Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 22 januari 2020. Database contains 22667 unique substances and contains information from 98260 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Titanium tetrahexan-1-olate
813-875-6 7360-52-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Titanium tetrachloride
231-441-9 7550-45-0 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Titanium tetrachloride
231-441-9 7550-45-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Titanium tetrachloride
231-441-9 7550-45-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Titanium tetrachloride
231-441-9 7550-45-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Titanium tetrabutanolate
227-006-8 5593-70-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Titanium tetra(octanolate), branched and linear
281-199-3 83897-91-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Titanium oxide sulphate
237-523-0 13825-74-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Titanium nitride
247-117-5 25583-20-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Titanium dioxide
236-675-5 13463-67-7 Full Joint 1 000 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Titanium dihydride
231-726-8 7704-98-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Titanium diboride
234-961-4 12045-63-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Titanium complexes of ethanol and 2-dimethylaminoethanol
437-420-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Titanium complexes of ethanol and 2-dimethylaminoethanol
437-420-2 - Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Titanium carbide
235-120-4 12070-08-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Titanium 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate (2:5)
923-927-0 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Titanium 2,2',2''-nitrilotrisethanolate
240-015-1 15879-01-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Titanium
231-142-3 7440-32-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tin, melting residues
Substance resulting from the use and production of tin and its alloys obtained from primary and secondary sources and including recycled plant intermediates. Composed primarily of tin compounds and may contain other residual nonferrous metals and their compounds.
283-659-9 84696-55-9 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tin, dross
A scum formed on the surface of molten tin.
273-695-3 69011-52-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tin(II) oxalate
212-414-0 814-94-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tin(II) bis(methanesulfonate)
401-640-7 53408-94-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tin(II) bis(methanesulfonate)
401-640-7 53408-94-9 Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
Tin(2+) neodecanoate
256-370-0 49556-16-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tin(2+) bis(3,5,5-trimethylhexanoate)
700-567-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tin titanium zinc oxide
485-430-0 - Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
Tin tetrachloride
231-588-9 7646-78-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tin tetrachloride
231-588-9 7646-78-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tin sulphide
215-248-7 1314-95-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tin sulphate
231-302-2 7488-55-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tin ores, melting residues, hardhead
Substance resulting from the smelting of tin-containing materials obtained from primary and secondary sources and including recycled plant intermediates. Composed primarily of iron and tin and may contain other residual non-ferrous metals and their compounds.
283-928-0 84776-04-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tin monoxide
244-499-5 21651-19-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tin monoxide
244-499-5 21651-19-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tin disulphide
215-252-9 1315-01-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tin dioxide
242-159-0 18282-10-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tin difluoride
231-999-3 7783-47-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tin dichloride
231-868-0 7772-99-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tin dichloride
231-868-0 7772-99-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tin bis(tetrafluoroborate)
237-487-6 13814-97-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tin bis(2-ethylhexanoate)
206-108-6 301-10-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tin antimony grey cassiterite
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 77865.
269-105-9 68187-54-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tin
231-141-8 7440-31-5 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
TIC-A
432-390-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tiapride
256-907-9 51012-32-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
TI 435-Triazan
458-660-4 - Intermediate Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Thymol
201-944-8 89-83-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Thymidine
200-070-4 50-89-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Thyme, Thymus zygis, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Thymus zygis, Labiatae.
285-397-0 85085-75-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Thyme, Thymus vulgaris, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Thymus vulgaris, Labiatae.
284-535-7 84929-51-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Thyme, Thymus mastichina, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Thymus mastichina, Labiatae.
284-294-8 84837-14-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1