Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 24 januari 2020. Database contains 22668 unique substances and contains information from 98283 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
2-bromomalonaldehyde
430-470-6 2065-75-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-bromopropane
200-855-1 75-26-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromopropane
200-855-1 75-26-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-butanone-O,O',O''-(phenylsilylidyne)trioxime
433-360-6 34036-80-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-Butene, chlorinated, epoxidized, distn. residues
304-783-2 94279-39-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-butyl-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one hydrochloride
424-560-4 151257-01-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-butyl-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one hydrochloride
424-560-4 151257-01-1 Intermediate Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-Butyl-3-(4-chlorobenzyl)-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one and (7,7-dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]hept-1-yl)-methanesulfonic acid
700-176-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-butyl-4-chloro-4,5-dihydro-5-hydroxymethyl-1-[2'-(2-triphenylmethyl-1,2,3,4-2H-tetrazol-5-yl)-1,1'-biphenyl-4-methyl]-1H-imidazole
412-420-5 133909-99-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-butyl-4-chloro-4,5-dihydro-5-hydroxymethyl-1-[2'-(2-triphenylmethyl-1,2,3,4-2H-tetrazol-5-yl)-1,1'-biphenyl-4-methyl]-1H-imidazole
412-420-5 133909-99-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-butyl-4-chloro-4,5-dihydro-5-hydroxymethyl-1-[2'-(2-triphenylmethyl-1,2,3,4-2H-tetrazol-5-yl)-1,1'-biphenyl-4-methyl]-1H-imidazole
412-420-5 133909-99-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-butyl-4-chloro-4,5-dihydro-5-hydroxymethyl-1-[2'-(2-triphenylmethyl-1,2,3,4-2H-tetrazol-5-yl)-1,1'-biphenyl-4-methyl]-1H-imidazole
412-420-5 133909-99-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-butyl-4-chloro-4,5-dihydro-5-hydroxymethyl-1-[2'-(2-triphenylmethyl-1,2,3,4-2H-tetrazol-5-yl)-1,1'-biphenyl-4-methyl]-1H-imidazole
412-420-5 133909-99-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-butyl-4-chloro-5-formylimidazole
410-260-0 83857-96-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-Butyn-1,4-diol, reaction product with 1-4.5 moles of methyloxirane
612-177-7 61596-96-1 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Butyne-1,4-diol, polymer with 2-(chloromethyl)oxirane, brominated, dehydrochlorinated, methoxylated
614-503-3 68441-62-3 Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Chlor-3-isothiocyanato-1-propene
604-275-3 14214-31-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Chlormethyl-8-(1,1-dimethylethyl)-1,4-dioxaspiro[4.5]decan
601-507-5 118135-28-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloro-1,3,2-dioxaphospholane 2-oxide
229-560-6 6609-64-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Chloro-1-(1-chlorocyclopropyl)-1-ethanone
446-620-9 - Intermediate Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-chloro-1-(2,4-difluorophenyl)ethanone
620-343-5 51336-94-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloro-1-(3,4-difluorophenyl)ethanone
610-651-8 51336-95-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloro-1-(4-chlorophenyl)propan-1-one
810-506-0 877-38-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Chloro-1-methyl-4-(methylsulfonyl)-benzene
465-910-6 1671-18-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Chloro-2-methylpropanoyl chloride
687-783-8 13222-26-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloro-3,5-xylenol
226-898-6 5538-41-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Chloro-3-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine
700-854-0 256473-04-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloro-3-(2-chloroethyl)-1,3,2-oxazaphosphinane 2-oxide
700-227-1 40722-73-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloro-3-(dimethylamino)-N,N-dimethylprop-2-en-1-iminium hexafluorophosphate
619-785-1 249561-98-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloro-3-(hydroxymethylene)cyclohex-1-ene-1-carbaldehyde
700-766-2 61010-04-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Chloro-3-methyl-4-methylthioacetophenone
605-954-7 181997-71-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloro-3-trifluoromethylpyridine
424-520-6 65753-47-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-chloro-4,5-difluorobenzoic acid
405-380-5 110877-64-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-Chloro-4-(methylsulfonyl)-3-((2,2,2-trifluoroethoxy)methyl) benzoic acid
619-779-9 120100-77-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloro-4-(methylsulfonyl)benzoic acid
406-520-8 53250-83-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-chloro-4-fluoro-5-nitrophenyl (isobutyl)carbonate
427-020-6 141772-37-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-chloro-4-nitrotoluene
204-501-7 121-86-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloro-5-chloromethylthiazole
429-830-5 105827-91-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-chloro-5-fluoropyridine
628-311-2 31301-51-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloro-5-iodobenzoic acid
606-224-0 19094-56-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloro-5-methyl-pyridine
418-050-0 18368-64-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-chloro-5-sec-hexadecylhydroquinone
407-750-1 137193-60-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-chloro-6-(ethylamino)-4-nitrophenol
411-440-1 131657-78-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-chloro-6-fluoro-phenol
433-890-8 2040-90-6 Intermediate Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-chloro-6-fluorotoluene
207-141-9 443-83-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloro-7-cyclopentyl-N,N-dimethyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-6-carboxamide
808-234-2 1211443-61-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-chloro-8-cyclopentyl-5-methyl-8H-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-one
800-066-8 1013916-37-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloro-N,N-dimethyl-3-oxobutyramide
227-372-9 5810-11-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloro-N-(4-methylphenyl)acetamide
435-170-9 16634-82-5 Intermediate Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-chloro-N-mesitylacetamide
609-612-8 3910-51-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1