Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 18 januari 2020. Database contains 22663 unique substances and contains information from 98219 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Zinc distearate
209-151-9 557-05-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc dioctanoate
209-156-6 557-09-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diethylzinc
209-161-3 557-20-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Zinc dipropionate
209-167-6 557-28-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc di(acetate)
209-170-2 557-34-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-dimethyloxirane
209-193-8 558-30-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-chloro-2-methylpropan-2-ol
209-196-4 558-42-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
O,O'-diacetylmorphine
209-217-7 561-27-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4,4'-bis(dimethylamino)-4''-(methylamino)trityl alcohol
with ≥ 0.1% of Michler's ketone (EC No. 202-027-5) or Michler's base (EC No. 202-959-2)
209-218-2 561-41-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
p-menth-1-en-4-ol
209-235-5 562-74-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Semicarbazide hydrochloride
209-247-0 563-41-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Semicarbazide hydrochloride
209-247-0 563-41-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethylaluminium dichloride
209-248-6 563-43-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-chloro-2-methylpropene
209-251-2 563-47-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromopropionyl bromide
209-261-7 563-76-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-dimethylbut-1-ene
209-262-2 563-78-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-dimethylbut-2-ene
209-263-8 563-79-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-methylbutanone
209-264-3 563-80-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
[3aR-(3aα,5aβ,9aα,9bβ)]decahydro-3a,6,6,9a-tetramethylnaphth[2,1-b]furan-2(1H)-one
209-269-0 564-20-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
[3aR-(3aα,5aβ,9aα,9bβ)]decahydro-3a,6,6,9a-tetramethylnaphth[2,1-b]furan-2(1H)-one
209-269-0 564-20-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-methylpentan-2-one
209-282-1 565-61-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-methylpent-3-en-2-one
209-283-7 565-62-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromo-3-methylbutyric acid
209-291-0 565-74-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4-dimethylpentan-3-one
209-294-7 565-80-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
6-nitro-o-toluidine
209-329-6 570-24-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
29H,31H-phthalocyanine
209-378-3 574-93-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-benzylidenephthalide
209-388-8 575-61-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-bromo-o-xylene
209-398-2 576-23-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-dichlorophenol
209-399-8 576-24-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6-xylenol
209-400-1 576-26-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6-xylenol
209-400-1 576-26-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6-xylenol
209-400-1 576-26-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Docusate sodium
209-406-4 577-11-7 Full Joint 10 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Potassium salicylate
209-421-6 578-36-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylaniline
209-424-2 578-54-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylanisole
209-426-3 578-58-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
o-anisic acid
209-447-8 579-75-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
o-anisic acid
209-447-8 579-75-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromonaphthalene
209-452-5 580-13-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Potassium benzoate
209-481-3 582-25-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2:5,6-di-O-isopropylidene-α-D-glucofuranose
209-486-0 582-52-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5,6-dimethylbenzimidazole
209-488-1 582-60-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzimidazole-2-thiol
209-502-6 583-39-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzimidazole-2-thiol
209-502-6 583-39-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzimidazole-2-thiol
209-502-6 583-39-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dipotassium oxalate
209-506-8 583-52-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-bromo-2-iodobenzene
209-508-9 583-55-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylcyclohexanol, mixed isomers
209-512-0 583-59-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,5-dichlorophenol
209-520-4 583-78-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,5-dichlorophenol
209-520-4 583-78-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Butane-1,2-diol
209-527-2 584-03-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Butane-1,2-diol
209-527-2 584-03-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Potassium carbonate
209-529-3 584-08-7 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4H-1,2,4-triazol-4-ylamine
209-533-5 584-13-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-methyl-m-phenylene diisocyanate
209-544-5 584-84-9 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methyl-m-phenylene diisocyanate
209-544-5 584-84-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl methacrylate
209-548-7 585-07-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-bromobenzoic acid
209-562-3 585-76-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-O-α-D-glucopyranosyl-D-glucitol
209-567-0 585-88-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methoxyacetophenone
209-573-3 586-37-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
p-mentha-1,4(8)-diene
209-578-0 586-62-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-bromo-N,N-dimethylaniline
209-582-2 586-77-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-pyridylmethanol
209-592-7 586-98-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dilanthanum tricarbonate
209-599-5 587-26-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 3-(p-anilinophenylazo)benzenesulphonate
209-608-2 587-98-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-bromophenetole
209-629-7 588-96-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromoethyl phenyl ether
209-634-4 589-10-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,4-dibromotoluene
209-636-5 589-15-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-methylbenzyl alcohol
209-639-1 589-18-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methylcyclohexanone
209-665-3 589-92-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Octan-3-ol
209-667-4 589-98-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Butyl propionate
209-669-5 590-01-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Buta-1,2-diene
209-674-2 590-19-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Potassium cyanate
209-676-3 590-28-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Potassium formate
209-677-9 590-29-4 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Betaine hydrochloride
209-683-1 590-46-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Isovaleraldehyde
209-691-5 590-86-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-hydroxybutan-2-one
209-693-6 590-90-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-bromophenol
209-706-5 591-20-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,5-dimethylpyridine
209-708-6 591-22-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-methylcyclohexanone
209-710-7 591-24-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-aminophenol
209-711-2 591-27-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-aminophenol
209-711-2 591-27-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-aminophenol
209-711-2 591-27-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-aminophenol
209-711-2 591-27-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phenyllithium
209-720-1 591-51-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Butyl chloroformate
209-750-5 592-34-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Butyl carbamate
209-751-0 592-35-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trifluoro(piperidine)boron
209-752-6 592-39-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hex-1-ene
209-753-1 592-41-6 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Hexa-1,5-diene
209-754-7 592-42-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trifluoro[1,1'-oxybis[butane]]boron
209-783-5 593-04-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Octadecane
209-790-3 593-45-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Methylammonium chloride
209-795-0 593-51-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methylammonium chloride
209-795-0 593-51-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Fluoromethane
209-796-6 593-53-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methoxyammonium chloride
209-798-7 593-56-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methoxyammonium chloride
209-798-7 593-56-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Bromoethylene
209-800-6 593-60-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trimethylammonium chloride
209-810-0 593-81-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Guanidinium thiocyanate
209-812-1 593-84-0 Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
Diguanidinium carbonate
209-813-7 593-85-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butyllithium
209-831-5 594-19-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloro-2-methylbutane
209-836-2 594-36-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trichloromethanesulphenyl chloride
209-840-4 594-42-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethanesulphonyl chloride
209-842-5 594-44-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethanesulphonic acid
209-843-0 594-45-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-hydroxy-2-methylpropionic acid
209-848-8 594-61-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2,2-trichloroacetamide
209-849-3 594-65-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2-dimethylbutyric acid
209-865-0 595-37-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4',5'-dibromo-3',6'-dihydroxyspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthene]-3-one
209-876-0 596-03-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-oxospiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthene]-3',6'-diyl diacetate
209-877-6 596-09-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
p,p',p''-tris(diethylamino)trityl alcohol
209-886-5 596-49-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
O,O,O-triphenyl phosphorothioate
209-909-9 597-82-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Bromoacetyl bromide
209-923-5 598-21-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Propionyl bromide
209-924-0 598-22-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
sec-butyllithium
209-927-7 598-30-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methylurea
209-935-0 598-50-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl carbamate
209-939-2 598-55-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethyldimethylamine
209-940-8 598-56-1 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Manganese carbonate
209-942-9 598-62-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Manganese carbonate
209-942-9 598-62-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Lead carbonate 209-943-4 598-63-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromopropionic acid
209-947-6 598-72-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloropropionic acid
209-952-3 598-78-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,1-dimethylurea
209-957-0 598-94-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl trichloroacetate
209-960-7 598-99-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-hydroxy-β,β-dimethyl-γ-butyrolactone
209-963-3 599-04-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α-hydroxy-β,β-dimethyl-γ-butyrolactone
209-963-3 599-04-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,3'-sulphonyldianiline
209-967-5 599-61-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(α,α-dimethylbenzyl)phenol
209-968-0 599-64-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(α,α-dimethylbenzyl)phenol
209-968-0 599-64-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethyl 2-bromo-2-methylpropionate
209-980-6 600-00-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Pentane-2,3-dione
209-984-8 600-14-6 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl pyruvate
209-987-4 600-22-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dichloro-2-nitrobenzene
210-009-3 601-88-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,1'-binaphthyl-2,2'-diol
210-014-0 602-09-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-nitrophthalic acid
210-030-8 603-11-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triphenylphosphine
210-036-0 603-35-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triphenylphosphine
210-036-0 603-35-0 Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-benzylidenedianiline
210-038-1 603-40-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
p,p'-(2-pyridylmethylene)bisphenol
210-039-7 603-41-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-[[4-(dimethylamino)phenyl][4-(methylimino)cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methyl]-N,N-dimethylaniline monohydrochloride
210-042-3 603-47-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N,N,N',N',N'',N''-hexamethyl-4,4',4''-methylidynetrianiline
210-043-9 603-48-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl diphenylcarbamate
210-047-0 603-52-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
17β-hydroxy-1α-methylandrost-4-ene-3-one
210-063-8 604-26-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Cholest-5-en-3-β-yl acetate
210-066-4 604-35-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α-D-glucose pentaacetate
210-073-2 604-68-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
β-D-glucose pentaacetate
210-074-8 604-69-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Diisopentyl phthalate
210-088-4 605-50-5 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Naphthalene-1,4-dicarboxylic acid
210-094-7 605-70-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,5-dinitronaphthalene
210-095-2 605-71-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl 2-benzoylbenzoate
210-112-3 606-28-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dihydronicotinamide-adenine dinucleotide, disodium salt
210-123-3 606-68-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diethyl benzylmalonate
210-142-7 607-81-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(5-methoxyindol-3-yl)ethylamine
210-153-7 608-07-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylresorcinol
210-155-8 608-25-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-dichloroaniline
210-157-9 608-27-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6-dichloroaniline
210-160-5 608-31-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4-dinitromesitylene
210-164-7 608-50-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Diethyl methylmalonate
210-175-7 609-08-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethyl 2-chloroacetoacetate
210-180-4 609-15-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethyl 2-chloroacetoacetate
210-180-4 609-15-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-nitrothiophene
210-190-9 609-40-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chlorobenzoyl chloride
210-194-0 609-65-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chlorobenzamide
210-195-6 609-66-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,5-dinitrosalicylic acid
210-204-3 609-99-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2',4'-dinitroacetanilide
210-227-9 610-53-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-nitrophenyl acetate
210-233-1 610-69-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-amino-3-nitrophenol
210-236-8 610-81-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl 2-iodobenzoate
210-243-6 610-97-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2'-hydroxypropiophenone
210-244-1 610-99-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dichloro-4-nitrobenzene
210-248-3 611-06-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-chloro-2-nitrophenol
210-249-9 611-07-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,2-dichlorotoluene
210-258-8 611-19-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Salicylonitrile
210-259-3 611-20-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Isobutyrophenone
210-275-0 611-70-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
L-2-hydroxy-2-phenylacetic acid
210-276-6 611-71-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N,N-dimethylbenzamide
210-279-2 611-74-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dimethyl-1,3-diphenylurea
210-283-4 611-92-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-dihydroxybenzophenone
210-288-1 611-99-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-bis(chloromethyl)benzene
210-291-8 612-12-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methoxybenzyl alcohol
210-296-5 612-16-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-methyl-2-nitroaniline
210-303-1 612-28-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[(2-aminobenzoyl)amino]benzoic acid
210-304-7 612-34-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,3'-dichlorobenzidine dihydrochloride 210-323-0 612-83-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,3'-dichlorobenzidine dihydrochloride 210-323-0 612-83-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4,4'-dimethylbiphenyl
210-337-7 613-33-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
o-phenylenediacetonitrile
210-351-3 613-73-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzamide oxime
210-361-8 613-92-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzamide oxime
210-361-8 613-92-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethyl nicotinate
210-370-7 614-18-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butyl perbenzoate
210-382-2 614-45-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxybenzimidazole
210-412-4 615-16-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chlorobenzothiazole
210-415-0 615-20-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromoaniline
210-421-3 615-36-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-iodotoluene
210-422-9 615-37-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methyl-p-phenylenediamine sulfate
210-431-8 615-50-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-chloro-o-xylene
210-438-6 615-60-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloro-p-phenylenediamine
210-441-2 615-66-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2