Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 24 januari 2020. Database contains 22668 unique substances and contains information from 98283 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Reaction mass of Methanaminium, N-[4-[[4-(dimethylamino)phenyl]phenylmethylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-methyl- & acetate
947-401-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Diethyl[4-[[4-(diethylamino)phenyl]phenylmethylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]ammonium and acetate
947-399-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Glycerides, C16-18 mono-, di- and tri-, hydrogenated, citrates
947-398-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
reaction mass of disodium;3-[2-(2-carboxylatoethylamino)-ethylamino]propanoate and sodium 3-[(2-aminoethyl)amino]propanoate
947-397-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of diazotised 3-amino-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulphonic acid, coupled with 1,3-diaminobenzene and diazotised sodium 4-aminobenzenesulfonate, metallized with Basic Chromium (III) Sulphate, sodium salts
947-395-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C12-18 (even numbered)-methyl esters, sulfonated, sodium salts
947-394-9 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Rectified Essential Oil of Pogostemon cablin (Lamiaceae) with high content in alpha and delta guaiene obtained from leaves by distillation.
947-393-3 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Resinoid of Liquidambar styraciflua (Hamamelidaceae) obtained from exudate by organic solvents extraction
947-390-7 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
reaction mass of 4-methoxyphenol and 4-methoxy-cyclohexanone and 4-methoxy-cyclohexanol
947-389-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of N-[3-(dimethylamino)propyl]stearamide and N-[3-(dimethylamino)propyl]hexadecan-1-amide
947-387-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Fatty acids C16-18 (even numbered), mono, di and tri esters with sucrose
947-384-4 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Extract of Boswellia serrata (Burseraceae) obtained from exudate by solvent extraction
947-377-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Extract obtained from defatted powder of Theobroma cacao (Malvaceae) by extraction with ethanol
947-375-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Resinoid of Boswellia Carterii (Burseraceae) obtained from exudate by organic solvents extraction.
947-370-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium salts of [hexane-1,6-diylbis[nitrilobis(methylene)]]tetrakisphosphonic acid (4-7 Na:1)
947-369-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]diphenol and benzyltriphenylphosphonium, salt with 4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]bis[phenol] (1:1)
947-368-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of naphthalene, benzyl alcohol, sulphuric acid, formaldehyde and ammonia
947-367-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrogenation products of 1-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl)hex-1-en-3-one
947-366-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of (R)-2-(5-methoxy-1,5-dimethylhexyl)-oxirane and (S)-2-(5-methoxy-1,5-dimethylhexyl)-oxirane
947-365-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Fatty acids, C8-18 (even numbered) and C18 unsatd., reaction products with triethanolamine, di-Me sulfate-quaternized
947-361-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Phosphoric acid, mono- and di-C12-18-(even numbered)-alkyl esters, sodium salts
947-360-3 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Phosphoric acid, mono- and di-C6-12-(even numbered)-alkyl esters, potassium salts
947-359-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of N-2-hydroxyethylacetamide and N,O-diacetyl-2-aminoethanol
947-358-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2-(((1-(methacryloyloxy)propan-2-yl)oxy)carbonyl)benzoic acid and 2-((2-(methacryloyloxy)propoxy)carbonyl)benzoic acid
947-354-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of N-methyldiethanolamine and Boric Acid (1:1.5)
947-350-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-C18(unsaturated) acyl derivs., hydroxides, inner salts
947-349-3 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
(4S)-3-carbamoyl-4-(4-cyano-2-methoxyphenyl)-5-ethoxy-2,8-dimethyl-1,4-dihydro-1,6-naphthyridin-1-ium (2S,3S)-2,3-bis(benzoyloxy)-3-carboxypropanoate
947-346-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Fatty acids, C16-18 tridecyl esters
947-344-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of nonyl methacrylate and decyl methacrylate and undecyl methacrylate
947-343-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of 6H-dibenz[c,e][1,2]oxaphosphorin 6-oxide, itaconic acid and ethylene glycol
947-340-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
sulfuric acids, C9-11-iso-C10 rich, alkyl esters, sodium salt
947-329-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(chloromethyl)-2-(1-isopropyl-1H-pyrazol-5-yl)pyridine dihydrochloride
947-327-3 2152677-40-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Condensation products of phenol and salicylaldehyde
947-320-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,5-furandione, dihydro-, mono- C18- alkenyl derivs. reaction products with potassium hydroxide
947-318-4 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Absolute of Cistus ladaniferus (Cistaceae) obtained from labdanum concrete by ethanol extraction
947-313-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Resinoid of Abies balsamea (Pinaceae) obtained from needles by an organic solvent extraction
947-304-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Concrete obtained from lichen of Pseudevernia furfuracea (syn evernia furfuracea)(Parmeliaceae) by extraction with a mixture of polar and apolar solvents
947-299-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Concrete obtained from lichen of Evernia prunastri(Parmeliaceae) by extraction with a mixture of polar and apolar solvents
947-295-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
8-azaspiro[4,5]decane-8-{4-[4''-(2'''-pyrimidinyl)-1''-piperazinyl]-butyne/2/-yl}-7,9-dione /E/-2-butenedionate
947-290-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Resinoid of Myroxylon balsamum var. pereirae (Fabaceae) obtained from the exudate by hexane extraction
947-288-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Resinoid of Canarium luzonicum (Burseraceae) obtained from the exudate by benzyl benzoate extraction
947-286-1 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of diazotised 2-amino-4,6-dinitrophenol coupled with resorcinol , subsequently coupled with diazotized 2-(4-aminophenylamino)-5-nitrobenzenesulfonic, chelated with iron, sodium potassium salts
947-285-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Essential oil of Cedarwood obtained from the wood of Cupressus funebris (Cupressaceae) by steam distillation and washing - Terpenes
947-279-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of disodium 2-({4-methyl-2-[(4-{[5-methyl-1-(2-sulfonatophenyl)hexan-3-yl]amino}-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracen-1-yl)methyl]pentyl}amino)benzene-1-sulfonate,disodium 4-{5-methyl-3-[(4-{[5-methyl-1-(4-sulfonatophenyl)hexan-3-yl]amino}-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracen-1-yl)amino]hexyl}benzene-1-sulfonate anddisodium 4-{5-methyl-3-[(4-{[5-methyl-1-(2-sulfonatophenyl)hexan-3-yl]amino}-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracen-1-yl)amino]hexyl}benzene-1-sulfonate
947-270-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Resinoid of Myroxylon balsamum var. pereirae (Fabaceae) obtained from the exudate by ethanol extraction
947-269-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of dodecane-1-thiol and tridodecyl trithiophosphite
947-268-3 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of trisodium [m[7-[[4'-[[6-benzamido-1-hydroxy-3-sulpho-2-naphthyl]azo]-3,3'-dihydroxy[1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-8-hydroxynaphthalene-1,6-disulphonato(7-)]]dicuprate(3-) and trisodium [m[4-[[4'-[[6-benzamido-1-hydroxy-3-sulpho-2-naphthyl]azo]-3,3'-dihydroxy[1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-3-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonato(7-)]]dicuprate(3-)
947-266-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Essential oil of Myroxylon balsamum var. pereirae (Fabaceae) obtained from the exudate by dry distillation
947-264-1 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of fatty acids, C16-18, C18 unsatd. with Amines, polyethylenepoly-, triethylenetetramine fraction and 3-(C9–C15, C12 rich, alk-1-enyl)dihydro-2,5-furandione
947-263-6 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Cobaltate(2-), [2-[[[4-hydroxy-3-[[2-oxo-1-[(phenylamino)carbonyl]propyl]azo]phenyl]sulfonyl]amino]benzoato(3-)][2-[[2-hydroxy-5-[(phenylamino)sulfonyl]phenyl]azo]-3-oxo-N-phenylbutanamidato(2-)]-, disodium and Cobaltate(3-), bis[2-[[[4-hydroxy-3-[[2-oxo-1-[(phenylamino)carbonyl]propyl]azo]phenyl]sulfonyl]amino]benzoato(3-)]-, trisodium and sodium bis[2-[[2-hydroxy-5-[(phenylamino)sulphonyl]phenyl]azo]-3-oxo-N-phenylbutyramidato(2-)]cobaltate(1-)
947-257-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2