Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 24 januari 2020. Database contains 22668 unique substances and contains information from 98283 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Reaction mass of 1-(allyloxy)dodecan-2-ol and 1-(allyloxy)tetradecan-2-ol
944-498-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products of enzymatic esterification of linolenic acid and 1,2-octanediol
944-490-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2-methyl-6-methylideneoct-7-en-2-yl acetate and 2-(4-methylcyclohex-3-en-1-yl)propan-2-yl acetate and 1-methyl-4-(propan-2-ylidene)cyclohexyl acetate
944-488-1 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2,2,6-trimethyl-1-oxaspiro[2.5]oct-5-ene and 4-isopropylidene-1-methylcyclohexene
944-483-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 1-(3,3-dimethylcyclohex-1-en-1-yl)pent-4-en-1-one and 1-(5,5-dimethylcyclohex-1-en-1-yl)pent-4-en-1-one
944-482-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1,1'-(isopropylidene)bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromo-2-methylpropoxy)benzene] and 1,3-dibromo-2-(2,3-dibromo-2-methylpropoxy)-5-{2-[3,5-dibromo-4-(2,3,3-tribromo-2-methylpropoxy)phenyl]propan-2-yl}benzene
944-461-4 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfuric acid, C12-14 (even numbered)-alkyl esters, (2-hydroxylpropyl)ammonium salts
944-459-3 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-cyclohexylethyl (E)-but-2-enoate
944-449-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
reaction products of diazotized 4-aminobenzenesulfonic acid coupled with resorcinol
944-439-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of fatty acids, C12 alkyl and triglycerides, C18 (unsaturated) alkyl with 2-(2-aminoethylamino)ethanol and sodium chloroacetate
944-415-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (3S,4R,4aR,6S,6aS,12R,12aS,12bS)-4-(acetoxymethyl)-12-hydroxy-4,6a,12b-trimethyl-11-oxo-9-(pyridin-3-yl)-1,3,4,4a,5,6,6a,12,12a,12b-decahydro-2H,11H-benzo[f]pyrano[4,3-b]chromene-3,6-diyl diacetate and (3S,4R,4aR,6aR,12aR,12bS)-4-(acetoxymethyl)-4,6a,12b-trimethyl-11-oxo-9-(pyridin-3-yl)-1,3,4,4a,5,6,6a,12,12a,12b-decahydro-2H,11H-benzo[f]pyrano[4,3-b]chromen-3-yl acetate
944-413-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of (4Z)-4-ethylidene-2-propoxycyclohexanol and (4E)-4-ethylidene-2-propoxycyclohexanol and (5Z)-5-ethylidene-2-propoxycyclohexanol and (5E)-5-ethylidene-2-propoxycyclohexanol
944-405-9 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of butanone and 2,2'-iminodi(ethylamine)
944-403-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
R,R-2-carboxy –[2-(2-propen-1-yl)-cyclopropyl] benzoate dicyclohexylamonium salt
944-401-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sulfuric acid, C16-C18 (even numbered) alkyl esters, sodium salts and C16-18 (even numbered) alcohols
944-399-8 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(methylamino)-1-phenylpropan-1-ol; sulphate
944-397-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-{[2-(1H-imidazol-4-yl)ethyl]amino}-5-oxopentanoic acid hydrochloride (1:1)
944-396-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of ethane-1,2-diol and 2-hydroxyethyl formate and ethylene diformate
944-390-9 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons from waste rubbers and tires, thermo-mechanical depolymerisation condensate
944-384-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Bis(dimethylammonium) dodecakis(µ-methoxy)-µ6-oxido-octahedro-hexakis(chloridoindium)ate dimethanol solvate
944-363-1 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(2S,4R)-1-hexadecanoyl-4-hydroxy-pyrrolidine-2-carboxylic acid
944-347-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
benzyl (3R,4S)-3-(N-(ethoxycarbonyl)-N-(5-tosyl-5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazin-2-yl)glycyl)-4-ethylpyrrolidine-1-carboxylate
944-343-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of disodium [2,2'-(imino-κN)dibutanedioato-κ2O1,O4(4-)]calcium(2-), sodium chloride and aspartic acid disodium salt
944-341-1 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of methyl 1-methyl-3-(4-methylpent-3-enyl) cyclohex-3-ene-1-carboxylate and methyl 1-methyl-4-(4-methylpent-3-enyl)cyclohex-3-ene-1-carboxylate
944-340-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction product of 2,2'-oxydiethanol and 2-hydroxyethyl acrylate and 2-hydroxyethyl methacrylate and hexan-6-olide and trimethylhexa-1,6-diyl diisocyanate
944-336-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of o-cresol and camphene, obtained by addition, hydrogenation and distillation
944-329-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of o-Cresol and Camphene obtained by addition followed by distillation.
944-325-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 1-(3,3-dimethylcyclohexyl)ethanone and 2,6,6-trimethylcycloheptanone
944-298-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of diazotised 2-amino-5-nitrobenzenesulfonic acid coupled with resorcinol, subsequently coupled with diazotized 2-amino-4-nitro-6-sulfo-phenol, chelated with iron, sodium salt
944-296-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of Propanoic acid, 3-[[bis(2-methylpropoxy)phosphinothioyl]thio]-2-methyl- and tridecanamine, N-tridecyl-, branched and linear
944-290-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C8-12, isopentyl esters
944-288-4 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 3-(Acryloyloxy)-2-hydroxypropyl methacrylate, 2-(Acryloyloxy)-3-hydroxypropyl methacrylate and 2,3-Bis(acryloyloxy)propyl methacrylate
944-287-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 1-isopropyl-4-methylenebicyclo[3.1.0]hexan-3-hydroperoxide and 4-hydroperoxy-1-isopropyl-4-methylbicyclo[3.1.0]hex-2-ene and pin-2(3)-ene
944-285-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of Disodium dihydroxy[2-{[5-(hydroxy-kO)-3-methyl-1-(4-sulfophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]diazenyl-kN1}benzoato(3-)-kO]chromate(2-) and Sodium hydroxy[2-{[5-(hydroxy-kO)-3-methyl-1-(4-sulfophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]diazenyl-kN1}benzoato(3-)-kO]chromate(1-)
944-283-7 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(E)-2-((4-(ethyl(2-hydroxyethyl)amino)phenyl)diazenyl)-6-methoxy-3-methylbenzo[d]thiazol-3-ium trichlorozincate
944-280-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1-methyl-3-(4-methyl-3-pentenyl)cyclohex-3-ene-1-carboxylic acid and 1-methyl-4-(4-methylpent-3-enyl)cyclohex-3-ene -1-carboxylic acid
944-279-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of Chromate(2-), [3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-7-nitro-1-naphthalenesulfonato(3-)] [N-[7-hydroxy-8-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-1-naphthalenyl]]-, lithium sodium and Chromate(2-), [3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-7-nitro-1-naphthalenesulfonato(3-)][N-[7-hydroxy-8-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-1-naphthalenyl]acetamidato(2-)]-, lithium sodium
944-274-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Disodium dihydroxy[3-(hydroxy-kO)-4-{[5-(hydroxy-kO)-3-methyl-1-phenyl-1Hpyrazol-4-yl]diazenyl-kN1}naphthalene-1-sulfonato(3-)]chromate(2-) and sodium [4-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-3-hydroxynaphthalene-1-sulphonato(3-)]hydroxychromate(1-)
944-272-7 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium Olivoyl Glutamate
944-266-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenepropanoic acid, α-[2-(dimethylamino)ethyl]- hydrochloride
944-260-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction product of (+)-pin-2(3)-ene CAS 7785-70-8 and Formic Acid CAS 64-18-6, obtained by phase separation and distillation.
944-255-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 1,5,5-trimethylcyclohexene and 1,3,3-trimethylcyclohexene
944-253-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction product of sulfuric acid with Cedrenepoxide.
944-252-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 6-butyl-3,6-dihydro-2,4-dimethyl-2H-pyran and 2-butyl-3,6-dihydro-4,6-dimethyl-2H-pyran and 2-butyltetrahydro-6-methyl-4-methylene-2H-pyran
944-251-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of acid red 143 (free acid) or the respective sodium salt (e.g Lansyn red F-5B) (UVCB) with Tetrabutylammonium bromide (CAS nr.: 1643-19-2) resulting in a mixture of AR143-(TBN)2 (Main component), AR143-(TBN), AR143-(TBN)3, AR143-(TBN) without alkyl tail, AR143-(TBN)2 without alkyl tail.Chemical name main component AR143-(TBN)2:di-(tetra-n-butylammonium) salt of 1-benzoyl-4-[4'-(1'',1''-dimethylpropyl)-phenoxy]-6-phenylamino-2,7-dioxo-2,7-dihydro-3H-naphtho(1,2,3-de)quinolin, disulfonic acid
944-248-6 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of condensation between 2,2'-(1,2-ethenediyl)bis(5-nitrobenzenesulfonic acid) and 4-[(4-aminophenyl)diazenyl]benzenesulfonic acid, sodium salts
944-247-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfuric acid, mono-C9-12-alkyl esters, sodium salts
944-243-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of vanilline, obtained by hydrogenation
944-235-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction product of 3,9-dibromobenzanthrone condensed with 2 equivalents of 1-aminoanthraquinone, subsequently further condensed under oxidative conditions
944-232-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
(4R)-2-(1-butoxyethoxy)-4-isopropyl-1-methylenecyclohexane
944-221-9 1429469-15-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of Trisodium 4-({4-chloro-6-[(4-sulfonatophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl}amino)-2-{[1-ethyl-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-5-(sulfonatomethyl)-1,6-dihydropyridin-3-yl]diazenyl}benzenesulfonate and Trisodium 4-({4-chloro-6-[(3-sulfonatophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl}amino)-2-{[1-ethyl-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-5-(sulfonatomethyl)-1,6-dihydropyridin-3-yl]diazenyl}benzenesulfonate
944-218-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1,4-dimethyl bicyclo[3.3.0]oct-3-ene and 1,5-dimethyl-8-formoxy bicyclo[3.2.1]octane
944-217-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of (E)-7-hydroperoxy-3,7-dimethyl-oct-5-en-1-ol and isomer 1 of 6-hydroperoxy-3,7-dimethyl-oct-7-en-1-ol and isomer 2 of 6-hydroperoxy-3,7-dimethyl-oct-7-en-1-ol
944-211-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Amides, C8-18 (even-numbered), C18unsatd, N-[3-(dimethylamino)propyl]
944-209-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzene mono-C10-13-alkyl derivatives, distillation residues, sulfonated, sodium salts
944-207-2 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (1Z)-prop-1-en-1-ylphosphonic acid and prop-2-en-1-ylphosphonic acid
944-204-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of (1R,5R)-5-isopropyl-2-methylenecyclohexanol and (1S,5R)-5-isopropyl-2-methylenecyclohexanol
944-198-5 339267-31-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of N-(4-((4-(dimethylamino)phenyl)(4-(methylamino)phenyl)methylene)cyclohexa-2,5-dienylidene)-N-methylmethanaminium acetate and N-(4-(bis(4-(dimethylamino)phenyl)methylene)cyclohexa-2,5-dienylidene)-N-methylmethanaminium
944-191-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Feldspar minerals, magnetite and quartz, calcination products of copper mining residues.
944-188-0 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product aqueous Phosphoric Acid, 2-Butoxyethanol and 4,4'-Isopropylidenediphenol-Epichlorohydrin
944-181-2 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction Mass of (1S,3R,6R)-3-isopropyl-6-methyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane and (1R,3R,6S)-3-isopropyl-6-methyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane
944-172-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of (1R,4R,6S)-1-methyl-4-(prop-1-en-2-yl)-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane and (1S,4R,6R)-1-methyl-4-(prop-1-en-2-yl)-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane
944-171-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-C8-10 (even numbered) acyl derivs., hydroxides, inner salts
944-170-2 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
944-168-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of disodium 4,4'-bis(2-hydroxynaphthalen-1-ylazo)biphenyl-2,6'-disulphonate and potassium 4,4'-bis((E)-(2-hydroxynaphthalen-1-yl)diazenyl)-[1,1'-biphenyl]-2,2'-disulfonate
944-161-3 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (6alpha,11beta)-11,17-dihydroxy-21-iodo-6-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione and (6alpha,11beta)-11,17-dihydroxy-21,21-diiodo-6-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione
944-146-1 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
944-134-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of (5E,7E)-8,12-dimethyltrideca-5,7,11-trien-4-one and (5E,7Z)-8,12-dimethyltrideca-5,7,11-trien-4-one
944-129-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
944-124-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction product of tin, citric acid and nitric acid
944-119-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
944-113-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products of diazotized 4-aminobenzenesulfonic acid coupled with aniline, subsequently coupled with diazotized 2-aminobenzoic coupled with 7-amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulfonic then reacted with (E)-6,6'(ethene-1,2-diyl)bis(3-nitrobenzenesulfonic acid), chelated with copper, sodium salt
944-111-0 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of diazotised 2-amino-5-{[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl}benzenesulfonic acid coupled with 7-amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulfonic acid, subsequently coupled with diazotized 2-[(4-aminophenyl)sulfonyl]ethyl hydrogen sulfate, sodium salts
944-110-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
944-095-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products of 7-amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulfonic acid reacted with 2-((1,3,5-triazin-2-yl)amino)ethan-1-ol, coupled with diazotised 3-amino-4-hydroxybenzenesulfonic acid, subsequently coupled with diazotised 2-amino-5-methoxybenzenesulfonic acid, chelated with copper, sodium salt
944-092-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of morpholine and 6-[(p-tosyl)amino]hexanoic acid, compound with morpholine (1:1)
944-090-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of [(E)-1-methyl-3-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl) allyl] acetate isomer 1, [(E)-1-methyl-3-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl) allyl] acetate isomer 2 and Cobalt(II)acetate/Sodiumbromide, obtained by oxidation.
944-089-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
[(E)-1-methyl-3-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl)allyl] acetate
944-088-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sulfonation products of (N-phenyl-4-[[4-(phenylamino)phenyl][4-(phenylimino)cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methyl]aniline, monohydrochloride and 4,4'-[(4-iminocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methylene]bis[N-phenylaniline], monohydrochloride), sodium salts
944-086-6 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-[3,5-bis(benzyloxy)phenyl]-2-bromoethanone - 1,4-dioxane (2:1)
944-082-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Amides, C18-unsatd., N-[2-[2-(C17-unsatd. alkyl)-4,5-dihydro-1H-imidazol-1-yl]ethyl]
944-076-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products of 1,3-dihydroxybenzene, 4-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonic acid, 4-methoxy-1-aminobenzene, 2-(4-aminoanilino)-5-nitrobenzenesulphonic acid, sodium salt
944-073-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2-Naphthaleneacetamide, N-[1-(hydroxymethyl)propyl]-6-methoxy-α-methyl-, [R-(R*,R*)]- (9CI) and 2-Naphthaleneacetamide, N-[1-(hydroxymethyl)propyl]-6-methoxy-α-methyl-, [R-(R*,S*)]- (9CI)
944-071-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 2,4-dimethyl-3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-1H-4,7-methanoinden-5-ol and 3,4-dimethyl-3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-1H-4,7-methanoinden-5-ol
944-067-2 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of diazotized 3-aminobenzenesulfonic acid coupled with naphthalen-1-amine, subsequently diazotized and coupled with 3-((ethyl(phenyl)amino)methyl)benzenesulfonic acid or 4-((ethyl(phenyl)amino)methyl)benzenesulfonic acid, sodium salt
944-062-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of diazotised (Z)-2-amino-3-hydroxy-N-phenylbut-2-enamide coupled with 2-hydroxy-5- nitrobenzenesulfonic acid , chelated with chromium (3+), sodium salts
944-045-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of 2-amino-4,6-dinitrophenol , resorcinol, 4-amino-5-hydroxy-2,7- naphthalenedisulfonic acid and 4-nitrobenzenamine, chelated with iron (3+), sodium salts
944-042-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of 4-amino-3-hydroxy-7-nitronaphthalene-1-sulfonic acid and 2′,4′-dihydroxyacetophenone chelated with iron, sodium salts
944-041-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of diazotized 3-amino-4-hydroxybenzenesulfonic coupled with diazotized 4-nitro-1,3-benzenediamine and resorcinol, chelated with copper , sodium salts
944-040-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Disodium [1-{[2-(hydroxy-kO)-3,5-dinitrophenyl]diazenyl-kN1}naphthalen-2-olato(2-)-kO][3-(hydroxy-kO)-4-{[2-(hydroxy-kO)naphthalen-1-yl]diazenyl-kN1}-7-nitronaphthalene-1-sulfonato(3-)]chromate(2-) and Disodium [1-{[2-(hydroxy-kO)-3,5-dinitrophenyl]diazenyl-kN2}naphthalen-2-olato(2-)-kO][3-(hydroxy-kO)-4-{[2-(hydroxy-kO)naphthalen-1-yl]diazenyl-kN1}-7-nitronaphthalene-1-sulfonato(3-)]chromate(2-)
944-038-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2-((((allyloxy)carbonyl)oxy)methyl)-2-ethylpropane-1,3-diyl bis(6-(((allyloxy)carbonyl)oxy)hexanoate) and 2-(((6-(((allyloxy)carbonyl)oxy)hexanoyl)oxy)methyl)-2-ethylpropane-1,3-diyl bis(6-(((allyloxy)carbonyl)oxy)hexanoate) and 2,2-bis((((allyloxy)carbonyl)oxy)methyl)butyl 6-(((allyloxy)carbonyl)oxy)hexanoate and 2,8-bis((((allyloxy)carbonyl)oxy)methyl)-2,8-diethyl-5,11-dioxo-4,6,10,12-tetraoxapentadec-14-en-1-yl 6-(((allyloxy)carbonyl)oxy)hexanoate
944-037-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4,4'-[(6S)-6-phenylindolo[1,2-c][1,3]benzoxazine-3,10-diyl]bis{2-[(2S)-2-pyrrolidiniumyl]-1H-imidazol-3-ium} tetrachloride
944-036-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
944-033-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
methyl 2,4-diacetoxy-6-pentyl-benzoate
944-031-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(3-ethoxy-4-methoxy-phenyl)-2-(methylthio)ethan-1-one
944-025-3 2093007-28-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-isopropyl-4-methyl-bicyclo[3.1.0]hex-2-en-4-ol
944-023-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 2-Cyclohexen-1-ol, 1-methyl-4-(1-methylethenyl)-, (1R,4R)- and 2-Cyclohexen-1-ol, 1-methyl-4-(1-methylethenyl)-, (1S,4R)-
944-020-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5-yl pivalate and 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-6-yl pivalate
944-011-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(2R)-2-(3-Benzoylphenyl)propanoic acid, 1-Deoxy-1-(octylamino)-D-glucitol salt
944-007-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products of sodium sulphide, sulphur, carbon disulphide and potassium hydroxide
944-003-3 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of pentasodium 2-[(8-{[4-chloro-6-(4-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}anilino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino}-1-hydroxy-3,6-disulfonato-2-naphthyl)diazenyl]naphthalene-1,5-disulfonate and pentasodium 2-[(1-hydroxy-8-{[4-hydroxy-6-(4-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}anilino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino}-3,6-disulfonato-2-naphthyl)diazenyl]naphthalene-1,5-disulfonate
943-998-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of d-Limonene obtained by oxidation, UV-rays and rose bengale
943-996-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products of diazotised 2-amino-5-{[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl}benzenesulfonic acid coupled with 2,4-diaminobenzensulfonic acid, subsequently coupled with diazotised 2-amino-5-(2-(sulfooxy)ethylsulfonyl)benzene, sodium salts
943-995-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of sulfonium, dodecylethyl[1-(2-methoxy-2-oxoethyl)-3-oxo-3-(pentyloxy)propyl]-, tetrafluoroborate(1-)(1:1) and sulfonium, dodecylethyl[3-methoxy-1-(2-methoxy-2-oxoethyl)-3-oxopropyl]-, tetrafluoroborate(1-)(1:1) and sulfonium, dodecylethyl[3-oxo-1-[2-oxo-2-(pentyloxy)ethyl]-3-(pentyloxy)propyl]-, tetrafluoroborate(1-)(1:1)
943-993-4 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of Ethylenglycol, Sodiumacetate and 3-oxo-alpha-Jonylacetate obtained by heating, extraction and distillation and subsequent saponification with Sodiumhydroxide.
943-986-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(1R)-1-isopropyl-4-methyl-cyclohex-3-en-1-ol
943-985-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Esterification products of C10-14 (even numbered) alkyl oligomeric glycosides with citric acid, disodium salts
943-980-3 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of 6-hydroxy-5-nitrosonaphthalene-2-sulfonic acid, chelated with iron (3+), sodium salts.
943-973-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of hydrogen bis[2-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-oxo-N-phenylbutyramidato(2-)]cobaltate(1-) and sodium bis[2-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-oxo-N-phenylbutyramidato(2-)]cobaltate(1-)
943-971-4 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2,2-bis(chloromethyl)butan-1-ol and 1-Butanol, 2,2- bis(chloromethyl) -, 1-acetate
943-955-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of N-butylphthalimide and N-sec-butylphthalimide and N-propylphthalimide
943-947-3 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
ethyl {5-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazin-2-yl}carbamate
943-940-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
NAPHTHALENESULPHONIC ACID, DINONYL-, LITHIUM SALT
943-938-4 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Naphthalenesulphonic acid, dinonyl-, sodium salt
943-932-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
943-903-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
multi constituent - Reaction mass of (E)-6,10-dimethylundeca-5,9-dien-2-one and (Z)-6,10-dimethylundeca-5,9-dien-2-one and 4-(2,2-dimethyl-6-methylenecyclohexyl)butan-2-one and 4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)butan-2-one
943-896-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 3-[(4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-5-(2-{[hydroxy(phosphonooxy)phosphoryl]oxy}ethyl)-4-methyl-1,3-thiazol-3-ium chloride and 3-[(4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-4-methyl-5-[2-(phosphonooxy)ethyl]-1,3-thiazol-3-ium chloride dihydrate
943-893-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of ethanol and sodium O-ethyl dithiocarbonate and sodium hydroxide
943-886-2 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Mono-, di-, tri-dodecyl naphthalene sulfonic acid
943-853-2 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Calcium bis(mono-, di-, tri-dodecyl naphthalene sulphonate)
943-845-9 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of nonane-1,3-diyl diacetate and tetrahydro-3-pentyl-2H-pyran-4-yl acetate
943-794-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Monopentaerythritol tetraesters and dipentaerythritol hexaesters of 2-ethylhexanoic and n-valeric acids
943-730-3 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 3,5-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde and 2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde
943-728-2 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of pin-2(10)-ene and (-)-pin-2-ene-10-ol and 4-(hydroperoxymethyl)-6,6-dimethyl-bicyclo[3.1.1]hept-3-ene and pin-2-ene-1-carbaldehyde
943-712-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 3,3'-(1E,1'E)-(4,4'-(6-(bis(2-hydroxyethyl)amino)-1,3,5-triazine-2,4-diyl)bis(azanediyl)bis(3-methoxy-4,1-phenylene))bis(diazene-2,1-diyl)dibenzenesulfonic acid and disodium 3,3'-[[6-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-1,3,5-triazine-2,4-diyl]bis[imino(3-methoxy-4,1-phenylene)azo]]bis[benzenesulphonate]
943-704-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of diazotised 4-amino-5-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic acid coupled with resorcinol, subsequently coupled with diazotized 2-amino-4,6-dinitrophenol and diazotized 4-nitrobenzenamine, chelated with iron (3+), sodium potassium salts
943-697-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of diazotised 5,5’-methylenedianthranilic acid, coupled with resorcinol, subsequently coupled with diazotised 4-aminobenzene-1,3-disulfonic acid, chelated with copper sulphate, sodium potassium salt.
943-695-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of diammonium (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate and diammonium bis[(2R,3R)-2,3-dioxidobutanedioato]diantimonate(2-)
943-693-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products of diazotised 2-amino-4,6-dinitrophenol coupled with 4-Naphthalenesulfonic acid, 2-hydroxy-6-[(sulfomethyl)amino]-, monosodium salt, chelated with chromium (3+), sodium salts
943-692-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
[D-gluco-heptonato-κO1,κO2,κO3,κO6,κO7]calcium(II) nitrate
943-689-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 3,7-bis(diethylamino)phenoxazin-5-ium chloride and 3,7-bis(diethylamino)phenoxazin-5-ium trichlorozincate
943-688-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1,3,5-tris(5-isocyanatopentyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione and 2-methylpropyl N-(5-isocyanatopentyl)-N-(5-isocyanatopentylcarbamoyl)carbamate
943-687-0 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1,3,5-tris(5-isocyanatopentyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione and 1-{5-[3,5-bis(5-isocyanatopentyl)-2,4,6-trioxo-1,3,5-triazinan-1-yl]pentyl}-3,5-bis(5-isocyanatopentyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione
943-686-5 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of propan-2-ol and butan-1-ol and O-isopropyl ethylthiocarbamate
943-680-2 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1,5-diamino-4,8-dihydroxy(4-hydroxyphenyl)anthraquinone and 1,5-diamino-4,8-dihydroxy-2-(4-methoxyphenyl)anthraquinone
943-670-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
RD 14153
943-665-0 - Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of (E)-3-methyl-4-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl)but-3-en-2-one and (E) -1-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl)pent-1-en-3-one and (E) -1-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)pent-1-en-3-one
943-653-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction Mass of disodium [(E)-7-nitro-3-oxido-4-((2-oxidonaphthalen-1-yl)diazenyl)naphthalene-1-sulfonate) (E)-1-((3,5-dinitro-2-oxidophenyl)diazenyl)naphthalen-2-olate) chromate(2-)] and Hydrogen [(E)-7-nitro-3-oxido-4-((2-oxidonaphthalen-1-yl)diazenyl)naphthalene-1-sulfonate)(E)-1-((3,5-dinitro-2-oxidophenyl)diazenyl)naphthalen-2-olate) chromate(2-)]
943-640-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(S)-2,2,4-trimethylpyrrolidine hydrochloride
943-629-4 1897428-40-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N,N''-(methyl-m-phenylene)bis[N',N'-dimethylurea]
943-625-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (7R,13S,17S)-13-methyl-3-oxo-7-(9-((4,4,5,5,5-pentafluoropentyl)thio)nonyl)-2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, 17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl acetate and (7S,13S,17S)-13-methyl-3-oxo-7-(9-((4,4,5,5,5-pentafluoropentyl)thio)nonyl)-2,3,6, 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl acetate
943-624-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of rel-(2R,3aR,6R,7aR)-2,6-dimethyl-3a-(propan-2-yl)octahydro-1-benzofuran and rel-(2R,3aR,6S,7aR)-2,6-dimethyl-3a-(propan-2-yl)octahydro-1-benzofuran and rel-(2R,3aS,6S,7aS)-2,6-dimethyl-3a-(propan-2-yl)octahydro-1-benzofuran
943-623-1 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
lithium phenylmethanolate
943-617-9 15082-42-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[3-(4-propylheptyl)morpholin-4-yl]ethanol
943-564-1 79874-76-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 3,5-diethyl-2,5-dimethyl-cyclohex-2-en-1-one and 3,5-diethyl-5,6-dimethylcyclohex-2-en-1-one
943-554-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2,4-dimethyl-6-phenyl-3,6-dihydro-2H-pyran and 2-methyl-4-methylene-6-phenyltetrahydro-2H-pyran and 4,6-dimethyl-2-phenyl-3,6-dihydro-2H-pyran
943-553-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Essential oil obtained from the leaves of Cymbopogon flexuosus, gramineae by distillation
943-552-6 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
(1aR,5S,8S,10R,22aR)·5 tert·butyl-14·methoxy-3,6-dioxo-1,1a,3,4,5,6,9,10,18,19,20,21,22,22a tetradecahydro-8H-7,10·methanocyclopropa(18,19)(1,10,3,6)dioxadiazacyclononadecino[11,12-b]quinoxaline-8-carboxylic acid
943-551-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of disodium [N-(2-chlorophenyl)-2-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-oxobutyramidato(2-)][3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-7-nitronaphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(2-) and hydrogen[N-(2-chlorophenyl)-2-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-oxobutyramidato(2-)][3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-7-nitronaphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(2-)
943-548-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction Products of Diphosphorus Pentaoxide with Alcohols, C14-18 even, salted with Amines, C12-14, Tert-alkyl
943-540-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of C16-22, even, C18-rich, unsaturated and saturated triglycerides with, N-(2-hydroxypropylamine)
943-537-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Succinic anhydride, alkylation products with C12-rich branched olefins from propene oligomerisation, hydrolyzed, esterification products with propylene oxide
943-535-3 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 6-ethyl-3-methyloct-5-en-1-ol and 6-ethyl-3-methyloct-6-en-1-ol
943-533-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C18 (even numbered) and C18 unsatd., reaction products with triethanolamine, di-Me sulfate quaternized
943-532-7 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of sodium thiosulphate, sodium sulphite, sodium polysulfide and sodium sulfide
943-531-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[2-({[4-methanesulfonyl-2-(trifluoromethyl)phenyl]methyl}amino)pyridin-3-yl]prop-2-yn-1-ol
943-529-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Precipitate from tellurium containing acid solutions by copper metal cementation
943-528-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of sodium 7-hydroxy-8-((E)-(4-(1-(4-((E)-(4-hydroxyphenyl)diazenyl)phenyl)cyclohexyl)phenyl)diazenyl)naphthalene-1,3-disulfonate and sodium 8,8'-(1E,1'E)-(4,4'-(cyclohexane-1,1-diyl)bis(4,1-phenylene))bis(diazene-2,1-diyl)bis(7-hydroxynaphthalene-1,3-disulfonate)
943-526-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Acetic acid, C8-10-branched alkyl esters, C9-rich
943-525-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of sodium 4-(4-acetamidophenylamino)-1-amino-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracene-2-sulfonate and hydrogen 4-(4-acetamidophenylamino)-1-amino-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracene-2-sulfonate
943-524-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of trisodium bis[4-[4,5-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzene-1-sulphonato(3-)]ferrate(3-) and hydrogen bis[4-[4,5-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzene-1-sulphonato(3-)]ferrate(3-)
943-520-1 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-{octahydro-1H-4,7-methanoindene-2,5-diylbis[(2,1-phenylene)oxymethylene]}bis(oxirane)
943-519-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Zeolite, phosphor and titanium containing, crystalline, synthetic, non fibrous
943-514-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Hexen-3-one, 1-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-
943-512-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Mixture of 2,2,5-Trimethylhex-4-enal and Toluene
943-511-2 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Amines, di-C12-C14-alkylmethyl
943-504-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6-bis({[bis(2-hydroxyethyl)amino]methyl})-4-[2-(3-{[bis(2-hydroxyethyl)amino]methyl}-4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenol; 2,6-bis({[bis(2-hydroxyethyl)amino]methyl})-4-[2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenol; 2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethan-1-ol; 2-{[bis(2-hydroxyethyl)amino]methyl}-4-[2-(3-{[bis(2-hydroxyethyl)amino]methyl}-4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenol; 2-{[bis(2-hydroxyethyl)amino]methyl}-4-[2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenol; 4-[2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenol
943-503-9 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfuric acid, mono-C14-16 (even numbered)-alkyl esters, sodium salts
943-502-3 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of methyl N-octadecylterephthalamate and 37437-26-6
943-498-3 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5,9-dimethyldec-4-enal
943-495-7 689-65-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methyl-6-phenyl-2-hexanol
943-493-6 72681-01-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of tetrasodium [mono(4,4'-(1Z,1'Z)-(4,4'-dioxidobiphenyl-3,3'-diyl)bis(diazene-2,1-diyl)bis(5-amino-3-oxidonaphthalene-2,7-disulfonate(3-)) cuprate (4-)] and tetraammonium [mono(4,4'-(1Z,1'Z)-(4,4'-dioxidobiphenyl-3,3'-diyl)bis(diazene-2,1-diyl)bis(5-amino-3-oxidonaphthalene-2,7-disulfonate(3-)) cuprate (4-)]
943-486-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 5-[(2,4-dinitrophenyl)amino]-2-anilinobenzenesulphonic acid and sodium 2-anilino-5-(2,4-dinitroanilino)benzenesulphonate
943-483-1 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(1R,2R)-1-amino-2-difluoromethyl)-N- (1-methylcyclopropylsulfonyl)cyclo propanecarboxyamide hydrochloride
943-460-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of [(1R,2S)-2-cyclopentylcyclopentyl] (E)-but-2-enoate and [(1S,2R)-2-cyclopentylcyclopentyl] (E)-but-2-enoate and [(1S,2S)-2-cyclopentylcyclopentyl] (E)-but-2-enoate and [(1R,2R)-2-cyclopentylcyclopentyl] (E)-but-2-enoate
943-447-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Essential oil of Litsea, Litsea cubeba (Lauraceae) obtained from the fruits by distillation
943-438-6 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Aluminium magnesium carbonate hydroxide
943-434-4 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-methyl-3-((methyl-λ2-azanyl)methyl)-1H-pyrazole-5-carbonitrile hydrochloride
943-430-2 1643141-20-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(1S)-1-phenylethanaminium (2S)-2-[({[(1R,2R)-2-allylcyclopropyl]oxy}carbonyl)amino]-3,3-dimethylbutanoate
943-429-7 1799733-54-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sorbitan C16-18 (even numbered) fatty acid esters, ethoxylated (1-6.5 moles ethoxylated)
943-428-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
C8-18 (even numbered) and C18 (unsaturated) sarcosinates, 2-hydroxypropylammonium salt
943-406-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
reaction products of diazotised 4-nitrobenzenamine, coupled with 6-amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulfonic acid, subsequently diazotised and coupled with the reaction product of diazotized 3-amino-4-hydroxy-5-nitrobenzenesulfonic acid and resorcinol, sodium salt.
943-403-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium-6-[(3-carboxylatopropanoyl)amino]-2-[(3carboxypropanoyl)amino]hexanoic acid
943-389-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of diazotized 2-amino-4-nitrophenol, coupled with resorcinol and subsequently coupled with diazotized 5-amino-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid and diazotiazed paranitroaniline
943-382-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C18-unsatd., compd. with 2-propanol, 1,1’-iminobis-, N-C12-18-(even numbered) alkyl derivs.
943-381-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Oxidation products of D-Glucose with nitric acid, sodium salts
943-368-6 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
reaction products of acetic anhydride and adipic acid
943-366-5 - Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-[2-(4-benzoylphenoxy)ethoxy]ethyl methacrylate
943-359-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products resulting from the esterification of C18 unsaturated fatty acid with glycerol oligomers
943-350-8 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
C18unsatd. fatty acids reaction products with N-(2-hydroxy)propylamine
943-345-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
dibenzylbenzene, ar-methyl derivative, hydrogenated
943-342-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products of Nitrilotri(methylphosphonic acid) and hydrogen peroxide
943-339-8 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 4-methylene-2-phenyltetrahydro-2H-pyran and 4-methyl-2-phenyl-3,6-dihydro-2H-pyran
943-338-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
reaction mass of 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tetradecafluoro-hexane and 1,1,1,2,2,3,3,4,5,5,5-undecafluoro-4-(trifluoromethyl)pentane
943-336-1 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of bis[2-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]ethyl]adipate and 2-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]ethyl (3,6,9,12-tetraoxahexadecyl)adipate
943-330-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction Mass of 4-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)butan-2-one and 4-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl)butan-2-one and 4-[(1RS,6RS)-2,2,6-trimethylcyclohexyl]butan-2-one and (2RS,4aRS)-2,5,5-trimethyl-1,2,3,4,4a,5,6,7-octahydronaphthalen-2-ol and 2,5,5-trimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydronaphthalen-2-ol
943-328-8 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2',2''-nitrilotriethanol and sodium salts of 3,3'- {ethane-1,2-diylbis[(2-sulfo-4,1-phenylene)diazene-2,1-diyl]}bis(5-amino-4- hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid)
943-325-1 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
[4-(8-chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)piperidin-1-yl](5-methylpyridin-3-yl)methanone
943-309-4 156523-04-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of disodium 1-amino-4-[[3-[(2,3-dibromo-1-oxopropyl)amino]-2,4,6-trimethyl-5-sulphonatophenyl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracene-2-sulphonate and disodium 1-amino-4-[[3-[(2-bromo-1-oxoallyl)amino]-2,4,6-trimethyl-5-sulphonatophenyl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracene-2-sulphonate
943-304-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of diphenyl ether and 9-methylene nonadecane
943-303-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2