Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 20 januari 2020. Database contains 22663 unique substances and contains information from 98219 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
5-hexyldihydro-5-methylfuran-2(3H)-one
230-291-1 7011-83-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-hydroxy-4-propylfuran-2(5H)-one
821-451-7 78920-10-2 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
5-hydroxyiminobarbituric acid
201-741-4 87-39-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-hydroxyisophthalic acid
210-565-7 618-83-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-Isobenzofurancarboxylic acid, 1,3-dihydro-1,3-dioxo-, reaction products with 1,2-propanediol
613-407-9 63948-88-9 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
5-Methoxy-2-tetralone
457-080-9 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-methoxy-N-propyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-aminium chloride
938-419-4 3904-24-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-methyl-2-(1-methylbutyl)-5-propyl-1,3-dioxane
279-482-1 80480-24-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-methyl-2-(1-methylvinyl)cyclohexan-1-ol
232-102-8 7786-67-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-methyl-2-(2H-1,2,3-triazol-2-yl)benzoic acid
689-732-5 956317-36-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-methyl-2-(isopropyl)cyclohexyl nicotinate
254-991-1 40594-65-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-methyl-3-phenylisoxazole-4-carbonyl chloride
240-915-4 16883-16-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-methyl-3-vinyl-1,3-oxazolidin-2-one
809-852-5 3395-98-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
5-methyl-5-phenylhexan-3-one
225-561-0 4927-36-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-methyl-s-triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-ol
219-706-7 2503-56-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-methylheptan-3-one
208-793-7 541-85-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
5-methylheptan-3-one oxime
245-010-8 22457-23-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
5-methylhexan-2-one
203-737-8 110-12-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
5-nitro-2-(2-methyl-4-(diethylamino)phenylazo)thiazole
435-600-5 - Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
5-nitro-o-anisidine
202-770-5 99-59-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-nitroisophthalic acid
210-568-3 618-88-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-nitrosalicylic acid
202-548-8 96-97-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-nitrovanillin
229-633-2 6635-20-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-octylbicyclo[2.2.1]hept-2-ene
814-965-8 22094-84-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-oxo-1-(4-sulphophenyl)-2-pyrazoline-3-carboxylic acid
204-254-5 118-47-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-oxo-DL-proline
205-748-3 149-87-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
5-propyltetrahydro-2H-pyran-2-one
478-950-4 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-sulphosalicylic acid
202-555-6 97-05-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
5-thiazolylmethanol
414-780-9 38585-74-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-vinylnorborn-2-ene
221-259-8 3048-64-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
5H-1,2-oxathiole 2,2-dioxide
606-834-7 21806-61-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5’,5’’’’-(1,1,1-trifluoropropane-2,2-diyl)bis(1,1’:3’,1’’-terphenyl-2’-ol)
610-104-3 43100-47-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
5′-O-(4,4′-dimethoxytrityl)-2′-deoxythymidine-3′-O-[O-(2-cyanoethyl)-N,N′-diisopropylphosphoramidite]
685-410-3 98796-51-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6 alpha-Fluoro-11 beta-hydroxy-16 alpha-methyl-21-valeryloxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione
609-203-4 36130-02-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6 alpha-Fluoro-16 alpha-methyl-21-valeryloxy-1,4,9(11)-pregnatriene-3,20-dione
613-915-0 66233-43-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6'-(dibutylamino)-3'-methyl-2'-(phenylamino)spiro[isobenzofuran-1(3H),9-(9H)-xanthen]-3-one
403-830-5 89331-94-2 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
6'-(dibutylamino)-3'-methyl-2'-(phenylamino)spiro[isobenzofuran-1(3H),9-(9H)-xanthen]-3-one
403-830-5 89331-94-2 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
6'-(dibutylamino)-3'-methyl-2'-(phenylamino)spiro[isobenzofuran-1(3H),9-(9H)-xanthen]-3-one
403-830-5 89331-94-2 Full Individual 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
6'-(dibutylamino)-3'-methyl-2'-(phenylamino)spiro[isobenzofuran-1(3H),9-(9H)-xanthen]-3-one
403-830-5 89331-94-2 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
6,13-dichloro-3,10-bis-{2-[4-fluoro-6-(2-sulfo-phenylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino]-propylamino}-benzo[5,6][1,4]oxazino[2,3-.b.]phenoxazine-4,11-disulphonic acid, lithium, sodium salt.
418-000-8 163062-28-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
6,15-dihydroanthrazine-5,9,14,18-tetrone
201-375-5 81-77-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
6,18-dihydrodinaphtho[2,3-i:2',3'-i']benzo[1,2-a:4,5-a']dicarbazole-5,7,12,17,19,24-hexone
218-524-5 2172-33-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6,6',6''-(1,3,5-triazine-2,4,6-triyltriimino)trihexanoic acid
279-505-5 80584-91-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
6,6',6''-(1,3,5-triazine-2,4,6-triyltriimino)trihexanoic acid, compound with 2,2',2''-nitrilotriethanol (1:3)
279-506-0 80584-92-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
6,6',6''-(1,3,5-triazine-2,4,6-triyltriimino)tris-hexanoic acid, compd. with 1-amino-2-propanol
926-126-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
6,6'-(1-phenylethane-1,2-diyl)bis(6H-dibenzo[c,e][1,2]oxaphosphinine) 6,6'-dioxide
823-458-0 1631149-46-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
204-327-1 119-47-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-thiodi-p-cresol
202-009-7 90-66-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
6,6'-di-tert-butyl-4,4'-butylidenedi-m-cresol
201-618-5 85-60-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
6,6'-di-tert-butyl-4,4'-diethyl-2,2'-methylenediphenol
201-814-0 88-24-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6,6'-di-tert-butyl-4,4'-thiodi-m-cresol
202-525-2 96-69-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
6,6'-diphenylfulvene
218-533-4 2175-90-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
6,6-dimethoxy-2,5,5-trimethylhex-2-ene
266-885-2 67674-46-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene-2-propionaldehyde
251-717-2 33885-51-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6-(2-chloro-6-cyano-4-nitrophenylazo)-4-methoxy-3-[N-(methoxycarbonylmethyl)-N-(1-methoxycarbonylethyl)amino]acetanilide
430-500-8 204277-61-2 Full Individual 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
6-(dibutylamino)-1,3,5-triazine-2,4(1H,3H)-dithione
249-682-3 29529-99-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6-[(1-oxomethyloctyl)amino]hexanoic acid
276-173-3 71902-23-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
6-[(2,4-diaminophenyl)azo]-3-[[4-[[4-[[7-[(2,4-diaminophenyl)azo]-1-hydroxy-3-sulpho-2-naphthyl]azo]phenyl]amino]-3-sulphophenyl]azo]-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonic acid
278-387-2 76186-07-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6-[(C10-C13)-alkyl-(branched, unsaturated)-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl]hexanoic acid
701-118-1 2156592-54-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
6-[(p-tosyl)amino]hexanoic acid, compound with 2,2',2''-nitrilotriethanol (1:1)
301-097-5 93981-14-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
6-[2-(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)ethyl]-1,3,5-triazine-2,4-diamine
254-074-6 38668-46-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6-[[(4-methylphenyl)sulphonyl]amino]hexanoic acid
278-934-5 78521-39-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
6-[C12-18-alkyl-(branched, unsaturated)-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl]hexanoic acid
701-162-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6-[methyl(phenylsulphonyl)amino]hexanoic acid, compound with 2,2',2''-nitrilotriethanol (1:1)
248-107-3 26919-50-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
6-amino-1,3-dimethyluracil
229-662-0 6642-31-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
6-amino-2-(2,4-dimethylphenyl)-1H-benz[de]isoquinoline-1,3(2H)-dione
219-607-9 2478-20-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6-amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonic acid
202-000-8 90-51-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6-amino-5-chloro-2-cyclopropylpyrimidine-4-carboxylic acid
617-769-9 858956-08-8 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6-aminonaphthalene-1,3-disulphonic acid
204-246-1 118-33-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6-aminonaphthalene-2-sulphonic acid
202-208-9 93-00-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6-aminopenicillanic acid
208-993-4 551-16-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
6-butyltetrahydro-2H-pyran-2-one
221-974-5 3301-94-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6-chloro-2-(6-chloro-4-methyl-3-oxobenzo[b]thien-2(3H)-ylidene)-4-methylbenzo[b]thiophene-3(2H)-one
219-163-6 2379-74-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
6-chloro-5-(2-chloroethyl)-1,3-dihydroindol-2-one
421-320-0 118289-55-7 Full Individual 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
6-chloro-N-ethyl-4-methyl-4-phenyl-4H-3,1-benzoxazin-2-amine
630-330-6 21715-46-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6-chlorohexan-1-ol
217-925-2 2009-83-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6-chlorohexan-2-one
233-546-5 10226-30-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6-cyclohexyl-1-hydroxy-4-methylpyridin-2(1H)-one, compound with 2-aminoethanol (1:1)
255-464-9 41621-49-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
6-deoxy-L-mannose
222-793-4 3615-41-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
6-diazo-2,4-dinitrocyclohexa-2,4-dien-1-one
225-134-9 4682-03-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalene-2-sulphonyl chloride
223-211-1 3770-97-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
6-dimethylamino-3,3-bis(4-dimethylaminophenyl)phthalide
216-293-5 1552-42-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
6-Fluoro-3-(piperidin-4-yl)benz[d]isoxazole hydrochloride
700-303-4 84163-13-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6-glycidyloxynapht-1-yl oxymethyloxirane
429-960-2 27610-48-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
6-hexyltetrahydro-2H-pyran-2-one
211-915-1 710-04-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6-hydroxy-2-naphthoic acid
240-759-7 16712-64-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
6-methoxy-N2-methylpyridine-2,3-diamine dihydrochloride
280-622-9 83732-72-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6-methoxynaphthalene-2-carbaldehyde
222-377-2 3453-33-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6-methyl-1,2,3-oxathiazin-4(3H)-one 2,2-dioxide, potassium salt
259-715-3 55589-62-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
6-methyl-1,3,5-triazine-2,4-diyldiamine
208-796-3 542-02-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6-methyl-2-oxoperhydropyrimidin-4-ylurea
214-447-6 1129-42-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
6-methylbenzotriazole
205-265-8 136-85-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6-methylhept-5-en-2-one
203-816-7 110-93-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
6-nonyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine
227-645-2 5921-65-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
6-O-palmitoylascorbic acid
205-305-4 137-66-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6-oxo- 6H‒Dibenz[c, e] [1, 2] oxaphosphorin 6-alkyl derivative
- - Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diyldiamine
202-095-6 91-76-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
6-sec-butylquinoline
265-777-2 65442-31-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6-tert-butyl-1,1-dimethylindan-4-yl methyl ketone
236-114-4 13171-00-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6-tert-butyl-2,4-xylenol
217-533-1 1879-09-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
6-{4-[(1E)-3-methoxy-3-oxoprop-1-en-1-yl]phenoxy}hexyl methacrylate
813-271-2 439661-46-8 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6H-dibenz[c,e][1,2]oxaphosphorin 6-oxide
252-813-7 35948-25-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
6ß-chloro-17α-hydroxypregna-4-ene-3,20-dione, 17-acetate
806-599-2 33125-90-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
7,16-dichloro-6,15-dihydroanthrazine-5,9,14,18-tetrone
204-980-2 130-20-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
7,7'-(carbonyldiimino)bis[4-hydroxy-3-[(6-sulpho-2-naphthyl)azo]naphthalene-2-sulphonic] acid, sodium salt, compound with 2,2',2''-nitrilotriethanol
279-255-7 79770-29-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
7,7,8,9,9-pentamethyl-6,6a,7,8,9,9a-hexahydro-5H-cyclopenta[h]quinazoline
801-694-5 1392325-86-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
7,7,8,9,9-pentamethyl-6,7,8,9-tetrahydro-5H-cyclopenta[h]quinazoline
801-093-8 1315251-11-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
7,7,9(or 7,9,9)-trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazahexadecane-1,16-diyl bismethacrylate
276-957-5 72869-86-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
7,7,9(or 7,9,9)-trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazahexadecane-1,16-diyl bismethacrylate
276-957-5 72869-86-4 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
7,7-dimethyl-3-oxa-6-azaoctan-1-ol
400-390-6 87787-67-5 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
7,8-dimethoxy-1,3-dihydro-2H-3-benzazepin-2-one
456-160-0 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
7-((E)-(2-((aminocarbonyl)amino)-4-((4-chloro-6-((2-((2- hydroxyalkyl)oxy)alkyl)amino)-1,3,5-triazin-2-yl)amino)phenyl)diazenyl) polycarbocyclo, polysulfonate, sodium salt
406-860-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
7-(2-O-(6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)-β-D-glucopyranosyloxy)-2,3-dihydro-4',5,7-trihydroxyflavone
233-566-4 10236-47-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
7-(4-ethyl-1-methyloctyl)quinolin-8-ol
277-531-1 73545-11-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
7-(diethylamino)-4-methyl-2-benzopyrone
202-068-9 91-44-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
7-({[3-({4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)diazenyl]phenyl}diazenyl)phenyl]sulfonyl}amino)naphthalene-1,3-disulfonic acid, lithium sodium salts
943-074-8 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
7-[(4,6-bis{[3-(diethylammonio)propyl]amino}-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-4-hydroxy-3-[(E)-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzimidazol-5-yl)diazenyl]naphthalene-2-sulfonate 2-hydroxypropanoate
455-600-9 790240-84-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
7-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]-4-hydroxy-3-[(4-methoxy-2-sulphophenyl)azo]naphthalene-2-sulphonic acid, sodium salt
286-839-5 85391-83-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
7-[2-(2-hydroxymethylethoxy)methylethoxy]tetramethyl-3,6,8,11-tetraoxa-7-phosphatridecane-1,13-diol
253-211-7 36788-39-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
7-[[2-[(aminocarbonyl)amino]-4-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]phenyl]azo]naphthalene-1,3,6-trisulphonic acid
252-652-2 35642-64-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
7-[[2-[(aminocarbonyl)amino]-4-[[4-chloro-6-[[4-[vinylsulphonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]phenyl]azo]naphthalene-1,3,6-trisulphonic acid, sodium salt
303-153-4 94158-80-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
7-[{4-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-2-(carbamoylamino)phenyl}diazenyl]naphthalene-1,3,6-trisulfonic acid, lithium sodium salts
942-667-9 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
7-acetamido-4-hydroxy-3-[[4-[[2-(sulphooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]azo]naphthalene-2-sulphonic acid
269-197-0 68189-39-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
7-acetamido-4-hydroxy-3-[[4-[[2-(sulphooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]azo]naphthalene-2-sulphonic acid, sodium salt
287-574-8 85536-87-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
7-acetamido-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonic acid
228-715-5 6334-97-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
7-amino-3,8-bis-[4-(2-sulfoxyethylsulfonyl)-2-sulfophenylazo]-4-hydroxynaphthalene-2-sulfonic acid, Na/K salt; 7-amino-3-[4-(2-sulfoxyethylsulfonyl)phenylazo]-4-hydroxy-8-[4-(2-sulfoxyethylsulfonyl)-2-sulfophenylazo]naphthalene-2-sulfonic acid, Na/K salt; 7-amino-8-[4-(2-sulfoxyethylsulfonyl)-phenylazo]-4-hydroxy-3-[4-(2-sulfoxyethylsulfonyl)-2-sulfophenylazo]naphthalene-2-sulfonic acid, Na/K salt; reaction mass of: 7-amino-3,8-bis-[4-(2-sulfoxyethylsulfonyl)phenylazo]-4-hydroxynaphthalene-2-sulfonic acid, Na/K salt
429-070-4 214362-06-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
7-amino-3-{(E)-[5-({4-(2-chloroethyl)butanoyl}amino)]diazenyl}-4-hydroxy-8-[(E)-(4-{2-(sulfonatooxy)ethyl}) diazenyl]naphthalene, polysulfonate, polysulfonyl, polyphenyl, sodium/potassium salt
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
7-amino-4-hydroxy-3-[[4-[(4-sulphophenyl)azo]phenyl]azo]naphthalene-2-sulphonic acid, compound with 2,2',2''-nitrilotriethanol (1:2)
265-016-4 64683-40-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
7-amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonic acid
201-718-9 87-02-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
7-anilino-4-hydroxy-3-[[6-methoxy-4-[(6-sulpho-2,4-xylyl)azo]-m-tolyl]azo]naphthalene-2-sulphonic acid, sodium salt, compound with 2,2',2''-nitrilotriethanol
303-757-8 94213-53-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
7-anilino-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonic acid
204-320-3 119-40-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
7-azatridecane-1,13-diamine
205-593-1 143-23-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
7-benzamido-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonic acid
205-080-2 132-87-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
7-Benzothiazolesulfonic acid, 2-[4-[[4-[[3-[[5-(aminocarbonyl)-1-ethyl-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-3-pyridinyl]azo]-4-sulfophenyl]amino]-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]phenyl]-6-methyl-, disodium salt
400-640-4 85665-95-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
7-CHLORO-3-METHYL BENZO[B]THIOPHENE
605-751-3 17514-68-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
7-cyclopentyl-N,N-dimethyl-2-{[5-(piperazin-1-yl)pyridin-2-yl]amino}-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-6-carboxamide
807-111-0 1211441-98-3 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
7-hydroxy-3-(4-methoxyphenyl)-4-benzopyrone
207-623-9 485-72-3 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
7-hydroxycitronellal
203-518-7 107-75-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
7-Isopropyl-2H,4H-1,5-benzodioxepin-3-one
700-012-2 950919-28-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
7-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-one
223-954-1 4133-34-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
7-methyl-10,10-bis(3-methyl-11-oxo-2,4,7,10-tetraoxatridec-12-en-1-yl)-12-oxo-13-[(10-oxo-10H-dibenzo[b,e]thiopyran-2-yl)oxy]-3,6,8-trioxa-11-azatridec-1-yl acrylate
800-991-7 1427388-03-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
7-methyl-2H-1,3-benzoxazine-2,4(3H)-dione
445-680-3 24088-77-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
7-methyl-2H-benzo-1,5-dioxepin-3(4H)-one
249-320-4 28940-11-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
7-methyl-3-methyleneocta-1,6-diene
204-622-5 123-35-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-ylmethyl 7-oxabicyclo[4.1.0]heptane-3-carboxylate
219-207-4 2386-87-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-ylmethyl methacrylate
688-147-2 82428-30-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
7a-ethyldihydro-1H,3H,5H-oxazolo[3,4-c]oxazole
231-810-4 7747-35-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
8,8-dimethyl-7-isopropyl-6,10-dioxaspiro[4,5]decane
424-030-2 62406-73-9 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
8,8-dioctyl-1,4-dioxa-7,9-dithia-8-stannacycloundecane-5,11-dione
273-920-5 69226-44-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
8,9,10,11-tetrachloro-12H-phthaloperin-12-one
244-007-9 20749-68-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
8,9,10-trinorborn-2-ene
207-866-0 498-66-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
8,9,10-trinorborna-2,5-diene
204-472-0 121-46-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
8-[4-(3,4-Difluorophenyl)-3-cyclohexene-1-yl)-1,4-dioxaspiro[4.5]decane
604-591-1 147622-83-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
8-[4-(4-Methylphenyl)-3-cyclohexen-1-yl]-1,4-dioxaspiro[4.5]decane
603-101-3 125962-78-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
8-ethylidene-tetracyclo[4.4.0.1(2,5).1(7,10)]dodeca-3-ene
700-518-3 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
8-sec-Butyl-5,6,7,8-tetrahydroquinoline
938-871-2 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
9 alpha-Bromo-6 alpha-fluoro-11 beta-hydroxy-16 alpha-methyl-21-valeryloxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione
611-173-2 54605-02-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
9(or 10)-methoxy-7H-benzimidazo[2,1-a]benz[de]isoquinolin-7-one
269-535-7 68296-59-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
9,10-Anthracenedione, 1,4-diamino-, N,N'-bis(4-C7-17-branched alkylphenyl) derivs.
308-067-0 97862-23-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
9,10-Anthracenedione, 1,4-diamino-, N,N'-mixed 2-ethylhexyl and 3-[(2-ethylhexyl)oxy]propyl and 3-methoxypropyl derivs.
290-505-4 90170-70-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
9,10-Anthracenedione, 1,4-diamino-, N,N'-mixed 2-ethylhexyl and hexyl and octyl derivs.
297-755-3 93762-42-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
9,19-dichloro-5,15-diethyl-5,15-dihydrocarbazolo[3',4':5,6][1,4]oxazino[2,3-b]indolo[3,2-h]phenoxazine
606-790-9 215247-95-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
9,19-dichloro-5,15-diethyl-5,15-dihydrocarbazolo[3',4':5,6][1,4]oxazino[2,3-b]indolo[3,2-h]phenoxazine
606-790-9 215247-95-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
9,9'-biphenyl-4,4'-diylbis(9H-fluoren-9-ol)
804-773-2 427165-44-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
9-(2-carboxyphenyl)-3,6-bis(diethylamino)xanthylium acetate
264-859-5 64381-99-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
9-(2-carboxyphenyl)-3,6-bis(diethylamino)xanthylium bis[3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-4-hydroxy-N-3-(isopropoxypropyl)benzenesulphonamidato(2-)]cobaltate(1-)
275-640-9 71566-55-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
9-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]-9-[3-(oxiranylmethoxy)propyl]-2,5,8,10,13,16-hexaoxa-9-silaheptadecane
289-390-3 88127-84-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
9-[2-(ethoxycarbonyl)phenyl]-3,6-bis(ethylamino)-2,7-dimethylxanthylium chloride
213-584-9 989-38-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
9-[2-(ethoxycarbonyl)phenyl]-3,6-bis(ethylamino)-2,7-dimethylxanthylium, salt with 4,5-dihydro-5-oxo-1-(4-sulphophenyl)-4-[(4-sulphophenyl)azo]-1H-pyrazole-3-carboxylic acid (3:1)
265-499-1 65138-66-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
9-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-5-[(3-methylphenyl)amino]-7-phenylbenzo[a]phenazin-7-ium chloride
941-946-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
9-fluoro-11β,17,21-trihydroxy-16β-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 17-propionate
226-887-6 5534-13-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
9-HYDROXY-3-(2-HYDROXYETHYL)-2-METHYL-4H-PYRIDO[1,2-A]PYRIMIDIN-4-ONE
605-935-3 181525-38-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
9-hydroxy-5,9-dimethyldec-4-enal
940-437-2 926-50-1 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
9-Octadecen-1-ol, (Z)-, phosphate
253-455-4 37310-83-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
9-Octadecenamide, N-[(1S,2S,3R)-2,3-dihydroxy-1-(hydroxymethyl)heptadecyl]-, (9Z)-
812-963-1 178436-06-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
9-Octadecenoic acid (Z)-, ester with oxybis[propanediol] (2:3)
289-147-1 86088-80-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
9-Octadecenoic acid (Z)-, isooctyl ester, reaction products with glycerol trioleate and sulfur
306-111-3 96152-40-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
9-Octadecenoic acid (Z)-, monoester with 1,2,3-propanetriol ester with boric acid (H3BO3)
264-092-6 63310-16-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
9-Octadecenoic acid (Z)-, reaction products with 2-[(2-aminoethyl)amino]ethanol
272-379-2 68815-51-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
9-Octadecenoic acid (Z)-, reaction products with diethylenetriamine, di-Me sulfate-quaternized
308-415-1 97953-16-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
9-Octadecenoic acid (Z)-, sulfonated, potassium salts
271-843-1 68609-93-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
9-Octadecenoic acid (Z)-, zinc salt, basic
291-759-9 90480-27-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
9917 E
432-690-8 - Full Individual 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
9beta,11beta-Epoxy-6alpha-fluoro-16alpha-methyl-21-valeryloxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione
807-619-2 65535-29-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
9β,11β-epoxy-17,21-dihydroxy-16β-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione
213-563-4 981-34-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
9β,11β-epoxy-17,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione 21-acetate
254-079-3 38680-83-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
9β,11β-epoxy-6α-fluoro-17,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione 17,21-di(acetate)
276-705-4 72498-89-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
9β,11β-epoxy-6α-fluoro-17,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione 21-acetate
941-489-9 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[(2,4-dibromophenoxy)methyl]oxirane
243-606-2 20217-01-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[(2-chlorophenyl)methylene]malononitrile
220-278-9 2698-41-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
[(2-hydroxyacetyl)oxy](oxo) vanadium 2-hydroxyacetate
947-007-3 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[(3-Oxo-butyryl)-phenyl-amino]-acetic acid ethyl ester
919-276-7 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[(3aS*,4R*,5S*,7R*,7aS*)-4,7-methano-2,3,3a,4,5,6,7,7a-octahydro-1H-inden-5-yl]methyl acetate
944-536-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[(3S,4R,4aR,6S,6aS,12R,12aS,12bS)-3-(cyclopropanecarbonyloxy)-6,12-dihydroxy-4,6a,12btrimethyl-11-oxo-9-(pyridin-3-yl)-1,2,3,4,4a,5,6,6a,12a,12b-decahydro-11H,12Hbenzo[f]pyrano[4,3-b]chromen-4-yl]methylcyclopropanecarboxylate
815-966-6 915972-17-7 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
[(5-chloroquinolin-8-yl)oxy]acetic acid
635-476-4 88349-88-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
[(8R,9S,10R,13S,14S,17R)-3-ethoxy-17-ethynyl-13-methyl-2,7,8,9,10,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate
610-565-0 50717-99-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[(9-oxo-9H-thioxanthen-2-yl)oxy]acetic acid
282-803-8 84434-05-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
[(butoxymethylethoxy)methylethoxy]propan-1-ol
259-910-3 55934-93-5 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
[(dimethylamino)methyl]phenol
246-866-5 25338-55-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
[(methylethylene)bis(oxy)]dipropanol
246-466-0 24800-44-0 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2