Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 24 januari 2020. Database contains 22668 unique substances and contains information from 98283 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Fatty acids, C16-18 (even numbered), reaction products with triethanolamine
931-719-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 2,2,4-trimethylhexane-1,6-diol and 2,4,4-trimethylhexane-1,6-diol
931-714-9 35255-57-3 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Betaines, C12-14 (even numbered)-alkyldimethyl
931-700-2 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Amides, C16-C18 (even numbered)
931-695-7 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Syrups, Wheat, Hydrolyzed Starch
931-687-3 - Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Materials for reclaim, Precious Metals in Bricks, Pots, Crucibles and trays, etc.
931-674-2 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6-dihydroxy-4-methyl-1-[3-(methylaminio)propyl]pyridine-1-sulfate salt
931-673-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 2-hexyldecan-1-ol and 2-hexyldodecan-1-ol and 2-octyldecan-1-ol and 2-octyldodecan-1-ol
931-671-6 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1,2-dichloropropane and 3-chloropropene and 3,3-dichloropropene
931-670-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Materials for reclaim, precious metal production by-products
931-663-2 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C13-15 (odd numbered, branched and linear), ethoxylated
931-662-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hydrogenated dimerization products of 1-decene and Reaction products of 1-decene, hydrogenated
931-652-2 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Lead Bullion, Platinum Group Metals rich
931-607-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
The product from the burning of a combination of carbonaceous materials.
931-597-4 - Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Amides, C8-18(even-numbered) and C18(unsatd.), N-(2-hydroxypropyl)
931-596-9 1335203-30-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Spent liquor from alkaline pulping and bleaching containing spent inorganic process chemicals and dissolved organic substances originating from the cellulosic raw material.
931-584-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Spent liquor from semi-chemical pulping containing spent inorganic process chemicals and dissolved organic substances originating from the wood raw material
931-583-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ammonium C12-14 (even numbered) alkyl sulphates
931-558-1 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of bisisopropyl peroxydicarbonate and bis-sec-butyl peroxydicarbonate and isopropyl-sec-butylperoxydicarbonate
931-536-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfonic acids, C14-16 (even numbered)-alkane hydroxy and C14-16 (even numbered)-alkene, sodium salts
931-534-0 68439-57-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkenes, C11-12
931-515-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Alkenes, C11-12
931-515-7 - Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C12-18(even numbered) acyl) derivs., hydroxides, inner salts
931-513-6 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Silver electrolyte
931-506-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Alkenes, C21-32 linear and branched
931-505-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (Z)-1-chloro-1-propene and 2-chloropropane and 2-chloropropene
931-485-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzoic acid, 2-hydroxy-,C14-18 alkyl derivs.
931-472-4 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Phenol, di-alkyl (ten species comprising tetradecyl, hexadecyl, octadecyl, eicosyl substituents) and Phenol, mono-eicosyl and Phenol, mono-hexadecyl and Phenol, mono-octadecyl and Phenol, mono-tetradecyl
931-468-2 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkenes C20+
931-467-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Esterification products of D-glucitol with C8 – C16 (even-numbered) and C18 unsaturated fatty acids
931-434-7 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Crude Tall Oil
931-433-1 - Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14-alkyl (branched)
931-384-6 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Magnesium, bis(2-hydroxybenzoato-O1,O2)-, ar,ar'-di-C14-18alkyl derivs.
931-371-5 - Full Individual 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Amines, C12-18(even numbered)-alkyldimethyl, N-oxides
931-341-1 68955-55-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Amides, C12-18(even-numbered) and C18(unsatd.), N-hydroxyethyl
931-338-5 90622-77-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
(3beta)-17-(3-pyridinyl)androsta-5,16-dien-3-yl acetate compound with (2R,3R)-tartaric acid and methanol (1 : 1 : 1.5)
931-336-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Amides, C12-18(even-numbered) and C18(unsatd.), N,N-bis(hydroxyethyl)
931-335-9 90622-74-5 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Activated Carbon - Low Density Skeleton
931-334-3 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18(even numbered) and C18 unsaturated acyl) derivs., hydroxides, inner salts
931-333-8 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Amides, C8-18 (even numbered) and C18-unsatd., N-(hydroxyethyl)
931-330-1 - Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Amides, C8-18 (even numbered) and C18-unsatd., N,N-bis(hydroxyethyl)
931-329-6 - Full Joint 10 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Activated Carbon - High Density Skeleton
931-328-0 - Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N-(3-(dimethylamino)propyl)-C12-14-(even numbered)-alkylamide
931-327-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-C12-14-(even numbered)-alkylamido-N,N-dimethylpropan-1-amino oxide
931-324-9 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ashes (residues), coal
931-322-8 - Full Joint 10 000 000 - 100 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C16-17-monobranched
931-320-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Feropur
931-319-1 - Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1,4-dichlorobut-2-ene; 3,4-dichlorobut-1-ene
931-313-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-Isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate homopolymer, isocyanurate type
931-312-3 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Theobroma, T. Cacao, Malvaceae; powder obtained from grounded nibs (kernel from cocoa beans) pasteurized with steam, dried, fat reduced and pulverized.
931-309-7 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Amides, C16-18 (even numbered), N,N'-ethylenebis
931-299-4 68390-94-3 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
HDI oligomers, iminooxadiazindione
931-297-3 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-C8-18(even numbered) acyl derivs., hydroxides, inner salts
931-296-8 97862-59-4 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-Propanediamine, N-[3-((C11-14, C13-rich)oxy)propyl]- branched acetate
931-295-2 - Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C16-17-branched and linear
931-294-7 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkenes, C6-8
931-293-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Amines, C12-14 (even numbered)-alkyldimethyl, N-oxides
931-292-6 308062-28-4 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of 1H-Imidazole-1-ethanol, 4,5-dihydro-, 2-(C7-C17 odd-numbered, C17-unsatd. alkyl) derivs. and sodium hydroxide and chloroacetic acid
931-291-0 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
HDI oligomers, uretdione
931-288-4 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C14-15-branched and linear
931-287-9 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
dialuminium iron tetraoxide, spinel type
931-286-3 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Mixed LOF
931-285-8 - Full Individual 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C16-18(even numbered) and C18 unsatd., reaction products with triethanolamine
931-281-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of hexadec-1-ene and hexadec-2-ene and hexadec-3-ene
931-280-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of octadec-1-ene and octadec-2-ene and octadec-3-ene
931-279-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzoic acid, 2-hydroxy-, mono-C14-18-alkyl derivs., calcium salts (2:1)
931-276-9 114959-46-5 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N-(2-hydroxyethyl)-N,N-dimethyl alkyl-C12-14-(even numbered)-1-aminium chloride
931-275-3 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
HDI oligomers, isocyanurate
931-274-8 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Product of Semi-Dry Absorption method of Flue Gas Desulphurization (SDA Product)
931-259-6 - Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dipropandioic acid nickel salt
931-258-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ashes from fluidized Bed combustion coal fired Power stations with and without co-combustion of secondary fuels (biomass; other fuels - to be verified in view of ecotoxicological and toxicological tests)
931-257-5 - Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane
931-254-9 64742-49-0 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Acetone, condensation product with phenol
931-252-8 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
bis(decyl and/or dodecyl) benzene-1,2-dicarboxylate
931-251-2 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
MK1 Diesel Fuel
931-250-7 - Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of isomers of [2,5,7,8-Tetramethyl-2-4,8,12-trimethyltridecyl]chroman-6-yl] acetate
931-242-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of isobutyric acid, monoester with 2,2,4-trimethylpentane-1,3-diol and 1,3-Dioxan-4-ol, 5,5-dimethyl-2,6-bis(1-methylethyl)- and isobutyraldehyde
931-239-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of pentadecylamine and tridecylamine and 2-Methyldodecylamine and 2-Methyltetradecylamine
931-228-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 2-hydroxy-1,3-propanediyl bismethacrylate and 101525-90-0
931-227-1 28497-59-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Potassium aluminium silicate amorphous glass fibres
931-219-8 - Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of C18 (unsaturated) fatty acids and dimethyl sulfate and triethanolamine
931-216-1 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Aluminium silicate and titanium oxide matrix doted with vanadium, nickel, and antimony
931-210-9 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of C16-18 (even numbered) fatty acids and dimethyl sulfate and triethanolamine
931-209-3 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzene, mono C10-13-alkyl derivs, dist residues, sulfonated
931-206-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Esterification products of fatty acids, C16-18 (even numbered) and C18 (unsaturated) with triethanolamine, dimethyl sulphate-quaternized
931-203-0 - Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Speedcure S992
931-195-9 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Still Bottom Residue from Amyl- and Diamylphenol manufacturing process
931-185-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Still Bottom Residue from Cumylphenol manufacturing process
931-176-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of (sulfanediyldibenzene-4,1-diyl)bis(diphenylsulfonium) bis(hexafluoroantimonate) and {2-[(4-chlorophenyl)sulfanyl]phenyl}(diphenyl)sulfonium hexafluoroantimonate
931-161-3 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-N,N'-Propylene-bis(4'-aminobenzammonium) sulfate
931-148-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-disodium, 7-(2-{4-[(4-{2-[2-(cyanoamino)-4,6-dihydroxypyrimidin-5-yl]diazen-1-yl}benzene)amido]-3-methoxyphenyl}diazen-1-yl)naphthalene-1,3-disulfonate
931-147-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
zeolite, cuboidal, crystalline, synthetic, non fibrous, thermally produced
931-125-7 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N-(((2-(((4-Cyanophenyl)amino)methyl)-1-methyl)-1H-benzimidazol-5-yl)carbonyl)-N-2-pyridinyl-alpha-alaninethylester Hydrobromide
931-124-1 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[2-{4-[(4-aminobenzene)amido]-3-methoxyphenyl}diazen-1-yl]-6,8-bis[(sodiooxy)sulfonyl]naphthalen-1-yl
931-117-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,5,10-Trimethylcyclododeca-1,5,9-triene with 1,5,9-trimethylcyclododeca-1,5,9-triene and 2-methyl-1,3-butadiene homopolymer
931-107-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of L-isoleucine and octadecan-1-ol and ethanesulphonic acid and docosan-1-ol
931-105-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of [3R-(3α,3aβ,6α,7β,8aα)]-octahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-6-ol and [3R-(3α,3aβ,6α,7β,8aα)]-octahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-5-yl acetate
931-096-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Renewable hydrocarbons (kerosene type fraction)
931-082-4 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-Morpholinebutanoic acid, α-[[[methyl[[2-(1-methylethyl)-4-thiazolyl]methyl]amino]carbonyl]amino]-, ethyl ester, ethanedioate, (αS)-
931-074-0 1247119-36-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Alkenes, C13-14
931-071-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkenes, C13-14
931-071-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Alkenes, C15-16
931-058-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(2-chloro-1,2-diphenylethenyl)-4-(2-chloroethoxy)benzene
931-055-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of disodium [2,2'-(imino-κN)dibutanedioato-κ2O1,O4(4-)]zincate(2-) and sodium nitrate
931-053-6 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of tridecanal and 2-methyldodecanal and pentadecanal and 2-methyltetradecanal
931-038-4 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Barium, 1,4-bis (C13-rich C11-14-isoalkyl) 2-sulfobutanedioate phosphate complex
931-037-9 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methyl-2-oxobutanoic acid, fermentation products
931-029-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of triisobutylaluminium and Aluminoxanes, iso-Bu Me, branched, cyclic and linear and trimethylaluminium
931-024-8 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Zeolite, synthetic, crystalline, non fibrous, silica and titanium based
930-993-4 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
zeolite, silica and titanium based, crystalline, synthetic, non fibrous
930-991-3 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
zeolite, phosphor containing, crystalline, synthetic, non fibrous
930-989-2 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zeolite, silica rich, without aluminium, crystalline, synthetic, non fibrous
930-986-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Zeolite, silica rich, crystalline, synthetic, non-fibrous
930-985-0 - Full Joint 10 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of methyl chloroacetate and chloroacetic acid
930-964-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Amides, C8-18 even numbered, N-[3-(dimethylamino)propyl]
930-947-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
930-944-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
mono-, and di-(sec-hexadecyl)naphthalene
930-936-3 - Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
iso butyl 2,2-dimethylpropanoate
930-935-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of calcium dihydroxide and calcium peroxide
930-930-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Zeolite, cuboidal, crystalline, synthetic, non-fibrous
930-915-9 - Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
(2R)-6-fluoro-2-(oxiran-2-yl)chromane
930-890-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(2S)-6-fluoro-2-(oxiran-2-yl)chromane
930-889-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N-bis(2-hydroxyethyl)-3-[(C16-18)alkoxy]-1-propanamine
930-859-5 - Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(tert-butylamino)-1-(3-chloro-4-hydroxy-5-chloromethylphenyl)ethanone hydrochloride
930-857-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-Imidazole-1-ethanol, 4,5-dihydro, 2-(C11-17 and C17 unsatd. alkyl) derivs.
930-778-5 1334421-89-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Silicomanganese manufacturing fumes dedusting solid residues
930-776-4 - Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1H-Imidazole-1-ethanol, 4,5-dihydro, 2-(C7-17 alkyl) derivs.
930-775-9 1334421-90-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Shale oils, heavy
930-690-7 - Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Residue, Nickel sulphide leaching
930-649-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-amino-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-[(1R,S)-(trifluoromethyl)thio]-1H-pyrazole-3-carbonitrile
930-638-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction product of Distillates (petroleum), acid-treated heavy naphthenic and calcium oxide
930-592-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Epoxy Resin T1800
930-447-5 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-[(difluoromethyl)sulfonyl]-3-(4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-7-fluoro-1H-indol-2-ol
930-430-2 1383692-20-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-7-fluoro-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
930-401-4 1383706-71-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hydrocarbons, C5-C7, n-alkanes, isoalkanes, n-hexane rich
930-397-4 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
reaction mass of cis 4-(3-methylbutyl)cyclohexanol and trans 4-(3-methylbutyl)cyclohexanol
930-389-0 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Urethane Resin M2001
930-384-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(1S,3'R,4'S,5'S,6'R)-6-[(4-ethylphenyl)(hydroxy)methyl]-6'-(hydroxymethyl)-3',4',5',6'-tetrahydro-3H-spiro[2-benzofuran-1,2'-pyran]-3',4',5'-triol
930-239-4 1201913-66-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of diammonium sulfate and L-norvaline
930-119-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(1S)-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-1,5-anhydro-1-[4-chloro-3-(4-ethoxybenzyl)phenyl]-D-glucitol
930-010-9 461432-25-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Quartz (SiO2) and glass, oxide, chemicals and mullite and cristobalite
930-007-2 - Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
(R)-2-[3-(Diisopropylamino)-1-phenylpropyl]-4-(hydroxymethyl)phenol (R)-acetoxy(phenyl)acetate
929-947-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(R)-2-(3-(diisopropylamino)-1-phenylpropyl)-4-(hydroxymethyl)phenol
929-946-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(2-Hydroxy-ethyl)-5-methylsulfamoylmethyl-1H-indole-2-carboxylic acid methyl ester
929-941-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4-dibromo-1-{[(2-methoxypropan-2-yl)oxy]methyl}benzene
929-928-2 1201913-61-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hexamethylene diisocyanate, oligomers, reaction products with 4-Hydroxybutyl acrylate
929-915-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
reaction mass of Reaction mass of Benzeneethanol, 2-chloro-.alpha.-(1-chlorocyclopropyl)-.alpha.-(chloromethyl)- and Oxirane, 2-(1-chlorcyclopropyl)-2-[(2-chlorphenyl)methyl]-
929-889-1 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methyl-4-nitro-1-(4-trifluoromethylsulfanyl-phenoxy)-benzene
929-785-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-Methoxycarbonyl-2-methylthiophen-3-yl-ammonium hydrochloride
929-732-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-Methyl-4-(4-trifluoromethylsulfanyl-phenoxy)-phenylamine oxalate
929-675-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
sodium (5s,8s)-8-methoxy-2,4-dioxo-1,3-diazaspiro[4.5]decan-3-ide
929-513-6 1400584-86-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-benzyloctahydro-1H-pyrrolo[3,4-b]pyridine
929-459-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of isotridecyl 3-mercaptopropionate and isododecyl 3-mercaptopropionate
929-442-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of isotridecyl 3-mercaptopropionate and isododecyl 3-mercaptopropionate
929-442-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
[3-Methyl-4-(4-trifluoromethylsulfanyl-phenoxy)-phenyl]-carbamic acid ethyl ester
929-417-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products of N-(2-aminoethyl)ethane-1,2-diamine and methyl methacrylate and octane-1-thiol
929-305-5 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4'-Ethyl-2,3-difluorbiphenyl-4-boronic acid
929-209-3 1123312-95-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Dimethylamino-1-hydroxy-ethanesulfonic acid natrium salt
929-207-2 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-{4-[(3-chloro-4-{[(3-fluorophenyl)methyl]oxy}phenyl)amino]-6-quinazolinyl}-2-furancarbaldehyde mono(4-methylbenzenesulfonate)
929-151-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of (R)-2-(3-(diisopropylamino)-1-phenylpropyl)-4-(hydroxymethyl)phenol and Methylene Chloride
929-144-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(2-Chloro-acetyl)-2-oxo-2,3-dihydro-1H-indole-6-carboxylic acid methyl ester
929-125-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(3-Phenyl-cyclohexyl)-propan-1-one
929-116-8 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4'-Ethyl-2,3-difluorbiphenyl
929-069-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes
929-018-5 129813-66-7 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
(3S,4R)-3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-1-benzyl-4-(4-fluorophenyl)piperidine
929-011-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-hydroxybutane-1-sulfonic acid
928-903-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-METHYLENEQUINUCLIDINE
928-892-5 22207-84-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hydrocarbons, C14-C15, n-alkanes, <2% aromatics
928-868-4 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(nitromethyl)-1-(2-phenylethyl)piperidin-4-ol;hydrochloride
928-867-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
potassium (2R)-2-(4-hydroxyphenoxy)propanoate
928-842-2 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction product of oxoacetic acid, ethylene diamine, phenol, sodium hydroxide and potassium hydroxide
928-813-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hydrocarbons, C13-C20, n-alkanes, isoalkanes, cyclic, aromatics (40-60%)
928-812-9 - Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-[(6-chloro-2-[(4-cyanophenyl)amino]-4-pyrimidinyl]oxy]-3,5-dimethylbenzonitrile
928-806-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-(3,5-Dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-(N-1-(4-methoxyphenyl)isopropylamino)ethane Hydrobromide
928-779-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6-{[4-dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy}-14-ethyl-7,12,13-trihydroxy-4-[(5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyloxan-2-yl)oxy]-10-(hydroxyimino)-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-1-oxacyclotetradecan-2-one hydrochloride
928-754-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Fatty acids, C18-unsatd., dimers, oligomeric reaction product with C18 unsatd. and triethanolamine
928-752-3 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Butyloxy-2,3-difluor-4-(4-propyl-1-cyclohexen-1-yl)-benzen
928-743-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(2RS, 3SR)-3-(6-chloro-5-fluoro-4-pyrimidinyl)-2-(2,4- difluorphenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-2-butanol hydrochloride
928-729-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Esterification reaction of fatty acids, linseed-oil; phenol, 4,4-(1-methylethylidene)bis-, oligomer with (chloromethyl)oxirane and neodecanoic acid, oxiranylmethyl ester
928-726-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
N-(5-chloropyridin-2-yl)-5-methoxy-2-nitrobenzamide
928-655-6 280773-16-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
({4-(3-Chloro-4-fluoro-phenylamino)-7-[(S)-(tetrahydro-furan-3-yl)oxy]-quinazolin-6-ylcarbamoyl}-methyl)-phosphonic acid diethyl ester
928-634-1 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-{2-[4-(1,2-benzothiazol-3-yl)piperazin-1-yl]ethyl}-6-chloro-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
928-541-6 146939-27-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(4-Brom-2,6-difluorphenyl)-4H-1,3-dithiin-1-iumtrifluormethansulfonat
928-514-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-(1-cyanocyclopentyl)pentanamide
928-489-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Chromate(5-), bis[5-amino-4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2,7-naphthalenedisulfonato(4-)]-, potassium sodium
928-483-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(S)-2,6-Diamino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole Tartrat Trihydrate
928-472-1 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(2-(methylamino)pyridin-3-yl)methyl N-(tert-butoxycabonyl)-N-methylglycinate
928-404-0 1180002-01-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
sodium (4-methoxybiphenyl-3-yl)diazenesulfonate
928-403-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-dihydro-2-methyl-1H-indol-1-amine p-toluenesulfonate
928-401-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-sulfonamide-2-(3-methoxy-propyl)-1,1-dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-1alpha 6-thieno[3,2-e][1,2]thiazin-4-ol
928-372-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[2-[(2-chlorothiophen-3-yl)methoxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]imidazole; sulfate (2:1)
928-355-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
potassium lauroyl wheat aminoacids
928-348-7 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,5-dihydroxy-3,6-dimethyl-3,6-bis(dihydroxyphosphinyl)-1,4,2,5-dioxadiphosphorane-2,5-dioxide, hexasodium salt
928-304-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C11-C12, n-alkanes, <2% aromatics
928-282-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hydrocarbons, C13-C18, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
928-253-0 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Octadecylamine, reaction products with 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate
928-226-3 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
ND-Abgasvorlage B1616 zur NPV B1011
928-210-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,1'-{2-(2,4-difluorophenyl)-2-[(trimethylsilyl)oxy]propane-1,3-diyl}bis(1H-1,2,4-triazole)
928-141-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hydrocarbons, C8-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%)
928-136-4 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(2S)-1-(2-phenylacetyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid
928-037-6 2752-38-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1