Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 22 januari 2020. Database contains 22667 unique substances and contains information from 98260 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Concrete of Rosa Damascena (Rosaceae) obtained from fresh flowers by extraction with an apolar solvent
946-638-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Essential oil of Cedarwood Texas obtained from the wood of Juniperus mexicana (Cupressaceae) by distillation - Cedrol
946-636-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Concrete of honeycomb cells of the bee by hexane extraction
946-615-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Essential oil camphor-rich of Artemisia herba-alba (Asteraceae) obtained from herb by steam distillation
946-604-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Resinoid of Canarium luzonicum (Burseraceae) obtained from the exudate by cyclohexane extraction
946-584-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Resinoid of Styrax tonkinensis (Styracaceae) obtained from exudate by ethanol extraction
946-573-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Essential oil of Cistus ladaniferus L (Cistaceae) obtained from stems and leaves by distillation
946-570-2 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Resinoid of Styrax benzoin (Styracaceae) obtained from exudate by ethanol extraction
946-569-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of 1H-Imidazole-1-ethanol, 4,5-dihydro-, 2-(C7 odd-numbered alkyl) derivs. and sodium hydroxide and chloroacetic acid
946-565-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of (Z)-octadec-9-enol with m-tolylidene diisocyanate
946-534-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products of 1H-Imidazole-1-ethanol, 4,5-dihydro-, 2-(C11-17 and C17 unsatd. alkyl) derivs. and sodium hydroxide and 2-propenoic acid
946-533-0 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of diazotised 2-amino-5-{[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl}benzenesulfonic acid coupled with 2,5-diaminobenzenesulfonic acid, subsequently coupled with diazotised 2-[(3-aminophenyl)sulfonyl]ethyl hydrogen sulfate, potassium sodium salts
946-532-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(3S)-3,7-dimethylocta-1,6-dien-1-yl acetate
946-529-9 1439355-19-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of Alcohols, C20-24 (even), Slack wax (petroleum), Petrolatum (petroleum); oxidized, compounds with 2-(methylamino)ethanol
946-517-3 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of N,N,N-trimethyldodecan-1-aminium bromide and N,N,N-trimethyltetradecan-1-aminium bromide
946-512-6 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Allylamine, reaction products with diallyl diaminopropane dihydrochloride
946-496-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-tert-butyl-4-[4-chloro-5-(3-fluoro-4-methoxyphenyl)-1H-imidazol-1-yl]benzenesulfonamide
946-493-4 499777-85-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-tert-butyl-4-[5-(3-fluoro-4-methoxyphenyl)-1H-imidazol-1-yl]benzenesulfonamide
946-492-9 499777-84-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of Fatty acids, C18-unsaturated, dimers and trimers, esterified with 2-(4,4-dimethylpentan-2-yl)-5,7,7-trimethyloctan-1-ol
946-490-8 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1,1,2,3,3-pentamethyl-2,3,4,5,6,7-hexahydro-1H-indene and 1,1,2,3,3-pentamethyl-2,3-dihydro-1H-indene and 1-ethyl-1,3,3-trimethylindane and 1,1,2,3,3-pentamethyloctahydro-1H-indene
946-460-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Resinoid of Cistus ladaniferus (Cistaceae) obtained from labdanum gum by organic solvents extraction
946-442-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Absolute of Cistus ladaniferus (Cistaceae) obtained from labdanum resinoid by ethanol extraction.
946-441-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethylolpropane, mixed triesters with decanoic, heptanoic, octanoic, and 3,5,5-trimethylhexanoic acids
946-440-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
reaction mass of 1-(3-hydroxyphenyl)ethanone and sulfuryl chloride
946-437-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
nitrate amine salt of N-[3-dimethylaminopropyl]- C14-C20 amides, saturated, reaction products with ethylene oxide
946-436-3 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Essential oil of Petitgrain obtained from the leaves and twigs of Citrus aurantium (Rutaceae) by distillation
946-433-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methyl-5-(2-(1,1,1-trifluoro-2-methylpropan-2-yl)pyridin-4-yl)thiazol-2-amine dihydrobromide
946-432-1 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
reaction mass of 2-[[1-(chloromethyl)-2-[[4-(oxiran-2-ylmethoxymethyl)cyclohexyl]methoxy]ethoxy]methyl]oxirane and cis-1,4-bis[(2,3-epoxypropoxy)methyl]cyclohexane and trans-1,4-bis[(2,3-epoxypropoxy)methyl]cyclohexane
946-427-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis and tris and tetra{N-[(2-ethylanilino) or 2,4(or 2,5 or 2,6)-dimethylanilino]-N’-[(2-ethylanilino) or 2,4(or 2,5 or 2,6)-dimethylanilino] methaniminium} [phthalocyanine(bis and tris and tetra)sulfonato-κ4N29,N30,N31,N32]cuprate(II)
946-424-8 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of decanoic acid and lauric acid with glycerol and polyglycerol
946-420-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Resinoid of Ferula galbaniflua (Apiaceae) obtained from the exudate by hydrocarbon ester alcohol extraction.
946-414-3 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Resinoid of Boswellia Carterii (Burseraceae) obtained from exudate by ethanol extraction
946-413-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tall oil, reaction products with ethanolamine
946-410-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of sodium glucoheptonate with manganese sulfate and sodium hydroxide
946-400-7 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tall Oil Fatty Acids, compounds with 2-(2-aminoethoxy) ethanol
946-398-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2-ethylhexyl (3-isocyanato-4-methylphenyl)carbamate and 2-ethylhexyl (5-isocyanato-2-methylphenyl)carbamate and 2-ethylhexyl (3-isocyanato-2-methylphenyl)carbamate
946-383-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 7539-04-0 and pentaerythritol tetrakis(3-mercaptopropionate) and 2-{3-(3-mercaptopropionyl)thiopropionyl}oxymethyl-2-(3-mercaptopropionyl)oxymethyl-1,3-propanediyl bis(3-mercaptopropionate)
946-382-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxypropan-1-aminium sulfate
946-381-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 6-Chloro-2-{4[ethyl(2-hydroxyethyl)amino]phenyl}-1-methylbenzo[cd]indolium hydroxide and 6-chloro-2-[4-[ethyl(2-hydroxyethyl)amino]phenyl]-1-methylbenz[cd]indolium acetate
946-378-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
reaction mass of 2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethanamine and 4-(4-methoxyphenyl)butan-2-one
946-375-2 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4,4'-((4-(phenylamino)naphthalen-1-yl)methylene)bis(N,N-dimethylbenzenamine)
946-373-1 82941-24-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of diazotised 2-amino-5-{[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl}benzenesulfonic acid coupled with diazotised 2,4-diaminobenzenesulphonic acid, subsequently coupled with diazotised 2-[(3-aminophenyl)sulfonyl]ethyl hydrogen sulfate, potassium sodium salts
946-366-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C9-C10, aromatics, >1% naphthalene
946-365-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction product of D-Glucopyranoside, methyl; esterified with oleic acid, methyl ester
946-364-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of N-{1-[(2-methylpropane-2-sulfonyl)methyl]cyclohexyl}-2-methylpropane-2-sulfinamide and 2-methylpropane-2-sulfinamide
946-363-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products from Nerolidol by dehydration
946-360-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2-(2-nonyl-2-imidazolin-1-yl)ethanol and 2-heptyl-4,5-dihydro-1H-imidazole-1-ethanol
946-357-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phosphoric acid, chromium(3+) salt (1:2.5)
946-354-8 - Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of diazotized 2-amino-5-{[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl}benzenesulfonic acid coupled with 7-amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonic acid, subsequently coupled with diazotized 2-[(3-aminophenyl)sulfonyl]ethyl hydrogen sulfate, sodium and potassium salts
946-353-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of methyl 2-[[(E)-(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-ylidene)methyl]amino]benzoate and methyl 2-[[(Z)-(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-ylidene)methyl]amino]benzoate
946-342-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1