21,21-tetradecafluoro-11-({[1-(2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutoxy)propan-2-yl]oxy}carbonyl)-7,15-dimethyl-9,13-dioxo-5,8,14,17-tetraoxahenicosane-10-sulfonate
700-540-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
sodium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-1-butanesulfinate
422-100-7 102061-82-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium 1,2-bis[4-[4-{4-(4-sulfophenylazo)-2-sulfophenylazo}-2-ureido-phenyl-amino]-6-fluoro-1,3,5-triazin-2-ylamino]propane, sodium salt
413-990-8 149850-31-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
sodium 1,3,5-triazinane-2,4,6-trione
685-281-3 2624-17-1 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 1-amino-4-[2-methyl-5-(4-methylphenylsulfonylamino)phenylamino]anthraquinone-2-sulfonate
400-100-8 84057-97-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 1-amino-4-[2-methyl-5-(4-methylphenylsulfonylamino)phenylamino]anthraquinone-2-sulfonate
400-100-8 84057-97-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium 1-amino-4-bromo-9,10-dioxoanthracene-2-sulphonate
228-391-5 6258-06-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium 1-cyanoprop-1-ene-2-olate
417-000-5 70807-22-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
sodium 1-octyl-1H-tetrazole-5-thiolate
422-410-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium 2,4-diamino-5-(4-(2-sulfoxyethanesulfonyl)phenylazo)benzenesulfonate
461-870-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium 2-((2-hydroxy-5-sulfonatobenzoyl)amino)benzoic acid
419-380-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium 2-(4-(4-fluoro-6-(2-sulfoethylamino)-[1,3,5]triazin-2-ylamino)-2-ureidophenylazo)-5-(4-sulfophenylazo)benzene-1-sulfonate
410-770-3 146177-84-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
sodium 2-(nonanoyloxy)benzenesulfonate
434-360-9 91125-43-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
sodium 2-[4-(cyclopropylcarbonyl)phenyl]-2-methylpropanoate(1:2)
942-731-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
sodium 2-[[4-[(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]phenyl]sulfonyl]ethyl sulfate
430-890-1 81992-66-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
sodium 2-amino-5-methylbenzenesulfonate
611-210-2 54914-95-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium 2-anilino-5-(2-nitro-4-(N-phenylsulfamoyl))anilinobenzenesulfonate
412-320-1 31361-99-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium 2-benzoyloxy-1-hydroxyethanesulfonate
410-680-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium 2-bromoethanesulphonate
224-244-4 4263-52-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium 2-ethylhexanolate
406-150-7 38411-13-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium 2-hydroxyethanesulphonate
216-343-6 1562-00-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium 2-methylpropan-2-olate
212-741-9 865-48-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
sodium 2-{N-[(3,5-difluorophenyl)carbamoyl]ethanehydrazonoyl}nicotinate
635-156-4 109293-98-3 Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium 3,5-bis(3-(2,4-di-tert-pentylphenoxy)propylcarbamoyl)benzenesulfinate
405-510-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium 3,5-bis(tetradecyloxycarbonyl)benzenesulfinate
407-720-8 155160-86-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium 3,5-dichloro-2-(5-cyano-2,6-bis(3-hydroxypropylamino)-4-methylpyridin-3-ylazo)benzenesulfonate
401-870-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
sodium 3-((2,3-dicyanophenyl)sulfonyl)propane-1-sulfonate
696-126-4 886592-17-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
sodium 3-((3,4-dicyanophenyl)thio)propane-1-sulfonate
842-798-0 444996-79-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 3-(2-acetamido-4-(4-(2-hydroxybutoxy)phenylazo)phenylazo)benzenesulfonate
410-150-2 147703-65-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium 3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-sec-butyl-4-hydroxybenzenesulfonate
403-080-9 92484-48-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
sodium 3-(methoxycarbonyl)-4-oxo-3,4,5,6-tetrahydro-2-pyridinolate
418-410-7 139122-78-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
sodium 3-[(2,3-dicyanophenyl)thio]propane-1-sulfonate
940-667-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 3-[2-acetamido-4-(4-fluoro-6-substitutedamino-heteromonocycl-2- ylamino)phenylazo]naphthalene-polysulfonate
402-100-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium 3-acetoacetylamino-4-methoxytolyl-6-sulfonate
411-680-7 133167-77-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium 3-hydroxy-2-naphthoate
238-063-3 14206-62-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
sodium 4,4-dimethyl-2,5-dioxoimidazolidin-1-ide
476-160-4 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 4-(2,4,4-trimethylpentylcarbonyloxy)benzenesulfonate
400-030-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium 4-(4-chloro-6-(N-ethylanilino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-(1-(2-chlorophenyl)-5-hydroxy-3-methyl-1H-pyrazol-4-ylazo)benzenesulfonate
407-800-2 136213-75-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
sodium 4-[(4-chlorobenzoyl)amino]benzoate
807-461-4 1489170-67-3 Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium 4-[4-(4-hydroxyphenylazo)phenylamino]-3-nitrobenzenesulfonate
416-370-5 156738-27-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium 4-aminobenzoate
209-080-3 555-06-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium 4-chloro-1-hydroxybutane-1-sulfonate
406-190-5 54322-20-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium 4-fluorobenzenesulfinate
617-339-0 824-80-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium 4-fluorobenzenesulfinate
617-339-0 824-80-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium 4-sulfophenyl-6-((1-oxononyl)amino)hexanoate
417-550-6 168151-92-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
sodium 5-(2-carboxyphenylazo)-6-hydroxynaphthalene-2-sulfonate
435-800-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2