Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 24 januari 2020. Database contains 22668 unique substances and contains information from 98283 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
2,5-bis(chloromethyl)-p-xylene
228-575-5 6298-72-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,5-bis(p-toluidino)terephthalic acid
233-651-6 10291-28-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,5-bis-isocyanatomethyl-bicyclo[2.2.1]heptane
411-280-2 74091-64-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,5-bis-isocyanatomethyl-bicyclo[2.2.1]heptane
411-280-2 74091-64-8 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,5-cyclohexadien-1-one, 4-[[4-(phenylamino)phenyl]imino]-, reaction products with sodium sulfide (Na2(Sx)), leuco derivatives
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 53450.
235-518-8 12262-26-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,5-di-tert-butyl-p-benzoquinone
219-552-0 2460-77-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,5-di-tert-butylhydroquinone
201-841-8 88-58-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,5-di-tert-pentylhydroquinone
201-222-2 79-74-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,5-diaminobenzenesulphonic acid
201-832-9 88-45-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,5-dianilinoterephthalic acid
233-302-8 10109-95-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,5-dibromopyridine
210-839-6 624-28-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,5-dibutoxy-4-(morpholin-4-yl)benzenediazonium 4-methylbenzenesulfonate
413-290-2 93672-52-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,5-dichloro-3,6-bis{4-[(2-hydroxyethyl)amino]-3-[(2-hydroxyethyl)sulfonyl]anilino}-1,4-benzoquinone
426-700-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,5-dichloro-4,6-dimethylnicotinonitrile
639-346-8 91591-63-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,5-Dichloro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)phenylamine
414-940-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,5-Dichloro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)phenylamine
414-940-8 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,5-dichloro-4-[[2-(dibutylamino)-4-methyl-6-[[2-(4-sulphophenyl)ethyl]amino]-5-pyrimidinyl]azo]benzenesulphonic acid, sodium salt
284-748-5 84962-50-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,5-dichloro-N-hydroxy-4,6-dimethylpyridine-3-carboximidamide
807-552-9 923288-59-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,5-dichloroaniline
202-455-2 95-82-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,5-dichloroaniline
202-455-2 95-82-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,5-dichloroanilinium chloride
251-620-5 33663-41-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,5-dichlorobenzene-1,4-diamine
243-512-1 20103-09-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,5-dichlorophenol
209-520-4 583-78-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,5-dichlorophenol
209-520-4 583-78-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,5-dihydro-2,5-dimethoxyfuran
206-367-5 332-77-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,5-dihydrofuran
216-957-4 1708-29-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,5-Dihydroxy-3,6-dimethyl-3,6-bis(dihydroxyphosphinyl)- 1,4,2,5-dioxadiphosphorinane-2,5-dioxide
921-798-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,5-dihydroxy-3,6-dimethyl-3,6-bis(dihydroxyphosphinyl)-1,4,2,5-dioxadiphosphorane-2,5-dioxide, hexasodium salt
928-304-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,5-dihydroxy-5-methyl-3-(morpholin-4-yl)-2-cyclopenten-1-one
430-170-5 114625-74-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,5-dimercaptomethyl-1,4-dithiane
419-770-8 136122-15-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,5-dimethoxyaniline
203-040-9 102-56-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,5-dimethyl-1-phenyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
201-458-6 83-18-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,5-dimethyl-1H-pyrrole
210-913-8 625-84-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,5-dimethylbenzene-1,4-diamine
229-003-7 6393-01-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,5-dimethylhexane-2,5-diol
203-731-5 110-03-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,5-dimethylhexyne-2,5-diol
205-533-4 142-30-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,5-Dimethylphenylacetyl-chloride
470-780-9 - Intermediate Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,5-dioxopyrrolidin-1-yl N-{[methyl[[2-(1-methylethyl)-4-thiazolyl]methyl]amino]carbonyl}-.sc.l.sc.-valinate
424-660-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,5-dioxopyrrolidin-1-yl N-{[methyl[[2-(1-methylethyl)-4-thiazolyl]methyl]amino]carbonyl}-.sc.l.sc.-valinate
424-660-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,5-diphenyloxazole
202-181-3 92-71-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,5-diphenyloxazole-4-sulfonic acid
421-210-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,5-furandione, dihydro-, mono- C18- alkenyl derivs. reaction products with potassium hydroxide
947-318-4 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,5-Furandione, dihydro-, mono-C15-20-alkenyl derivs.
272-221-2 68784-12-3 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,5-Oxazolidinedione, 4-(1-methylethyl)-, (4S)-
607-408-3 24601-74-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,5-thiophenediylbis(5-tert-butyl-1,3-benzoxazole)
230-426-4 7128-64-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,5-xylenol
202-461-5 95-87-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,5-xylenol
202-461-5 95-87-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,5-xylenol
202-461-5 95-87-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,5-xylidine
202-451-0 95-78-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6,10,15,19,23-hexamethyltetracosa-2,6,10,14,18,22-hexaene
203-826-1 111-02-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6,10,15,19,23-hexamethyltetracosane
203-825-6 111-01-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6,10,15,19,23-hexamethyltetracosane
203-825-6 111-01-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6,10-Trimethyldodecane (Farnesane)
622-542-2 3891-98-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6,10-trimethylundec-9-enal
205-460-8 141-13-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6,6,7,8,8-hexamethyl-3,3a,4,5,5a,6,7,8-octahydro-2H-indeno[4,5-b]furan, 1,1,2,3,3-pentamethyl-1,2,3,5,6,7-hexahydro-4H-inden-4-one and rel-(3aR,7aR)-1,1,2,3,3-pentamethyloctahydro-4H-inden-4-one
946-273-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6,6,7,8,8-hexamethyldecahydro-2H-indeno[4,5-b]furan
440-030-5 338735-71-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,6,6-trimethoxy-2-vinyltetrahydropyran
230-983-3 7392-19-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-3-carbaldehyde
262-062-7 60113-43-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6,6-trimethylcyclohex-1-enecarbonitrile
921-141-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6,6-trimethylcyclohex-2-ene-1,4-dione
214-406-2 1125-21-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6,6-trimethylcyclohex-2-ene-1,4-dione
214-406-2 1125-21-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6,6-trimethylcyclohexa-1,3-dienecarbonitrile
917-351-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6,7-trioxa-1-phosphabicyclo[2.2.2]octane-4-methanol, 1-oxide
416-540-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,6,8-trimethylnonan-4-ol
204-606-8 123-17-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-(phenylenemethylene)cyclohexa-2,5-dien-1-one
429-460-4 7078-98-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-(phenylenemethylene)cyclohexa-2,5-dien-1-one
429-460-4 7078-98-0 Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-(phenylenemethylene)cyclohexa-2,5-dien-1-one
429-460-4 7078-98-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,6-bis(2,3,4-trihydroxybenzyl)-p-cresol ester with 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-1-naphthalenesulfonate
444-250-2 144111-81-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,6-bis(4-ethylphenyl)perhydro-1,3,5,7-tetraoxanaphth-4-ylethane-1,2-diol
406-176-9 79072-96-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6-bis(4-ethylphenyl)perhydro-1,3,5,7-tetraoxanaphth-4-ylethane-1,2-diol
406-176-9 79072-96-1 Full Individual 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
2,6-bis({[bis(2-hydroxyethyl)amino]methyl})-4-[2-(3-{[bis(2-hydroxyethyl)amino]methyl}-4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenol; 2,6-bis({[bis(2-hydroxyethyl)amino]methyl})-4-[2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenol; 2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethan-1-ol; 2-{[bis(2-hydroxyethyl)amino]methyl}-4-[2-(3-{[bis(2-hydroxyethyl)amino]methyl}-4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenol; 2-{[bis(2-hydroxyethyl)amino]methyl}-4-[2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenol; 4-[2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenol
943-503-9 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6-bis-(2-(4-(4-amino-phenylamino)-phenylazo)-1,3-dimethyl-3H-imidazolium)-4-dimethylamino-1,3,5-triazine, dichloride
424-120-1 174514-06-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,6-bis-(Diethanolamino)-4,8-dipiperidinopyrimido-(5,4-d)-pyrimidine, tosylat salt
614-977-1 69477-29-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6-bis[[bis(2-hydroxyethyl)amino]methyl]-4-nonylphenol
243-500-6 20073-51-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6-Di-(hydroxyethylamino)toluene
443-210-1 149330-25-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,6-di-tert-butyl-4-(4,6-bis(octylthio)-1,3,5-triazin-2-ylamino)phenol
213-590-1 991-84-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6-di-tert-butyl-4-nonylphenol
224-320-7 4306-88-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6-di-tert-butyl-p-cresol
204-881-4 128-37-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6-di-tert-butyl-α-dimethylamino-p-cresol
201-816-1 88-27-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6-di-tert-butylphenol
204-884-0 128-39-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6-di-tert-butylphenol
204-884-0 128-39-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6-di-tert-butylphenol
204-884-0 128-39-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6-diamino-1H-pyrimidin-4-one
200-254-4 56-06-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6-diamino-3-((pyridine-3-yl)azo)pyridine
421-430-9 28365-08-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,6-Diamino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole
600-587-9 104617-49-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6-dibromopyridine
210-926-9 626-05-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6-dichloro-1-fluoropyridiniumtetrafluoroborate
427-400-1 140623-89-8 NA Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6-dichloro-4,8-dipiperidinopyrimido[5,4-d]pyrimidine
230-437-4 7139-02-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6-dichloro-4,8-dipiperidinopyrimido[5,4-d]pyrimidine
230-437-4 7139-02-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6-dichloro-4-amino-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene
401-790-3 104147-32-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6-dichloro-4-amino-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene
401-790-3 104147-32-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,6-dichloro-4-methylnicotinonitrile
212-873-7 875-35-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6-dichloro-4-trifluoromethylaniline
416-430-0 24279-39-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6-dichloro-4-trifluoromethylaniline
416-430-0 24279-39-8 Intermediate Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,6-dichloro-N-(2,6-dimethylphenyl)hexanamide
600-476-5 1037184-07-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6-dichloro-N-phenylaniline
239-349-0 15307-93-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6-dichloroaniline
210-160-5 608-31-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6-dichlorobenzoxazole
222-818-9 3621-82-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6-dichlorobenzoyl chloride
225-102-4 4659-45-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6-dichlorobenzyl chloride
217-940-4 2014-83-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6-dichloronicotinic acid
609-561-1 38496-18-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6-dichlorophenylacetic acid
229-504-0 6575-24-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6-dichlorothiophenol
416-720-7 24966-39-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,6-dichlorotoluene
204-269-7 118-69-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6-diethyl-p-toluidine
246-307-5 24544-08-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6-difluoro-3-[(propylsulfonyl)amino]benzoic acid
700-740-0 1103234-56-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6-difluoro-3-[(propylsulfonyl)amino]benzoic acid
700-740-0 1103234-56-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6-difluorobenzamide
241-972-8 18063-03-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6-difluorobenzenesulfonyl chloride
626-498-5 60230-36-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6-difluorobenzoic acid
206-856-3 385-00-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6-difluorobenzonitrile
217-589-7 1897-52-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6-difluorobenzoyl chloride
241-971-2 18063-02-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6-difluorobenzyl alcohol
242-792-2 19064-18-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6-dihydroxy-4-methyl-1-[3-(methylaminio)propyl]pyridine-1-sulfate salt
931-673-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6-dihydroxybenzaldehyde
812-673-5 387-46-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6-diisopropylaniline
246-305-4 24544-04-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6-diisopropylnaphthalene
246-045-1 24157-81-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6-diisopropylphenyl isocyanate
248-885-4 28178-42-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6-dimethoxybenzoic acid
215-985-4 1466-76-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6-dimethoxyphenol
202-041-1 91-10-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6-dimethylcyclohexylamine
229-942-2 6850-63-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6-dimethylhept-5-enal
203-427-2 106-72-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6-dimethylheptan-2-ol
236-244-1 13254-34-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6-dimethylheptan-4-one
203-620-1 108-83-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6-dimethylindan-1-amine
937-760-6 1225478-65-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6-dimethylmorpholine
205-509-3 141-91-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6-dimethyloct-7-en-2-ol
242-362-4 18479-58-8 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6-dimethyloct-7-en-2-yl acetate
258-751-7 53767-93-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6-dimethyloct-7-en-2-yl formate
246-788-1 25279-09-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6-dimethyloct-7-ene-2,6-diol
249-511-2 29210-77-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6-dimethyloct-7-yne-2,6-diol
249-510-7 29210-76-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6-dimethylocta-1,7-dien-3-ol
607-083-8 22460-59-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6-dimethyloctan-2-ol
242-361-9 18479-57-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6-dimethylphenyl 4-hydroxybenzenesulfonate
806-439-1 1364731-90-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6-dimethylpyridine
203-587-3 108-48-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6-Dioxo-3-phenyl-7-(4-n-propoxy-phenyl)-2,6-dihydrobenzo-(1,2-b;4,5-b')difuran
400-750-2 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6-Dioxo-3-phenyl-7-(4-n-propoxy-phenyl)-2,6-dihydrobenzo-(1,2-b;4,5-b')difuran
400-750-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,6-O,O-di-hexadecanoyl-L-ascorbic acid
424-400-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,6-Octadienal, 3,7-dimethyl-, acid-isomerized
291-768-8 90480-35-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6-Pipecolinoxylidide hydrochloride
613-841-9 65797-42-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6-xylenol
209-400-1 576-26-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6-xylenol
209-400-1 576-26-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6-xylenol
209-400-1 576-26-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6-xylidine
201-758-7 87-62-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6-xylidine
201-758-7 87-62-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,7,11-trimethyl-13-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)tridecahexaen-2,4,6,8,10,12-al
415-770-7 1638-05-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,7,7-trimethyl-3-oxatricyclo[4.1.1.02,4]octane
216-869-6 1686-14-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,7-dihydroxyfluoren-9-one
610-035-9 42523-29-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,7-naphthalenedisulfonic acid, 3-hydroxy-4-[[2-hydroxy-5-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-, copper complex
404-270-4 12769-07-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-, coupled with 3-aminophenol, diazotized 5-amino-2-[(4-aminophenyl)amino]benzenesulfonic acid and diazotized benzenamine, sodium salts
297-025-4 93281-13-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,7-naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-, diazotized, coupled with diazotized 2-amino-4,6-dinitrophenol, diazotized 4-nitrobenzenamine and resorcinol, sodium salts
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 34905.
232-380-0 8011-86-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-, diazotized, coupled with resorcinol, coupled with diazotized 5-amino-2-(phenylamino)benzenesulfonic acid and diazotized 4-nitrobenzenamine
291-639-6 90432-09-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-3-[2-[3-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]diazenyl]-6-[2-[2-sulfo-4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]diazenyl]-, sodium salt (1:5)
815-135-8 1386899-40-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-substituted-6-[[5-[(substituted-chloroheteromonocyclyl)substituted]-2-substituted-phenyl]azo]-3-[(2,5-disubstituted-phenyl)-azo]-5-hydroxy-, lithium sodium salt
415-420-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-(acetylamino)-3-[2-[5-[[4-chloro-6-[[3-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulfophenyl]diazenyl]-4-hydroxy-, sodium salt (1:4)
695-779-2 80019-35-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-(chloro-(2-(2-substitutedalkoxy)alkylamino)- heteromonocyclylamino)-3-(4-substitutedphenyl)azo)-4-hydroxy-, potassium sodium salt
401-420-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,7-Octanediol, 2,6-dimethyl-
604-904-1 15340-95-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,8-bis(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
252-762-0 35853-41-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,8-Dimethylphenoxathiin
606-832-6 21797-73-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,9,11,13,15,22,24,26,27,28- decaazatricyclo[21.3.1.1^(10,14)]octacosa- 1(27),10,12,14(28),23,25-hexaene-12,25-diamine, N,N'-bis(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-2,9,15,22-tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)-
401-300-8 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,9,11,13,15,22,24,26,27,28- decaazatricyclo[21.3.1.1^(10,14)]octacosa- 1(27),10,12,14(28),23,25-hexaene-12,25-diamine, N,N'-bis(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-2,9,15,22-tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)-
401-300-8 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,9,11,13,15,22,24,26,27,28- decaazatricyclo[21.3.1.1^(10,14)]octacosa- 1(27),10,12,14(28),23,25-hexaene-12,25-diamine, N,N'-bis(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-2,9,15,22-tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)-
401-300-8 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,9,11,13,15,22,24,26,27,28- decaazatricyclo[21.3.1.1^(10,14)]octacosa- 1(27),10,12,14(28),23,25-hexaene-12,25-diamine, N,N'-bis(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-2,9,15,22-tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)-
401-300-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,9,11,13,15,22,24,26,27,28- decaazatricyclo[21.3.1.1^(10,14)]octacosa- 1(27),10,12,14(28),23,25-hexaene-12,25-diamine, N,N'-bis(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-2,9,15,22-tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)-
401-300-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,9-bis(2-phenylethyl)anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone
266-564-7 67075-37-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,9-bis(3,5-dimethylphenyl)anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone
225-590-9 4948-15-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,9-bis(4-chlorophenyl)anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone
219-166-2 2379-77-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,9-bis(p-methoxybenzyl)anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone
280-472-4 83524-75-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,9-bis[4-(phenylazo)phenyl]anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone
221-264-5 3049-71-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,9-bis[N-[3-(diethylamino)propyl]sulfamoyl]-5H,12H-quino[2,3-b]acridin-7,14-dione
404-230-6 - NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,9-dichloro-5,12-dihydroquino[2,3-b]acridine-7,14-dione
221-424-4 3089-17-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,9-dimethylanthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone
226-866-1 5521-31-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(((3aR,4S,6R,6aS)-6-((5-amino-6-chloro-2-(propylthio)pyrimidin-4-yl)amino)-2,2-dimethyltetrahydro-3aH-cyclopenta[d][1,3]dioxol-4-yl)oxy)ethanol
468-100-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(((3aR,4S,6R,6aS)-6-((5-amino-6-chloro-2-(propylthio)pyrimidin-4-yl)amino)-2,2-dimethyltetrahydro-3aH-cyclopenta[d][1,3]dioxol-4-yl)oxy)ethanol
468-100-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-((3,5-dimethylhex-3-en-2-yl)oxy)-2-methylpropan-1-ol
614-096-2 676532-52-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-((3-(4-Hydroxyphenyl)propanoylamino)benzoic acid
470-130-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-((4,6-bis(4-(2-(1-methylpyridinium-4-yl)vinyl)phenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl)-(2-hydroxyethyl)amino)ethanol dichloride
419-360-9 163661-77-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-((4-(3-methoxypropoxy)-3-methylpyridin-2-yl)methylthio)-1H-benzo[d]imidazole
601-502-8 117977-21-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-((4-(ethyl-(2-hydroxyethyl)amino)-2-methylphenyl)azo)-6-methoxy-3-methyl-benzothiazolium methylsulfate
411-100-2 136213-73-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-((4-methyl-2-nitrophenyl)amino)ethanol
408-090-7 100418-33-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-((4-methyl-2-nitrophenyl)amino)ethanol
408-090-7 100418-33-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-((4aS,4bS,5aS,6aS,7R,8R,9aS,9bS,11S)-11-fluoro-7-hydroxy-4a,6a,8-trimethyl-2-oxo-2,4a,5a,6,6a,7,8,9,9a,9b,10,11-dodecahydrocyclopenta[1,2]phenanthro[4,4a-b]oxiren-7-yl)-2-oxoethyl benzoate
696-003-5 924726-92-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-((6,6-diméthylbicyclo[3.1.1]hept-2-yl)éthoxy)éthyl morpholine
609-541-2 38284-47-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-((6-bromo-2-ethyl-8-methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)(methyl)amino)-4-(4-fluorophenyl)thiazole-5-carbonitrile
839-455-2 1628264-39-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-((8S,10R,11R,13S,14S,16S,17R)-11,17-dihydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-dodecahydro-3H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)-2-oxoethyl ethyl carbonate
945-919-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-((E)-(4-((4-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-hetereocarbapolycyclo-2-yl)alkyl)(ethyl)amino)-2-methyl)diazenyl)-5-nitro-1,3-dicarbonitrile, polyphenyl
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(1,1,4-trimethylpent-3-en-1-yl)-4,7-dihydro-1,3-dioxepine
480-360-7 188357-49-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(1,1-dimethylethoxy)methylethoxypropan-2-ol
422-300-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(1,1-dimethylethyl)-6-[[3-(1,1-dimethylethyl)-2-hydroxy-5-methylphenyl]methyl]-4-methylphenyl acrylate
262-634-6 61167-58-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(1,1-dimethylpropyl)phenol
221-916-9 3279-27-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(1,2-dichloro-1,2,2-trifluoroethoxy)-1,1,2,2-tetrafluoroethanesulfonyl fluoride
604-439-4 144728-59-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(1,3-benzodioxol-5-ylamino)ethanol hydrochloride
303-085-5 94158-14-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(1,3-dihydro-3-oxo-2H-indol-2-ylidene)-1,2-dihydro-3H-indol-3-one
207-586-9 482-89-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)ethane-1-sulfonic acid--potassium (1/1)
618-797-4 91893-72-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)ethane-1-sulfonyl chloride
610-161-4 4403-36-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(1,3-dioxoisoindolin-2-yl)ethane-1-sulfonamide
812-222-2 4443-23-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(1-(2-hydroxy-3,5-di-tert-pentyl-phenyl)ethyl)-4,6-di-tert-pentylphenyl acrylate
413-850-6 123968-25-2 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(1-(2-hydroxy-3,5-di-tert-pentyl-phenyl)ethyl)-4,6-di-tert-pentylphenyl acrylate
413-850-6 123968-25-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(1-(3',3'-dimethyl-1'-cyclohexyl)ethoxy)-2-methyl propyl propanoate 415-490-5 141773-73-1 NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(1-(3',3'-dimethyl-1'-cyclohexyl)ethoxy)-2-methyl propyl propanoate 415-490-5 141773-73-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2