Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 28 januari 2020. Database contains 22668 unique substances and contains information from 98328 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Di-tert-butyl 1,1,4,4-tetramethylbut-2-yn-1,4-ylene diperoxide
213-944-5 1068-27-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Chloro(1-methylethyl)magnesium
213-947-1 1068-55-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Acetohydrazide
213-948-7 1068-57-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Diethyl acetamidomalonate
213-952-9 1068-90-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium valproate
213-961-8 1069-66-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trioctylaluminium
213-964-4 1070-00-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-ethylhexyl dihydrogen phosphate
213-967-0 1070-03-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Titanium tetrakis(2-ethylhexanolate)
213-969-1 1070-10-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Titanium tetrakis(2-ethylhexanolate)
213-969-1 1070-10-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4-butanediyl diacrylate
213-979-6 1070-70-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
N-sodiohexamethyldisilazane
213-983-8 1070-89-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(trichlorosilyl)propiononitrile
213-986-4 1071-22-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethyl hydrogen malonate
213-992-7 1071-46-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Zirconium tetrabutanolate
213-995-3 1071-76-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Adipohydrazide
213-999-5 1071-93-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium nonyl sulphate
214-002-6 1072-15-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylimidazole
214-011-5 1072-62-4 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-vinylimidazole
214-012-0 1072-63-5 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,4-thiadiazole-2,5-dithiol
214-014-1 1072-71-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,4-thiadiazole-2,5-dithiol
214-014-1 1072-71-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-chloro-2-pyridylamine
214-020-4 1072-98-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3,2-dioxathiane 2,2-dioxide
214-022-5 1073-05-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(4-chlorophenyl)hydrazine
214-029-3 1073-69-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(4-chlorophenyl)hydrazine
214-029-3 1073-69-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
p-chlorophenylhydrazine hydrochloride
214-030-9 1073-70-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-potassium phthalimide
214-046-6 1074-82-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-potassium phthalimide
214-046-6 1074-82-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(±)-menthone
214-049-2 1074-95-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3-anilinopropionitrile
214-057-6 1075-76-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,7-dihydro-3-methyl-1H-purine-2,6-dione
214-058-1 1076-22-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-hydroxycoumarin
214-060-2 1076-38-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Cyclohexane-1,4-dicarboxylic acid
214-068-6 1076-97-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
5-(dithiolan-3-yl)valeric acid
214-071-2 1077-28-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one
214-078-0 1078-19-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Chlorodiphenylphosphine
214-093-2 1079-66-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Chlorodiphenylphosphine
214-093-2 1079-66-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Diallyl isophthalate
214-122-9 1087-21-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Nordazepam
214-123-4 1088-11-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-methoxyestra-2,5(10)-dien-17β-ol
214-130-2 1091-93-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzyltriphenylphosphonium chloride
214-154-3 1100-88-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Barium bis[2-[(2-hydroxynaphthyl)azo]naphthalenesulphonate]
214-160-6 1103-38-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Calcium bis[2-[(2-hydroxynaphthyl)azo]naphthalenesulphonate]
214-161-1 1103-39-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Copper thiocyanate
214-183-1 1111-67-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ammonium carbamate
214-185-2 1111-78-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethoxydimethylsilane
214-189-4 1112-39-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetravinylsilane
214-192-0 1112-55-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
(E,E)-3,7,11,15-tetramethylhexadeca-1,6,10,14-tetraen-3-ol
214-201-8 1113-21-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Diammonium oxalate
214-202-3 1113-38-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Diammonium oxalate
214-202-3 1113-38-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-hydroxy-2,2-dimethylpropyl 3-hydroxy-2,2-dimethylpropionate
214-222-2 1115-20-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Diethyl acetylsuccinate
214-223-8 1115-30-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Metformin hydrochloride
214-230-6 1115-70-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Metformin hydrochloride
214-230-6 1115-70-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triethylgallium
214-232-7 1115-99-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tributylaluminium
214-240-0 1116-70-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trihexylaluminium
214-241-6 1116-73-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-butylene diacetate
214-244-2 1117-31-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
(R)-3,7-dimethyloct-6-en-1-ol
214-250-5 1117-61-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Octane-1,2-diol
214-254-7 1117-86-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Octane-1,2-diol
214-254-7 1117-86-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-methoxymethylamine
214-255-2 1117-97-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Myrcenyl acetate
214-262-0 1118-39-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-butyltin trichloride
214-263-6 1118-46-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N-dimethylglycine
214-267-8 1118-68-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Allyl acetoacetate
214-269-9 1118-84-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diethyl L-glutamate hydrochloride
214-270-4 1118-89-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
N,N-dimethyloctanamide
214-272-5 1118-92-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
(+)-L-arginine hydrochloride
214-275-1 1119-34-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
(+)-L-arginine hydrochloride
214-275-1 1119-34-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dimethyl glutarate
214-277-2 1119-40-0 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
5-chlorovaleric acid
214-279-3 1119-46-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-bromopent-1-ene
214-281-4 1119-51-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Decane-1,2-diol
214-288-2 1119-86-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Dodecyltrimethylammonium bromide
214-290-3 1119-94-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dodecyltrimethylammonium bromide
214-290-3 1119-94-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetradonium bromide
214-291-9 1119-97-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethyloctadecylammonium bromide
214-294-5 1120-02-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Undecane
214-300-6 1120-21-4 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Decyldimethylamine
214-302-7 1120-24-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetradec-1-ene
214-306-9 1120-36-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetradec-1-ene
214-306-9 1120-36-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Copper dioleate
214-307-4 1120-44-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dioctylamine
214-311-6 1120-48-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Didecylamine
214-312-1 1120-49-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-propanesultone
214-317-9 1120-71-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-propanesultone
214-317-9 1120-71-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylcyclopentanone
214-318-4 1120-72-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Pyridine-2-carbaldehyde
214-333-6 1121-60-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Pyridine-2-carbaldehyde
214-333-6 1121-60-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N,N-dimethylpyridin-4-amine
214-353-5 1122-58-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N-dimethylpyridin-4-amine
214-353-5 1122-58-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-bromobenzaldehyde
214-365-0 1122-91-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-methylcyclohexane-1-carboxylic acid
214-371-3 1123-25-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-phenylpropan-1-ol
214-379-7 1123-85-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6,6-trimethylcyclohex-2-ene-1,4-dione
214-406-2 1125-21-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6,6-trimethylcyclohex-2-ene-1,4-dione
214-406-2 1125-21-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethyl 4-piperidinecarboxylate
214-416-7 1126-09-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-butyl phenyl ether
214-426-1 1126-79-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
6-methyl-2-oxoperhydropyrimidin-4-ylurea
214-447-6 1129-42-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-azaspiro[5.5]undecane-2,4-dione
214-459-1 1130-32-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloro-2',6'-dimethylacetanilide
214-460-7 1131-01-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-methyl-1-phenylpyrazol-5-ylamine
214-463-3 1131-18-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-cyclohexylphenol
214-465-4 1131-60-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-morpholinopropanesulphonic acid
214-478-5 1132-61-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-morpholinopropanesulphonic acid
214-478-5 1132-61-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromo-9H-fluorene
214-480-6 1133-80-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
S-ethyl N-cyclohexylthiocarbamate
214-482-7 1134-23-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-hydroxy-3-methoxycinnamic acid
214-490-0 1135-24-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-cyclohexylaminopropane-1-sulphonic acid
214-492-1 1135-40-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
(2S)-1,3,4,5,6,7-hexahydro-1,1,5,5-tetramethyl-2H-2,4a-methanonaphthalene
214-494-2 1135-66-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(2S)-1,3,4,5,6,7-hexahydro-1,1,5,5-tetramethyl-2H-2,4a-methanonaphthalene
214-494-2 1135-66-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2,8-trimethyl-4H-1,3-dioxino[4,5-c]pyridine-5-methanol
214-498-4 1136-52-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-hydroxybenzophenone
214-507-1 1137-42-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-hydroxybenzophenone
214-507-1 1137-42-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-benzyloxycarbonylglycine
214-516-0 1138-80-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Naphthalene-2,6-dicarboxylic acid
214-527-0 1141-38-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-dithiodianiline
214-529-1 1141-88-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3,4-trihydroxybenzophenone
214-540-1 1143-72-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-benzyl-N-phenylpiperidin-4-amine
214-583-6 1155-56-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-isopropylidenediphenyl dicyanate
214-590-4 1156-51-0 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
5-(3-dimethylaminopropyl)-10,11-dihydrodibenzo[a,d]cyclohepten-5-ol
214-594-6 1159-03-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Bis(pentabromophenyl) ether
214-604-9 1163-19-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Clemizole hydrochloride
214-605-4 1163-36-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethylenediamine-N,N'-bis((2-hydroxyphenyl)acetic acid)
214-625-3 1170-02-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3β,21-dihydroxy-16α-methylpregn-5-en-20-one 21-acetate
214-633-7 1173-09-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dexamethasone 21-acetate
214-646-8 1177-87-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trimethylamine, N-oxide
214-675-6 1184-78-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol hydrochloride
214-684-5 1185-53-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethoxy(methyl)silane
214-685-0 1185-55-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethoxy(methyl)silane
214-685-0 1185-55-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ammonium iron(III) citrate
214-686-6 1185-57-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Ammonium iron(III) citrate
214-686-6 1185-57-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dibutylbis(dodecylthio)stannane
214-688-7 1185-81-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trifluoro(trifluoromethoxy)ethylene
214-703-7 1187-93-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N-acetylglutamic acid
214-708-4 1188-37-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-acetylglutamic acid
214-708-4 1188-37-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-methyltrimethylene dimethacrylate
214-711-0 1189-08-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Chlorosulphonyl isocyanate
214-715-2 1189-71-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Diisobutylaluminium hydride
214-729-9 1191-15-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-methyl-2-butenyl acetate
214-730-4 1191-16-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-dihydrofuran
214-747-7 1191-99-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4,6-dichloropyrimidine
214-770-2 1193-21-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-hydroxy-1H-pyrimidin-4-one
214-772-3 1193-24-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Quinuclidin-3-one hydrochloride
214-776-5 1193-65-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Quinuclidin-3-one hydrochloride
214-776-5 1193-65-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-bromo-2,4-dichlorobenzene
214-778-6 1193-72-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-cyclohexylethanol
214-780-7 1193-81-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-cyclohexylethanol
214-780-7 1193-81-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dichlobenil
214-787-5 1194-65-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3-dimethyl-8,9-dinorbornan-2-one
214-804-6 1195-79-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1,2,3,3-pentamethylindan
214-868-5 1203-17-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-chloroformylphthalic anhydride
214-874-8 1204-28-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
α-methyl-1,3-benzodioxole-5-propionaldehyde
214-881-6 1205-17-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-chloro-5-sulphamoylbenzoic acid
214-882-1 1205-30-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-chloro-5-sulphamoylbenzoic acid
214-882-1 1205-30-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(2-hydroxyethyl)-1H,3H-quinazoline-2,4-dione
214-897-3 1207-75-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 4-(2-methylprop-2-en-1-yl)benzenesulphonate
214-901-3 1208-67-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
p-(phenylthio)benzaldehyde
214-905-5 1208-88-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dibenzo(b,f)cycloheptan-1-one
214-912-3 1210-35-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2'-hydroxychalcone
214-928-0 1214-47-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran
214-946-9 1222-05-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-[(2-methoxyphenyl)azo]-2-naphthol
214-968-9 1229-55-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexyl diphenyl phosphate
214-987-2 1241-94-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dichlorobis(η-cyclopentadienyl)titanium
215-035-9 1271-19-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Acetylferrocene
215-043-2 1271-55-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethylferrocene
215-056-3 1273-89-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Furoyl chloride
215-082-5 1300-32-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Xylenol
215-089-3 1300-71-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Xylenol
215-089-3 1300-71-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Xylidine
215-091-4 1300-73-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Aluminium sodium dioxide
215-100-1 1302-42-7 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Aluminium sodium dioxide
215-100-1 1302-42-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Aluminium sodium dioxide
215-100-1 1302-42-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Spinel (Mg(AlO2)2)
215-105-9 1302-67-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Mullite
215-113-2 1302-93-8 Full Joint 10 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Gallium arsenide 215-114-8 1303-00-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Diarsenic triselenide 215-119-5 1303-36-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diboron trioxide 215-125-8 1303-86-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Diboron trioxide 215-125-8 1303-86-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diboron trioxide 215-125-8 1303-86-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Barium oxide, obtained by calcining witherite
215-127-9 1304-28-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Barium peroxide
215-128-4 1304-29-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Beryllium oxide
215-133-1 1304-56-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibismuth trioxide
215-134-7 1304-76-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Bismuth hydroxide nitrate oxide
215-136-8 1304-85-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Calcium dihydroxide
215-137-3 1305-62-0 Full Joint 1 000 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Calcium dihydroxide
215-137-3 1305-62-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Calcium dihydroxide
215-137-3 1305-62-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Calcium dihydroxide
215-137-3 1305-62-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Calcium oxide
215-138-9 1305-78-8 Full Joint 10 000 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Calcium oxide
215-138-9 1305-78-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hydroxylapatite (Ca5(OH)(PO4)3)
215-145-7 1306-06-5 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Cadmium oxide 215-146-2 1306-19-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Cadmium sulphide 215-147-8 1306-23-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Cadmium selenide 215-148-3 1306-24-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cadmium telluride 215-149-9 1306-25-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Cerium dioxide
215-150-4 1306-38-3 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Cobalt trihydroxide
215-153-0 1307-86-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Cobalt oxide
215-154-6 1307-96-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Cobalt oxide
215-154-6 1307-96-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1