Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 24 januari 2020. Database contains 22668 unique substances and contains information from 98283 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Disodium ar,ar'-[(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1,4-anthrylene)diimino]bis[(4-chlorophenoxy)benzenesulphonate]
275-912-7 71720-84-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ditin pyrophosphate
239-635-5 15578-26-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dodecyl myristate
218-039-9 2040-64-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dodecylbenzenesulphonic acid, compound with 2-amino-2-methylpropan-1-ol (1:1)
253-518-6 37475-84-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dodecylbenzenesulphonic acid, compound with isopropylamine (1:1)
247-556-2 26264-05-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dodecylphosphonic acid
225-897-8 5137-70-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dodecyltrimethylammonium bromide
214-290-3 1119-94-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Essential oil of Cistus ladaniferus L (Cistaceae) obtained from stems and leaves by distillation
946-570-2 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Essential oil of Citrus aurantium var. amara or Bigaradia (Rutaceae) obtained from the flowers by steam distillation
639-655-8 8016-38-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Essential oil of Myroxylon balsamum var. pereirae (Fabaceae) obtained from the exudate by dry distillation
947-264-1 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Essential oil of Platycladus orientalis (L.) Franco obtained from branches and leaves by steam distillation followed by vacuum distillation
951-397-0 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Esterification products of alkenylsuccinic anhydride and 2-dialkylaminoethanol
- - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Esterification products of Grape seeds, Vitis vinifera L. (Vitaceae), extract with hexadecanoyl chloride
941-319-3 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl 4,4,4-trifluoroacetoacetate
206-750-7 372-31-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl chloroacetate
203-294-0 105-39-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
ethyl cyclopent-2-en-1-ylacetate
605-150-6 15848-49-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
ethyl tetrahydrofuran-2-carboxylate
807-745-8 16874-34-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Everzol Red CDN Crude
483-940-8 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Extract obtained from the shell of Theobroma cacao (Malvaceae) by co-extraction with ethanol and propylene glycol
948-055-8 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Extract of Ginger, obtained from the roots of Zingiber officinalis (Zingiberaceae) by total supercritical CO2 extraction
947-955-8 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C12-18 and C18-unsatd., reaction products with N,N-dimethyl-1,3-propanediamine and triethanolamine
295-173-4 91845-03-3 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C16-18 (even numbered) and C18 (unsaturated) (9Z)-octadec-9-enyl esters.
701-212-2 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C16-18 (even numbered) and C18 (unsaturated) hexadecyl esters
701-211-7 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C16-18 (even numbered), reaction products with tetraethylenepentamine
944-891-2 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C16-18, reaction products with diethylenetriamine, acetates
282-956-0 84501-38-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C18-unsaturated, 2-hexyldecyl ester
947-919-1 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, lanolin, Me esters
284-974-4 85005-41-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, tall-oil, compds. with ethanolamine
268-640-5 68132-47-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, tallow, hydrogenated, reaction products with diethanolamine
294-347-7 91697-85-7 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fluoromethane
209-796-6 593-53-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
FM0411M
471-170-5 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Folic acid
200-419-0 59-30-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Formamide, N,N'-1,4-phenylenebis-, reaction products with 4-methyl-1,3-benzenediamine and sulfur, leuco derivatives
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 53090.
276-059-3 71838-68-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fusanus spicatus, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Fusanus spicatus, Santalaceae.
296-618-5 92875-02-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
G2S78
472-670-6 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Gadoliniumsulfite trihydrate
456-900-2 51285-81-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Glycine, N-acetyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]valyl-, ethyl ester
609-496-9 379685-94-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hex-3-en-1-yl acetate
911-593-9 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hexachloroiridic acid
241-012-8 16941-92-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hexadecyl chloroformate
247-578-2 26272-90-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hexadecylamine
205-596-8 143-27-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hexakis[μ-(acetato-O:O')]-μ3-oxo-triangulo-triruthenium acetate
259-653-7 55466-76-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
hexasodium 5-[(4-{3-[(8-benzamido-1-hydroxy-3,6-disulfonato-2-naphthyl)diazenyl]-4-sulfonatoanilino}-6-[(2-sulfonatoethyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl)amino]isophthalate
482-150-0 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hexyl isobutyrate
219-075-8 2349-07-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Humulus scandens dry purified extract.REACH IUPAC name: Humulus, Humulus scandens, Cannabaceae, aerial part, ethanol/water 1:1 extract.
468-180-7 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrogen bis[2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)]chromate(1-)
257-789-1 52256-37-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrogen iodide
233-109-9 10034-85-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydroxybutyl Methacrylate, 94%, mixture of isomers
470-740-0 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
IN-QCC64 (5B intermediate)
473-070-7 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Indene
202-393-6 95-13-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Indium phosphide
244-959-5 22398-80-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Iridium
231-095-9 7439-88-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Iron citrate
219-045-4 2338-05-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Iron titanium trioxide
234-667-6 12022-71-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Iron, bis(glycinato-.kappa.N,.kappa.O)-
606-444-7 20150-34-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Isobutyldimethoxymethylsilane
242-171-6 18293-82-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Juniper, Juniperus mexicana, ext., epoxidized
309-066-8 99811-75-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
K-HDO
613-953-8 66603-10-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
KV545
457-750-0 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Lanolin, hydroxylated
270-315-8 68424-66-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Lentil, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Ervum lens, Leguminosae.
289-998-9 90063-40-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
lithium bis(fluorosulfonyl)imide
924-516-9 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Lithium nickel potassium oxide
842-029-9 210352-95-7 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
m-bis(1-methylvinyl)benzene
223-146-9 3748-13-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
m-toluidine
203-583-1 108-44-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Magnesium diethyl dicarbonate
240-926-4 16891-37-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Magnesium dihydrogen di-L-aspartate
218-191-6 2068-80-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Magnesium divanadium hexaoxide
237-001-2 13573-13-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Magnesium salt of C11-C13 alkenyldicarboxylic acid ester
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Mate, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Ilex paraguayensis, Aquifoliaceae.
277-364-4 73296-98-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methoxycarbonyloxycyclooct-4-ene
401-620-8 87731-18-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
METHYL (1R,2R,4S)-2-[HEX-5-EN-1-YL(METHYL)CARBAMOYL]-4-({7-METHOXY-8-METHYL-2-[4-(PROPAN-2-YL)-1,3-THIAZOL-2-YL]QUINOLIN-4-YL}OXY)CYCLOPENTANECARBOXYLATE
922-147-8 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
methyl (2E)-[2-(chloromethyl)phenyl](methoxyimino)acetate
464-520-3 189813-45-4 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl 1-methyl-4-[(methylphenylhydrazono)methyl]pyridinium sulphate
269-503-2 68259-00-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl 2,6,6-trimethylcyclohex-2-ene-1-carboxylate
248-792-9 28043-10-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl 2-((allyloxy)methyl)acrylate
819-688-6 219828-90-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl 3-aminocrotonate
238-056-5 14205-39-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl 5-mesyl-o-anisate
264-267-7 63484-12-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl chloroacetate
202-501-1 96-34-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl DL-serinate hydrochloride
227-047-1 5619-04-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
methyl-bis[2-(4-methylalicyclyl)propyl]dihydro-heteropolycyle
- - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
MEXANYL GZ
416-630-8 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Multi constituent substance
916-604-0 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Multi constituent substance
916-603-5 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
myo-inositol-hexakisphosphate 3-phosphohydrolase
609-386-0 37288-11-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N'-bis(2,4,6-triisopropylphenyl)methanediimine
815-171-4 300382-79-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N'-bis{3-[di-(branched and cyclic) alkylamino]alkyl}alkanediamide
- - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N-Diethyl-1,4-phenylendiamin salt
439-010-9 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N-dimethylbutylamine
213-156-1 927-62-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N-Disilylsilanamine
680-408-9 13862-16-3 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N”-hexane-1,6-diylbis(N’-alkylaryl)urea
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-(2,6-dimethylphenyl)-2-(piperazin-1-yl)acetamide
610-916-8 5294-61-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-(3-{[(dimethyl{3-[(2-methylacryloyl)amino]propyl}ammonio)acetyl]amino}propyl)-2-hydroxy-N,N,N’,N’,N’-pentamethylpropane-1,3-diaminium trichloride
700-055-7 630113-05-2 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-(3β-hydroxyolean-12-en-28-oyl)-L-lysyl-L-threonyl-L-threonyl-L-lysyl-L-Serine
921-112-4 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-(biphenyl-4-yl)-N-[2-(9,9-diphenyl-9H-fluoren-4-yl)phenyl]-9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-amine
811-852-5 1792219-00-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-(N6-trifluoroacetyl-L-lysyl)-L-proline
402-920-1 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-[4-[(2-hydroxyethyl)sulphonyl]phenyl]acetamide
248-433-6 27375-52-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-[4-[[(2-amino-1,4,5,6,7,8-hexahydro-4-oxo-6-pteridinyl)methyl]amino]benzoyl]-L-glutamic acid
205-181-1 135-16-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-acetyl-β-D-glucosamine
231-368-2 7512-17-6 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-benzoyl-5'-O-(p,p'-dimethoxytrityl)-2'-deoxycytidine
266-605-9 67219-55-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-benzoyl-5'-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2'-deoxyadenosine
264-776-4 64325-78-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-butyltriphenylphosphonium bromide
918-205-7 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-ethyl-N-methylcarbamoyl chloride
479-390-3 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-isotridecyl-iso-tridecanamide
435-780-5 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-methyl-N-vinylacetamide
221-698-5 3195-78-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-palmitoylisoleucine
627-025-5 101541-04-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N1,N5-Dibutyl-N2-(2-ethylhexanoyl)-L-glutamamide
700-664-8 486455-65-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N1-(3-aminopropyl)-N1-(3-(dimethylamino)propyl)-N3,N3-dimethylpropane-1,3-diamine
692-085-1 65604-92-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Naphthalene, alkylated
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Non-volatile extract of Ginger, obtained from the roots of Zingiber officinalis (Zingiberaceae) by supercritical CO2 extraction
947-952-1 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Nonanoic acid (branched), 2-oxiranylmethyl ester
940-029-4 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
O,S-dibutyl dithioimidodicarbonate
691-061-8 1001320-38-2 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Octachlorotrisilane
237-041-0 13596-23-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, potassium salt
920-164-5 34160-06-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Octanoic acid, compound with 2,2',2''-nitrilotriethanol (1:1)
245-327-1 22919-56-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Oligomer of 4,4-bis(1,1,3,3-tetramethylbutyl)diphenylamine with N-(4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenyl)naphthalen-1-amineor (according to REACH Guidance on substance identification)Reaction mass of N,N,N'-tri(4-(1,1,3,3-tetramethyl-butyl)phenyl-N'-(di(4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl)amino)-naphthylhydrazine, N,N,N'-tri(4-(1,1,3,3-tetramethyl-butyl)phenyl-N'-(bis-(di(4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl)amino))-naphthylhydrazine, N,N,N'-tri(4-(1,1,3,3-tetramethyl-butyl)phenyl-N'-(bis(N''-(4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl)amino)-N''-naphthyl)naphthylhydrazine, N,N,N'-tri(4-(1,1,3,3-tetramethyl-butyl)phenyl-N'-[x-(di-(4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl)amino-(4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl)-amino)naphthylamino)naphthyl-hydrazine, tetrakis 4-(1,1,3,3-tetra-Methyl-butyl)phenylhydrazine and N,N,N'-tris(4-(1,1,3,3-tetramethyl-butyl)phenyl-N'-naphthylhydrazine
415-860-6 68938-84-1 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
organic nitrogen-phosphorous compound
485-300-3 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Oxobis(pentane-2,4-dionato-O,O')vanadium
221-590-8 3153-26-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
P16513
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Palladium sulphate
236-957-8 13566-03-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Paraffin waxes (Fischer-Tropsch), full range, C15-50 - branched and linear
482-130-1 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Pentane-2,3-dione
209-984-8 600-14-6 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Pentyl D-glucoside
309-363-2 100231-63-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Peptones, soybean
293-434-7 91079-46-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Perrhenic acid
237-380-4 13768-11-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phenol, 2,6-di-tert-butyl-, 4-(trans-4-propylcyclohexyl)-
685-442-8 189696-30-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phenol, 4-amino-, reaction products with 4-(2-naphthalenylamino)phenol and sodium sulfide (Na2(Sx))
291-833-0 90480-94-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phenyl bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphine oxide
423-340-5 162881-26-7 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phenyl methacrylate
218-542-3 2177-70-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
phenyl pent-4-enoate
812-668-8 51231-09-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
phosphonic acid, [2-(4-aminophenyl)-1-hydroxyethylidene]bis-, monosodium salt
828-215-2 172796-84-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phosphoric acid, C16-18-branched and linear alkyl esters, potassium salts
307-075-1 97489-33-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phosphoric acid, C8-10-alkyl esters
308-806-7 98653-76-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phosphoric acid, hexadecyl phosphate esters, potassium salts with cetostearyl alcohol
947-796-4 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phosphoric acid, mixed esters with 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8 –tridecafluorooctan-1-ol and polysubstituted alkane, mono- and diammonium salts
- - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phosphoric acid, mono(2-aminoethyl) mono(2,3-dihydroxypropyl) ester, monohydrate, (R)-
609-192-6 35907-34-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phosphorodithioic acid, O,O-bis(2-methylpropyl) ester with N, N-dimethylmethanamine (1:1)
700-910-4 1354201-99-2 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phosphorus acid, alkyl substituted [1,1'-biphenyl]-2,2'-diyl-tetra-aryl ester
- - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phosphorus pentachloride
233-060-3 10026-13-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phthalocyanine-N-[3-(diethylamino)propyl]sulfonamide copper complex
413-650-9 93971-95-0 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Piperazine-1-dithiocarboxylic acid
202-720-2 99-00-3 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Pivaloyl chloride
221-921-6 3282-30-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Platinum oxide
234-831-7 12035-82-4 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Platinum, 1,3-diethenyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane complexes
270-844-4 68478-92-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Plum, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Prunus domestica L. Rosaceae.
290-179-3 90082-87-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Polyfluoro-5,8,11,14-tetrakis(polyfluoralkyl)-polyoxaalkane
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
POLYUREA GREASE THICKENER
434-210-2 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Polyurea, produced by reacting aryl isocyanate with alkyl amines
- - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Potassium Cocoyl Rice Amino Acids
934-509-2 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
potassium lauroyl wheat aminoacids
928-348-7 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Potassium perrhenate
233-953-8 10466-65-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Potassium polysulfide
677-755-3 39365-88-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Praseodymium trinitrate
233-796-5 10361-80-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Propatylnitrate
220-866-5 2921-92-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Propionamide
201-172-1 79-05-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Propylene didecanoate
258-814-9 53824-77-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Protein hydrolyzates, rice bran
Substance obtained by acidic, alkaline, or enzymatic hydrolysis of rice bran composed primarily of amino acids, peptides, and proteins. It may contain impurities consisting chiefly of carbohydrates and lipids along with smaller quantities of miscellaneous organic substances of biological origin.
305-224-5 94350-05-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Protein hydrolyzates, soya
Substance obtained by acidic, alkaline, or enzymatic hydrolysis of soya composed primarily of amino acids, peptides, and proteins. It may contain impurities consisting chiefly of carbohydrates and lipids along with smaller quantities of miscellaneous organic substances of biological origin.
271-770-5 68607-88-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Quaternary ammonium compounds, di-C8-10-alkyldimethyl, chlorides
270-331-5 68424-95-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Quinidine
200-279-0 56-54-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (-)δ decenolactone and (-)δ dodecenolactone
948-000-8 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (1RS,3RS)-3-methyl-3-(4-methylpentyl)cyclohexyl acetate and (2RS,4aRS,8aSR)-5,5,8a-trimethyldecahydro-2-naphthalenyl acetate and (2RS,4aRS,8aRS)-5,5,8a-trimethyldecahydro-2-naphthalenyl acetate
942-438-3 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (2S,3aS,5R,7aS)-2,4,5-trimethyloctahydro-1H-4,7-methanoinden-5-ol and (3S,3aS,5R,7aS)-3,4,5-trimethyloctahydro-1H-4,7-methanoinden-5-ol
940-470-2 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (2S,5R)-2-tert-butyl-5-methyl-2-propyl-2,5-dihydrofuran and (2S,5S)-2-tert-butyl-5-methyl-2-propyl-2,5-dihydrofuran
700-103-7 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (3R,3aS,6R,7R,8aS)-3,6,8,8-tetramethyloctahydro-1H-3a,7-methanoazulen-6-yl rel-acetate and rel-(1aR,4aR,8aR)-2,4a,8,8-tetramethyl-1,1a,4,4a,5,6,7,8-octahydrocyclopropa[d]naphthalene and rel-(3R,3aS,7S,8aS)-3,6,8,8-tetramethyl-2,3,4,7,8,8a-hexahydro-1H-3a,7-methanoazulene
944-520-4 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (4E,8Z)-cyclododeca-4,8-dien-1-one and (4Z,8E)-cyclododeca-4,8-dien-1-one and (4E,8E)-cyclododeca-4,8-dien-1-one
941-893-5 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (4Z)-4-ethylidene-2-propoxycyclohexanol and (4E)-4-ethylidene-2-propoxycyclohexanol and (5Z)-5-ethylidene-2-propoxycyclohexanol and (5E)-5-ethylidene-2-propoxycyclohexanol
944-405-9 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (5R)-octahydro-1H-4,7-methanoinden-5-ylacetaldehyde and (5S)-octahydro-1H-4,7-methanoinden-5-ylacetaldehyde
940-300-7 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (6E)-dec-6-enal and (7E)-dec-7-enal and (8E)-dec-8-enal and (8Z)-dec-8-enal
941-474-7 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (9-acetoxy-3,8,10-triethyl-7,8,10-trimethyl-1,5-dioxa-9-azaspiro[5.5]undec-3-yl)methyl palmitate and (9-acetoxy-3,8,10-triethyl-7,8,10-trimethyl-1,5-dioxa-9-azaspiro[5.5]undec-3-yl)methyl stearate
936-831-9 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (E)-1-(3,6-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-2-methylpent-1-en-3-one and (E)-1-(4,6-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-2-methylpent-1-en-3-one
950-718-1 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (S)-2-[(R)-2-Oxo-4-propyl-1-pyrrolidinyl]butyramide and (S)-2-[(S)-2-Oxo-4-propyl-1-pyrrolidinyl]butyramide
947-652-0 943986-70-7 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1,1,2,3,3,3-hexafluoro-1-methoxy-2-(trifluoromethyl)propane and 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-1-methoxybutane
422-270-2 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1,2,2,6,6-pentamethylpiperidin-4-yl hexadecanoate and 1,2,2,6,6-pentamethylpiperidin-4-yl octadecanoate
700-792-4 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1,3,5-tris(5-isocyanatopentyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione and 1-{5-[3,5-bis(5-isocyanatopentyl)-2,4,6-trioxo-1,3,5-triazinan-1-yl]pentyl}-3,5-bis(5-isocyanatopentyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione
943-686-5 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1,3,5-tris(5-isocyanatopentyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione and 2-methylpropyl N-(5-isocyanatopentyl)-N-(5-isocyanatopentylcarbamoyl)carbamate
943-687-0 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1-Propanaminium, 2,3-dihydroxy-N,N-dimethyl-N-[3-[(1-oxododecyl)amino]propyl]-, chloride and 1-Propanaminium, 2,3-dihydroxy-N,N-dimethyl-N-[3-[(1-oxotetradecyl)amino]propyl]- , chloride
946-308-7 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2,4,6,8,10-pentamethyl-2,4,6,8,10-pentavinylcyclopentasiloxane and 2,4,6,8-tetramethyl-2,4,6,8-tetravinylcyclotetrasiloxane
911-381-6 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2,4-dimethyl-3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-1H-4,7-methanoinden-5-ol and 3,4-dimethyl-3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-1H-4,7-methanoinden-5-ol
944-067-2 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2-methoxy-6-methylocta-1,5-diene and 2-methoxy-6-methylocta-2,5-diene
950-170-3 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2-methyl-6-methylideneoct-7-en-2-yl acetate and 2-(4-methylcyclohex-3-en-1-yl)propan-2-yl acetate and 1-methyl-4-(propan-2-ylidene)cyclohexyl acetate
944-488-1 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N29,N30,N31,N32 copper and Copper, [29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N29,N30,N31,N32]-, (dimethylamino)methyl derivs.
908-081-2 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 3,7-dimethyloct-6-en-1-yl 2-methylpropanoate and (2E)-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-yl 2-methylpropanoate and (2Z)-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-yl 2-methylpropanoate
905-357-4 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 3-[(2-aminoethyl)ammonio]propane-1-sulfonate and 3,3'-(ethane-1,2-diyldiammonio)dipropane-1-sulfonate and ethane-1,2-diamine
700-580-1 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction Mass of 4-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)butan-2-one and 4-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl)butan-2-one and 4-[(1RS,6RS)-2,2,6-trimethylcyclohexyl]butan-2-one and (2RS,4aRS)-2,5,5-trimethyl-1,2,3,4,4a,5,6,7-octahydronaphthalen-2-ol and 2,5,5-trimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydronaphthalen-2-ol
943-328-8 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 5,9-Undecadienal-2,6,10-trimethyl-, (5E)- and 5,9-Undecadienal-2,6,10-trimethyl-, (5Z)-
942-376-7 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 5-[(2,4-dinitrophenyl)amino]-2-anilinobenzenesulphonic acid and sodium 2-anilino-5-(2,4-dinitroanilino)benzenesulphonate
943-483-1 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 5-[(Disubstituted-dihydrocarbopolycyclyl)diazenyl]-6-hydroxy-4-methyl-2-substituted-1-propyl-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile and 1-Butyl-5-[(disubstituted-dihydrocarbopolycyclyl)diazenyl]-6-hydroxy-4-methyl-2-substituted-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile
- - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction Mass of 5-ethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl methyl ether and 6-ethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl methyl ether and 1-ethyl-3-methoxytricyclo[2.2.1.02,6]heptane
403-610-9 122795-41-9 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 6,6-dimethyl-2-methylidenebicyclo[3.1.1]heptane and rel-6,6-dimethylspiro[bicyclo[3.1.1]heptane-2,2'-oxirane]
907-728-6 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 9-[(12-oxo-6a,12-dihydro-4H-isoindolo[2,1-a]heteropolycycl-10-yl)oxy]-12H-isoindolo[2,1-a]heteropolycycl-12-one and 10,10'-oxydi(12H-isoindolo[2,1-a]heteropolycycl-12-one)
421-640-0 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of [(3,7-dimethyloct-6-en-1-yl)oxy]acetaldehyde and [(3,7-dimethyloctyl)oxy]acetaldehyde
913-400-3 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Alcohols, C20-24 (even), Slack wax (petroleum), Petrolatum (petroleum); oxidized, compounds with 2-(methylamino)ethanol
946-517-3 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of aluminium and magnesium oxide and spinel (Mg(AlO2)2)
701-289-2 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of barium chromate, copper dichromium tetraoxide and copper oxide
701-287-1 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of bis(2-methylpropyl) (1R,2R,3R,6S)-3,6-dimethylcyclohexane-1,2-dicarboxylate and bis(2-methylpropyl) (1S,2S,3R,6S)-3,6-dimethylcyclohexane-1,2-dicarboxylate
943-279-2 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of bis(polysubstituted hexanoic acid) bis(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl) diphosphate and bis(polysubstituted hexanoic acid) 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl phosphate and polysubstituted hexanoic acid bis(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl) hydrogen diphosphate and polysubstituted hexanoic acid bis(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl) phosphate and polysubstituted hexanoic acid 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl hydrogen phosphate
- - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of diethyl adipate and diethyl glutarate and diethyl succinate
907-489-8 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
reaction mass of dipentarythritol and 3-mercaptopropionic acid
947-980-4 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of disodium 4,4'-bis(2-hydroxynaphthalen-1-ylazo)biphenyl-2,6'-disulphonate and potassium 4,4'-bis((E)-(2-hydroxynaphthalen-1-yl)diazenyl)-[1,1'-biphenyl]-2,2'-disulfonate
944-161-3 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2