Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 20 januari 2020. Database contains 22663 unique substances and contains information from 98219 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
2-Propanol, 1,1'-[[3-[(3-aminopropyl)amino]propyl]imino]bis-, N-tallow alkyl derivs.
307-276-4 97592-79-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Propanone, 2,2',2''-[O,O',O''-(ethylsilylidyne)trioxime]
611-631-1 58190-57-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Propanone, reaction products with diphenylamine
270-192-0 68412-48-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Propen-1-aminium, N,N,N-tri-2-propen-1-yl-, chloride (1:1)
452-170-4 13107-10-3 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-Propenenitrile, polymer with 1,2-ethanediamine
608-174-5 28183-82-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Propenenitrile, reaction products with 1,3-benzenedimethanamine
292-054-9 90530-16-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Propenenitrile, reaction products with 2,2,4(or 2,4,4)-trimethyl-1,6-hexanediamine
292-059-6 90530-20-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Propenenitrile, reaction products with 3-amino-1,5,5-trimethylcyclohexanemethanamine
292-053-3 90530-15-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Propenenitrile, reaction products with ethylenediamine, hydrogenated
272-727-3 68909-99-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Propenoic acid, 1,1'-[(1-methyl-1,2-ethanediyl)bis[oxy(methyl-2,1-ethanediyl)]] ester, reaction products with diethylamine
601-101-8 111497-86-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Propenoic acid, 2-cyano-, 1-methylheptyl ester
700-845-1 133978-15-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Propenoic acid, 2-cyano-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-, (2E)-
609-453-4 37630-52-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, polymer with 1,6-diisocyanatohexane
677-640-8 264888-31-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, phosphate
258-053-2 52628-03-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-propenoic acid, 2-methyl-, 4-benzoylphenyl ester
611-390-2 56467-43-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Propenoic acid, 2-methyl-, C11-14-isoalkyl esters, C13-rich
288-509-6 85736-97-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Propenoic acid, 2-methyl-, C12-15-branched and linear alkyl esters
292-122-8 90552-02-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Propenoic acid, 2-methyl-, C6-12-alkyl esters
292-081-6 90530-40-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Propenoic acid, 2-methyl-, tetracosyl ester, branched
292-146-9 90552-24-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Propenoic acid, 4-[[(4-benzoylphenoxy)carbonyl]oxy]butyl ester
603-491-5 131513-00-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Propenoic acid, butyl ester, reaction products with butadiene, sulfur and tri-Ph phosphite
300-339-7 93925-37-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Propenoic acid, ethyl ester, reaction products with mixed substituted alkyl esters of phosphorodithioic acid and propylene oxide
- - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Propenoic acid, homopolymer
618-347-7 9003-01-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Propenoic acid, methyl ester, reaction products with 2-ethyl-1-hexanamine and sodium hydroxide
271-865-1 68610-44-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Propenoic acid, methyl ester, reaction products with mixed O,O-bis(branched and linear pentyl and iso-Bu) phosphorodithioates
300-340-2 93925-38-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Propenoic acid, reaction products with pentaerythritol
629-850-6 1245638-61-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Propenoic acid, γ-ω-perfluoro-C8-14-alkyl esters
288-003-5 85631-54-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-propylheptan-1-ol
233-126-1 10042-59-8 Full Joint 10 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-propylheptyl acrylate
604-669-5 149021-58-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-propylheptyl methacrylate
810-760-2 149855-64-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Propylheptyl octanoate
485-390-4 - Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-Propyn-1-ol, reaction product with 1-2.5 moles of oxirane
941-793-1 - Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-Pyrazinecarboxamide, N-[2-[4-(aminosulfonyl)phenyl]ethyl]-5-methyl-
608-855-7 33288-71-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-pyridylamine
207-988-4 504-29-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-pyrrolidone
210-483-1 616-45-5 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-sec-butyl-1-(decyloxy)-4-tritylbenzene
801-941-7 1404190-37-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-sec-butylcyclohexan-1-one
238-830-2 14765-30-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-sec-butylphenol
201-933-8 89-72-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-substitutedalkyl N-{3-acetamido-4-[(2-cyano-4,6-disubstitutedphenyl)diazenyl]phenyl}-N-benzyl-β-alaninate
809-877-1 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-tert-butylaminoethyl methacrylate
223-228-4 3775-90-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-tert-butylcyclohexyl ethyl carbonate
267-184-4 67801-64-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-tert-butylhydroquinone
217-752-2 1948-33-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-tert-butylphenol
201-807-2 88-18-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-tert-pentylcyclohexyl acetate
267-500-0 67874-72-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-tetradecyloctadecan-1-ol
251-110-2 32582-32-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-vinylpyridine
202-879-8 100-69-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-{(E)-[6-({4-chloro-6-[(4-{[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl}phenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl}amino)-1-hydroxy-3-sulfonaphthalen-2-yl]diazenyl}naphthalene-1,5-disulfonic acid
700-262-2 79809-27-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-{2-[(2-ethylhexyl)oxy]ethoxy}ethyl prop-2-enoate
700-319-1 117646-83-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-{2-[2-chloro-3-[1,3,3-trimethylbenz(e)indolin-2-ylidene-ethylidene)-1-cyclohexen-1-yl]-ethenyl]-1,3,3-trimethyl-3H-benz(e)indolio}-4-methylphenylsulfonate
420-680-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-{2-chloro-4-(methylsulfonyl)-3-[(tetrahydrofuran-2-ylmethoxy)methyl]benzoyl}cyclohexane-1,3-dione
695-022-6 473278-76-1 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-{2-ethoxy-5-[(4-ethylpiperazin-1-yl)sulfonyl]phenyl}-5-methyl-7-propylimidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4(1H)-one
607-088-5 224785-90-4 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-{3-[(4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-4-methyl-1,3-thiazol-3-ium-5-yl}ethyl hydrogen phosphate
600-039-9 10023-48-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-{4-[4-[4-fluoro-6-(2-(2-vinylsulfonylethoxy)ethylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino]phenylazo]phenylazo}naphthalene-4,6,8-trisulfonate, trisodium salt
442-230-8 321679-52-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-{[(2-{3-[(4-{Ethyl[3-(vinylsulfonyl)phenyl]amino}-6-fluoro-heteromonocycle-2-yl)amino]-2- (hydroxy-O)phenyl}hydrazono-N2)(phenyl)methyl]diazenyl-N1}benzoato(6-)-O]cuprate(4-) sodium salt, polysulfo
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-{[4-({4-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-5-sulfo-1-naphthyl}diazenyl)-(6 or 7)-sulfo-1-naphthyl]diazenyl}benzene-1,4-disulfonic acid, lithium sodium salts
943-097-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-{[4-chloro-6-({8-hydroxy-3,6-disulfo-7-[(1-sulfo-2-naphthyl)diazenyl]-1-naphthyl}amino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino}-5-sulfobenzoic acid, lithium sodium salts
943-083-7 118578-12-4 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
21-Acetoxy-6alpha-fluoro-11ß-hydroxy-16alpha-methyl-4-pregnene-3,20-dione
601-489-9 1176-81-4 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
222 OP
700-733-2 - Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
25-cyclohexyl-5-O-demethyl-25-de(1-methylpropyl)-22,23-dihydroavermectin A1a
604-305-5 142680-85-1 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
25-cyclohexyl-5-O-demethyl-25-de(1-methylpropyl)avermectin A1a
601-490-4 117704-25-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N29,N30,N31,N32 copper
205-685-1 147-14-8 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
29H,31H-phthalocyanine
209-378-3 574-93-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2H-1-Benzopyran-2-methanol, alpha,alpha'-[[(phenylmethyl)imino]bis(methylene)]bis[6-fluoro-3,4-dihydro-, (alphaR,alpha'R,2R,2'S)-rel-
618-043-4 876666-07-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2S,3S,4S,5R,6R)-6-[(2R,3R,4R,5R,6R)-3-acetamido-2,5-dihydroxy-6-sulfooxyoxan-4-yl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid
701-054-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2’-Phenyl-biphenyl-2-yl-(9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-yl)-(9,9’-spirobifluoren-2-yl)-amine
949-957-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3',5'-dichloro-4'-ethyl-2'-hydroxypalmitanilide
406-200-8 117827-06-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3',5'-dichloro-4'-ethyl-2'-hydroxypalmitanilide
406-200-8 117827-06-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3',6'-bis(diethylamino)spiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthene]-3-one
208-096-8 509-34-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3'-aminoacetophenone
202-722-3 99-03-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3'-chloropropiophenone
252-242-3 34841-35-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3'-hydroxyacetophenone
204-494-0 121-71-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3'-nitroacetophenone
204-504-3 121-89-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3(or 4)-(4-methylpenten-3-yl)cyclohex-3-ene-1-methyl acetate
276-650-6 72403-67-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,10-bis[(4-amino-2,5-disulphophenyl)amino]-6,13-dichlorotriphenodioxazine-4,11-disulphonic acid
279-008-3 78925-22-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,10-diamino-6,13-dichloro-2-((6-(((4-(1,1-dimethylethyl)phenyl)sulfonyl)amino)-2-naphthalenyl)sulfonyl)-4,11-triphenodioxazinedisulfonic acid, lithium potassium sodium salt
440-770-9 371921-63-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3',3'',5,5',5''-hexa-tert-butyl-α,α',α''-(mesitylene-2,4,6-triyl)tri-p-cresol
216-971-0 1709-70-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3'-(1,1,3,3-tetramethyldisiloxane-1,3-diyl)bispropylamine
219-588-7 2469-55-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3'-(1,4-Phenylene)bis(5,6-diphenyl-1,2,4-triazine)
700-823-1 55514-22-2 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3'-(1,4-phenylenediimino)bis[4,5,6,7-tetrachloro-1H-isoindol-1-one]
226-999-5 5590-18-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3'-(3,6-dioxo-2,3,5,6-tetrahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-diyl)dibenzonitrile
412-640-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3'-(oxydimethanediyl)bis(3-ethyloxetane)
444-140-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3'-[(2,5-dichloro-p-phenylene)bis[imino(1-acetyl-2-oxoethylene)azo]]bis[4-chloro-N-(5-chloro-o-tolyl)benzamide]
226-971-2 5580-58-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3'-[(2,5-dimethyl-p-phenylene)bis[imino(1-acetyl-2-oxoethylene)azo]]bis[4-chloro-N-(5-chloro-o-tolyl)benzamide]
226-107-4 5280-80-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3'-[(2-chloro-5-methyl-p-phenylene)bis[imino(1-acetyl-2-oxoethylene)azo]]bis[4-chloro-N-(3-chloro-o-tolyl)benzamide]
226-970-7 5580-57-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3'-[(2-chloro-5-methyl-p-phenylene)bis[imino(1-acetyl-2-oxoethylene)azo]]bis[4-chloro-N-[2-(4-chlorophenoxy)-5-(trifluoromethyl)phenyl]benzamide]
279-356-6 79953-85-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3'-[(4-{(E)-[2-bromo-4-nitro-6-(trifluoromethyl)phenyl]diazenyl}phenyl)imino]dipropanenitrile
435-190-8 246871-16-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3'-[(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1,4-anthrylene)diimino]bis[N-cyclohexyl-2,4,6-trimethylbenzenesulphonamide]
245-728-1 23552-74-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3'-[[4-[(2,6-dichloro-4-nitrophenyl)azo]phenyl]imino]bispropiononitrile
267-758-4 67923-43-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3'-[[4-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]phenyl]imino]bis[propiononitrile]
223-765-4 4058-30-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3'-[azoxybis[(2-methoxy-p-phenylene)azo]]bis[4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulphonic] acid, lithium sodium salt
285-749-3 85136-25-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3'-[biphenyl-4,4'-diylbis(oxy)]dianiline
700-102-1 105112-76-3 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3'-[butane-1,4-diylbis(oxy)]bispropanamine
230-745-9 7300-34-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3'-[methylenebis(oxymethylene)]bisheptane
244-815-1 22174-70-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3'-dicyclohexyl-1,1'-methylenebis(4,1-phenylene)diurea
406-370-3 58890-25-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3'-dicyclohexyl-1,1'-methylenebis(4,1-phenylene)diurea
406-370-3 58890-25-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3'-dimethylbiphenyl-4,4'-diyl diisocyanate
202-112-7 91-97-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3'-dioctadecyl-1,1'-methylenebis(4,1-phenylene)diurea
406-690-3 43136-14-7 Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
3,3'-ethylenedioxybis(propylamine)
221-067-4 2997-01-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3'-iminodi(propylamine)
200-261-2 56-18-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3'-methylenebis[5-methyloxazolidine]
266-235-8 66204-44-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3'-oxybis(ethyleneoxy)bis(propylamine)
224-207-2 4246-51-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3'-oxydipropanol
219-251-4 2396-61-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3'-sulphonyldianiline
209-967-5 599-61-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3'-thiodi(propionic acid)
203-841-3 111-17-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3,10,10-tetramethoxy-2,11-dioxa-3,10-disiladodecane
617-969-6 87135-01-1 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3,3-trifluoro-2-(trifluoromethyl)propene
206-840-6 382-10-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3,4,4,4-pentafluorobut-1-ene
206-775-3 374-27-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohexene
243-053-7 19430-93-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooct-1-ene
246-791-8 25291-17-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctane-1-thiol
628-448-8 34451-26-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctanesulphonic acid
248-580-6 27619-97-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl 2-chloroacrylate
801-260-5 96383-55-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl acrylate
241-527-8 17527-29-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl methacrylate
218-407-9 2144-53-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-dodecafluorodeca-1,9-diene
217-288-0 1800-91-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3,5,7,7-pentamethyl-1,2,4-trioxepane
455-560-2 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3,5-trimethylcyclohexan-1-one
212-855-9 873-94-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3,5-trimethylcyclohexyl acrylate
289-200-9 86178-38-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3,5-trimethylcyclohexyl methacrylate
231-927-0 7779-31-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3,6,6-tetramethoxy-2,7-dioxa-3,6-disilaoctane
242-285-6 18406-41-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3-bis(4-hydroxy-5-isopropyl-o-tolyl)phthalide
204-729-7 125-20-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-2-phenylisoindolin-1-one
455-890-7 6607-41-6 Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,3-bis[(dimethylvinylsilyl)oxy]-1,1,5,5-tetramethyl-1,5-divinyltrisiloxane
262-061-1 60111-54-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3-Dimethoxyestr-5(10)-en-17-one
606-278-5 19257-34-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3-dimethyl-8,9-dinorbornan-2-one
214-804-6 1195-79-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3-dimethylbutanone
200-920-4 75-97-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,4,5,6-tetrachloro-2-(1,4,5,8-tetrabromo-6-hydroxy-3-oxoxanthen-9-yl)benzoic acid
242-355-6 18472-87-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,4,5,6-tetrachloro-2-(2,4,5,7-tetrabromo-3,6-dihydroxyxanthen-9-yl)benzoic acid, aluminium salt
282-941-9 84473-86-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,4,5,6-tetrachloro-N-[2-(4,5,6,7-tetrachloro-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-inden-2-yl)-8-quinolyl]phthalimide
250-063-5 30125-47-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,4,5-trifluoro-4'-(trans-4-propylcyclohexyl)-[1,1'-biphenyl]
603-547-9 132123-39-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,4,5-trihydroxybenzoic acid
205-749-9 149-91-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,4,5-trimethoxycinnamic acid
201-999-8 90-50-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,4-dichloro-N-(2-cyanophenyl)isothiazole-5-carboxamide
619-682-1 224049-04-1 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,4-Dichloro-N-(5-chloro-4-{[2-({4-[(2-hexyldecyl)oxy]phenyl}sulfonyl)butanoyl]amino}-2-hydroxyphenyl)benzamide
459-290-6 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,4-dichlorophenyl isocyanate
203-026-2 102-36-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,4-dicyanoaniline
260-370-6 56765-79-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2H-1-benzopyran-6-yl nicotinate
289-227-6 86362-36-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2H-benzopyran-6-ol
233-466-0 10191-41-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2H-benzopyran-6-yl acetate
231-710-0 7695-91-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,4-dihydro-2H-pyran
203-810-4 110-87-2 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
3,4-dihydrocoumarin
204-354-9 119-84-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,4-dihydroxy-1-[(Z)-octadec-9-enyl]pyrrolidine-2,5-dione
- - Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,4-dihydroxybenzonitrile
241-367-9 17345-61-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,4-Dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-triene-7-carbonitrile
609-091-7 35202-54-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,4-dimethoxyphenethylamine
204-376-9 120-20-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,4-dimethyl-1H-pyrazol-1-ium dihydrogen phosphate
424-640-9 - Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
3,4-xylenol
202-439-5 95-65-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,4-xylidine
202-437-4 95-64-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,5,5-trimethylcyclohex-2-enone
201-126-0 78-59-1 Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
3,5,5-trimethylhexan-1-ol
222-376-7 3452-97-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,5,5-trimethylhexanal
226-603-0 5435-64-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,5,5-trimethylhexanoic acid
221-975-0 3302-10-1 Full Joint 10 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
3,5,5-trimethylhexanoic acid hexaester with dipentaerythritol
453-460-3 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,5,5-Trimethylhexanoic acid, mixed esters with dipentaerythritol and heptanoic acid
945-883-1 1379424-11-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,5,5-trimethylhexanoyl chloride
253-168-4 36727-29-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,5,5-trimethylhexyl 3,5,5-trimethylhexanoate
261-665-2 59219-71-5 Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
3,5,5-trimethylhexyl acetate
261-245-9 58430-94-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,5-bis{1-[4-(propan-2-yl)phenyl]propan-2-yl}heteropolycycle
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,5-di(undecan-2-yl)heteropolycycle
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl alcohol
201-815-6 88-26-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,5-diacetamido-2,4,6-triiodobenzoic acid
204-223-6 117-96-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,5-diamino-4-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-2-[[2-sulfo-4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]benzoic acid sodium salt
480-890-9 906532-68-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,5-diaminobenzoic acid
208-621-0 535-87-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,5-diethyl-1,2-dihydro-1-phenyl-2-propylpyridine
252-091-3 34562-31-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,5-dihydroxy-2,6,6-tris(3-methylbuten-2-yl)-4-(3-methyl-1-oxobutyl)cyclohexa-2,4-dien-1-one
207-405-3 468-28-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,5-dihydroxy-4-[3-(4-hydroxyphenyl)propanoyl]phenyl 2-O-(6-deoxy-α-Dmannopyranosyl)-β-D-gulopyranoside
700-320-7 18916-17-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,5-diiodosalicylic acid
205-124-0 133-91-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,5-diiodothyronine
213-867-7 1041-01-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,5-dimethyl-1,2-dioxolane-3,5-diol
237-438-9 13784-51-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,5-dimethyl-1,2-dioxolane-3,5-diol
237-438-9 13784-51-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,5-dimethylhex-1-yn-3-ol
203-500-9 107-54-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,5-dimethylpyrazole
200-657-5 67-51-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,5-dinitrobenzoic acid
202-751-1 99-34-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol
216-322-1 1559-34-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,6,9,12-Tetraoxatetradeca-1,13-diene
402-600-1 765-12-8 Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
3,6,9,12-tetraoxotridecanol
245-883-5 23783-42-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,6,9-trioxaundecamethylene bis(2-ethylhexanoate)
242-149-6 18268-70-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,6,9-trioxaundecamethylene dimethacrylate
203-653-1 109-17-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,6,9-trioxaundecane-1,11-diol
203-989-9 112-60-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,6-Bis(4-tert-butylphenyl)-2,5-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione
416-250-2 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,6-Bis(4-tert-butylphenyl)-2,5-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione
416-250-2 - Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
3,6-bis(diethylamino)-9-[2-(ethoxycarbonyl)phenyl]xanthylium chloride
219-233-6 2390-63-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,6-bis(diethylamino)-9-[2-(methoxycarbonyl)phenyl]xanthylium tetrachlorozincate
277-459-0 73398-89-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,6-bis(ethylamino)-9-[2-(methoxycarbonyl)phenyl]-2,7-dimethylxanthylium chloride
221-326-1 3068-39-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,6-Bis-biphenyl-4-yl-2,5-dihydro-pyrrolo[3,4-c]-pyrrole-1,4-dione
413-920-6 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,6-Bis-biphenyl-4-yl-2,5-dihydro-pyrrolo[3,4-c]-pyrrole-1,4-dione
413-920-6 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,6-Bis-biphenyl-4-yl-2,5-dihydro-pyrrolo[3,4-c]-pyrrole-1,4-dione
413-920-6 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,6-Bis-biphenyl-4-yl-2,5-dihydro-pyrrolo[3,4-c]-pyrrole-1,4-dione
413-920-6 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,6-Bis-biphenyl-4-yl-2,5-dihydro-pyrrolo[3,4-c]-pyrrole-1,4-dione
413-920-6 - Full Individual 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
3,6-dimethylheptan-2-ol
801-829-8 1247790-47-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,6-dioxaoctamethylenediamine
213-203-6 929-59-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,6-diphenyl-2,5-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione
402-400-4 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,6-diphenyl-2,5-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione
402-400-4 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,7,11,15-tetramethylhexadec-1-en-3-ol
208-008-8 505-32-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,7,11,15-tetramethylhexadecane-1,2,3-triol
277-923-2 74563-64-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,7,11-trimethyldodeca-1,6,10-trien-3-ol,mixed isomers
230-597-5 7212-44-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,7,11-trimethyldodecyn-3-ol
216-510-3 1604-35-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,7,7-trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-ene
236-719-3 13466-78-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,7-bis(diethylamino)phenoxazin-5-ium acetate
279-349-8 79916-07-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,7-bis(diethylamino)phenoxazin-5-ium nitrate
277-539-5 73570-52-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1