Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 24 januari 2020. Database contains 22668 unique substances and contains information from 98283 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Phosphoric Acid, linear and branched Octyl Esters
947-957-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Rectified Hydrocarbons by-products from synthetic process of Turpentine and acid
947-956-3 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Extract of Ginger, obtained from the roots of Zingiber officinalis (Zingiberaceae) by total supercritical CO2 extraction
947-955-8 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phosphoric Acid, C8-12(even-numbered) linear Alkyl Esters
947-954-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Reaction product of 1-chloro-3-{[1-chloro-3-(dodecyloxy)propan-2-yl]oxy}propan-2-ol with methyl diethanolamine and [3-(dodecyloxy)-2-hydroxypropyl]bis(2-hydroxyethyl)methylammonium chloride
947-953-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Non-volatile extract of Ginger, obtained from the roots of Zingiber officinalis (Zingiberaceae) by supercritical CO2 extraction
947-952-1 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Volatile oil of Ginger, obtained from the roots of Zingiber officinalis (Zingiberaceae) by selective supercritical CO2 extraction
947-951-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (S)-p-mentha-1,8-diene and camphene and p-mentha-1,3-diene
947-949-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Molybdenum trioxide, reaction products with bis[O,O-bis(2-ethylhexyl)] hydrogen dithiophosphate
947-946-9 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Cardanol diene and Cardanol monoene and Cardanol triene 
947-945-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of diazotized mixture of aniline, toluidines and xylidines coupled with mixture of aniline, toluidines and xylidines, subsequently diazotized then coupled with 2-naphthol
947-944-8 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of Resin acids and Rosin acids, sodium salts and barium chloride
947-943-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2-ethylhexyl (6-isocyanatohexyl)-carbamate and bis(2-ethylhexyl) 1,6-hexan-1,6-diylbiscarbamate
947-942-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
monopotassium [(E)-3-oxido-4-((1-oxido-8-sulfonatonaphthalen-2-yl)diazenyl)naphthalene-1-sulfonate (4-)]chromate(1-)]
947-941-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of isomers of disodium amino-(3-carboxylatopropanamido)hexanoate and trisodium 2,6-bis(3-carboxylatopropanamido)hexanoate
947-940-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C18 unsatd., mono- and diesters with triethanolamine, di-Me sulfate quaternized
947-936-4 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids C16-18 (even numbered), oligoesters with sucrose
947-933-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
(4S,4aS,5aR,12aS)-4-(dimethylamino)-3,10,12,12a-tetrahydroxy-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotetracene-2-carboxamide p-toluenesulfonate
947-931-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tris(2-methylheptyl) 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate
947-930-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
sodium hydrogen [5-(diethylamino)-2-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]phenolato(2-)][5-hydroxy-6-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-1-naphthalenesulfonato(3-)]-, chromate(2-)
947-929-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Protein hydrolyzates, keratin, reaction products with 3-chloro-2-hydroxypropyl-cocoalkyl-dimethylammonium chloride
947-928-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Protein hydrolyzates, silk, reaction products with 3-chloro-2-hydroxypropyl-cocoalkyl-dimethylammonium chloride
947-925-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phosphoric acid C12-alkyl and C18-alkyl esters, potassium salts
947-924-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of alcohols, C11-14-iso, C13 rich and phosphorus pentoxide
947-922-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Protein hydrolyzates, wool, reaction products with 3-chloro-2-hydroxypropyl-stearyl-dimethylammonium chloride
947-921-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C18-unsaturated, 2-hexyldecyl ester
947-919-1 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, polymer with formaldehyde, methylated and C16-18 fatty alcohols
947-918-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Amines, N-C12–14 (even numbered)-alkyltrimethylenedi-, reaction products with chloroacetic acid and diethylenetriamine, N-C12–14 (even numbered)-alkyl derivs.
947-917-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C18-unsaturated, 1,6 Hexanediol Diester
947-912-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Amides, fatty acids C18 unsat, reaction products with diethylenetriamine
947-911-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products of triphenyl phosphite, oleyl alcohol and alcohols, C10-16
947-909-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Concrete of Spilanthes acmella (oleracea) obtained from flowers by extraction with organic solvent
947-908-1 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Protein hydrolyzates, wool, reaction products with 3-chloro-2-hydroxypropyl-cocoalkyl-dimethylammonium chloride
947-907-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Chlorinated reaction product of Vat Blue 20 (Violanthrone A, Violanthrone B and Iso-violanthrone) - Earlier known as CI Vat Blue 18
947-906-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of hexadecyl dihydrogen phosphate and cetyl alcohol
947-905-5 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of calcium 2,6-bis(3-carboxylatopropanamido)hexanoate and isomers of calcium amino-(3-carboxylatopropanamido)hexanoate
947-903-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids C18-C22 (even numbered), tetraesters with pentaerythritol
947-899-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction Mass of zirconium difluoride oxide and fluorozirconic acid
947-897-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Escherichia coli dehalogenase catalyst
947-896-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2-amino-2-methyl-1-propanol hydrochlorid (3207-12-3) and 2-amino-2-methyl-1-propanol (124-68-5)
947-894-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of Chloro[29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N29,N30,N31,N32]aluminium, sulphuric acid and caustic soda
947-892-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Amides, C18-unsatd., N-hydroxyethyl
947-890-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of tetradecyl myristate and tetradecyl laurate
947-883-7 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of menthol and (±)-neomenthol and (±)-isomenthol
947-882-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-chloro-2-(methoxycarbonyl)anilinium chloride
947-880-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phosphoric acid, C4 and C12-14(even numbered) alkyl esters
947-877-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction product of the mixture p-phenylenediamine and 4-(2-naphthalenylamino)phenol with sodium polysulfide
947-876-9 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Quaternary ammonium compounds, C18-22 (even numbered) alkyltrimethyl, chlorides
947-874-8 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of amines, C16-18-alkyl and dimethyl terephthalate
947-870-6 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of dodecyl 4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannaicosanoate and tetradecyl 4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannadocosanoate
947-865-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1