Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 24 januari 2020. Database contains 22668 unique substances and contains information from 98283 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
3',6'-bis(diethylamino)spiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthene]-3-one
208-096-8 509-34-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
7,8-dihydromorphine
208-100-8 509-60-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
12'-hydroxy-5'α-isobutyl-2'-isopropylergotaman-3',6',18-trione
208-121-2 511-09-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Cyclopentolate
208-136-4 512-15-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium methyl sulphate
208-142-7 512-42-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethyl phosphate
208-144-8 512-56-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylbut-2-ene
208-156-3 513-35-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylbut-2-ene
208-156-3 513-35-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-chloro-2-methylpropane
208-157-9 513-36-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylprop-2-en-1-ol
208-161-0 513-42-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Barium carbonate
208-167-3 513-77-9 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Cadmium carbonate 208-168-9 513-78-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Cobalt carbonate 208-169-4 513-79-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Cobalt carbonate 208-169-4 513-79-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Butane-2,3-diol
208-173-6 513-85-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Acetoin
208-174-1 513-86-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1-dichloroacetone
208-175-7 513-88-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
[1R-[1α(R*),2β,4aβ,8aα]]-2-hydroxy-α,2,5,5,8a-pentamethyl-α-vinyldecahydronaphthalene-1-propan-1-ol
208-194-0 515-03-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(2-chloro-1,1-dimethylethyl)benzene
208-197-7 515-40-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium benzenesulphonate
208-198-2 515-42-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium sulphanilate
208-208-5 515-74-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium sulphanilate
208-208-5 515-74-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethyl trichloroacetate
208-212-7 515-84-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Iron(II) oxalate
208-217-4 516-03-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Iron(II) oxalate
208-217-4 516-03-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-iodopyrrolidine-2,5-dione
208-221-6 516-12-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-acetyl-γ-butyrolactone
208-235-2 517-23-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α-acetyl-γ-butyrolactone
208-235-2 517-23-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Haematoxylin
208-237-3 517-28-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 2-(3-oxo-6-oxidoxanthen-9-yl)benzoate
208-253-0 518-47-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Hesperidin
208-288-1 520-26-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Hesperidin
208-288-1 520-26-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Diosmin
208-289-7 520-27-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diosmin
208-289-7 520-27-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5,7-dihydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-4-benzopyrone
208-291-8 520-34-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-acetyl-6-methyl-2H-pyran-2,4(3H)-dione
208-293-9 520-45-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Androstanolone
208-307-3 521-18-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(3-oxobenzo[b]thien-2(3H)-ylidene)benzo[b]thiophene-3(2H)-one
208-336-1 522-75-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diammonium phthalate
208-341-9 523-24-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-hydroxyphthalimide
208-358-1 524-38-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-hydroxyphthalimide
208-358-1 524-38-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Mebhydrolin
208-364-4 524-81-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Osalmid
208-385-9 526-18-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-xylenol
208-395-3 526-75-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-dibromosuccinic acid
208-396-9 526-78-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
D-gluconic acid
208-401-4 526-95-4 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
L-xylo-hex-2-ulosonic acid
208-403-5 526-98-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Copper di-D-gluconate
208-408-2 527-09-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,6-trimethylphenol
208-419-2 527-60-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-furoyl chloride
208-422-9 527-69-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-thenoic acid
208-423-4 527-72-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-ol
208-459-0 529-33-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one
208-460-6 529-34-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
6,7-dihydroxy-4-methylcoumarin
208-470-0 529-84-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,1-diphenylethylene
208-482-6 530-48-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,1'-carbonylbis-1H-imidazole
208-488-9 530-62-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Flufenamic acid
208-494-1 530-78-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Flufenamic acid
208-494-1 530-78-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3,5-triazine-2,4,6-triyltrinitrilohexamethanol
208-503-9 531-18-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3,5-triazine-2,4,6-triyltrinitrilohexamethanol
208-503-9 531-18-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Aesculin
208-517-5 531-75-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium naphthalene-2-sulphonate
208-523-8 532-02-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Mandelonitrile
208-532-7 532-28-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium benzoate
208-534-8 532-32-1 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Monophosphothiamine
208-536-9 532-40-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Monophosphothiamine
208-536-9 532-40-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Barium dibenzoate
208-551-0 533-00-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-methylpiperidine-2-ethanol
208-554-7 533-15-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,4-(methylenedioxy)phenol
208-561-5 533-31-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethyl 2-bromobutyrate
208-574-6 533-68-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethyl 2-bromobutyrate
208-574-6 533-68-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-hydroxycyclohepta-2,4,6-trienone
208-577-2 533-75-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxycyclohepta-2,4,6-trienone
208-577-2 533-75-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trisodium hydrogendicarbonate
208-580-9 533-96-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-aminopropane-1,3-diol
208-584-0 534-03-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-dichloroacetone
208-585-6 534-07-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,1-dimethoxyethane
208-589-8 534-15-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Silver carbonate
208-590-3 534-16-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Caesium carbonate
208-591-9 534-17-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylfuran
208-594-5 534-22-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methyl-4,6-dinitro-phenol 208-601-1 534-52-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethyl 2-bromopropionate
208-609-5 535-11-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethyl 2-chloropropionate
208-610-0 535-13-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,5-diaminobenzoic acid
208-621-0 535-87-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium anisate
208-634-1 536-45-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Phenylacetylene
208-645-1 536-74-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
m-anisidine
208-651-4 536-90-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Cerium(3+) acetate
208-654-0 537-00-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dicerium tricarbonate
208-655-6 537-01-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Methamphetamine
208-668-7 537-46-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Glycerol trioctanoate
208-686-5 538-23-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzylurea
208-689-1 538-32-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dicyclohexylcarbodiimide
208-704-1 538-75-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Isobutylbenzene
208-706-2 538-93-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
p-phenylenebis(methylamine)
208-719-3 539-48-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl valerate
208-726-1 539-82-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethyl 4-oxovalerate
208-728-2 539-88-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Hexadecyl palmitate
208-736-6 540-10-3 Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-bromoethanol
208-748-1 540-51-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-chloropropane
208-749-7 540-54-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ammonium formate
208-753-9 540-69-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ammonium formate
208-753-9 540-69-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium thiocyanate
208-754-4 540-72-7 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butyl nitrite
208-757-0 540-80-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2,4-trimethylpentane
208-759-1 540-84-1 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butyl acetate
208-760-7 540-88-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dodecamethylcyclohexasiloxane
D6
208-762-8 540-97-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Decamethylcyclopentasiloxane
D5
208-764-9 541-02-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Hexamethylcyclotrisiloxane
208-765-4 541-05-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
(R)-(3-carboxy-2-hydroxypropyl)trimethylammonium hydroxide
208-768-0 541-15-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethyl chloroformate
208-778-5 541-41-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl chloroformate
208-778-5 541-41-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Isopropyl nitrite
208-779-0 541-42-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methylcrotonic acid
208-782-7 541-47-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dichlorobenzene
208-792-1 541-73-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-dichlorobenzene
208-792-1 541-73-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dichlorobenzene
208-792-1 541-73-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-methylheptan-3-one
208-793-7 541-85-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Chloroacetic anhydride
208-794-2 541-88-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-methylcyclopentadecan-1-one
208-795-8 541-91-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6-methyl-1,3,5-triazine-2,4-diyldiamine
208-796-3 542-02-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-oxoglutaric acid
208-797-9 542-05-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-oxoglutaric acid
208-797-9 542-05-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Isopropyl acetoacetate
208-798-4 542-08-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Chlorocyclohexane
208-806-6 542-18-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
δ-valerolactone
208-807-1 542-28-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
δ-valerolactone
208-807-1 542-28-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dibutyl carbonate
208-816-0 542-52-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-dichloropropene
208-826-5 542-75-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethyl isothiocyanate
208-831-2 542-85-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl isothiocyanate
208-831-2 542-85-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Cyclopentadiene
208-835-4 542-92-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Isobutyl chloroformate
208-840-1 543-27-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methyl-6-methyleneoct-7-en-2-ol
208-843-8 543-39-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Heptan-2-ol
208-844-3 543-49-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Barium di(acetate)
208-849-0 543-80-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Strontium di(acetate)
208-854-8 543-94-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Diisopentyl ether
208-857-4 544-01-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-chlorohexane
208-859-5 544-10-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Butyl nitrite
208-862-1 544-16-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Calcium diformate
208-863-7 544-17-2 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Palmidrol
208-867-9 544-31-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl linoleate
208-868-4 544-35-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ammonium oleate
208-873-1 544-60-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Batilol
208-874-7 544-62-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hexadecane
208-878-9 544-76-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Copper cyanide
208-883-6 544-92-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Copper cyanide
208-883-6 544-92-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trizinc dicitrate
208-901-2 546-46-3 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Octaphenylcyclotetrasiloxane
208-904-9 546-56-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Lead tetraacetate
208-908-0 546-67-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Titanium tetraisopropanolate
208-909-6 546-68-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Titanium tetraisopropanolate
208-909-6 546-68-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Titanium tetraisopropanolate
208-909-6 546-68-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Lithium acetate
208-914-3 546-89-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Magnesium carbonate
208-915-9 546-93-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl isobutyrate
208-929-5 547-63-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Magnesium oxalate
208-932-1 547-66-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Nickel oxalate
208-933-7 547-67-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4,4',4''-methylidynetrianiline
208-952-0 548-61-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
[4-[4,4'-bis(dimethylamino)benzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]dimethylammonium chloride
with ≥ 0.1% of Michler's ketone (EC No. 202-027-5) or Michler's base (EC No. 202-959-2)
208-953-6 548-62-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Amitriptyline hydrochloride
208-964-6 549-18-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Quinine hydrogen sulphate
208-970-9 549-56-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-aminopenicillanic acid
208-993-4 551-16-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
6-aminopenicillanic acid
208-993-4 551-16-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2'-aminoacetophenone
209-002-8 551-93-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5,5'-diisopropyl-2,2'-dimethylbiphenyl-4,4'-diyl dihypoiodite
209-007-5 552-22-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzene-1,2,4-tricarboxylic acid 1,2-anhydride
trimellitic anhydride; TMA
209-008-0 552-30-7 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium anthranilate
209-010-1 552-37-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Lithium salicylate
209-011-7 552-38-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α-chloro-o-xylene
209-013-8 552-45-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-nitrobenzaldehyde 209-025-3 552-89-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-nitrobenzaldehyde 209-025-3 552-89-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-nitrobenzaldehyde 209-025-3 552-89-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Lithium benzoate
209-042-6 553-54-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc dibenzoate
209-047-3 553-72-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
(3H)-benzofuran-2-one
209-052-0 553-86-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethyl oxalate
209-053-6 553-90-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4-dichloroaniline
209-057-8 554-00-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4-dichloroaniline
209-057-8 554-00-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4-dichloroaniline
209-057-8 554-00-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methyl propionate
209-060-4 554-12-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Lithium carbonate
209-062-5 554-13-2 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethylammonium chloride
209-067-2 554-68-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzene-1,3,5-tricarboxylic acid
209-077-7 554-95-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 4-aminobenzoate
209-080-3 555-06-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-nitrobenzaldehyde
209-084-5 555-16-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Aluminium triisopropanolate
209-090-8 555-31-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Aluminium tribenzoate
209-091-3 555-32-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Glycerol tristearate
209-097-6 555-43-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Glycerol trimyristate
209-099-7 555-45-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Aluminium triethanolate
209-105-8 555-75-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Acedoben
209-114-7 556-08-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-epoxypropan-1-ol
209-128-3 556-52-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl isothiocyanate
209-132-5 556-61-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Octamethylcyclotetrasiloxane
D4
209-136-7 556-67-2 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methylbut-2-en-1-ol
209-141-4 556-82-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-nitroguanidine
209-143-5 556-88-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc distearate
209-151-9 557-05-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc dioctanoate
209-156-6 557-09-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2