Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 24 januari 2020. Database contains 22668 unique substances and contains information from 98283 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
2,2'-azobis[2-methylbutyronitrile]
236-740-8 13472-08-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-azobis[2-methylpropionamidine] dihydrochloride
221-070-0 2997-92-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-azobis[4-methoxy-2,4-dimethylvaleronitrile]
239-593-8 15545-97-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-butyliminodiethanol
203-055-0 102-79-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-dibromobiphenyl
625-732-3 13029-09-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-dihydroxy-4,4'-dimethoxybenzophenone
205-027-3 131-54-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-dimethyl-2,2'-azodipropiononitrile
201-132-3 78-67-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-dimethyl-4,4'-methylenebis(cyclohexylamine)
229-962-1 6864-37-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-dimorpholinyldiethyl ether
229-194-7 6425-39-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-ethylenedioxydiethyl bis(2-ethylhexanoate)
202-319-2 94-28-0 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-ethylenedioxydiethyl dimethacrylate
203-652-6 109-16-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-ethylenedithiodiethanol
226-045-8 5244-34-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-iminobis[4,6-diamino-1,3,5-triazine]
222-695-1 3576-88-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-iminodi(ethylamine)
203-865-4 111-40-0 Full Joint 10 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-iminodiethanol
203-868-0 111-42-2 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-Iminodiethanol, propoxylated
1 - 6.5 moles propoxylated
500-085-9 35176-06-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-isopropylidenebis(p-phenyleneoxy)diethanol
212-985-6 901-44-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-methylenebis(4,6-di-tert-butyl-phenyl)-2-ethylhexyl phosphite
418-310-3 126050-54-2 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-methylenebis(6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol)
403-800-1 103597-45-1 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-methylenebis(6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol)
403-800-1 103597-45-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-methylenebis(6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol)
403-800-1 103597-45-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-methylenebis(6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol)
403-800-1 103597-45-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-methylenebis(6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol)
403-800-1 103597-45-1 Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-methylenebis(6-nonyl-p-cresol)
232-092-5 7786-17-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-methylenebis[6-(1-methylcyclohexyl)-p-cresol]
201-044-5 77-62-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-methylenebis[6-cyclohexyl-p-cresol]
223-773-8 4066-02-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-methylenediphenyl diisocyanate 219-799-4 2536-05-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-methyliminodiethanol
203-312-7 105-59-9 Full Joint 10 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-oxybis-ethanol diformate
601-722-4 120570-77-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-oxybis[5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphorinane] 2,2'-disulphide
223-829-1 4090-51-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-oxydi(ethylamine)
220-395-5 2752-17-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-oxydiethanol
203-872-2 111-46-6 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-Oxydiethanol, propoxylated
1 - 4.5 moles propoxylated
500-031-4 9051-51-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-p-phenylenedioxydiethanol
203-197-3 104-38-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-thiodiethanethiol
222-671-0 3570-55-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-vinylenebis[5-methylbenzoxazole]
213-866-1 1041-00-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-{octahydro-1H-4,7-methanoindene-2,5-diylbis[(2,1-phenylene)oxymethylene]}bis(oxirane)
943-519-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,2',2'-tetrakis(hydroxymethyl)-3,3'-oxydipropan-1-ol
204-794-1 126-58-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,2-trichloro-1-phenylethyl acetate
201-972-0 90-17-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,2-trichloroethane-1,1-diol
206-117-5 302-17-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethyl methacrylate
221-309-9 3063-94-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,2-trifluoroacetamide
206-559-9 354-38-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,2-trifluoroethanol
200-913-6 75-89-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,2-trifluoroethyl methacrylate
206-525-3 352-87-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-dodecafluoroheptyl N-[6-({[(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-dodecafluoroheptyl)oxy]carbonyl}amino)-3,3,5-trimethylhexyl]carbamate 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-dodecafluoroheptyl N-[6-({[(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-dodecafluoroheptyl)oxy]carbonyl}amino)-3,5,5-trimethylhexyl]carbamate
938-105-7 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentyl methacrylate
206-596-0 355-93-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,3,3,5,5,6,6-octafluoro-4-(trifluoromethyl)morpholine
206-841-1 382-28-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,3,3-Tetrafluorooxetane
700-202-5 765-63-9 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,3-trimethylbutane
207-346-3 464-06-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,3-trimethylcyclopent-3-enylacetonitrile
239-405-4 15373-31-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1