Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 29 januari 2020. Database contains 22668 unique substances and contains information from 98332 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
2,2-dimethyl-3-oxopropyl dodecanoate
468-880-2 102985-93-3 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,2-dimethyl-3-phenylpropanol
236-400-9 13351-61-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-dimethylbutane
200-906-8 75-83-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-dimethylpropan-1-ol, tribromo derivative
253-057-0 36483-57-5 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-dimethylpropane-1,3-diol
204-781-0 126-30-7 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-dimethylpropane-1,3-diyl 2-ethylhexanoate
249-060-1 28510-23-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-dimethylpropane-1,3-diyl cyclohex-4-ene-1,2-dicarboxylate
255-180-5 41026-17-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-dimethylpropane-1,3-diyl dibenzoate
224-081-9 4196-89-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-dimethylpropane-1,3-diyl dinonanoate
239-938-2 15834-05-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-dioctyl-1,3,2-oxathiastannolan-5-one
239-581-2 15535-79-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,20:3,19-Dimethano-2,3,4a,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11a, 12a,13a,14a,15a,16a,17a,19 ,20,21a,22a,23a,24a,25a,26a,27a,28a,29a,30a,31a,32a,33a,34a-dotriacontaazabispentaleno [1''',6''':5'',6'',7''] cycloocta[1'',2'',3'':3'',4'']pentaleno[1'',6'':5',6',7']cycloocta[1',2',3':3',4']pentaleno[1',6':5,6,7]cycloocta[1,2,3-gh:1',2',3'-g'h']cycloocta[1,2,3-cd:5,6,7-c'd']dipentalene-1,4,6,8,10,12,14,16,18,21,23,25,27,29,31,33-hexadecone, hexadecahydro-, stereoisomer,2,18:3,17-Dimethano-2,3, ,4a,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11a,12a,13a,14a,15a,17,18,19a, 20a,21a,22a,23a,24a, 25a,26a,27a,28a,29a,30a-octacosaazabispentaleno[1''',6''':5'',6'',7'']cycloocta [1'',2'',3'':3'',4''] pentaleno[1'',6'':5',6',7']cycloocta[1',2',3':3',4']pentaleno[1',6':5,6,7]cycloocta[1,2,3-cd:1',2',3'-gh]pentalene-1,4,6,8,10,12,14,16,19,21,23,25,27,29-tetradecone, tetradecahydro-, stereoisomer, 1H,4H,12H,15H-2,14:3,13-Dimethano-5H,6H,7H,8H,9H,10H,11H,16H,17H,18H,19H,20H,21H,22H-2,3,4a,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11a,13,14,15a,16a,17a,18a,19a,20a,21a,22a-eicosaazabispentaleno [1'',6'':5',6',7']cycloocta[1',2',3':3',4']pentaleno[1',6':5,6,7]cycloocta[1,2,3-cd:1',2',3'-gh]pentalene-1,4,6,8,10,12,15,17,19,21-decone, decahydro-, stereoisomer
946-188-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2`-[6-(phenylamino)-heteromonocycle-2,4-diyl]diphenol
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3,3,3-tetrafluoro-2-(trifluoromethyl)propanenitrile
806-451-7 42532-60-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3,3,3-tetrafluoroprop-1-ene
468-710-7 754-12-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3,3,4,4-pentafluoro-2,5-bis(1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropan-2-yl)-5-methoxytetrahydrofuran
812-244-2 957209-18-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3,4,6-tetrakis-O-(2,2-dimethylpropanoyl)-α-D-glucopyranosyl bromide
686-241-8 81058-27-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3,4-trihydroxybenzophenone
214-540-1 1143-72-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3,5-trimethylhydroquinone
211-838-3 700-13-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3,5-trimethylphenol
211-806-9 697-82-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3,6-trimethylphenol
219-330-3 2416-94-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-bis((2-mercaptoethyl)thio)-1-propanethiol
411-290-7 131538-00-6 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-diamino-6,7-dihydro-1H,5H-pyrazolo[1,2-a]pyrazol-1-one,dimethanesulfonate
469-500-8 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-dibromo-2-butene-1,4-diol
221-779-5 3234-02-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-dichlorobuta-1,3-diene
216-721-0 1653-19-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-didehydro-3-O-sodio-D-erythro-hexono-1,4-lactone
228-973-9 6381-77-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-didehydro-D-erythro-hexono-1,4-lactone
201-928-0 89-65-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-Difluor-1-propoxy-4-[4-(trans-4-propylcyclohexyl)-1-cycl ohexen-1-yl]benzen
600-065-0 1003218-40-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-Difluor-1-propoxy-4-[trans-4-(trans-4-propylcyclohexyl)- cyclohexyl]-benzene
610-336-5 473257-14-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-difluoro-1-methoxy-4-[(trans,trans)-4'-propyl[1,1'-bicyclohexyl]-4-yl]-benzene
692-845-2 431947-34-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-dihydro-2,2,6-trimethylbenzaldehyde
204-133-7 116-26-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-dihydro-2,2-dimethyl-1H-perimidine
424-060-6 6364-17-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine
415-450-7 126213-50-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-dihydroxypropyl 12-hydroxyoctadecanoate
228-507-4 6284-43-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-dihydroxypropyl laurate
205-526-6 142-18-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-dihydroxypropyl methacrylate
227-642-6 5919-74-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-dimethylbutane
201-193-6 79-29-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-Epoxy-1H-cyclopenta[a]phenanthrene,androstan-17-ol
601-593-4 119302-19-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-epoxypropan-1-ol
209-128-3 556-52-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-epoxypropyl isopropyl ether
223-672-9 4016-14-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-epoxypropyl methacrylate
203-441-9 106-91-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-epoxypropyl neodecanoate
247-979-2 26761-45-5 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-Epoxypropyl neodecanoate, oligomeric reaction products with cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride and propylidenetrimethanol
500-334-1 154565-28-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-Epoxypropyl neodecanoate, oligomeric reaction products with phosphorous acid
500-336-2 157348-58-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-Epoxypropyl neodecanoate, oligomeric reaction products with toluene-4-sulfonic acid
500-281-4 98362-33-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-epoxypropyl o-tolyl ether
218-645-3 2210-79-9 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-epoxypropyltrimethylammonium chloride
221-221-0 3033-77-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-xylenol
208-395-3 526-75-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,4,7-tetramethyl-6-octen-3-one
422-520-0 74338-72-0 Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,4-trimethylpentene
246-690-9 25167-70-8 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,6,8,10-pentamethylcyclopentasiloxane
228-204-7 6166-86-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2