Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 28 januari 2020. Database contains 22668 unique substances and contains information from 98328 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Reaction mass of (2R)-2-phenyl-2-[(2R)-piperidin-2-yl]acetamide and (2S)-2-phenyl-2-[(2S)-piperidin-2-yl]acetamide
941-805-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Petroleum diesel/gas oil fraction, co-processed with renewable hydrocarbons derived from thermally cracked plastics
941-803-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products of phosphorous trichloride with phenol, 2-tert-butylphenol and 4-tert-butylphenol
941-802-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
9-Butoxy-9-oxononanoic acid and dibutyl azelaate and butyl palmitate and butyl stearate and butyl (9 or 10)-oxooctadecanoate
941-798-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Propyn-1-ol, reaction product with 1-2.5 moles of oxirane
941-793-1 - Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Cobaltate(3-), bis[2-[[[3-[2-[1-[[(2-chlorophenyl)amino]carbonyl]-2-(oxo-κO)propyl]diazenyl-κN1]-4-(hydroxy-κO)phenyl]sulfonyl]amino]benzoato(3-)]-, sodium (1:3) and tetrasodium bis[2-[[[3-[[1-[(2-chloroanilino)carbonyl]-2-oxopropyl]azo]-4-hydroxyphenyl]sulphonyl]amino]benzoato(3-)]cobaltate(4-)
941-792-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-bis(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)trisulfane
941-787-9 98222-50-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Disodium 2-{4-[(9,10-dioxo-4-{[4-(4-sulfonatophenoxy)phenyl]amino}-9,10-dihydroanthracen-1-yl)amino]phenoxy}benzenesulfonate and Disodium 4,4'-[(9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracene-1,4-diyl)bis(iminobenzene-4,1-diyloxy)]dibenzenesulfonate
941-784-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
ethyl (2E)-4-(dimethylamino)but-2-enoate (2Z)-but-2-enedioic acid (1:1)
941-772-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(S)-4-(1-(2-aminopropyl)-1H-pyrazol-3-yl)-2-chlorobenzonitrile
941-762-2 1297537-41-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloro-4-(1H-pyrazol-3-yl)benzonitrile
941-761-7 1297537-37-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(S)-5-acetyl-N-(1-(3-(3-chloro-4-cyanophenyl)-1H-pyrazol-1-yl)propan-2-yl)-1H-pyrazole-3-carboxamide
941-760-1 1297537-33-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of (1E)-[(1R)-2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl]acetaldehyde oxime and (1Z)-[(1R)-2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl]acetaldehyde oxime
941-739-7 479683-04-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Residues (Petroleum heavy fuel oil fraction, co-processed with renewable hydrocarbons of plant and/or animal origin)
941-732-9 - Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2,4-bis(2-chlorophenyl)-1-[2-(2-chlorophenyl)-4,5-diphenylimidazol-1-yl]-5-(3,4-dimethoxyphenyl)imidazole and 1-[2,4-bis(2-chlorophenyl)-5-(3,4-dimethoxyphenyl)imidazol-1-yl]-2,4-bis(2-chlorophenyl)-5-(3,4-dimethoxyphenyl)imidazole and 2-(2-chlorophenyl)-1-[2-(2-chlorophenyl)-4,5-diphenylimidazol-1-yl]-4,5-diphenylimidazole
941-730-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes,
941-718-2 - Full Individual 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (2R,5R)-2-isopropyl-5-methylcyclohexanone and (2S,5R)-2-isopropyl-5-methylcyclohexanone
941-717-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 4-(2-methylbutan-2-yl)phenol and 2,4-bis(2-methylbutan-2-yl)phenol
941-702-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products of diazotised 4-amino-3-hydroxy-7-nitronaphthalene-1-sulfonic acid coupled with 2-naphthol and 2-amino-4 (or 5)-nitrophenol, chelated with chromium (3+), sodium salts
941-684-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
N-(5-chloro-2-isopropylbenzyl)cyclopropanamine
941-682-8 1476113-93-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of disodium [2,2'-(ethane-1,2-diylbis{[2-(hydroxy-kO)benzyl]imino-kN})diacetato-kO(4-)]zinc(2-) and sodium chloride
941-679-1 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of diazotised 3-amino-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulphonic acid coupled with 2-Naphthalenesulfonic acid, 4-hydroxy-6-[(sulfomethyl)amino]-, monosodium salt, chelated with chromium (3+), sodium salts
941-667-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
5,5'-{ethane-1,2-diylbis[thio-1,3,4-thiadiazole-5,2-diyldiazene-2,1-diyl(5-amino-3-tert-butyl-1H-pyrazole-4,1-diyl)]}diisophthalic acid
941-660-8 741248-63-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5,5'-(Ethane-1,2-diylbis(sulfanediyl))bis(1,3,4-thiadiazol-2-amine)
941-658-7 82875-12-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Pentanickel octahydroxide carbonate
941-652-4 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Distillates (Fischer-Tropsch), 210-360 degree Celcius, hydrotreated, isoalkanes, cyclics, <0.1% aromatics
941-650-3 - Full Individual 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-{(2S,5S)-1-[N-(methoxycarbonyl)-L-valyl]-5-methylpyrrolidin-2-yl}-9-{2-[(2S,4S)-4-(methoxymethyl)pyrrolidinium-2-yl]-1H-imidazol-1-ium-4-yl}-1,11-dihydro[2]benzopyrano[4',3':6,7]naphtho[1,2-d]imidazol-1-ium tris(dihydrogen phosphate)
941-641-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
butyl 4-hydroxycyclohexanecarboxylate
941-637-2 1384257-92-4 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
rac-(1R,4S,4aR,8R,8aS)-9-(dichloromethylidene)-8-hydroxyoctahydro-1,4-methanonaphthalen-5(1H)-one
941-628-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Thermal cracking oil from blends of rubber, fuel oils and paraffin waxes, steam-stripped
941-627-8 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Isomers of 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-(n)-dodecyl-4-methylphenol (n=5 or 6), linear and branched
941-607-9 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N'-{3-[(3-aminopropyl)amino]propyl}-N,N-di-C16- C18 (evennumbered) alkyl propane-1,3-diamine
941-593-4 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(di- C16- C18 alkyl (evennumbered) amino) propanenitrile
941-592-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 2-butylheptanoic acid and 2-ethylnonanoic acid and 2-methyldecanoic acid and 2-propyloctanoic acid
941-570-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of divinylbenzene and octa-1,7-diene and 2-Propenoic acid, 2-fluoro-, methyl ester
941-562-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of lithium sodium hydrogen 4-amino-6-({5-[(5-chloro-2,6-difluoropyrimidin-4-yl)amino]-2-sulfonatophenyl}diazenyl)-5-hydroxy-3-[(4-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}phenyl)diazenyl]naphthalene-2,7-disulfonate and lithium sodium hydrogen 4-amino-6-({5-[(5-chloro-2,6-difluoropyrimidin-4-yl)amino]-2-sulfonatophenyl}diazenyl)-5-hydroxy-3-{[4-(vinylsulfonyl)phenyl]diazenyl}naphthalene-2,7-disulfonate
941-533-7 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tall oil pitch, reaction product with triethylene glycol
941-532-1 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(phenylmethylene)di-2,1-phenylene ditetradecanoate
941-526-9 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
aerobic fermentation products of Streptomyces cyaneogriseus subsp. noncyanogenus
941-497-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,1’-Methylenebis(4-isocyanatobenzene) and its reaction products with [(methylethylene)bis(oxy)]dipropanol, butane-1,3-diol and propylene glycol
941-496-7 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
9-(2‘-Bromo-biphenyl-2-y)-9H-fluoren-9-ol
941-495-1 1603849-28-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
{[(2,4 and 2,5 and 2,6)-dimethylphenyl and 2-ethylphenyl]amino}{[(2,4 and 2,5 and 2,6)-dimethylphenyl and 2-ethylphenyl]amino}methaniminium 3-[(4-anilinophenyl)diazenyl]benzenesulfonate
941-492-5 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
9β,11β-epoxy-6α-fluoro-17,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione 21-acetate
941-489-9 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of alcohols, C12-14 (even-numbered) with 3,6-dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione
941-488-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 3-methyl-1-octylpyridinium chloride and 4-methyl-1-octylpyridinium chloride
941-484-1 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Amides, C8-10 (even numbered), N-[3-(dimethylamino)propyl]
941-482-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products of diazotised 2-aminophenol-4-sulfonamide coupled with 7-amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulfonic acid, subsequently diazotised and coupled with 3-oxo-N-phenylbutanamide and 3 aminophenol, chelated with chromium (3+), potassium salts
941-481-5 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (6E)-dec-6-enal and (7E)-dec-7-enal and (8E)-dec-8-enal and (8Z)-dec-8-enal
941-474-7 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6-(2-chloro-5-fluoropyrimidin-4-yl)-4-fluoro-1-isopropyl-2-methyl-1H-benzimidazole
941-461-6 1231930-42-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Crystallization mother liquor from manufacturing of L-threonine by fermentation
941-453-2 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1