Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 28 januari 2020. Database contains 22668 unique substances and contains information from 98328 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(carboxymethyl)-ω-hydroxy-, C16-18 (even numbered) and C18-unsatd. alkyl ethers
946-061-5 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of acetic acid with formaldehyde and a mixture of 1-, 2-, 3-,octene
946-058-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hexanedioic acid, di-C16-18 (even numbered) alkyl esters
946-056-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 4-sulfophthalic acid and 3-sulfophthalic acid
946-046-3 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of trimethylolpropane triacrylate and hexamethyleneimine
946-043-7 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
reaction mass of 5'H-Pregna-1,4-dieno[17,16-d]oxazole-3,20-dione, 11-hydroxy-21,21-diiodo-2'-methyl-, (11beta,16beta)- and 5'H-Pregna-1,4-dieno[17,16-d]oxazole-3,20-dione, 11-hydroxy-21-iodo-2'-methyl-, (11beta,16beta)-
946-041-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Essential oil of Boswellia carterii (Burseraceae) obtained from gum by distillation
946-037-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of methyl rel-(1R,3R)-3-methylcyclohexanecarboxylate and methyl rel-(1R,3S)-3-methylcyclohexanecarboxylate
946-034-8 72903-23-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2'-methylspiro[4-azabicyclo[2.2.2]octane-2,5'-[1,3]oxathiolane]
946-023-8 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 2-(2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl)prop-2-enal and 2,5-bis(2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl)-3,4-dihydro-2H-pyran-2-carbaldehyde
946-017-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction product of mixed inorganic base and acid resulting in complex boron, potassium and fluoride constituents in powder form.
946-014-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of mixed inorganic base and acid resulting in complex boron, potassium, fluoride and potassium fluoride constituents
946-013-3 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Condensation products of fatty acids, tall oil with 2-amino-2-ethylpropanediol
946-010-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Concrete of Lavandula Hybrida (Lamiaceae) obtained from the flowering plant by organic solvent extraction
946-009-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of rel-(3aR,4R,5S,7R,7aR)-5-(3-hydroxyprop-1-yn-1-yl)octahydro-1H-4,7-methanoinden-5-ol and rel-(3aR,4R,7R,7aR)-octahydro-5H-4,7-methanoinden-5-one
946-008-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Essential oil of Schinus Terebinthifolius (Anacardiaceae) obtained from red berries by steam distillation
946-006-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
zirconium(IV) oxide, stabilised with erbium(III) oxide, gadolinium(III) oxide and yttrium(III) oxide
946-001-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Condensation products of N-(6-aminohexyl)-12-hydroxyoctadecanamide and sebacic acid
945-990-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Condensation products of N-(2-aminoethyl)octadecanamide and N-(2-aminoethyl)hexadecanamide with sebacic acid
945-989-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of methyl 2-({(E)-[4-(4-hydroxy-4-methylpentyl)cyclohex-3-en-1-ylidene]methyl}amino)benzoate and methyl 2-({(E)-[3-(4-hydroxy-4-methylpentyl)cyclohex-3-en-1-ylidene]methyl}amino)benzoate and methyl 2-({(Z)-[4-(4-hydroxy-4-methylpentyl)cyclohex-3-en-1-ylidene]methyl}amino)benzoate and methyl 2-({(Z)-[3-(4-hydroxy-4-methylpentyl)cyclohex-3-en-1-ylidene]methyl}amino)benzoate
945-986-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butyl (2S)-2-(3-fluoro-4-phenylphenyl)propanoate
945-962-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-Mercaptopropyl-functionalized silica gel
945-952-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 6-Chloro-α-methyl-9H-carbazole-2-acetate
945-948-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
reaction mass of 1-(3,3-dimethylcyclohex-1-en-1-yl)ethanone and 2,6,6-trimethylcyclohept-2-en-1-one
945-947-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 3-O-acetyl-1,5-anhydro-4-butyl-2,4-dideoxy-2-methyl-D-xylitol and (2R,3S)-2-methyloctane-1,3-diyl diacetate
945-946-3 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tungsten Oxide (WO3), caesium and tin-doped
945-942-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl)pentan-3-one and 1-(2,2,6-trimethylcyclohexyl)pentan-3-one
945-940-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 3,7-dimethylocta-1,6-diene and rel-(1R,2S,5R)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]heptane
945-939-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 2,4,6-trimethyl-4-phenyl-1,3-dioxane isomer 1 and 2,4,6-trimethyl-4-phenyl-1,3-dioxane isomer 2
945-924-3 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1-methyl-4-(4-methylpentyl)cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde and 1-methyl-3-(4-methylpentyl)-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde
945-920-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-((8S,10R,11R,13S,14S,16S,17R)-11,17-dihydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-dodecahydro-3H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)-2-oxoethyl ethyl carbonate
945-919-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of methyl 2-[[(E)-(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-ylidene)methyl]amino]benzoate and methyl 2-[[(Z)-(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-ylidene)methyl]amino]benzoate and oxydipropanol
945-910-7 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Essential oil of Canarium commune (Burseraceae) obtained from gum by steam distillation
945-898-3 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Petroleum gas oil fraction, co-processed (catalytic cracking) with renewable hydrocarbons of plant and/or animal origin
945-893-6 - Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Petroleum gas oil fraction, co-processed (catalytic cracking) with renewable hydrocarbons of plant and/or animal origin
945-893-6 - Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Glyoxylic acid monohydrated and Glyoxylic acid dimer EC number 945-151-1
945-891-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products of slack wax (petroleum), oxidized, esterified with n-butanol
945-889-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Zirconium oxide, hafnium and ytterbium doped
945-888-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
C10-13-sec-alkylbenzenesulfonic acid, compd. with 1,1'-iminobis(2-propanol)
945-884-7 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,5,5-Trimethylhexanoic acid, mixed esters with dipentaerythritol and heptanoic acid
945-883-1 1379424-11-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
9,12-Octadecadienoic acid (9Z, 12Z)-, anhydride with 2,2-dimethylpropanoic acid
945-881-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Essential oil of Ferula galbaniflua Boiss. et Buhse (Umballiferae) obtained from the gum-resin by steam distillation
945-878-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of 4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and aqueous phosphoric acid, 2-butoxyethanol, 2-(dimethylamino)ethanol
945-830-2 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Vanadium diascorbate
945-749-2 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,5,10-trimethylcyclododeca-1,5,9-triene, epoxidised
945-746-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of ethyl dodecanoate and ethyl hexadecanoate and ethyl tetradecanoate
945-734-0 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of dieuropium tricarbonate and digadolinium tricarbonate and disamarium tricarbonate
945-733-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 3-methylphenyl diphenyl phosphate, 4-methylphenyl diphenyl phosphate, bis(3-methylphenyl) phenyl phosphate, 3-methylphenyl 4-methylphenyl phenyl phosphate and triphenyl phosphate
945-730-9 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 7,7-dimethyl-2-methylidenebicyclo[2.2.1]heptane and (1R)-2,2-dimethyl-3-methylenebicyclo[2.2.1]heptane and (1S)-2,2-dimethyl-3-methylenebicyclo[2.2.1]heptane and (1S)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene
945-713-6 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
methyl (2R)-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride
945-660-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1