Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 24 januari 2020. Database contains 22668 unique substances and contains information from 98283 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Reaction products of 4,4'-Azo-3-hydroxynaphthalene-1-sulphonate coupled with 2-naphthol and 2-amino-4 (or 5)-nitrophenol, chelated with chromium (3+), sodium salts
946-959-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of 7-hydroxy-3,7-dimethyloctanal and methyl 2-aminobenzoate
946-958-1 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzene, tetrapropylene-, distn. residues, sulfonated, sodium salts
946-950-8 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenesulfonic acid, di-C10-14-alkyl derivs., sodium salts
946-949-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 3-phenoxybenzyl (1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyclopropanecarboxylate and 3-phenoxybenzyl (1R,3S)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyclopropanecarboxylate (4:1)
946-945-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C12-14 (even numbered), propoxylated, aminated
946-944-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2-bis[(allyloxy)methyl]butyl (3-{[({2,2-bis[(allyloxy)methyl]butoxy}carbonyl)amino]methyl}-3,5,5-trimethylcyclohexyl)carbamate
946-937-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[4-[[4-(dimethylamino)phenyl]-[4-(ethylamino)-3-methyl-phenyl]methylene]-2-methyl-cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]-ethyl-ammonium;acetate
946-928-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Concrete of Cistus ladaniferus (Cistaceae) obtained from labdanum gum by organic solvent extraction.
946-927-2 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Absolute of Cistus ladaniferus (Cistaceae) obtained from cistus concrete by heat treatment and ethanol extraction.
946-923-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Resinoid of Cistus ladaniferus (Cistaceae) obtained from labdanum gum by ethanol extraction
946-922-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Essential oil of Copaiba obtained from the exudate of Copaifera (Fabaceae) trees by distillation
946-913-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (1S*, 2R*, 5S*)-2-Isopropenyl-5-methylcyclohexanol and (1S*, 2S*, 5R*)-2-Isopropenyl-5-methylcyclohexanol
946-911-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of glycerol and octanoic acid
946-904-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 2-isopropenyl-5-methylhex-4-en-1-ol and 2-isopropenyl-5-methylhex-4-enyl acetate and DL-borneol and caryophyllene and linalool and linalyl acetate and p-menth-1-en-4-ol
946-901-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of diazotised Sodium hydrogen 4-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate coupled with Resorcinol (1:1), coupled with diazotised 5-amino-2-anilinobenzenesulphonic acid (1:2), coupled with diazotised 4-nitroaniline (1:1), sodium salts
946-899-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6-aminomethyl-6,11-dihydro-5H-dibenz[b,e]azepine phthalhydrazide salt
946-889-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products of Sodium 1-amino-4-bromo-9,10-dioxoanthracene-2-sulphonate coupled with Aniline, subsequently coupled with p-(1,1-dimethylpropyl)phenol, subsequently coupled with Ethyl benzoylacetate, subsequently coupled with Fuming Sulfuric acid, sodium salts.
946-888-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of α-3,3-trimethyl-(αS,1R)-cyclohexanemethanol and α-3,3-trimethyl-(αR,1S)-cyclohexanemethanol
946-886-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C13-C16, isoalkanes, <2% aromatics
946-885-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C9, hexaesters with dipentaerythritol
946-882-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of [5-methyl-2-[[4-(4-methylanilino)-9,10-dioxo-1-anthryl]amino]phenyl]sulfonyloxypotassium and [5-methyl-2-[[4-(4-methyl-2-potassiooxysulfonyl-anilino)-9,10-dioxo-1-anthryl]amino]phenyl]sulfonyloxypotassium
946-877-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
disodium 2,4-dihydroxy-5-[(2-hydroxy-3-nitro-5-sulphonato-phenyl)azo]benzoate, reaction products with chromium triacetate
946-871-9 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of disodium [(2-{[carboxylato(2-hydroxyphenyl)methyl]amino}ethyl)amino](4-hydroxyphenyl)acetate and disodium 2,2'-(ethane-1,2-diyldiimino)bis[(2-hydroxyphenyl)acetate]
946-857-2 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of (E)-3,7-dimethylocta-1,3,6-triene and (R)-p-mentha-1,8-diene and (Z)-3,7-dimethylocta-1,3,6,-triene and 7-methyl-3-methyleneocta-1,6-diene and DL-borneol and bornan-2-one and cineole and linalool and linalyl acetate and p-menth-1-en-4-ol
946-855-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1,3-dimethyl-1,1,3,3-tetraphenyldisiloxane and 1,3,3,5-tetramethyl-1,1,5,5-tetraphenyltrisiloxane and 1,3,3,5,5,7-hexamethyl-1,1,7,7-tetraphenyltetrasiloxane
946-850-4 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of diazotised 2-amino-5-{[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl}benzenesulfonic acid coupled with 6-amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulfonic acid, subsequently coupled with diazotized 2-[(3-aminophenyl)sulfonyl]ethyl hydrogen sulfate, sodium and potassium salts
946-849-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Octadeca-dienoic acid (3-dimethylamino-propyl)-amide
946-846-2 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Saccharides from Saccharomyces Cerevisiae
946-843-6 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C16-18, isononyl esters
946-822-1 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of diazotized Dodecyl Aniline coupled with 8-acetylamine-1-hydroxynaphthalen-3,6-disulphonic Acid, sodium salts
946-819-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of γ-butyrolactone, naphthalene-1,6-diol and phthalic anhydride
946-798-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of decamethyltetrasiloxane; dodecamethylpentasiloxane; hexamethyldisiloxane; octamethyltrisiloxane
946-797-7 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of diazotised Metanilic Acid coupled with 8-Hydroxyquinoline, subsequently metalized with Chromium (III) Basic Sulfate and Sodium Formate, sodium salts
946-790-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of 2-amino-4-chlorophenol, 2-amino-4-nitrophenol-6-sulfonic acid with resorcinol, iron complex, sodium salts
946-789-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of diazotised Sodium Picramate coupled with Resorcinol, subsequently coupled with diazotised 4'-Amino-4-Nitrodiphenylamin-2-Sulfonic Acid, at the end metallized with Iron (II) sulphate heptahydrate, sodium salts
946-788-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 5,5'-[sulphonylbis(3,1-phenyleneazo)]bis[6-amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonic acid] and disodium 5,5'-[sulphonylbis(3,1-phenyleneazo)]bis[6-amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonate]
946-787-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2-sec-butylaniline and 4-sec-butylaniline
946-786-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products of 6-amino-4-naphthol-2-sulfonic acid with formaldehyde and sodium metabisulfite, coupled with diazotised 5-amino-2,4-dinitrophenol, chelated with chromium (3+), sodium salts
946-768-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Saccharides of mannose and galactose from Ceratonia Siliqua seed
946-767-3 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
D-Glucopyranose, oligomeric, C10-14-alkyl glycosides tartaric esters, sodium salt
946-764-7 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of methyl 3-(2-oxocyclohexyl)propanoate and methylbenzene
946-760-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N,N‘-di-C16-18 (even numbered) and C18-unsatd. alkyl[1,2-ethanediylbis(imino-3,1-propanediyl)]diamines
946-757-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
reaction mass of (9Z,11E)-octadeca-9,11-dienoic acid and (10E,12Z)-octadeca-10,12-dienoic acid and octadec-9-enoic acid
946-756-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
sodium 5-(4-amino-6-(4-((E)-4-(4-(bis(2-hydroxyethyl)amino)-6-(8-hydroxy-7-((E)-phenyldiazenyl)-3,6-disulfonatonaphthalen-1-ylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-sulfonatostyryl)-3-sulfonatophenylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-4-hydroxy-3-((E)-phenyldiazenyl)naphthalene-2,7-disulfonate
946-752-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
reaction products of oxidation of 2-aminoanthracene-9,10-dione and chlorine
946-751-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-(C12-14 evennumbered alkyl imino) diethanol
946-745-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-[3-(dimethylamino)propyl] amides C18-22 (even numbered)
946-742-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Liquidambar Styraciflua, oil
946-732-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Essential oil of Cedarwood Texas obtained from the wood of Juniperus mexicana (Cupressaceae) by distillation - Terpenes
946-670-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Concrete of Rosa Damascena (Rosaceae) obtained from fresh flowers by extraction with an apolar solvent
946-638-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Essential oil of Cedarwood Texas obtained from the wood of Juniperus mexicana (Cupressaceae) by distillation - Cedrol
946-636-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Concrete of honeycomb cells of the bee by hexane extraction
946-615-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Essential oil camphor-rich of Artemisia herba-alba (Asteraceae) obtained from herb by steam distillation
946-604-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Resinoid of Canarium luzonicum (Burseraceae) obtained from the exudate by cyclohexane extraction
946-584-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Resinoid of Styrax tonkinensis (Styracaceae) obtained from exudate by ethanol extraction
946-573-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Essential oil of Cistus ladaniferus L (Cistaceae) obtained from stems and leaves by distillation
946-570-2 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Resinoid of Styrax benzoin (Styracaceae) obtained from exudate by ethanol extraction
946-569-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of 1H-Imidazole-1-ethanol, 4,5-dihydro-, 2-(C7 odd-numbered alkyl) derivs. and sodium hydroxide and chloroacetic acid
946-565-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of (Z)-octadec-9-enol with m-tolylidene diisocyanate
946-534-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products of 1H-Imidazole-1-ethanol, 4,5-dihydro-, 2-(C11-17 and C17 unsatd. alkyl) derivs. and sodium hydroxide and 2-propenoic acid
946-533-0 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of diazotised 2-amino-5-{[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl}benzenesulfonic acid coupled with 2,5-diaminobenzenesulfonic acid, subsequently coupled with diazotised 2-[(3-aminophenyl)sulfonyl]ethyl hydrogen sulfate, potassium sodium salts
946-532-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(3S)-3,7-dimethylocta-1,6-dien-1-yl acetate
946-529-9 1439355-19-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of Alcohols, C20-24 (even), Slack wax (petroleum), Petrolatum (petroleum); oxidized, compounds with 2-(methylamino)ethanol
946-517-3 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of N,N,N-trimethyldodecan-1-aminium bromide and N,N,N-trimethyltetradecan-1-aminium bromide
946-512-6 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Allylamine, reaction products with diallyl diaminopropane dihydrochloride
946-496-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-tert-butyl-4-[4-chloro-5-(3-fluoro-4-methoxyphenyl)-1H-imidazol-1-yl]benzenesulfonamide
946-493-4 499777-85-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-tert-butyl-4-[5-(3-fluoro-4-methoxyphenyl)-1H-imidazol-1-yl]benzenesulfonamide
946-492-9 499777-84-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of Fatty acids, C18-unsaturated, dimers and trimers, esterified with 2-(4,4-dimethylpentan-2-yl)-5,7,7-trimethyloctan-1-ol
946-490-8 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1,1,2,3,3-pentamethyl-2,3,4,5,6,7-hexahydro-1H-indene and 1,1,2,3,3-pentamethyl-2,3-dihydro-1H-indene and 1-ethyl-1,3,3-trimethylindane and 1,1,2,3,3-pentamethyloctahydro-1H-indene
946-460-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Resinoid of Cistus ladaniferus (Cistaceae) obtained from labdanum gum by organic solvents extraction
946-442-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Absolute of Cistus ladaniferus (Cistaceae) obtained from labdanum resinoid by ethanol extraction.
946-441-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethylolpropane, mixed triesters with decanoic, heptanoic, octanoic, and 3,5,5-trimethylhexanoic acids
946-440-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
reaction mass of 1-(3-hydroxyphenyl)ethanone and sulfuryl chloride
946-437-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
nitrate amine salt of N-[3-dimethylaminopropyl]- C14-C20 amides, saturated, reaction products with ethylene oxide
946-436-3 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Essential oil of Petitgrain obtained from the leaves and twigs of Citrus aurantium (Rutaceae) by distillation
946-433-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methyl-5-(2-(1,1,1-trifluoro-2-methylpropan-2-yl)pyridin-4-yl)thiazol-2-amine dihydrobromide
946-432-1 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
reaction mass of 2-[[1-(chloromethyl)-2-[[4-(oxiran-2-ylmethoxymethyl)cyclohexyl]methoxy]ethoxy]methyl]oxirane and cis-1,4-bis[(2,3-epoxypropoxy)methyl]cyclohexane and trans-1,4-bis[(2,3-epoxypropoxy)methyl]cyclohexane
946-427-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis and tris and tetra{N-[(2-ethylanilino) or 2,4(or 2,5 or 2,6)-dimethylanilino]-N’-[(2-ethylanilino) or 2,4(or 2,5 or 2,6)-dimethylanilino] methaniminium} [phthalocyanine(bis and tris and tetra)sulfonato-κ4N29,N30,N31,N32]cuprate(II)
946-424-8 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of decanoic acid and lauric acid with glycerol and polyglycerol
946-420-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Resinoid of Ferula galbaniflua (Apiaceae) obtained from the exudate by hydrocarbon ester alcohol extraction.
946-414-3 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Resinoid of Boswellia Carterii (Burseraceae) obtained from exudate by ethanol extraction
946-413-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tall oil, reaction products with ethanolamine
946-410-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of sodium glucoheptonate with manganese sulfate and sodium hydroxide
946-400-7 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tall Oil Fatty Acids, compounds with 2-(2-aminoethoxy) ethanol
946-398-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2-ethylhexyl (3-isocyanato-4-methylphenyl)carbamate and 2-ethylhexyl (5-isocyanato-2-methylphenyl)carbamate and 2-ethylhexyl (3-isocyanato-2-methylphenyl)carbamate
946-383-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 7539-04-0 and pentaerythritol tetrakis(3-mercaptopropionate) and 2-{3-(3-mercaptopropionyl)thiopropionyl}oxymethyl-2-(3-mercaptopropionyl)oxymethyl-1,3-propanediyl bis(3-mercaptopropionate)
946-382-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxypropan-1-aminium sulfate
946-381-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 6-Chloro-2-{4[ethyl(2-hydroxyethyl)amino]phenyl}-1-methylbenzo[cd]indolium hydroxide and 6-chloro-2-[4-[ethyl(2-hydroxyethyl)amino]phenyl]-1-methylbenz[cd]indolium acetate
946-378-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
reaction mass of 2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethanamine and 4-(4-methoxyphenyl)butan-2-one
946-375-2 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4,4'-((4-(phenylamino)naphthalen-1-yl)methylene)bis(N,N-dimethylbenzenamine)
946-373-1 82941-24-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of diazotised 2-amino-5-{[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl}benzenesulfonic acid coupled with diazotised 2,4-diaminobenzenesulphonic acid, subsequently coupled with diazotised 2-[(3-aminophenyl)sulfonyl]ethyl hydrogen sulfate, potassium sodium salts
946-366-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C9-C10, aromatics, >1% naphthalene
946-365-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction product of D-Glucopyranoside, methyl; esterified with oleic acid, methyl ester
946-364-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of N-{1-[(2-methylpropane-2-sulfonyl)methyl]cyclohexyl}-2-methylpropane-2-sulfinamide and 2-methylpropane-2-sulfinamide
946-363-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products from Nerolidol by dehydration
946-360-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2-(2-nonyl-2-imidazolin-1-yl)ethanol and 2-heptyl-4,5-dihydro-1H-imidazole-1-ethanol
946-357-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phosphoric acid, chromium(3+) salt (1:2.5)
946-354-8 - Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of diazotized 2-amino-5-{[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl}benzenesulfonic acid coupled with 7-amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonic acid, subsequently coupled with diazotized 2-[(3-aminophenyl)sulfonyl]ethyl hydrogen sulfate, sodium and potassium salts
946-353-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of methyl 2-[[(E)-(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-ylidene)methyl]amino]benzoate and methyl 2-[[(Z)-(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-ylidene)methyl]amino]benzoate
946-342-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2