Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 24 januari 2020. Database contains 22668 unique substances and contains information from 98283 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
3-[3-(4-fluorophenyl)-1-(1-methylethyl)-1H-indol-2-yl]-(E)-2-propenal
425-370-4 93957-50-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-[3-(4-fluorophenyl)-1-(1-methylethyl)-1H-indol-2-yl]-(E)-2-propenal
425-370-4 93957-50-7 Intermediate Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trisodium bis(2-(5-chloro-4-nitro-2-oxidophenylazo)-5-sulfonato-1-naphtholato)chromate(1-)
402-870-0 93952-24-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrasodium 4-amino-5-hydroxy-6-[[2-methoxy-5-[[2-(sulphonatooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]azo]-3-[[4-[[2-(sulphonatooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]azo]naphthalene-2,7-disulphonate
300-644-5 93951-21-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[2,4-bis(tert-pentyl)phenoxy]-N-(3,5-dichloro-4-ethyl-2-hydroxyphenyl)butyramide
300-634-0 93951-12-3 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-Benzenedisulfonic acid, 4-[[5-(aminocarbonyl)-1-ethyl-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-3-pyridinyl]azo]-6-[[4-[[3-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-4-sulfophenyl]amino]-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-
300-530-5 93941-80-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[[4-[[4-[[6-anilino-1-hydroxy-3-sulpho-2-naphthyl]azo]-1-naphthyl]azo]-6-sulpho-1-naphthyl]azo]benzene-1,4-disulphonic acid, magnesium sodium salt
300-523-7 93941-74-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 5-[[4-chloro-6-[(o-tolyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(2-sulphonatophenyl)azo]naphthalene-2,7-disulphonate
300-504-3 93941-05-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of bis[2,4-bis(2-methylbutan-2-yl)phenyl] 4-(2-methylbutan-2-yl)phenyl phosphite and 2,4-bis(2-methylbutan-2-yl)phenyl bis[4-(2-methylbutan-2-yl)phenyl] phosphite and tris[4-(2-methylbutan-2-yl)phenyl] phosphite.
700-485-5 939402-02-5 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[[3-[[(2-cyanoethyl)amino]methyl]-3,5,5-trimethylcyclohexyl]amino]propiononitrile
300-496-1 93940-97-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis[N-(2-hydroxyethyl)-N-methylglycinato-N,O,ON]copper
300-491-4 93940-93-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Silicic acid (H4SiO4), tetraethyl ester, reaction products with bis(acetyloxy)dioctylstannane
300-346-5 93925-43-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Silicic acid (H4SiO4), tetraethyl ester, reaction products with bis(acetyloxy)dioctylstannane
300-346-5 93925-43-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Silicic acid (H4SiO4), tetraethyl ester, reaction products with bis(acetyloxy)dibutylstannane
300-344-4 93925-42-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Propenoic acid, methyl ester, reaction products with mixed O,O-bis(branched and linear pentyl and iso-Bu) phosphorodithioates
300-340-2 93925-38-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Propenoic acid, butyl ester, reaction products with butadiene, sulfur and tri-Ph phosphite
300-339-7 93925-37-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Propanoic acid, 2-hydroxy-, C12-15-alkyl esters
300-338-1 93925-36-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Phosphonic acid, mixed C12-20-alkyl and C14-18-unsatd. alkyl derivs.
300-326-6 93925-25-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Gas oils, paraffinic
A distillate obtained from the redistillation of a complex combination of hydrocarbons obtained by the distillation of the effluents from a severe catalytic hydrotreatment of paraffins. It boils in the range of approximately 190°C to 330°C (374°F to 594°F).
300-227-8 93924-33-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Foots oil (petroleum), clay-treated
A complex combination of hydrocarbons obtained by treatment of Foot's oil with natural or modified clay in either a contacting or percolation process to remove the trace amounts of polar compounds and impurities present. It consists predominantly of branched chain hydrocarbons with carbon numbers predominantly in the range of C20 through C50.
300-226-2 93924-32-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ashes (residues), cenospheres
Hollow ceramic spheres formed as a part of the ash in power stations burning pulverized coal. Composed primarily of the oxides of aluminium, iron and silicon and contain carbon dioxide and nitrogen within the sphere.
300-212-6 93924-19-7 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkenes, C24-28 α-
300-203-7 93924-11-9 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Alkenes, C20-24 α-
300-202-1 93924-10-8 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkanes, C10-14
300-199-7 93924-07-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Barium 4-dodecylphenolate
300-141-0 93922-04-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(dodecylthio)butyronitrile
299-966-6 93918-85-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Potassium 3,5,5-trimethylhexanoate
299-890-3 93918-10-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hexasodium 2-[8-amino-7-[[5-[[4-chloro-6-[[3-[[2-(sulfato)ethyl]sulfonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl] amino]-2 sulfonatophenyl]azo]-1-hydroxy-3,6-disulfonato-2-naphthalenyl]azo]-naphthalene-1,5-disulfonate
401-310-2 93912-64-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hexasodium 2-[8-amino-7-[[5-[[4-chloro-6-[[3-[[2-(sulfato)ethyl]sulfonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl] amino]-2 sulfonatophenyl]azo]-1-hydroxy-3,6-disulfonato-2-naphthalenyl]azo]-naphthalene-1,5-disulfonate
401-310-2 93912-64-2 Full Individual 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
4-tert-butylbenzaldehyde
213-367-9 939-97-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-tert-butylbenzaldehyde
213-367-9 939-97-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-chloro-3-nitrobenzonitrile
213-364-2 939-80-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Isopropyl benzoate
213-361-6 939-48-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-thiodiethylene hydrogen -2-octadecenylsuccinate
299-434-3 93882-40-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 5-(aminosulphonyl)-2-[7-(diethylamino)-2-oxo-2H-1-benzopyran-3-yl]benzoxazolesulphonate
299-370-6 93859-32-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-[[5-[[4-chloro-6-[(3-sulphophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulphophenyl]azo]-4,5-dihydro-5-oxo-1-(4-sulphophenyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
299-257-1 93858-25-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tripotassium propylsilanetriolate
299-135-8 93857-00-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N-[5-chloro-2-[(2-nitrophenyl)thio]phenyl]formamide
299-120-6 93856-86-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(2-hydroxyethyl)-p-phenylenediammonium sulphate
298-995-1 93841-25-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-[[(2-aminophenyl)methyl]amino]cyclohexyl acetate
298-842-9 93839-71-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-[4-(aminocarbonyl)phenyl]-4-nitrobenzamide
298-791-2 93839-21-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-[4-(aminocarbonyl)phenyl]-4-methoxy-3-nitrobenzamide
298-790-7 93839-20-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Residual oils (petroleum)
A complex combination of hydrocarbons, sulfur compounds and metal-containing organic compounds obtained as the residue from refinery fractionation cracking processes. It produces a finished oil with a viscosity above 2cSt. at 100°C.
298-754-0 93821-66-0 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Extract residues (coal), benzole fraction acid
An acid sludge by-product of the sulphuric acid refining of crude high temperature coal. Composed primarily of sulfuric acid and organic compounds.
298-725-2 93821-38-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Amines, N-tallow alkyltrimethylenedi-, reaction products with epichlorohydrin
298-715-8 93821-29-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkenes, C10-14-branched and linear, C12-rich
298-697-1 93821-12-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Octadecanoic acid, C16-18-alkyl esters
298-680-9 93820-97-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenesulfonic acid, di-C10-18-alkyl derivs., barium salts
298-635-3 93820-55-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N-(2-ethylhexyl)isononan-1-amide
298-613-3 93820-33-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc bis[O-(6-methylheptyl)] bis[O-(sec-butyl)] bis(dithiophosphate)
298-577-9 93819-94-4 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2