Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 18 januari 2020. Database contains 22663 unique substances and contains information from 98219 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Reaction product of mixed inorganic base and acid resulting in dipotassium hydroxytetrafluoro triborontrioxide, potassium trihydroxy fluoroborate, dipotassium tetrahydroxy tetraboronpentaoxide dehydrate in powder form.
948-045-3 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Silybum marianum extract
948-042-7 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
disodium 2-isopropyl-1,3-dioxane-5,5-dicarboxylate
948-041-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of N,N,N',N'-tetrabutylmethylenediamine and dibutylamine
948-040-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of mixed inorganic base and acid resulting in potassium trihydroxy fluoroborate, dipotassium tetrahydroxy tetraboronpentaoxide dehydrate, potassium tetrafluroborate in powder form
948-039-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Concrete of Jasmine, obtained from Jasmine blossoms (Jasminum grandiflorum) by extraction with a non-polar solvent
948-036-4 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C18 unsatd., mono- and diesters with triethanolamine
948-035-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of sodium octane-1-sulfonate and disodium octane-1,2-disulfonate
948-034-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Terpene Dimers
948-032-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Esterification product of castor oil fatty acids and pentaerythritol
948-027-5 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Absolute of Jasmine (Jasminum grandiflorum) obtained from Jasmine concrete by ethanol extraction
948-021-2 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of 2,5-dimercapto-1,3,4-thiadiazole, sodium salt, with 1-octanethiol and hydrogen peroxide
948-020-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Molybdenum, N,N-bis(C11-14-branched and linear alkyl)carbamodithioate oxo thioxo complexes
948-019-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (+/-)-(S*,R*)-6-fluoro-3,4-dihydro-2-oxiranyl-2H-1-benzopyran and (1’S, 2R)-2-(1’, 2’-Dihydroxyethyl)-6-fluorochromane
948-018-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Esterification product of Alcohols, C12-13, ethoxylated, and Alcohols, C16-18 and butan-1-ol with diphosphorus pentaoxide
948-017-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Cell Free Harpin Extract of Harpinαβ produced by fermentation
948-012-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Cuprate(4-), [μ-[[3,3'-methylenebis[6-[[5-[(2,4-disulfophenyl)azo]-2,4-dihydroxyphenyl]azo]benzoato]](8-)]]di-, sodium and copper (2+) pentasodium 2-[2-{2-amino-5-[2-(2,4-disulfophenyl)diazen-1-yl]-4-hydroxyphenyl}diazen-1-yl]-5-({3-carboxy-4-[2-{5-[2-(2,4-disulfophenyl)diazen-1-yl]-4-hydroxy-2-oxidophenyl}diazen-1-yl]phenyl}methyl)benzoate and sodium chloride
948-009-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
sludge, calcine
948-001-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of (-)δ decenolactone and (-)δ dodecenolactone
948-000-8 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenesulfonic acid, 4-C20-24 (even numbered) sec-alkyl derivs., sodium salts
947-999-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of 1H-Imidazole-1-ethanol, 4,5-dihydro-, 2-(C7-C9 odd-numbered alkyl) derivs. and sodium hydroxide and chloroacetic acid
947-998-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Amides, C16-18 (even numbered) saturated and C18 unsaturated, N,N'-[[(2-hydroxyethyl)imino]di-2,1-ethanediyl]bis-, ethoxylated (1-2.5 mol)
947-995-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of dodecyl (S)-2-(((S)-2-hydroxypropanoyl)oxy)propanoate and dodecyl (S)-2-hydroxypropanoate
947-993-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bos taurus, milk, pasteurized, homogenized, skimmed, fermented, spray-dried
947-990-9 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2,2'-thiodiethanethiol and 1095071-01-4 and α-sulfanyl-ω-{2-[(2-sulfanylethyl)sulfanyl]ethyl}bis[ethane- 1,2-diylsulfanediylethane- 1,2-diylsulfanediyl(3-hydroxypropane-1,1-diyl) sulfanediyl]
947-988-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Cetyl Acetate and Stearyl Acetate and Oleyl Acetate and Acetylated Lanolin Alcohol
947-986-7 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2-hydroxy-N-(2-(2-hydroxyethoxy)ethyl)-N-(2-hydroxyethyl)-N-methylethan-1-amininium hydroxide and 2-hydroxy-N,N-bis(2-hydroxyethyl)-N-methylethanaminium hydroxide
947-985-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, oligomer with (chloromethyl)oxirane, reaction products with diethylenetriamine and 4methyl-2-pentanone
947-984-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction Mass of (E,E)-2,6-dimethylocta-2,4,6-triene and (E,Z)-2,6-dimethylocta-2,4,6-triene
947-982-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
reaction mass of dipentarythritol and 3-mercaptopropionic acid
947-980-4 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-Propanediamine, N1-(3-aminopropyl)-N3-[3-(C18, C18 unsat) alkylamino]propyl]-, N-(carboxymethyl) derivs., sodium salts
947-979-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Naphthalene sulfonic acid, reaction products with isobutanol,sodium salts
947-977-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2-hydroxyethyl 12-hydroxyoctadec-9-enoate and 2,3-dihydroxypropyl 12-hydroxyoctadec-9-enoate
947-976-2 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of Salicylic Acid and tridecyl alcohol
947-975-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Rectified Hydrocarbons by-products Limonene enriched from synthetic process
947-974-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Barium fluoride, Strontium fluoride, europium doped
947-973-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of trimethylhexamethylenediisocyanate and (3-mercaptopropyl)trimethoxysilane
947-972-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phosphoric Acid, C4 and C12-14(even-numbered) Alkyl Esters, Ammonium Salts
947-971-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Phosphoric Acid, Esters with Alcohols, C11-14 iso, C13-rich
947-969-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
mezcla de terpenos procedentes de la rectificación del Dihidromircenol.
947-968-9 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of ammonium 2-ethylhexyl hydrogen phosphate and ammonium bis(2-ethylhexyl) phosphate and tris(2-ethylhexyl) phosphate
947-967-3 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of stearic acid and stearic anhydride
947-966-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Amines, C12-16 alkyl dimethyl, reaction products with ethyl chloroacetate, 2-(2-aminoethylamino)ethanol and 2-propenoic acid
947-965-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Pyrolysis Reaction Product of Pinane
947-964-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Extract obtained from powder of Theobroma cacao (Malvaceae) by co-extraction with ethanol and propylene glycol
947-962-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
ytterbia stabilised yttrium disilicate
947-961-0 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Frits, chemicals and bismuth oxide
947-960-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Elemol-rich fraction of essential oil of Canarium commune (Burseraceae) obtained from exudate by fractional distillation
947-958-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phosphoric Acid, linear and branched Octyl Esters
947-957-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Rectified Hydrocarbons by-products from synthetic process of Turpentine and acid
947-956-3 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2