Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 24 januari 2020. Database contains 22668 unique substances and contains information from 98283 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
tert-butyl (6S)-6-[4-(7-bromo-9,9-difluoro-9H-fluoren-2-yl)-1H-imidazol-2-yl]-5-azaspiro[2.4]heptane-5-carboxylate
939-899-8 1441670-89-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Partially hydrogenated β-3,7,11-trimethyldodeca-1,3,6,10-tetraene, reaction products with linear C8-C16 alpha olefin, hydrogenated.
939-894-0 - Full Individual 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
1-hydroxy-2-methylpentan-3-one
939-893-5 27970-79-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-{4-[2-(benzyloxy)ethoxy]phenyl}-1,2-diphenylbutane-1,4-diol
939-875-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of .alpha.-D-glucopyranose, homopolymer, 2-(2-propenyloxy)ethyl glycosides and 1,2-propanediol
939-872-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of disodium [2,2'-(imino-kappaN)dibutanedioato-kappa2O1,O4(4-)]manganese(2-) and sodium sulphate
939-867-3 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of adipic acid and sebacic acid and isotridecan-1-ol
939-783-7 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of tetraethylene pentamine, carbon disulphide and sodium hydroxide
939-782-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of cis-1-methyl-1-(4-methylcyclohexyl) ethyl acetate and trans-1-methyl-1-(4-methylcyclohexyl) ethyl acetate and cis- 4-isopropyl-1-methylcyclohexyl acetate and trans-4-isopropyl-1-methylcyclohexyl acetate
939-728-7 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 3-[(Z)-(octadec-9-en-1-yloxy)]propane-1,2-diol andalpha-(Z)-octadec-9-en-1-yl-omega-hydroxy-di[oxy[(hydroxymethyl)-1,2-ethanediyl]] andalpha-(Z)-octadec-9-en-1-yl-omega-hydroxy-tri[oxy[(hydroxymethyl)-1,2-ethanediyl]]
939-727-1 - Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2-(2-thienyl)ethyl benzenesulphonate and toluene
939-726-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of N,N-dimethylformamide and N,N-dimethylformamide hydrochloride
939-725-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Mentha arvensis, Labiatae, extract
939-722-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products of (2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl)acetaldehyde and butan-2-one
939-720-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of cis-4-(isopropyl)cyclohexanemethanol and trans-4-(isopropyl)cyclohexanemethanol
939-719-8 5502-75-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
barium bis(di C8-C10, branched, C9 rich, alkylnaphthalenesulphonate)
939-718-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
calcium bis(di C8-C10, branched, C9 rich, alkylnaphthalenesulphonate)
939-717-7 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids C12-18 (even numbered); C16-20 (even numbered)-alkyl esters
939-715-6 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
di C8-C10, branched, C9 rich, alkylnaphthalene sulphonic acid
939-714-0 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of naphthalene, butanol, sulfonated and neutralized by caustic soda
939-707-2 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of 4-hydroxy-2-butanone and ammonia and hydrogen
939-705-1 2867-59-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Aspartic acid, N-(3-carboxy-1-oxo-sulfopropyl)-N-(C16-C18 (even numbered), C18 unsaturated alkyl) tetrasodium salts
939-704-6 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzotriazol, ar-methyl-, reaction product with formaldehyde and Diethanolamine
939-703-0 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of ethoxylated (= 3 moles) bisphenol A dimethacrylate and (1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxy-2,1-ethanediyl) bismethacrylate
939-702-5 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1H-Benzotriazole-1-methanamine, N,N-bis(2-ethylhexyl)-6-methyl- and 2H-Benzotriazole-2-methanamine, N,N-bis(2-ethylhexyl)-5-methyl- and N,N-bis(2-ethylhexyl)-4-methyl-1H-benzotriazole-1-methylamine and 2H-Benzotriazole-2-methanamine, N,N-bis(2-ethylhexyl)-4-methyl- and N,N-bis(2-ethylhexyl)-5-methyl-1H-benzotriazole-1-methylamine
939-700-4 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of D-Glucose, n-Butanol and C10-12 (even numbered) alcohols
939-698-5 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfuric acid, mono-C12-14 (even numbered)-alkyl esters, potassium salts
939-693-8 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,4-Thiadiazolidine-2,5-dithione, reaction products with hydrogen peroxide and tert-dodecanethiol
939-692-2 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Butanoic acid, 4-amino-4-oxo-2(or 3)-sulfo-,N-(C16-C18 (even numbered), C18 unsaturated alkyl)), disodium salts
939-691-7 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2,2-bis(hydroxymethyl)propane-1,3-diyl bis(2-ethylhexanoate) and 3-[(2-ethylhexanoyl)oxy]-2-{[(2-ethylhexanoyl)oxy]methyl}-2-(hydroxymethyl)propyl 2-ethylhexanoate and 3-[(2-ethylhexanoyl)oxy]-2,2-bis{[(2-ethylhexanoyl)oxy]methyl}propyl 2-ethylhexanoate
939-690-1 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2-(methylamino)ethanol, compound with sulphur dioxide and bis[(2-hydroxyethyl)ammonium] sulphite
939-689-6 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C16-18 (even numbered), reaction products with tetraethylenepentamine, acetates (salts)
939-688-0 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Propanaminium, 2-hydroxy-N-(2-hydroxypropyl)-N,N-dimethyl-, esters with fatty acids, C18 unsatd., Me sulfates (salts)
939-685-4 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N-N-dimethyl-C12-14-(even numbered)- alkyl-1-amines, reaction products with potassium hydroxide and chloroacetic acid
939-682-8 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
HDI oligomers, allophanate
939-657-1 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2,3,4,5,6,7-hexahydro-1H-indene and (2s,3aR,7aS)-1,1,2,3,3-pentamethyloctahydro-1H-indene
939-655-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products of ricinoleic acid with 2-aminoethanol and maleic acid and sodium hydrogensulfite
939-654-5 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulphonation product of diisopropylbenzene, neutralised by sodium hydroxide
939-651-9 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
39947_Reaction mass of 1-(3-((C12-18-(even numbered))-alkyl-amino)propyl)guanidine acetate salt and 1-(C12-18-(even numbered))-alkyl-1-(3-guanidinopropyl)guanidine acetate salt and 1-(C12-18-(even numbered))-alkyl-tetrahydropyrimidin-2(1H)-imine acetate salt
939-650-3 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Esterification products of Fatty acids C18 unsaturated and triethanolamine
939-649-8 1474044-69-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Butanedioic acid, 2(or 3)-sulfo-, 4-[2-[(1-oxododecyl)amino]ethyl] ester, sodium salt
939-648-2 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of C12-18-(even numbered)-alkylamines and acrylic acid and sodium hydroxide
939-647-7 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Butanedioic acid, sulfo-, 4-C12-14 (even numbered)-alkyl esters, disodium salts
939-638-8 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Butanedioic acid, 2(or3)-sulfo-, 4-[2-[(1-oxo(C12-C18(even numbered) and C18 unsaturated)alkyl)amino]ethyl]esters, disodium salts
939-637-2 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2,3-dimethylpentanal and 3-methylpentan-2-one
939-635-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-(4-aminophenyl)-N-methyl-2-(4-methylpiperazin-1-yl)acetamide
939-634-6 262368-30-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Decanoic acid, ester with 1,2,3-propanetriol, acetylated
939-633-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (3R,5R)-3,5,6,6-tetramethyl-4-methylideneheptan-2-one and (3R,5S)-3,5,6,6-tetramethyl-4-methylideneheptan-2-one and (E)-3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one
939-627-8 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C18 unsat, reaction products with pentaethylenehexamine, acetate salts
939-626-2 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkane C6-C8 (even numbered), 1-sulphonic acid, sodium salt
939-625-7 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1-chloro-3-[(Z)-octadec-9-en-1-yloxy]propan-2-ol and alpha-(Z)-octadec-9-en-1-yl-omega-hydroxy-di[oxy[(chloromethyl)-1,2-ethanediyl]] and alpha-(Z)-octadec-9-en-1-yl-omega-hydroxy-tri[oxy[(chloromethyl)-1,2-ethanediyl]]
939-624-1 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
reaction mass of 1-chloro-3-(dodecyloxy)propan-2-ol andalpha-dodecyl-omega-hydroxy-di[oxy[(chloromethyl)-1,2-ethanediyl]] andalpha-dodecyl-omega-hydroxy-tri[oxy[(chloromethyl)-1,2-ethanediyl]]
939-623-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 2-hexyldodecan-1-ol and 2-octyldecan-1-ol
939-621-5 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (1R)-1-[(1S)-3,3-dimethylcyclohexyl]ethyl formate and (1R,2S)-2,6,6-trimethylcycloheptyl formate
939-618-9 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzoic acid, 5-amino-2-hydroxy-, potassium salt (1:1)
939-617-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Quaternary ammonium compounds, C12-C18 (even numbered) alkyltrimethyl chloride
939-616-8 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Glycine, N-(carboxymethyl)-N-(2-((carboxymethyl)amino)ethyl)-, trisodium salt and sodium hydroxide
939-615-2 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Quaternary ammonium compounds, C12-14 (even-numbered)-alkylethyldimethyl, ethyl sulphates
939-607-9 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfuric acid, mono-C8-14 (even-numbered)-alkyl esters, ammonium salts, compds. with triethanolamine
939-606-3 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
DIstilled tall oil, maleated
939-605-8 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenesulfonic acid, di-C10-14-alkyl derivs., calcium salts
939-603-7 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C14-C17, isoalkanes, cyclics,
939-601-6 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C16-18 (even numbered) and C18 unsaturated, propoxylated, < 2.5 PO
939-600-0 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C10-12 (even numbered), ethoxylated (1-2.5 EO), sulfated, sodium salts
939-597-6 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of potassium ethyl octylphosphonate and diethyl octylphosphonate
939-595-5 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of 1,2-dichloroethane with ammonia, 2-(2-aminoethylamino)ethanol distillation fraction
939-593-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Alcohols, C10-12 (even numbered), ethoxylated (1-2.5 EO)
939-592-9 - Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction Products of alcohols, C14-18, C18 unsat., esterified with phosphorus pentoxide and salted with amines, C12-14,-tert-alkyl
939-591-3 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dodecanoic acid, ester with 1,2,3-propanetriol, acetylated
939-588-7 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C16-18 (even numbered), aluminum salts
939-582-4 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-C12-18-(even numbered)-alkylamido-N,N-dimethylpropan-1-amino oxide
939-581-9 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
C14-18 alpha-olefin epoxide, reaction products with boric acid
939-580-3 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of sodium 3-{[3-(diethylamino)propyl]carbamoyl}-2-(dodecylamino)propanoate and sodium 3-{[3-(diethylamino)propyl]carbamoyl}-3-(dodecylamino)propanoate
939-579-8 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C12-14 (even-numbered), ethoxylated, magnesium salts, < 2.5 mol EO
939-578-2 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C12-14 (linear, even-numbered), ethoxylated, sulfates, ammonium salts, < 2.5 mol EO
939-575-6 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[2-{(2R,3S)-3-[(1R)-1-{[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy}ethyl]-4-oxoazetidin-2-yl}propanoyl]-4,4-dimethyl-1,3-oxazolidin-2-one
939-570-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Fatty alcohols, C12-18 (even numbered), manuf. of, destn. residues
939-562-5 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Ammonium bisethanedioato bisaquo niobate(V) (anhydrous form) and Ammonium hydrogen ethanedioate ethanedioic acid (anhydrous form)
939-559-9 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1-Hexanol, 2-ethyl-, reaction products with 1,6-diisocyanatohexane and Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer
939-549-4 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acid chlorides, C18 unsatd., reaction products with sodium N-methyltaurinate
939-538-4 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acid chlorides, C12-18 (even numbered) and C18 unsatd., reaction products with sodium N-methyltaurinate
939-529-5 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Phosphoric acid, mono- and di-C16-18 (even numbered) alkyl esters
939-526-9 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of (2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl)acetaldehyde and butan-2-one, hydrogenated
939-525-3 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of [29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N29,N30,N31,N32]zinc, sulphuric acid and caustic soda
939-524-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C8-10, ethoxylated, sulfates, sodium salts
939-523-2 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C13-C14, n-alkanes, <2% aromatics
939-519-0 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C16-18 (even numbered), ethoxylated, < 2.5 EO
939-518-5 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of 1-chloro-2,3-expoxypropane, sodium hydroxide, sodium carbonate and water
939-516-4 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Propanoic acid, 2-hydroxy-, C12-13-branched-alkyl esters
939-514-3 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium salts of [[(2-hydroxyethyl)imino]dimethylene]bisphosphonic acid and [(2-hydroxy-2-oxo-1,4,2-oxazaphosphinan-4-yl)methyl]phosphonic acid
939-513-8 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Acetic acid, 2-sulfo-, mono-C12-14(even numbered)-alkyl esters, sodium salt
939-512-2 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-N,N-bis(nonafluorobutyl)butan-1-amine and 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-N-[1,1,2,3,3-hexafluoro-2-(trifluoromethyl)propyl]-N-(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutyl)butan-1-amine
939-511-7 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
reaction mass of 1,3-dichloro-4-nitrobenzene and 1,3-dichloro-2-nitrobenzene
939-509-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of p-t-butylphenyldiphenyl phosphate and bis(p-t-butylphenyl) phenyl phosphate
939-505-4 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
(1R,2S,5R)-5-methyl-2-(propan-2-yl)cyclohexyl 5-(4-amino-5-fluoro-2-oxopyrimidin-1(2H)-yl)-1,3-oxathiolane-2-carboxylate
939-499-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction product of fatty acids C14-18/C16-18 unsaturated with dihydrogendioxide and Ammonia
939-498-8 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of 2,4-Dinitrotoluene and 2,6-Dinitrotoluene and hydrogen
939-489-9 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of Maleic anhydride, 2-Ethylhexylamine and Triethanolamine
939-488-3 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1,1,1,5,5,5-hexamethyl-3-phenyl-3-((trimethylsilyl)oxy)trisiloxane and 1,1,1,7,7,7-hexamethyl-3,5-diphenyl-3,5-bis[(trimethylsilyl)oxy]tetrasiloxane and 1,1,1,9,9,9-hexamethyl-3,5,7-triphenyl-3,5,7-tris((trimethylsilyl)oxy)pentasiloxane
939-487-8 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
C8-22, distn. residues, sulphosuccinate
939-486-2 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-((C9-11-iso,C10-rich)alkyloxy)propan-1-amine
939-485-7 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs.-, compd. with 1-aminopropane-2-ol
939-479-4 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of bis[4-(vinyloxy)butyl] hexane-1,6-diylbiscarbamate and 9,18-dioxo-3,8,19-trioxa-10,17-diazapentacos-1-en-25-yl [6-({[4-(vinyloxy)butoxy]carbonyl}amino)hexyl]carbamate
939-478-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs., compds. with triethanolamine
939-464-2 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenesulfonic acid, di-C10-14-alkyl derivs.
939-461-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction product of 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione, formaldehyde and phenol, heptyl derivs. 939-460-0 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of tryglycerides, C8-C18 (even numbered) and C18-unsaturated, glycerine and ethylene oxide
939-459-5 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Propanaminium, N-(3-aminopropyl)-2-hydroxy-N,N-dimethyl-3-sulfo-, N-(C12-18(even numbered) acyl) derivs., hydroxides, inner salts
939-457-4 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Propanaminium, N-(3-aminopropyl)-2-hydroxy-N,N-dimethyl-3-sulfo-, N-(C8-18(even numbered) acyl) derivs., hydroxides, inner salts
939-455-3 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-((C9-11-iso,C10-rich)alkyloxy)propan-1-amine acetate (1:1)
939-448-5 - Full Individual 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, tall-oil, reaction products with acrylic acid
939-424-4 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2,6-dimethylheptan-4-ol and 4,6-dimethylheptan-2-ol
939-420-2 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Monopentaerythritol tetraesters and dipentaerythritol hexaesters of 3,5,5-trimethylhexanoic, n-heptanoic, n-octanoic and n-decanoic acids
939-415-5 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfuric acid, mono-C8-18 (even numbered)-alkyl esters, magnesium salts, compds. with triethanolamine
939-412-9 - Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of 1-Methyl-4-(1-methylethenyl)cyclohexene and 1-Methyl-4-(1-methylethylidene)-cyclohexene and 1-methyl-4-(propan-2-yl)cyclohexa-1,3-diene
939-409-2 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfuric acid, C10-12 (even numbered)-alkyl esters, sodium salts
939-408-7 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2H-Benzimidazole-2-thione, 1,3-dihydro-ar-methyl, sodium salt (1:1)
939-407-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of (S)-p-mentha-1,8-diene and p-mentha-1,4(8)-diene
939-405-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
C18-C22 alcohols (even numbered), reaction products with maleic anhydride and Sodium bisulfite
939-404-5 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
(4E)-4-(C13-C17)alkylidene-3-(C12-C16)alkyloxetan-2-one
939-401-9 - Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2-(cis-4-methylcyclohexyl)propan-2-ol and 2-(trans-4-methylcyclohexyl)propan-2-ol and cis-1-methyl-4-(propan-2-yl)cyclohexanol and trans-1-methyl-4-(propan-2-yl)cyclohexanol
939-396-3 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
D-Glucopyranose, oligomeric, butyl glycoside
939-389-5 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Chromium(III) complexes with 3-(4-{[2-hydroxy-5-(2-methylbutan-2-yl)-3-nitrophenyl]diazenyl}-3-methyl-5-oxo-2,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl)benzenesulfonamide, C11-C12-(branched)-alkylammonium salts
939-383-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of diazotised 4,4-diaminodiphenylamine-2-sulfonic acid, subsequently coupled with 6-amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulfonic acid, further diazotised and coupled with metaphenylendiamine, sodium salts
939-382-7 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of melamine and Nickel, 5,5'-azobis-2,4,6(1H,3H,5H)-pyrimidinetrione complexes
939-379-0 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of naphthalene, propan-2-ol, sulfonated and neutralized by caustic soda
939-368-0 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzyl-C12-14-alkyldimethylammonium chlorides
939-350-2 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
HDI oligomers, biuret
939-340-8 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of imine and acrylate
939-338-7 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfuric acid, mono-C8-10 (even numbered)-alkyl esters, sodium salts
939-332-4 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfuric acid, mono (C16-18 and C18-unsatd. alkyl) (even numbered) esters, sodium salts
939-331-9 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes, chloro, sulfochlorinated, saponified
939-314-6 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of endo-2-methyl-exo-3-methyl-exo-2-[(endo-3-methylbicyclo[2.2.1]hept-endo-2-yl)methyl]bicyclo[2.2.1]heptane and endo-2-methyl-exo-3-methyl-exo-2-[(endo-2-methylbicyclo[2.2.1]hept-endo-3-yl)methyl]bicyclo[2.2.1]heptane and endo-2-methyl-exo-3-methyl-exo-2-[(exo-3-methylbicyclo[2.2.1]hept-exo-2-yl)methyl]bicyclo[2.2.1]heptane and endo-2-methyl-exo-3-methyl-exo-2-[(exo-2-methylbicyclo[2.2.1]hept-exo-3-yl)methyl]bicyclo[2.2.1]heptane
939-299-6 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of diazotised m-phenylendiamine, subsequently coupled with diazotised 4-aminobenzene-1-sulfonic acid, sodium salts
939-292-8 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfuric acid, mono-C8-14 (even-numbered)-alkyl esters, ammonium salts
939-291-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Quaternary ammonium compounds, benzyl-C16-C18 (even numbered)-alkyldimethyl, chlorides
939-290-7 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes C14-17, chloro, sulfochlorinated, low sulphonated, saponified
939-273-4 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Amides, C18-unsatd., N-(hydroxyethyl)
939-272-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Glycerides, C16-18(even numbered) and C18-unsatd., reaction products with 2,2'-iminodi(ethylamine)
939-271-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction product of 2-Hexyldecan-1-ol, 2-Octyldodecan-1-ol and Lauric acid
939-270-8 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of sodium(E)-6,7'-carbonylbis(azanediyl)bis(4-hydroxy-3-((E)-phenyldiazenyl) naphthalene-2-sulfonate) and disodium 3-[(4-acetamidophenyl)azo]-4-hydroxy-7-[[[[5-hydroxy-6-(phenylazo)-7-sulphonato-2-naphthyl]amino]carbonyl]amino]naphthalene-2-sulphonate and disodium 7,7'-(carbonyldiimino)bis[4-hydroxy-3-(phenylazo)naphthalene-2-sulphonate]
939-268-7 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Borate cobalt(2+) C3/C8/C10 carboxylates salts
939-267-1 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
D-Glucose, reaction products with alcohols C16-18 (even numbered) (excess)
939-266-6 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfuric acid, mono-C12-14 (even numbered)-alkyl esters, compds. with triethanolamine
939-265-0 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
reaction mixture of m-phenylenediamine and sulfanilic acid
939-264-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sulfuric acid, mono-C8-14 (even numbered)-alkyl esters, compds. with triethanolamine
939-262-4 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 3,7-dimethylocta-1,6-diene and 2,6-dimethyloct-7-en-2-ol and 1,2-dimethyl-3-(propan-2-yl)cyclopentene
939-258-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Quaternary ammonium compounds, benzyl C12-C16 (even numbered)-alkyldimethyl chlorides
939-253-5 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C12-14-(even numbered) secondary, β-(2-hydroxyethoxy)
939-249-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
PROCESS OIL
939-248-8 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C14-17-branched and linear
939-240-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Stearic acid, esters with methyl α-D-glucoside
939-238-3 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C11-13-branched and linear
939-237-8 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Fatty acids, C16-C18 (even numbered) and C18 (unsaturated) and Fatty acids, C16-C18 (even numbered) and C18 (unsaturated) methyl esters
939-235-7 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C9-11 (odd numbered), branched and linear
939-233-6 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-dimethyl-7-(prop-1-en-2-yl)-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydroazulene; 2,2,6,8-tetramethyltricyclo[5.3.1.0³,⁸]undecan-3-ol; 3,8-dimethyl-5-(prop-1-en-2-yl)-1,2,3,3a,4,5,6,7-octahydroazulene
939-227-3 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 3-sulfo-, ammonium salt (1:3), 4-Sulphophthalic acid, ammonium salt, Ammonium sulphate
939-221-0 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 4-sulfo-, trisodium salt, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 3-sulfo-, sodium salt (1:3), Sodium sulphate
939-220-5 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2-methyldecan-1-ol and 2-propyloctan-1-ol and 2-ethylnonan-1-ol and 2-butylheptan-1-ol
939-213-7 - Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of sodium hydrogen N-(1-oxooctadecyl)-L-glutamate and stearic acid
939-201-1 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of lithium 3-hydroxy-2,2,4-trimethylpentanoate and lithium isobutyrate and sodium 3-hydroxy-2,2,4-trimethylpentanoate and sodium isobutyrate
939-200-6 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Amines, C10-14-branched and linear alkyl, [1-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)][1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]chromate(1-) and Amines, C10-14-branched and linear alkyl, bis[1-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]chromate(1-) and Amines, C10-14-branched and linear alkyl, bis[1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]chromate(1-)
939-191-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenesulfonic acid, methyl-, C20-24 (even numbered) sec-alkyl derivs.
939-185-6 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Oxirane, mono[(C13-15-alkyloxy)methyl] derivs.
939-183-5 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2-ethyl-2-[[3-(2-methylaziridin-1-yl)propionyl]methyl]propane-1,3-diyl bis(2-methylaziridine-1-propionate) and 2,2-bis({[3-(2-methylaziridin-1-yl)propanoyl]oxy}methyl)butyl 3-[2,2-bis({[3-(2-methylaziridin-1-yl)propanoyl]oxy}methyl)butoxy]propanoate
939-180-9 - Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
Octanoic acid, esters with anhydrosorbitol and dianhydrosorbitol
939-179-3 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-benzofuran-3(2H)-one O-methyloxime
939-173-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of sodium 4-hydroxybenzenesulfonate and disodium 4-hydroxybenzene-1,3-disulfonate and sodium sulfate
939-154-7 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2-Piperazin-1-ylethanol and Piperazine-1,4-diethanol and Piperazine
939-137-4 - Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of 1,1,2,2-tetrafluoro-2-{[2,2,4,5-tetrafluoro-5-(trifluoromethoxy)-1,3-dioxolan-4-yl]oxy}ethyl carbonofluoridate and carbonyl difluoride
939-133-2 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
hydrolysis products of 3-(triethoxysilyl)propan-1-amine
939-125-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 4-tert-butylphenol and 1,3-phenylenedimethanamine and 2-({[3-(aminomethyl)benzyl]amino}methyl)-4-tert-butylphenol
939-071-6 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C16-18 (even numbered), ammonium salts
939-066-9 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
939-060-6 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of urea, formaldehyde, glyoxal and diethylene glycol
939-056-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of benzene-1,3-disulphonic acid and sulphuric acid
939-053-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
bis{2-[4-(4,6-diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)-3-hydroxyphenoxy]ethyl} dodecanedioate
939-042-8 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkanol reaction products with bis(aminoalkyl(C=1~6))carbomonocycle, alkoxy(C=3~8)alkanol(C=2~7) and 2,4-TDI
939-039-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C16-18 (even numbered) (linear and branched) and C18 unsatd. (linear and branched), reaction products with diethanolamine
939-017-1 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 3-isopropyl-6-methylenecyclohexene and (4R)-1-methyl-4-(prop-1-en-2-yl)cyclohexene and (4S)-1-methyl-4-(prop-1-en-2-yl)cyclohexene
939-009-8 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty alcohols, C12-22 (even numbered), manuf. of, by-products from
939-008-2 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sulfonation products of dipotassium sulfite with (esterification products of C9-11 (branched and linear) Alkyl Polyglycosides with maleic anhydride)
938-999-9 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of sulphuric acid, rock phosphate and humic acids, potassium salts
938-989-4 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of phosphoric acid, rock phosphate and humic acids, potassium salts
938-988-9 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Glycine max. (L.) Merr. (Fabacee) aqueous alcoholic ext., concentrate by sequential extractions and filtration
938-980-5 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1-methyl-4-(1-methylethylidene)-cyclohexene and 1-methyl-4-(1-methylethyl)-7-oxabicyclo[2.2.1]heptane and 1,3,3-trimethyl, 2-oxabicyclo[2.2.2]octane
938-945-4 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
reaction product of pentaerythritol triacrylate and 3,7-Dioxa-4-aza-6-phosphanonanoic acid, 4,5-bis(1,1-dimethylethyl)-6-ethoxy-2,2-dimethyl-, 6-oxide (1:3)
938-943-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products of n-octanol and acrylic acid, first distillation pitch
938-925-5 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Condensation products of cyclopentanone and pentaldehyde, fractionation pitch
938-923-4 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Decene, hydroformylation products, low boiling
938-875-4 - Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
8-sec-Butyl-5,6,7,8-tetrahydroquinoline
938-871-2 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Amides, C18 (saturated and unsaturated)
938-869-1 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Amides, C18 (saturated and unsaturated)
938-869-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of disodium [2,2'-(imino-κN)dibutanedioato-κ2O1,O4(4-)]cuprum(2-) and sodium sulphate
938-868-6 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(3-nitropyrazolo[1,5-a]pyridin-2-yl)oxy]ethanol
938-829-3 936103-10-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[(3-nitropyrazolo[1,5-a]pyridin-2-yl)oxy]ethanol
938-829-3 936103-10-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Iron(III) chloride, complex with reaction products of 2,2'-(ethane-1,2-diyldiimino)diacetic acid, formaldehyde, phenol and potassium hydroxide
938-828-8 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
alkaline distillation residues from epsilon-caprolactam
938-820-4 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
methyl {[4-(4-cyclopropyl-1-naphthyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]thio}acetate
938-816-2 1533519-85-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 4-hydroxybenzene-1,3-disulphonic acid and 4-hydroxybenzenesulphonic acid and sulphuric acid and water
938-815-7 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1