Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 21 januari 2020. Database contains 22666 unique substances and contains information from 98237 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Cobalt oxide
215-154-6 1307-96-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Cobalt oxide
215-154-6 1307-96-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tricobalt tetraoxide
215-157-2 1308-06-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Chromium (III) hydroxide
215-158-8 1308-14-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Chromium (III) hydroxide
215-158-8 1308-14-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Chromium (III) oxide
215-160-9 1308-38-9 Full Joint 10 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Didysprosium trioxide
215-164-0 1308-87-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diiron trioxide
215-168-2 1309-37-1 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Diiron trioxide
215-168-2 1309-37-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Magnesium hydroxide
215-170-3 1309-42-8 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Lead dioxide
215-174-5 1309-60-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Lead dioxide
215-174-5 1309-60-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Diantimony trioxide
215-175-0 1309-64-4 Full Joint 10 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Diantimony trioxide
215-175-0 1309-64-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Germanium dioxide
215-180-8 1310-53-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Potassium hydroxide
215-181-3 1310-58-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Potassium hydroxide
215-181-3 1310-58-3 Full Joint 100 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Lithium hydroxide
215-183-4 1310-65-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium hydroxide
215-185-5 1310-73-2 Full Joint 10 000 000 - 100 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium hydroxide
215-185-5 1310-73-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium hydroxide
215-185-5 1310-73-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Diindium trioxide
215-193-9 1312-43-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Silicic acid, potassium salt
215-199-1 1312-76-1 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Lanthanum oxide
215-200-5 1312-81-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Manganese dioxide
215-202-6 1313-13-9 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Manganese dioxide
215-202-6 1313-13-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Molybdenum trioxide
215-204-7 1313-27-5 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium oxide
215-208-9 1313-59-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium peroxide
215-209-4 1313-60-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium sulphide
215-211-5 1313-82-2 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Diniobium pentaoxide
215-213-6 1313-96-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Neodymium oxide
215-214-1 1313-97-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Nickel monoxide
215-215-7 1313-99-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Palladium monoxide
215-218-3 1314-08-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Strontium oxide
215-219-9 1314-11-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc oxide
215-222-5 1314-13-2 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc oxide
215-222-5 1314-13-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Zinc oxide
215-222-5 1314-13-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Platinum dioxide
215-223-0 1314-15-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Strontium peroxide
215-224-6 1314-18-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Zirconium dioxide
215-227-2 1314-23-4 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Divanadium trioxide
215-230-9 1314-34-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tungsten trioxide
215-231-4 1314-35-8 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Yttrium oxide
215-233-5 1314-36-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ytterbium (III) oxide
215-234-0 1314-37-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Orange lead
215-235-6 1314-41-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Diphosphorus pentaoxide
215-236-1 1314-56-3 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Diphosphorus pentaoxide
215-236-1 1314-56-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Diantimony pentoxide
215-237-7 1314-60-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ditantalum pentaoxide
215-238-2 1314-61-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Divanadium pentaoxide
215-239-8 1314-62-1 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Diphosphorus pentasulphide
215-242-4 1314-80-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetraphosphorus trisulphide
215-245-0 1314-85-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Lead sulphide
215-246-6 1314-87-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Lead telluride
215-247-1 1314-91-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tin sulphide
215-248-7 1314-95-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Strontium sulphide
215-249-2 1314-96-1 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc sulphide
215-251-3 1314-98-3 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tin disulphide
215-252-9 1315-01-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimanganese trioxide
215-264-4 1317-34-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimanganese tetraoxide
215-266-5 1317-35-7 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Lead monoxide
215-267-0 1317-36-8 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Lead monoxide
215-267-0 1317-36-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Iron sulphide
215-268-6 1317-37-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Copper oxide
215-269-1 1317-38-0 Full Joint 10 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Copper oxide
215-269-1 1317-38-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dicopper oxide
215-270-7 1317-39-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dicopper oxide
215-270-7 1317-39-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Copper sulphide
215-271-2 1317-40-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Cobalt sulphide
215-273-3 1317-42-6 Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
Hematite (Fe2O3)
215-275-4 1317-60-8 Full Individual 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triiron tetraoxide
215-277-5 1317-61-9 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Rutile (TiO2)
215-282-2 1317-80-2 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Boehmite (Al(OH)O)
215-284-3 1318-23-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trilead bis(carbonate) dihydroxide 215-290-6 1319-46-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Cresol
215-293-2 1319-77-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
(hydroxyethyl)urea
215-304-0 1320-51-0 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Nitrotoluene
215-311-9 1321-12-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Divinylbenzene
215-325-5 1321-74-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium diisopropylnaphthalenesulphonate
215-343-3 1322-93-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetradecyl lactate
215-350-1 1323-03-1 Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
Stearic acid, monoester with propane-1,2-diol
215-354-3 1323-39-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydroxyoctadecanoic acid, monoester with glycerol
215-355-9 1323-42-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibromodibenzo[b,def]chrysene-7,14-dione
215-363-2 1324-11-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibromopyranthrene-8,16-dione
215-374-2 1324-35-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[[4-[[4-(anilino)phenyl][4-(phenylimino)-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]methyl]phenyl]amino]benzenesulphonic acid
215-385-2 1324-76-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)bis[5-nitro-, disodium salt, reaction products with 4-[(4-aminophenyl)azo]benzenesulfonic acid, sodium salts
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 40215.
215-397-8 1325-54-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)bis[5-nitro-, disodium salt, reaction products with 4-[(4-amino-1-naphthalenyl)azo]benzenesulfonic acid monosodium salt
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 40290.
215-403-9 1325-65-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethanaminium, N-[4-[[4-(diethylamino)phenyl][4-(ethylamino)-1-naphthalenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-ethyl-, molybdatetungstatephosphate
215-410-7 1325-87-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Xanthylium, 9-(2-carboxyphenyl)-3,6-bis(diethylamino)-, molybdatetungstatephosphate
215-413-3 1326-03-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Xanthylium, 3,6-bis(diethylamino)-9-[2-(ethoxycarbonyl)phenyl]-, molybdatetungstatephosphate
215-414-9 1326-04-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phenol, 2,4-dinitro-, sulfurized, thiosulfonated
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 53186.
215-445-8 1326-83-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Antimony oxide
215-474-6 1327-33-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Aluminatesilicate
215-475-1 1327-36-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Aluminum chloride, basic
215-477-2 1327-41-9 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Silicic acid, aluminum magnesium salt
215-478-8 1327-43-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Diarsenic trioxide 215-481-4 1327-53-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Anthra[9,1,2-cde]benzo[rst]pentaphene-5,10-dione, bromo derivatives
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 59805.
215-516-3 1328-18-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Anthra[9,1,2-cde]benzo[rst]pentaphene-5,10-dione, amino-, reaction products with 1-amino-9,10-anthracenedione and tetrabromo-8,16-pyranthrenedione
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 65230.
215-520-5 1328-25-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Disulfo copper phthalocyanine amine salt
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 74180.
215-523-1 1328-51-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Polychloro copper phthalocyanine
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 74260.
215-524-7 1328-53-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Xylene
215-535-7 1330-20-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium [29H,31H-phthalocyaninetrisulphonato(5-)-N29,N30,N31,N32]cuprate(3-)
215-538-3 1330-39-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium tetraborate, anhydrous 215-540-4 1330-43-4 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium tetraborate, anhydrous 215-540-4 1330-43-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Isodecyl acrylate
215-542-5 1330-61-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Oleic acid, monoester with propane-1,2-diol
215-549-3 1330-80-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diisooctyl adipate
215-553-5 1330-86-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ammonium dodecylbenzenesulphonate
215-559-8 1331-61-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Boric acid, zinc salt
215-566-6 1332-07-6 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Dicopper chloride trihydroxide
215-572-9 1332-65-6 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Dipotassium tetraborate
215-575-5 1332-77-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Toluenesulphonamide
215-578-1 1333-07-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetracopper hexahydroxide sulphate
215-582-3 1333-22-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Chromium trioxide
215-607-8 1333-82-0 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Chromium trioxide
215-607-8 1333-82-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Chromium trioxide
215-607-8 1333-82-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium hydrogendifluoride
215-608-3 1333-83-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Carbon black
215-609-9 1333-86-4 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Carbon black
215-609-9 1333-86-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Silicic acid, aluminum salt
215-628-2 1335-30-4 Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
Ionone, methyl-
215-635-0 1335-46-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ammonia, aqueous solution
215-647-6 1336-21-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Undecenal
215-656-5 1337-83-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Naphthenic acids, copper salts
215-657-0 1338-02-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Butanone, peroxide
215-661-2 1338-23-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Naphthenic acids
215-662-8 1338-24-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sorbitan laurate
215-663-3 1338-39-2 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Sorbitan stearate
215-664-9 1338-41-6 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Ichthyolic acid, sodium salt
215-671-7 1340-06-3 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Isooctyl palmitate
215-675-9 1341-38-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ammonium hydrogendifluoride
215-676-4 1341-49-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ammonium hydrogendifluoride
215-676-4 1341-49-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Silicic acid, aluminum sodium salt
215-684-8 1344-00-9 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Silicic acid, aluminum calcium sodium salt
215-685-3 1344-01-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium sulfide (Na2(Sx))
215-686-9 1344-08-7 Full Joint 10 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Silicic acid, sodium salt
215-687-4 1344-09-8 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Silicic acid, sodium salt
215-687-4 1344-09-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Aluminium oxide
215-691-6 1344-28-1 Full Joint 10 000 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Lead sulfochromate yellow
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 77603.
215-693-7 1344-37-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Manganese oxide
215-695-8 1344-43-0 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Calcium sulfide (Ca(Sx))
215-709-2 1344-81-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Silicic acid, calcium salt
215-710-8 1344-95-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Antimony sulphide
215-713-4 1345-04-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibismuth trisulphide
215-716-0 1345-07-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dicerium trioxide
215-718-1 1345-13-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Iron oxide
215-721-8 1345-25-1 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Carmine
215-724-4 1390-65-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tannins
Gallic acid derivatives found in nutgalls, bark and other plant parts, especially oak bark.
215-753-2 1401-55-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(R)-10-β-D-glucopyranosyl-1,8-dihydroxy-3-(hydroxymethyl)anthracen-9(10H)-one
215-808-0 1415-73-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Codeine sulphate
215-818-5 1420-53-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4,6-trimethylcyclohex-3-enecarbaldehyde
215-833-7 1423-46-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Mesterolone
215-836-3 1424-00-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
[ethane-1,2-diylbis[nitrilobis(methylene)]]tetrakisphosphonic acid
215-851-5 1429-50-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(o-nitrophenyl)azo]-p-cresol
215-863-0 1435-71-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4'-cyanoacetophenone
215-885-0 1443-80-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethyl orthoacetate
215-892-9 1445-45-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethyl orthoacetate
215-892-9 1445-45-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-methyl-4-piperidone
215-895-5 1445-73-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trimethylgallium
215-897-6 1445-79-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methyl cholate
215-903-7 1448-36-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hexamethyldisilane
215-911-0 1450-14-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hexamethyldisilane
215-911-0 1450-14-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-methylpyrazole
215-925-7 1453-58-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Isonicotinamide
215-926-2 1453-82-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-1,2,4-triazole-3,5-diamine
215-937-2 1455-77-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methyl 3,5-diamino-6-chloropyrazinecarboxylate
215-946-1 1458-01-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methyl 3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate
215-947-7 1458-18-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethyl isophthalate
215-951-9 1459-93-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tributyltin chloride 215-958-7 1461-22-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrabutyltin
215-960-8 1461-25-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6-dimethoxybenzoic acid
215-985-4 1466-76-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
9-anthracenemethanol
215-998-5 1468-95-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-(1-benzylpiperidin-4-yl)-N-phenylpropionamide
216-014-7 1474-02-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl diethoxyphosphinylformate
216-016-8 1474-78-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzarone
216-026-2 1477-19-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-methylbenzothiazol-2-ylamine
216-028-3 1477-42-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
m-phenylenebis(methylamine)
216-032-5 1477-55-0 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]diphenol; bisphenol AF
216-036-7 1478-61-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-piperidin-2-ylethanol
216-059-2 1484-84-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
DL-menthol
216-074-4 1490-04-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methyl 4-chloro-4-oxobutyrate
216-077-0 1490-25-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Oxymetazoline
216-079-1 1491-59-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trifluoromethanesulphonic acid
216-087-5 1493-13-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trifluoromethanesulphonic acid
216-087-5 1493-13-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-fluoro-2-nitrobenzene
216-088-0 1493-27-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-[5-(phenylamino)penta-2,5-dienylidene]aniline monohydrochloride
216-094-3 1497-49-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Diphenylphosphinic chloride
216-107-2 1499-21-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Cyclododecene
216-117-7 1501-82-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Quino[2,3-b]acridine-6,7,13,14(5H,12H)-tetrone
216-125-0 1503-48-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naphthyl)ethan-1-one 216-133-4 1506-02-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Difluoromethanesulphonyl chloride
216-150-7 1512-30-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hexa-2,4-dienyl acetate
216-163-8 1516-17-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trichloro(trimethylamine)boron
216-166-4 1516-55-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trihexyl benzene-1,2,4-tricarboxylate
216-208-1 1528-49-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyltriphenylfosfonium bromide
216-223-3 1530-32-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Allyltributylphosphonium chloride
216-231-7 1530-48-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibenzo[b,e]thiepin-11(6H)-one
216-241-1 1531-77-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2'-(vinylenedi-p-phenylene)bisbenzoxazole
216-245-3 1533-45-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[[3-acetamido-4-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]phenyl]imino]diethyl diacetate
216-251-6 1533-78-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2