Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 18 januari 2020. Database contains 22663 unique substances and contains information from 98219 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
2-pyridylmethanol
209-592-7 586-98-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-pyridylmethylamine
223-090-5 3731-51-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-pyrrolidin-1-ylethanol
220-976-3 2955-88-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-pyrrolidone
210-483-1 616-45-5 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-pyrrolidone
210-483-1 616-45-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-sec-butyl-1-(decyloxy)-4-tritylbenzene
801-941-7 1404190-37-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-sec-butylcyclohexan-1-one
238-830-2 14765-30-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-sec-butylphenol
201-933-8 89-72-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-substitutedalkyl N-{3-acetamido-4-[(2-cyano-4,6-disubstitutedphenyl)diazenyl]phenyl}-N-benzyl-β-alaninate
809-877-1 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-tert-butoxyethanol
456-140-1 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-tert-butoxyethanol
456-140-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-tert-butoxyethyl methanesulfonate
815-321-9 235098-18-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-tert-butyl-5-(4-tert-butylbenzylthio)-4-chloropyridazin-3(2H)-one
405-700-3 96489-71-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-tert-butyl-p-cresol
219-314-6 2409-55-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-tert-butyl-p-cresol
219-314-6 2409-55-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-tert-butylaminoethyl methacrylate
223-228-4 3775-90-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-tert-butylcyclohexyl ethyl carbonate
267-184-4 67801-64-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-tert-butylhydroquinone
217-752-2 1948-33-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-tert-butylphenol
201-807-2 88-18-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-tert-pentylcyclohexyl acetate
267-500-0 67874-72-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-tetradecyloctadecan-1-ol
251-110-2 32582-32-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-thenoic acid
208-423-4 527-72-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-thia-9-azatricyclo[9.4.0.0³,⁸]pentadeca-1(11),3(8),4,6,12,14-hexaen-10-one
608-646-0 3159-07-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-thiazolidinylidenecyanamide
427-720-1 26364-65-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-thiazolidinylidenecyanamide
427-720-1 26364-65-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-thienylacetic acid
217-639-8 1918-77-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-thienylacetonitrile
244-104-6 20893-30-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-thienylacetyl chloride
254-290-0 39098-97-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-thienylacetyl chloride
254-290-0 39098-97-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-thienylcarbonyl chloride
226-092-4 5271-67-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-thiobarbituric acid
207-985-8 504-17-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-thiophen-2-ylpropanoic acid
611-216-5 54955-39-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Thiophenecarboxylic acid, 3-[1,4-dioxaspiro[4.5]dec-8-yl[(trans-4-methylcyclohexyl)carbonyl]amino]-5-iodo-, methyl ester
700-822-6 1026785-65-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Thiophenecarboxylic acid, 3-amino-2,5-dihydro-4-methyl-, methyl ester, 1-oxide
603-029-2 125088-75-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-trifluoromethylphenothiazine
202-145-7 92-30-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-vinylpyridine
202-879-8 100-69-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-vinylpyridine
202-879-8 100-69-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-{(2S,5S)-1-[N-(methoxycarbonyl)-L-valyl]-5-methylpyrrolidin-2-yl}-9-{2-[(2S,4S)-4-(methoxymethyl)pyrrolidinium-2-yl]-1H-imidazol-1-ium-4-yl}-1,11-dihydro[2]benzopyrano[4',3':6,7]naphtho[1,2-d]imidazol-1-ium tris(dihydrogen phosphate)
941-641-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-{(E)-[6-({4-chloro-6-[(4-{[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl}phenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl}amino)-1-hydroxy-3-sulfonaphthalen-2-yl]diazenyl}naphthalene-1,5-disulfonic acid
700-262-2 79809-27-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-{2-[(2-ethylhexyl)oxy]ethoxy}ethanol
437-540-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-{2-[(2-ethylhexyl)oxy]ethoxy}ethyl prop-2-enoate
700-319-1 117646-83-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-{2-[(2R,4R,6R)-4,6-dihydroxytetrahydro-2H-pyran-2-yl]ethyl}-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
700-188-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-{2-[2-chloro-3-[1,3,3-trimethylbenz(e)indolin-2-ylidene-ethylidene)-1-cyclohexen-1-yl]-ethenyl]-1,3,3-trimethyl-3H-benz(e)indolio}-4-methylphenylsulfonate
420-680-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-{2-[2-chloro-3-[1,3,3-trimethylbenz(e)indolin-2-ylidene-ethylidene)-1-cyclohexen-1-yl]-ethenyl]-1,3,3-trimethyl-3H-benz(e)indolio}-4-methylphenylsulfonate
420-680-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-{2-chloro-4-(methylsulfonyl)-3-[(tetrahydrofuran-2-ylmethoxy)methyl]benzoyl}cyclohexane-1,3-dione
695-022-6 473278-76-1 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-{2-ethoxy-5-[(4-ethylpiperazin-1-yl)sulfonyl]phenyl}-5-methyl-7-propylimidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4(1H)-one
607-088-5 224785-90-4 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-{3,6-bis-[(2,3-dimethylphenyl)-methylamino]-xanthylium-9-yl}-benzenesulfonate (2-10%); 2-{3,6-bis-[(2,4-dimethylphenyl)-methylamino]-xanthylium-9-yl}-benzenesulfonate (2-10%); 2-{3,6-bis-[(2,5-dimethylphenyl)-methylamino]-xanthylium-9-yl}-benzenesulfonate (2-10%); 2-{3-[(2,3-dimethylphenyl)-methylamino]-6-[(2,4-dimethylphenyl)-methylamino]-xanthylium-9-yl}-benzenesulfonate (7-20%); 2-{3-[(2,3-dimethylphenyl)-methylamino]-6-[(2,5-dimethylphenyl)-methylamino]-xanthylium-9-yl}-benzenesulfonate (7-20%); 2-{3-[(2,3-dimethylphenyl)-methylamino]-6-[(2-ethylphenyl)-methylamino]-xanthylium-9-yl}-benzenesulfonate (7-20%); 2-{3-[(2,4-dimethylphenyl)-methylamino]-6-[(2,5-dimethylphenyl)-methylamino]-xanthylium-9-yl}-benzenesulfonate (7-20%); 2-{3-[(2,4-dimethylphenyl)-methylamino]-6-[(2-ethylphenyl)-methylamino]-xanthylium-9-yl}-benzenesulfonate (7-20%); 2-{3-[(2,5-dimethylphenyl)-methylamino]-6-[(2-ethylphenyl)-methylamino]-xanthylium-9-yl}-benzenesulfonate (7-20%); reaction mass of: 2-{3,6-bis-[(2-ethylphenyl)-methylamino]-xanthylium-9-yl}-benzenesulfonate (2-10%)
442-800-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-{3-[(4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-4-methyl-1,3-thiazol-3-ium-5-yl}ethyl hydrogen phosphate
600-039-9 10023-48-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-{4-(2-ammoniopropylamino)-6-[4-hydroxy-3-(5-methyl-2-methoxy-4-sulfamoylphenylazo)-2-sulfonatonaphth-7-ylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-2-aminopropyl formate
424-260-3 784157-49-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-{4-[2-(4,4-dimethyl-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-yl)propan-2-yl]phenyl}ethyl 4-methylbenzenesulfonate
606-467-2 202189-76-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-{4-[4-[4-fluoro-6-(2-(2-vinylsulfonylethoxy)ethylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino]phenylazo]phenylazo}naphthalene-4,6,8-trisulfonate, trisodium salt
442-230-8 321679-52-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-{4-[4-[4-fluoro-6-(2-(2-vinylsulfonylethoxy)ethylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino]phenylazo]phenylazo}naphthalene-4,6,8-trisulfonate, trisodium salt
442-230-8 321679-52-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-{5-[(dichlorophosphoryl)amino]-1,2,4-thiadiazol-3-yl}-(Z)-2-(ethoxyimino)acetyl chloride
448-000-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-{5-[(dichlorophosphoryl)amino]-1,2,4-thiadiazol-3-yl}-(Z)-2-(ethoxyimino)acetyl chloride
448-000-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-{5-[(dichlorophosphoryl)amino]-1,2,4-thiadiazol-3-yl}-(Z)-2-(ethoxyimino)acetyl chloride
448-000-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-{5-[(dichlorophosphoryl)amino]-1,2,4-thiadiazol-3-yl}-(Z)-2-(ethoxyimino)acetyl chloride
448-000-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-{[(2-{3-[(4-{Ethyl[3-(vinylsulfonyl)phenyl]amino}-6-fluoro-heteromonocycle-2-yl)amino]-2- (hydroxy-O)phenyl}hydrazono-N2)(phenyl)methyl]diazenyl-N1}benzoato(6-)-O]cuprate(4-) sodium salt, polysulfo
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-{[(3aR,4S,6R,6aS)-6-amino-2,2-dimethyltetrahydro-3aH-cyclopenta[d][1,3]dioxol-4-yl]oxy}ethanol (2R,3R)-2,3-dihydroxysuccinate
690-047-9 376608-65-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-{[(4-Chloro-3-methoxypyridin-2-yl)methyl]sulfanyl)-6-(difluoromethoxy)-1H-benzimidazole
609-304-3 368890-20-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-{[(4-Chloro-3-methoxypyridin-2-yl)methyl]sulfanyl)-6-(difluoromethoxy)-1H-benzimidazole
609-304-3 368890-20-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-{[(4-chloro-3-methyl-1-oxidopyridin-2-yl)methyl]sulfanyl}-1H-benzimidazole
700-935-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-{[(4-chloro-3-methylpyridin-2-yl)methyl]thio}-1H-benzimidazole
600-417-3 103312-62-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-{[2,2,4-trifluoro-5-(trifluoromethoxy)-1,3-dioxolan-4-yl]oxy}ethanol
700-535-6 1190931-34-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-{[4-({4-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-5-sulfo-1-naphthyl}diazenyl)-(6 or 7)-sulfo-1-naphthyl]diazenyl}benzene-1,4-disulfonic acid, lithium sodium salts
943-097-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-{[4-chloro-6-({8-hydroxy-3,6-disulfo-7-[(1-sulfo-2-naphthyl)diazenyl]-1-naphthyl}amino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino}-5-sulfobenzoic acid, lithium sodium salts
943-083-7 118578-12-4 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-{[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy}ethanol
805-296-2 102229-10-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
20,20-Ethylenedioxy-17-hydroxy-1,4,6-pregnatrien-3-one
618-972-5 93771-36-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
20-oxopregna-5,16-dien-3-β-yl acetate
213-558-7 979-02-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
21-Acetoxy-16 alpha-methyl-4-pregnene-3,20-dione
609-765-0 39987-85-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
21-Acetoxy-6 alpha-fluoro-16 alpha-methyl-4-pregnene-3,20-dione
603-033-4 1251-28-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
21-Acetoxy-6alpha-fluoro-11ß-hydroxy-16alpha-methyl-4-pregnene-3,20-dione
601-489-9 1176-81-4 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
21-Hydroxy-16 alpha-methyl-4-pregnene-3,20-dione
609-766-6 39987-86-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
21-hydroxy-2'-methyl-16β-5'H-pregn-4-eno[17,16-d]oxazole-3,20-dione 21-acetate
244-306-4 21269-13-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
21-hydroxypregna-1,4,9(11),16-tetraene-3,20-dione 21-acetate
253-497-3 37413-91-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
21-hydroxypregna-4,9(11),16-triene-3,20-dione 21-acetate
245-674-9 23460-76-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
21a-Homo-6 alpha,7 alpha,15 alpha,16 alpha-tetrahydro-bis-3' H-cyclopropa[1',2':6,7;1'',2'':15,16]-5 beta,17 alpha-pregn-20-yne-3 beta,5,17,21a-tetrol
617-349-5 82543-17-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
222 OP
700-733-2 - Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
224 AUE
419-530-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
24-322A
439-040-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
24-325A
437-570-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
24-326A
436-210-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
24-327A
437-340-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
241 AJG
402-760-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
25-cyclohexyl-5-O-demethyl-25-de(1-methylpropyl)-22,23-dihydroavermectin A1a
604-305-5 142680-85-1 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
25-cyclohexyl-5-O-demethyl-25-de(1-methylpropyl)avermectin A1a
601-490-4 117704-25-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N29,N30,N31,N32 copper
205-685-1 147-14-8 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
29H,31H-phthalocyanine
209-378-3 574-93-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2[2'-Hydroxy-5'-(phenyl)ureylenphenyl]benzothiazole
431-480-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2H Pyran-2-one, tetrahydro-5-pentyl-
474-190-2 875471-31-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2H-1,4-Benzodiazepin-2-one, 3-(acetyloxy)-7-chloro-5-(2-chlorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-
813-253-4 96576-92-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2H-1,5-Benzodioxepin-3(4H)-one, 7-(3-methylbutyl)-
447-630-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2H-1-benzopyran-2-carboxylic acid, 6-fluoro-3,4-dihydro-,methyl ester
484-280-3 - Intermediate Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2H-1-Benzopyran-2-methanol, 6-fluoro-3,4-dihydro-.alpha.-[[(phenylmethyl)amino]methyl]-, (.alpha.S,2S)-
603-317-8 129050-29-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2H-1-Benzopyran-2-methanol, a,a'-[iminobis(methylene)]bis[6-fluoro-3,4-dihydro-, (aR,a'R,2R,2'S)-rel-
601-527-4 118457-14-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2H-1-Benzopyran-2-methanol, alpha,alpha'-[[(phenylmethyl)imino]bis(methylene)]bis[6-fluoro-3,4-dihydro-, (alphaR,alpha'R,2R,2'S)-rel-
618-043-4 876666-07-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2H-1-Benzopyran-5-carboxylic acid, 2-cyclopropyl-7,8-dimethoxy-
617-579-6 845276-37-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2H-1-Benzopyran-5-methanol, 2-cyclopropyl-7,8-dimethoxy-
617-580-1 845276-38-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2H-1-Benzopyran-5-propanenitrile, 2-cyclopropyl-7,8-dimethoxy-.alpha.-[(phenylamino)methylene]-
606-270-1 192315-08-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2H-3,1-Benzoxazine-2,4(1H)-dione, 1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-
605-269-3 1618-64-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2H-Benzimidazole-2-thione, 1,3-dihydro-ar-methyl, sodium salt (1:1)
939-407-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2H-Isoindole-2-acetamide, N-[3-(2-chlorobenzoyl)-5-ethyl-2-thienyl]-1,3-dihydro-1,3-dioxo
814-490-6 42753-80-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2H-Pyran-4-carboxaldehyde, tetrahydro-
700-032-1 50675-18-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2H-Pyran-4-carboxylic acid, tetrahydro-, methyl ester
422-770-0 110238-91-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2H-Thieno[2,3-e]-1,2-thiazine-3-carboxylic acid, 4-hydroxy-2-methyl-, methyl ester, 1,1-dioxide
611-894-2 59804-25-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2P45AZ
428-820-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2S,3S,4S,5R,6R)-6-[(2R,3R,4R,5R,6R)-3-acetamido-2,5-dihydroxy-6-sulfooxyoxan-4-yl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid
701-054-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2S-(2-furyl)-5R-hydroxy-4R-(1R,2-dihydroxy)ethyl-6S-hydroxymethyl-1,3-dioxane
422-440-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2S-isopropyl-5R-methyl-1R-cyclohexyl (2R,5S)-5-(4-amino-2-oxo-2H-pyrimidin-1-yl)-[1.3]-oxathiolane-2-carboxylate
425-250-1 147027-10-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2S-isopropyl-5R-methyl-1R-cyclohexyl 2,2-dihydroxyacetate
416-810-6 111969-64-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2S-isopropyl-5R-methyl-1R-cyclohexyl 2,2-dihydroxyacetate
416-810-6 111969-64-3 Intermediate Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2S-isopropyl-5R-methyl-1R-cyclohexyl 2,2-dihydroxyacetate
416-810-6 111969-64-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2α-Bromo-6-methylenepregn-4-ene-3,20-dione 17-acetate
949-544-9 1204324-99-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2’-Phenyl-biphenyl-2-yl-(9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-yl)-(9,9’-spirobifluoren-2-yl)-amine
949-957-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3 beta,5 beta-Dihydroxy-15 beta,16 beta-methylene-5 beta-androst-6-en-17-one
617-346-9 82543-15-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3 beta,7 alpha,15 alpha-Trihydroxy-5-androsten-17-one
608-385-2 2963-69-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3 beta,7 beta,15 alpha-Trihydroxy-5-androsten-17-one
617-707-0 85390-93-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3',4',5'-trifluorobiphenyl-2-amine
619-905-2 915416-45-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3',4'-dichloro-5-fluorobiphenyl-2-amine
700-287-9 877179-04-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3',5'-di-O-benzoyl-2'-deoxy-2'-fluoro-2'-methyluridine
807-766-2 863329-65-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3',5'-di-O-benzoyl-2'-deoxy-2'-fluoro-2'-methyluridine
807-766-2 863329-65-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3',5'-di-tert-butyl-2-(ethoxymethoxy)-5-methylbiphenyl
917-383-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3',5'-dichloro-4'-ethyl-2'-hydroxypalmitanilide
406-200-8 117827-06-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3',5'-dichloro-4'-ethyl-2'-hydroxypalmitanilide
406-200-8 117827-06-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3',5'-dichloro-4'-ethyl-2'-hydroxypalmitanilide
406-200-8 117827-06-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3',6'-bis(diethylamino)spiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthene]-3-one
208-096-8 509-34-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3',7'-di(cyclopropylmethyl)spiro(cyclopentane-1,9'-(3',7')diazabicyclo(3.3.1)nonane-2',4',6',8'-tetrone
425-490-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3'-(trifluoromethyl)acetophenone
206-490-4 349-76-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3'-aminoacetanilide
203-021-5 102-28-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3'-aminoacetophenone
202-722-3 99-03-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3'-bromoacetophenone
218-396-0 2142-63-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3'-chloropropiophenone
252-242-3 34841-35-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3'-chloropropiophenone
252-242-3 34841-35-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3'-chloropropiophenone
252-242-3 34841-35-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3'-hydroxyacetophenone
204-494-0 121-71-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3'-hydroxyacetophenone
204-494-0 121-71-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3'-methoxypropiophenone
253-729-3 37951-49-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3'-nitroacetophenone
204-504-3 121-89-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3'-trifluoromethylisobutyranilide
406-740-4 1939-27-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3'-trifluoromethylisobutyranilide
406-740-4 1939-27-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3'-{(2Z)-2-[1-(3,4-dimethylphenyl)-3-methyl-5-oxo-1,5-dihydro-4H-pyrazol-4-ylidene] hydrazino}-2'-hydroxy-3-biphenylcarboxylic acid
610-469-9 496775-61-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3'5'-anhydro thymidine
425-810-5 38313-48-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3(2H)-Furanone, 4-(acetyloxy)-2,5-dimethyl-
435-910-0 4166-20-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3(or 4)-(4-methylpenten-3-yl)cyclohex-3-ene-1-methyl acetate
276-650-6 72403-67-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3(or 4)-methylbenzene-1,2-diamine
248-145-0 26966-75-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3(or 5)-(4-(N-benzyl-N-ethylamino)-2-methylphenylazo)-1,4-dimethyl-1,2,4-triazolium methylsulphate
406-055-0 124584-00-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3(or 5)-nitrosalicylic acid
250-222-9 30501-22-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,10-bis[(2-aminopropyl)amino]-6,13-dichloro[1,4]benzoxazino[2,3-b]phenoxazine-4,11-disulfonic acid
692-514-2 133047-57-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,10-bis[(4-amino-2,5-disulphophenyl)amino]-6,13-dichlorotriphenodioxazine-4,11-disulphonic acid
279-008-3 78925-22-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,10-diamino-6,13-dichloro-2-((6-(((4-(1,1-dimethylethyl)phenyl)sulfonyl)amino)-2-naphthalenyl)sulfonyl)-4,11-triphenodioxazinedisulfonic acid, lithium potassium sodium salt
440-770-9 371921-63-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,10-diamino-6,13-dichloro-2-((6-(((4-(1,1-dimethylethyl)phenyl)sulfonyl)amino)-2-naphthalenyl)sulfonyl)-4,11-triphenodioxazinedisulfonic acid, lithium potassium sodium salt
440-770-9 371921-63-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,11-dichloro-6,11-dihydro-6-methyldibenzo[c,f][1,2]thiazepine 5,5-dioxide
247-866-8 26638-66-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,12-Epoxy-12H-pyrano[4,3-j]-1,2-benzodioxepin-10-ol, decahydro-3,6,9-trimethyl-, (3R,5aS,6R,8aS,9R,10S,12R,12aR)-
615-698-8 71939-50-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,20-bis(ethylenedioxy)pregna-5,7-diene
243-175-0 19592-55-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,3',3'',3'''-(butane-1,4-diyldinitrilo)tetrapropanenitrile
601-685-4 120239-62-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,3',3'',5,5',5''-hexa-tert-butyl-α,α',α''-(mesitylene-2,4,6-triyl)tri-p-cresol
216-971-0 1709-70-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3',5,5'-tetra-tert-butylbiphenyl-2,2'-diol
407-920-5 6390-69-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,3',5,5'-tetra-tert-butylbiphenyl-2,2'-diol
407-920-5 6390-69-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,3',5,5'-tetramethylbiphenyl-2,2'-diol
607-957-9 26567-10-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,3'-((2,5-dimethylbenzene-1,4-diyl)bis(imino(1,3-dioxobutane-1,2-diyl)diazene-2,1-diyl))bis(4-chlorobenzoic acid)
616-083-7 74351-78-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,3'-((2-chloro-5-methylbenzene-1,4-diyl)bis(imino(1,3-dioxobutane-1,2-diyl)diazene-2,1-diyl))bis(4-chlorobenzoic acid)
612-012-9 60728-43-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,3'-(1,1,3,3-tetramethyldisiloxane-1,3-diyl)bispropylamine
219-588-7 2469-55-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3'-(1,4-Phenylene)bis(5,6-diphenyl-1,2,4-triazine)
700-823-1 55514-22-2 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3'-(1,4-phenylenediimino)bis[4,5,6,7-tetrachloro-1H-isoindol-1-one]
226-999-5 5590-18-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3'-(3,6-dioxo-2,3,5,6-tetrahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-diyl)dibenzonitrile
412-640-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3'-(3,6-dioxo-2,3,5,6-tetrahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-diyl)dibenzonitrile
412-640-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,3'-(C16-18-(evennumbered), C18-unsaturated-alkylimino)dipropanenitrile
694-895-0 1319198-35-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,3'-(dodecylazanediyl)dipropanenitrile
605-014-6 1555-62-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,3'-(dodecylazanediyl)dipropanenitrile
605-014-6 1555-62-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,3'-(ethylenediimino)bispropiononitrile
221-738-1 3217-00-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,3'-(methylimino)bispropiononitrile
216-305-9 1555-58-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,3'-(oxydimethanediyl)bis(3-ethyloxetane)
444-140-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3'-(oxydimethanediyl)bis(3-ethyloxetane)
444-140-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,3'-[(2,5-dichloro-p-phenylene)bis[imino(1-acetyl-2-oxoethylene)azo]]bis[4-chloro-N-(5-chloro-o-tolyl)benzamide]
226-971-2 5580-58-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3'-[(2,5-dimethyl-p-phenylene)bis[imino(1-acetyl-2-oxoethylene)azo]]bis[4-chloro-N-(5-chloro-o-tolyl)benzamide]
226-107-4 5280-80-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3'-[(2-chloro-5-methyl-p-phenylene)bis[imino(1-acetyl-2-oxoethylene)azo]]bis[4-chloro-N-(3-chloro-o-tolyl)benzamide]
226-970-7 5580-57-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3'-[(2-chloro-5-methyl-p-phenylene)bis[imino(1-acetyl-2-oxoethylene)azo]]bis[4-chloro-N-[2-(4-chlorophenoxy)-5-(trifluoromethyl)phenyl]benzamide]
279-356-6 79953-85-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3'-[(4-{(E)-[2-bromo-4-nitro-6-(trifluoromethyl)phenyl]diazenyl}phenyl)imino]dipropanenitrile
435-190-8 246871-16-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3'-[(4-{(E)-[2-bromo-4-nitro-6-(trifluoromethyl)phenyl]diazenyl}phenyl)imino]dipropanenitrile
435-190-8 246871-16-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,3'-[(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1,4-anthrylene)diimino]bis[N-cyclohexyl-2,4,6-trimethylbenzenesulphonamide]
245-728-1 23552-74-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3'-[[4-[(2,6-dichloro-4-nitrophenyl)azo]phenyl]imino]bispropiononitrile
267-758-4 67923-43-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3'-[[4-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]phenyl]imino]bis[propiononitrile]
223-765-4 4058-30-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3'-[azoxybis[(2-methoxy-p-phenylene)azo]]bis[4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulphonic] acid, lithium sodium salt
285-749-3 85136-25-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3'-[biphenyl-4,4'-diylbis(oxy)]dianiline
700-102-1 105112-76-3 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3'-[butane-1,4-diylbis(oxy)]bispropanamine
230-745-9 7300-34-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3'-[methylenebis(oxymethylene)]bisheptane
244-815-1 22174-70-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3'-bis(dioctyloxyphosphinothioylthio)-N,N'-oxybis(methylene)dipropionamide
401-820-5 793710-14-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-bis(diazonium) dichloride
256-462-0 49744-39-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,3'-dichlorobenzidine dihydrochloride 210-323-0 612-83-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,3'-dichlorobenzidine dihydrochloride 210-323-0 612-83-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,3'-dicyclohexyl-1,1'-methylenebis(4,1-phenylene)diurea
406-370-3 58890-25-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3'-dicyclohexyl-1,1'-methylenebis(4,1-phenylene)diurea
406-370-3 58890-25-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3'-dicyclohexyl-1,1'-methylenebis(4,1-phenylene)diurea
406-370-3 58890-25-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,3'-dihydroxy-4,4'-methylenedi(2-naphthoic acid)
204-998-0 130-85-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,3'-dimethoxybiphenyl-4,4'-ylenediammonium dichloride 243-737-5 20325-40-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,3'-dimethylbiphenyl-4,4'-diyl diisocyanate
202-112-7 91-97-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3'-dioctadecyl-1,1'-methylenebis(4,1-phenylene)diurea
406-690-3 43136-14-7 Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
3,3'-dioctadecyl-1,1'-methylenebis(4,1-phenylene)diurea
406-690-3 43136-14-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,3'-ethylenedioxybis(propylamine)
221-067-4 2997-01-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3'-iminodi(propylamine)
200-261-2 56-18-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3'-methylenebis[5-methyloxazolidine]
266-235-8 66204-44-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2