Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 18 januari 2020. Database contains 22663 unique substances and contains information from 98219 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Manganese glycinate, reaction product of manganese sulphate with glycine
945-591-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of trisodium [μ-[4-[[3,3'-dihydroxy-4'-[(2-hydroxy-6-sulpho-1-naphthyl)azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-3-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonato(7-)]]dicuprate(3-) and triammonium [μ-[4-[[3,3'-dihydroxy-4'-[(2-hydroxy-6-sulpho-1-naphthyl)azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-3-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonato(7-)]]dicuprate(3-)
945-577-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1,2-dichlorobenzene, 1,3-dichlorobenzene and 1,4-dichlorobenzene
945-571-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of bis(trimethoxysilylpropyl)methylphosphonate and (trimethoxysilylpropyl)methylmethyl phosphate
945-544-8 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of Glycerin formal and 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester
945-527-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of 1-naphthylamin-5-sulfonic acid diazo with formaldehyde and resorcinol, sodium salts
945-520-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of aniline-3-sulfonic acid diazo with formaldehyde and resorcinol, sodium salts
945-519-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of aniline-4-sulfonic acid diazo with formaldehyde and resorcinol, sodium salts
945-518-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of 4'-amino-4-nitrodiphenylamine-2-sulfonic acid diazo, 4-nitroaniline diazo, aniline-2,5-disulfonic acid diazo and resorcinol, sodium salts
945-517-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (E)-6-ethylidene-4a,5,6,7,8,8a-hexahydro-5,8-methano-4H-1-benzopyran and (E)-7-ethylidene-4a,5,6,7,8,8a-hexahydro-5,8-methano-4H-1-benzopyran and (Z)-7-ethylidene-4a,5,6,7,8,8a-hexahydro-5,8-methano-4H-1-benzopyran
945-481-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction product of 2,4-Dinitrotoluene and 2,6-Dinitrotoluene and hydrogen, deaminated
945-453-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
propan-2-yl 2-({[(propan-2-yl)oxy]carbonyl}oxy)benzoyl carbonate
945-335-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of Silicic acid, calcium salt and Silicic acid, magnesium salt
945-327-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl (1R,3S,4R,5R)-3-amino-5-({2,4,6-tri-O-benzoyl-3-O-[(2S)-1-(benzyloxy)-3-cyclohexyl-1-oxopropan-2-yl]-β-D-galactopyranosyl}oxy)-4-[(2,3,4-tri-O-benzyl-6-deoxy-α -L-galactopyranosyl)oxy]cyclohexanecarboxylate hydrochloride
945-311-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of tetrasodium (E)-7-((4-(4-chloro-6-(3-(2-(sulfooxy)ethylsulfonyl)phenylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-ureidophenyl)diazenyl)naphthalene-1,3,6-trisulfonate and (E)-7-((4-(4-chloro-6-(3-(2-(sulfooxy)ethylsulfonyl)phenylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-ureidophenyl)diazenyl)naphthalene-1,3,6-trisulfonic acid
945-219-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Zeolite, iron containing, crystalline, synthetic, non fibrous
945-205-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Terpene hydrocarbon alcohols, terpene processing by-products
945-149-0 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction Products of (3-Glycidyloxypropyl)triethoxysilane and Propyltriethoxysilane with water
945-145-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Fatty acids, C18 unsat, reaction products with triethylenetetramin, tetraethylenepentamine and pentaethylenehexamine
945-133-3 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction Mass of sodium 1-amino-9,10-dioxo-4-phenylaminoanthracene-2-sulphonate and 1-amino-9,10-dioxo-4-(phenylamino)-9,10-dihydroanthracene-2-sulfonic acid
945-131-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
n-methylnaphtylmethylamine acetate
945-128-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction product of m-tolylidene diisocyanate and cyclohexylamine and cyclohex-1,2-ylenediamine and (Z)-octadec-9-enylamine
945-075-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diesters of alcohols, C7-9-iso-, C8-rich, 2-ethylhexyl and nonanedioic acid
945-069-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of N-(2-ethylhexyl)-1-[[2-methyl-4-[(4-methylphenyl)azo]phenyl]azo]naphthalen-2-amine and N-(2-ethylhexyl)-1-[[2-methyl-4-[(2-methylphenyl)azo]phenyl]azo]naphthalen-1-amine
945-065-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 3-methyl-1-(2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl)cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde and rel-(1R)-4-methyl-1-[(1R)-2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl]cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde and rel-(1R)-4-methyl-1-[(1S)-2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl]cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde
945-049-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
rel-(3aR,7aR)-1,1,2,3,3-pentamethyloctahydro-4Hinden-4-one
945-048-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of hydroxyethyl-DETA, DETA and dihydroxyethyl-DETA
945-047-6 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
alumina doped with cobalt
945-045-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(2E)-3-(4-methoxyphenyl)-2-methylprop-2-enal
945-034-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
di-tert-butyl 2,2'-(((((2R,5R)-1-(3,5-difluoro-4-(4-(4-fluorophenyl)piperidin-1-yl)phenyl)pyrrolidine-2,5-diyl)bis(2-amino-5-fluoro-4,1-phenylene))bis(azanediyl))bis(carbonyl))(2S,2'S)-bis(pyrrolidine-1-carboxylate)
945-018-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 1,1,2,2,3,3,4,4-octafluoro-1,4-diiodobutane and 1,6-diiodoperfluorohexane
945-003-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-Hydroxy-, tris(C12-13-branched-alkyl)ester
944-989-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of ethyl 2-(cyclopent-1-en-1-yl)-3-oxobutanoate and ethyl 2-cyclopentylidene-3-oxobutanoate
944-982-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of N,N-dimethyldodecanamide and N,N-dimethyltetradecanamide
944-968-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of butane-1,3-diyl diacrylate and 1,3 butanediol diacrylate adduct with 1,3 butanediol monoacrylate
944-962-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
7-bromo-4-methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine hydrogen chloride (1:1) monohydrate
944-956-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
reaction mass of diethyl (E)-2-methylbut-2-enedioate and diethyl (Z)-2-methylbut-2-enedioate
944-953-9 73326-59-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
D-Gluconic acid, δ-lactone, reaction products with propanolamine
944-951-8 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
5-(4-chlorobutyl)-1-cyclohexyl-1H-tetrazole hydrochloride (1:1)
944-938-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-1,4-Benzodiazepine-3-carboxylic acid, 7-chloro-2,3-dihydro-2-oxo-5-phenyl-, ethyl ester methansul...
944-920-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of butyl palmitate and butyl oleate and butyl (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoate and 482-680-2
944-892-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C16-18 (even numbered), reaction products with tetraethylenepentamine
944-891-2 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of levomepromazine and (3R-trans)-dihydro-2,5-dioxofuran-3,4-diyl diacetate
944-887-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Calcium magnesium strontium carbonate hydroxide phosphate (4.3-4.7 : 0.1-0.3: 0.2-0.5 : 0.3-0.5 : 0.2-0.6 : 3)
944-886-5 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Calcium fluoride hydroxide phosphate (5 : 0.6-0.8 : 0.2-0.4 : 3)
944-884-4 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Ethyl L-arginine dihydrochloride and Sodium chloride
944-882-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-Bis[2-(1,1,2-trifluoro-2-heptafluoropropyloxy-ethylsulfany)-ethoxycarbonyl]-ethanesulfonate sodium salt
944-870-8 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Amaryllidaceae, Allium Cepa L. (fresh bulb), Rutaceae, Citrus Limon (L.) Burm. F. (fresh pulp), extract, sodium chloride
944-860-3 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
sodium 5-amino-8-hydroxy-9,10-dioxo-6-(4-(tert-pentyl)phenoxy)-9,10-dihydroanthracene-2-sulfonate
944-856-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (3R)-3-[(1R)-4-methyl-3-cyclohexen-1-yl]butanal and (3S)-3-[(1R)-4-methyl-3-cyclohexen-1-yl]butanal
944-855-6 199445-85-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1