Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 16 januari 2020. Database contains 22652 unique substances and contains information from 98139 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
5,6-dihydroxy-2,3-dihydro-1H-indolium bromide
421-170-6 138937-28-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5,6-dihydroxyindole
412-130-9 3131-52-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5,7-di-tert-butyl-3-[4-(2-hydroxyethoxy)phenyl]-1-heteropolycycl-2(3H)-one
- - Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5,7-dichloro-4-hydroxyquinoline
427-420-0 21873-52-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5,7-dichloro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
431-250-2 171850-30-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-((6-(ethyl(phenyl)amino)-1,3,5-triazin-2-yl)amino)-3-((E)-(5-((propanoyl)amino)- phenyl)diazenyl)-4-hydroxy polycarbocyclyl, polysulfonate, polyhalogeno, sodium salt
415-950-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-(2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine)-3- fluoro-2-hydroxymethyltetrahydrofuran
415-360-8 41107-56-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-(2-amino-5-cyano-6-[2-(2-hydroxyethoxy)ethylamino]-4-methylpyridin-3-ylazo)-3-methyl-2,4-dicarbonitrilethiophene
410-530-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-(2-bromophenyl)-2-tert-butyl-2H-tetrazole
420-820-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-(2-chloroacetyl)-8-phenylmethoxy-1H-quinolin-2-one
453-270-0 63404-86-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-(2-cyano-4-nitrophenylazo)-6-(2-(2-hydroxyethoxy)ethylamino)-4-methyl-2-phenylaminonicotinonitrile; reaction mass of: 5-(2-cyano-4-nitrophenylazo)-2-(2-(2-hydroxyethoxy)ethylamino)-4-methyl-6-phenylaminonicotinonitrile
429-760-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-(3-butyryl-2,4,6-trimethylphenyl)-2-[1-(ethoxyimino)propyl]-3-hydroxycyclohex-2-en-1-one
414-790-3 138164-12-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-(4-(N-(2-acetoxyethyl)-N-ethylamino)-2-methylphenylazo)-4-cyano-3-methylisothiazole
405-480-9 110260-50-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-(4-[4-[4-(3,5-dicarboxy-phenyl-azo)phenylamino]-6-morpholin-4-yl-1,3,5-triazin-2-ylamino]phenylazo)isophthalic acid, mixed monosodium and diammonium salt
414-410-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-(4-chloro-2-nitro-phenylazo)-1,2-dihydro-6-hydroxy-1,4-dimethyl-2-oxo-pyridine-3-carbonitrile
425-310-7 77889-90-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-(difluoromethoxy)-1,3-dihydrobenzimidazole-2-thione
417-780-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-(trans-4-propylcyclohexyl)-2-trans-(3,4,5-trifluorophenyl)-1,3-dioxane
442-740-0 181943-57-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-[5-amino-4-substituted-phenylazo-phenylanilino]-chloro-heteromonocyclylamino-3- (naphthalen-2-ylazo)-4-hydroxynaphthalene-polysulfonic acid, sodium salt
455-860-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-[[4-chloro-6-[[2-[[4-fluoro-6-[[5-hydroxy-6-[(4-methoxy-2-sulfophenyl)azo]-7-sulfo-2-naphthalenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-1-methylethyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-3-[[4-(ethenylsulfonyl)phenyl]azo]-4-hydroxy-naphtalene-2,7-disulfonic acid, sodium salt
418-380-5 168113-78-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-acetoxy-2-(R,S)butyryloxymethyl-1,3-oxathiolane
433-530-1 143446-73-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-acetyl-3-amino-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine-hydrochloride
410-490-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-acetylamino-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodo-1,3-benzenecarboxamide
445-830-8 31127-80-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-amino-1-(2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl)-1H-pyrazole-3-carbonitrile
421-240-6 120068-79-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-amino-2,4,6-triiodo-1,3-benzenedicarbonyldichloride
417-220-1 37441-29-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-amino-4,6-dichloro-2-methylpyrimidine
419-110-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-amino-6-[4-(4-amino-2-hydroxyphenylazo)phenylazo]-3-(2,5-dichlorphenylazo)-4-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic acid-, disodium salt
459-310-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-amino-6-methyl-1,3-dihydrobenzoimidazol-2-one
428-410-9 67014-36-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-Amino-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-1,3-phthaldiamidehydrochloride
421-690-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-amino-N-(2,6-dichloro-3-methylphenyl)-1H-1,2,4-triazole-3-sulfonamide
428-150-6 113171-13-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-bromo-8-naphtholactam
413-480-5 24856-00-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-CHLORCARBONYL-5H-DIBENZ(B,F)AZEPIN
412-100-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-chloro-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
412-200-9 17630-75-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-chloro-2,3-difluoropyridine
410-090-7 89402-43-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-chloro-2-(4-chlorophenoxy)phenol; [DCPP]
429-290-0 3380-30-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-CHLOROTHIOPHENE-2-CARBOXYLIC ACID
480-060-6 24065-33-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-endo-decyl-bicyclo[hept-2-ene / 5-endo/decyl-bicyclo[2.2.1]hept-2-ene
435-040-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-endo-hexyl-bicyclo[2.2.1]hept-2-ene
435-000-3 22094-83-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-ethoxy-1,3-dimethyl-1,3-dihydroindol-2-one
415-630-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-ethoxy-5H-furan-2-one
428-330-4 2833-30-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-ethyl-2,4-dihydro-4-(2-phenoxyethyl)-3H-1,2,4-triazol-3-one
414-470-3 95885-13-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-ethyl-2-methylpyridine
203-250-0 104-90-5 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-exo-butyl-bicyclo[2.2.1]hept-2-ene (80:20); reaction mass of: 5-endo-butyl-bicyclo[2.2.1]hept-2-ene
435-180-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-FR
446-200-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-Hexyl-2-methyl pyridine
414-530-9 710-40-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-methyl-1-phenylhexane-1,3-dione
400-360-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-methyl-2-[(2-nitrophenyl)amino]-3-thiophenecarbonitrile
421-300-1 138564-59-7 Intermediate Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-methylpyrazine-2-carboxylic acid
413-260-9 5521-55-1 Intermediate Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-NQD
406-450-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-tert-butyl-2-methoxybenzaldehyde
445-500-3 - Intermediate Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-tert-Butyl-2-methylbenzenethiol
438-520-9 7340-90-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2