Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 24 januari 2020. Database contains 22668 unique substances and contains information from 98283 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
H6-PMSA
442-330-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HAA299
485-100-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HAMPSHIRE LED3A SODIUM SALT
438-330-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HBB
441-640-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HCT-202
425-480-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HD6662
442-360-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HD7057
427-150-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HEAD
438-420-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HECMA
426-170-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HELICONE
440-570-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HELICONE HC
431-820-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
hexa-p-tolyl-distannoxane; reaction mass of: tri-p-tolyltin hydroxide
432-230-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Hexadecyl (2S,4R)-1-hexadecanoyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate
479-990-5 791838-11-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
hexadecyl 3-[2-(5,5-dimethyl-2,4-dioxo-1,3-oxazolidin-3-yl)-4,4-dimethyl-3-oxovaleramido]-4-isopropoxybenzoate
428-140-1 210706-50-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
hexadecyl 3-amino-4-isopropoxybenzoate
424-830-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Hexadecyl 4-chloro-3-[2-(5,5-dimethyl-2,4-dioxo-1,3-oxazolidin-3-yl)-4,4-dimethyl-3-oxopentamido]benzoate
418-550-9 168689-49-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
hexaflumuron (ISO); 1-(3,5-dichloro-4-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)phenyl)-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea
401-400-1 86479-06-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Hexahydrocyclopenta[c]pyrrole-1-(1H)-ammonio-N-ethoxycarbonyl-N-(p-tolylsulfonyl)azanide
418-350-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Hexakis(tetramethylammonium) 4,4'-vinylenebis((3-sulfonato-4,1-phenylene)imino(6-morpholin-4-yl-1,3,5-triazine-4,2-diyl)imino)bis(5-hydroxy-6-phenylazonaphthalene-2,7-disulfonate)
405-160-9 124537-30-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Hexane-1,6-diyl bis(3-(3-benzotriazol-2-yl-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate)
402-930-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Hexasodium (di-[N-(3-(4-[5-(5-amino-3-methyl-1-phenylpyrazol-4-yl-azo)-2,4-disulfo-anilino]-6-chloro-1,3,5-triazin-2-ylamino)phenyl)-sulfamoyl](di-sulfo)-phthalocyaninato)nickel
417-250-5 151436-99-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Hexasodium 1,1'-[(1-amino-8-hydroxy-3,6-disulfonate-2,7-naphthalenediyl)bis(azo(4-sulfonate-1,3-phenyl)imino[6-[(4-chloro-3-sulfonatophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2,4-diyl]]]bis[3-carboxypyridinium] dihydroxide
412-240-7 89797-03-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
hexasodium 2,2'-ethene-1,2-diylbis[5-({4,6-bis[(2-sulfonatoethyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl}amino)benzenesulfonate]
416-010-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Hexasodium 4',4'''-bis(4-sulphonatophenylazo)-1,1''-dihydroxy-6,6''-[(6-morpholino-1,3,5-triazine-2,4-diyl)diimino]bis(naphthalene-2-azobenzene-2',3-disulfonate)
433-950-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Hexasodium 4,4'-dihydroxy-3,3'-bis[2-sulfonato-4-(4-sulfonatophenylazo)phenylazo]-7,7'[p-phenylenebis[imino(6-chloro-1,3,5-triazine-4,2-diyl)imino]]dinaphthalene-2-sulfonate
410-180-6 157627-99-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Hexasodium 6,13-dichloro-3,10-bis((4-(2,5-disulfonatoanilino)-6-fluoro-1,3,5-triazin-2-ylamino)prop-3-ylamino)-5,12-dioxa-7,14-diazapentacene-4,11-disulfonate
400-050-7 85153-92-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Hexasodium [4,4''-azoxybis(2,2'-disulfonatostilbene-4,4'-diylazo)]-bis[5'-sulfonatobenzene-2,2'-diolato-O(2),O(2),N(1)]-copper(II)
400-020-3 82027-60-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Hexasodium tungstate hydrate
412-770-9 12141-67-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HEXYLKETOESTER
407-060-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HF-451
439-130-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HF-897
441-460-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HIVERNAL
437-470-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HM CATALYST 417 AA-OB 22
426-430-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HM-CATALYST 067AA-CP
426-420-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HM-CATALYST 245AA-CP
426-440-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HM-CATALYST 346AA-ACO2
427-380-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HM-CATALYST 389AA-CP
426-410-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HM-CATALYST 403AA-AP
426-390-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HOAT
433-840-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HOE 642 STADE 4
424-150-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Honeyol
447-760-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HOSTINERT 175
404-960-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HP-101
420-490-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HP-17-8043
431-690-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HP-19-1751
435-400-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HPEXPF3NM
463-880-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HR-220
421-610-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HRS-1405
443-340-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HS 2046
411-720-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HSR-2243
415-020-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HSR-2310
426-710-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HSY-2188
424-080-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HSY-2570
434-260-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HSY-2701
446-420-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HTA POLYMER
406-350-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HTD
429-420-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HYAFF 11
415-250-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HYAFF 11P50
425-140-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HYAFF 11P75
415-240-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HYAFF 7
415-230-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HYCHI
442-670-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HYDANTOIN HEXACRYLATE
422-620-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Hydrazine-tri-nitromethane
414-850-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Hydrogen bis[3,5-di-t-butyl-2 hydroxy-kappa O-benzoate (2-)-kappa O] ferrate (1-)
452-340-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Hydrogen potassium sodium 4-amino-6-(5-(5-chloro-2-fluoro-6-methylpyrimidin-4-ylamino)-2-sulfonatophenylazo)-3-(2,5-disulfonatophenylazo)-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonate
400-150-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Hydrogen sodium N-carboxylatoethyl-N-octadec-9-enylmaleamate
402-970-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
hydroxydisulfito platinum(II) acid
423-310-1 61420-92-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HYDROXYENONE
434-620-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HYDROXYESTER 2486
425-550-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HYDROXYMANDELONITRILLYASE
440-170-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Hydroxyphosphonoacetic acid
405-710-8 23783-26-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HYPERFORM TM HPN-20E
473-820-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Hypersol Synergist L 4722
410-510-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HYPERSOL YELLOW PIGMENT
401-880-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HYPOTAURINE
428-720-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ID-11
416-160-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
IMEXINE FAA
417-600-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
IMEXINE FAB
416-410-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
IMEXINE FAH
416-940-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
IMEXIXE FW
416-610-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
IMID
428-280-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
imidacloprid (ISO); 1-(6-chloropyridin-3-ylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylidenamine
428-040-8 138261-41-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
imidazo[1,2-b]pyridazin hydrochloride
431-510-5 18087-70-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
imiprothrin (ISO); reaction mass of [2,5-dioxo-3-(prop-2-yn-1-yl)imidazolidin-1-yl]methyl (1R,3S)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyclopropanecarboxylate and [2,5-dioxo-3-(prop-2-yn-1-yl)imidazolidin-1-yl]methyl (1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyclopropanecarboxylate
428-790-6 72963-72-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Indeno(4,3 A-B) Furan Decahydro-2,2,7,7,8,9,9-Heptamethyl-
449-360-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
INDOSOL RUBINOL SF-RG
400-330-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Insulib
448-620-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
INTERMEDIATE 543978
425-920-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
INTERSTAB FR 184
400-440-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
INYL
426-610-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Iodo-tris(triphenylphosphine)copper(I)
454-330-9 - NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
IR FARBSTOFF 66E
435-120-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
IRANDA
433-030-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
IRGAPADOL C
402-880-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
IRGAZIN DPP ROT 5049B
417-900-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
IRGAZIN ORANGE 2038
440-840-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Iron (III) tris(4-methylbenzenesulfonate)
420-960-8 77214-82-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Iron(III) N,N-bis(carboxymethyl)-β-alaninate trihydrate
406-173-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
iron, complexes with diazotised 4-aminobenzenesulfonamide,diazotised 3-aminobenzenesulfonic acid, diazotised 3-amino-4-hydroxybenzenesulfonamide,diazotised 3-amino-4-hydroxy-N-phenylbenzenesulfonamide, diazotised 5-amino-2-(phenylamino)benzenesulfonic acid and resorcinol, sodium salts
417-850-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Iso(C10-C14)alkyl (3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)methylthioacetate
404-800-4 118832-72-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Isobutyl 3,4-epoxybutyrate
401-920-9 100181-71-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Isobutylidene-(2-(2-isopropyl-4,4-dimethyloxazolidine-3-yl)-1,1-dimethylethyl)amine
419-850-2 148348-13-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ISOKAP
438-980-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Isopentyl 4-{2-[5-cyano-1,2,3,6-tetrahydro-1-(2-isopropoxyethoxy-carbonylmethyl)-4-methyl-2,6-dioxo-3-pyridylidene]hydrazino}benzoate
418-930-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Isopropyl N-lauroyl sarcosinate
440-990-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
isopropylammonium 2-(3-benzoylphenyl)propionate
417-970-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Isopropylated, tert-butylated triphenylphosphate
405-010-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Isostearyl (C16 and C18) saturated and unsaturated alkyloate
451-090-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Jarytherm AX320
403-970-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
JASMONITRILE
428-160-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
JAUNE REACTIF 180
407-040-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
JEFFAMINE XTJ-511
429-690-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Jefflink 754
454-640-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
JM2363
414-390-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
JPR BK C-201 (Y)
425-700-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
JPR BLUE 100
415-120-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
JPR YR C-101 (SOLID)
424-840-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
K 260
432-120-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
K 578
439-380-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
K-445
434-730-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
K-652
438-490-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
KAN 650604
434-140-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
KAYASORB CY-40MC(B)
444-490-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
KAYASORB IRG-023
420-440-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
KBM-425
420-010-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
KE 1951
401-590-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
KE 2627
413-350-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
KEN-REACT LICA 38
434-180-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
KHMIDA
410-710-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
KOUMALACTONE
429-980-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
KP-18C
417-370-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
KROMO-II
414-320-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
KY-WPH
414-980-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
L 128
418-460-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
L 708,350
417-380-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
L 754,188
417-390-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
L-12416
415-920-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
L-alpha-glutamyltryptamine
441-180-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
l-aspartic acid, N,N'-1,2-ethanediylbis-, trisodium salt
416-530-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
L-Carnitine-L-Tartrate
459-550-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
L-t-Leu
424-750-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
LAC TECH
479-140-3 144093-88-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Laccase
420-150-4 80498-15-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
LANTHANUM STRONTIUM MANGANESE OXIDE
454-770-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
LAUROYL-BETA-ALANIN
410-320-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
LAURYL ITACONYL PROPYL-3-SODIUM SULFONATE
443-820-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
LAVONAX
402-310-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
LB5BT
425-580-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
LC 270
426-310-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
LC-SILICON-PIGMENT
418-890-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Lead(II) bis(methanesulfonate)
401-750-5 17570-76-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
LEATHER BROWN JF 263/2
439-230-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Leptospermum scoparium branch/leaf oil
434-370-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
LEPTOSPERMUM SCOPARIUM OIL
425-630-7 223749-44-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
LEUCOPHOR 8407E
400-500-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
LEVAFIX OLIV E-GLA
405-590-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
LEVODION
442-550-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
LEXMARK ACRYLIC COPOLYMER
420-880-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
LEXMARK ACRYLIC TERPOLYMER
420-890-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Lexmark Black Pigment
431-150-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
LEXMARK MAGENTA DYE 321
442-130-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
LEXMARK RED DYE 93 A
414-610-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
LICA 09
418-130-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
LICOMONT ER 165
443-030-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
LICORIS
427-660-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Ligusticum chuanxiong dry purified extract
453-160-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
LIMENITRILE
432-610-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
LIPIDURE-HM
433-110-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
LIPIDURE-PMB
433-120-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
LIQUIWAX (TM) DIEFA
438-100-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
LIS
440-650-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Lithium 1-amino-4-(4-tert-butylanilino)anthraquinone-2-sulfonate
411-140-0 125328-86-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Lithium 3-oxo-1,2(2H)-benzisothiazol-2-ide
411-690-1 111337-53-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Lithium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
415-300-0 90076-65-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Lithium iron phosphate
476-700-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
lithium potassium sodium N,N''-bis{6-[7-[4-(4-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino-4-(2-ureidophenylazo)]naphthalene-1,3,6-trisulfonato]}-N'-(2-aminoethyl)piperazine
427-850-9 202667-43-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Lithium sodium (2-(((5-((2,5-dichlorophenyl)azo)-2-hydroxyphenyl)methylene)amino)benzoato(2-))(2-((4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo)-5-sulfobenzoato(3-)) chromate(2-)
414-280-0 149626-00-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Lithium sodium (4-((5-chloro-2-hydroxyphenyl)azo)-2,4-dihydro-5-methyl-3H-pyrazol-3-onato(2-))(3-((4,5-dihydro-3-methyl-1-(4-methylphenyl)-5-oxo-1H-pyrazol-4-yl)azo)-4-hydroxy-5-nitrobenzenesulfonato(3-)) chromate(2-)
414-250-7 149564-66-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
lithium sodium 3-(4-(5-Amino-4-sulfonato-2-(3-(2-sulfatoethanesulfonyl)-phenylazo)-phenylamino)-6-cyanoamino-(1,3,5)triazin-2-ylamino)-benzenesulfonate (1:?:?)
413-090-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Lithium sodium 3-amino-10-{4-(10-amino-6,13-dichloro-4,11-disulfonatobenzo[5,6][1,4]oxazino[2,3-b]phenoxazine-3-ylamino)-6-[methyl(2-sulfonato-ethyl)amino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-6,13-dichlorobenzo[5,6][1,4]oxazino[2,3-b]phenoxazine-4,11-disulfonate
418-870-9 154212-58-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
lithium sodium 4,4',4''-(nitrilotris(ethane-2,1-diylimino(6-chloro-1,3,5-triazine-4,2-diyl)imino))tris(5-hydroxy-6-(1-sulfonaphthalene-2-ylazo)-2,7-naphthalene)disulfonate
429-730-1 193562-37-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Lithium sodium hydrogen 4-amino-6-(5-(5-chloro-2,6-difluoropyrimidin-4-ylamino)-2-sulfonatophenylazo)-5-hydroxy-3-(4-(2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl)phenylazo)naphthalene-2,7-disulfonate
401-560-2 108624-00-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Lithium, sodium 2-(4-chloro-6-cyanoamino-1,3,5-triazin-2-ylamino)-5-hydroxy-6-(2-methoxy-5-(sulfatoethanesulfonyl)phenylazo)naphthalene-1,7-disulfonate
440-050-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
LITHIUMMANGANAT-13070
426-770-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
LMB 6020
416-570-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
LMB 6123
428-370-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
LONZAMON AAAMDEMA 100
421-650-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
LP 101
442-500-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
LR-147
413-130-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
LS-157
421-190-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Luganil Schwarz LD 6253
470-210-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
LUMATION* GREEN 1302 LIGHT EMITTING POLYMER
445-490-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
LUMILUX GELBGRÜN CD 394
434-050-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
LUMILUX RED CD 330
443-190-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
LUMILUX ROT CD 316
429-480-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
LUMILUX ROT CD 332
423-820-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
LUMILUX ROT CD 360
418-810-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
LUMILUX ROT CD 361
441-010-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
LUMILUX ROT CD 380
445-070-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
LUMILUX WEIß CD 350
418-800-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2