Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 24 januari 2020. Database contains 22668 unique substances and contains information from 98283 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Triethylmethylammonium Tetrafluoroborate
614-970-3 69444-47-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethylgallium
214-232-7 1115-99-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triethyldialuminium trichloride
235-137-7 12075-68-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triethylborane
202-620-9 97-94-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triethylammonium p-toluenesulphonate
239-421-1 15404-00-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethylammonium fluoride
277-550-5 73602-61-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triethylammonium chloride
209-067-2 554-68-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triethylammonium bromide
211-263-8 636-70-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethylammonium [N-((2-mercapto-1-oxopropyl)glycinate(2-))O,S]gold(1-)
414-330-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Triethylammonium 4-(4-(3-(4-dimethylaminophenyl)prop-2-enylidene)-3-methyl-5-oxo-2-pyrazolin-1-yl)benzenesulfonate
403-560-8 109940-17-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Triethylammonium 1-(3-aminophenyl)-1H-tetrazol-5-thiolate
433-000-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Triethylamine--borane
217-022-3 1722-26-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triethylamine
204-469-4 121-44-8 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethylamine
204-469-4 121-44-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triethylaluminium
202-619-3 97-93-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triethylaluminium
202-619-3 97-93-8 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
triethyl[[4-(triethylsilyl)-3-butyn-1-yl]oxy]silane
605-200-7 160194-28-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethyl phosphonoacetate
212-757-6 867-13-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethyl phosphonoacetate
212-757-6 867-13-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triethyl phosphite
204-552-5 122-52-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triethyl phosphite
204-552-5 122-52-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triethyl phosphite
204-552-5 122-52-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triethyl phosphite
204-552-5 122-52-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triethyl phosphate
201-114-5 78-40-0 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethyl orthopropionate
204-108-0 115-80-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triethyl orthoformate
204-550-4 122-51-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethyl orthoformate
204-550-4 122-51-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triethyl orthoacetate
201-112-4 78-39-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethyl O-acetylcitrate
201-066-5 77-89-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethyl citrate
201-070-7 77-93-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethyl borate
205-760-9 150-46-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethyl arsenate
427-700-2 15606-95-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Triethoxysilane
213-650-7 998-30-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethoxypropylsilane
219-842-7 2550-02-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethoxypropylsilane
219-842-7 2550-02-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triethoxyoctylsilane
220-941-2 2943-75-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethoxyisobutylsilane
402-810-3 17980-47-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethoxyisobutylsilane
402-810-3 17980-47-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Triethoxyhexadecylsilane
240-465-9 16415-13-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethoxy(vinyl)silane
201-081-7 78-08-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethoxy(phenyl)silane
212-305-8 780-69-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethoxy(methyl)silane
217-983-9 2031-67-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethoxy(3-thiocyanatopropyl)silane
252-161-3 34708-08-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethoxy(3-isocyanatopropyl)silane
246-467-6 24801-88-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethoxy(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl)silane
435-230-4 101947-16-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Triethoxy(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)silane
257-473-3 51851-37-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethoxy(2,4,4-trimethylpentyl)silane
252-558-1 35435-21-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tridodecylamine
203-063-4 102-87-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tridecylamine, branched and linear
289-185-9 86089-17-0 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tridecene
246-919-2 25377-82-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2