Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 21 januari 2020. Database contains 22666 unique substances and contains information from 98237 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Triphenylphosphine
210-036-0 603-35-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triphenylphosphine
210-036-0 603-35-0 Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
Triphenylmethanol
200-988-5 76-84-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triphenylmethanethiol
223-020-3 3695-77-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
triphenyl(phenylmethyl)phosphonium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-N-methyl-1-butanesulfonamide (1:1)
442-960-7 332350-93-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
triphenyl(((1r,4r)-4-((E)-prop-1-en-1-yl)cyclohexyl)methyl)phosphonium iodide
610-150-4 438193-30-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triphenyl phosphite
202-908-4 101-02-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triphenyl phosphite
202-908-4 101-02-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triphenyl phosphate
204-112-2 115-86-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triphenyl phosphate
204-112-2 115-86-6 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Trioctylstannane
413-320-4 869-59-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trioctylphosphine oxide
201-121-3 78-50-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trioctylphosphine
225-234-2 4731-53-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trioctylaluminium
213-964-4 1070-00-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trioctyl benzene-1,2,4-tricarboxylate
201-877-4 89-04-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trinonyl benzene-1,2,4-tricarboxylate
252-552-9 35415-27-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trinickel disulphide
234-829-6 12035-72-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trinickel dicitrate
227-873-2 6018-92-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trimorpholinophosphine oxide
224-662-7 4441-12-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimipramine
212-008-3 739-71-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trimethylvinylsilane
212-042-9 754-05-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethylsilylcarbonitrile
231-657-3 7677-24-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trimethylsilylacetylene
213-919-9 1066-54-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
trimethylsilyl undec-10-enoate
607-358-2 24338-09-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trimethylsilyl trifluoromethanesulphonate
248-565-4 27607-77-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trimethylsilyl N-trimethylsilylacetamidate
233-892-7 10416-59-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-N-(trimethylsilyl)acetimidate
247-103-9 25561-30-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trimethylsilane
213-603-0 993-07-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethyloxosulphonium iodide
217-204-2 1774-47-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trimethyloxosulphonium chloride
225-724-6 5034-06-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trimethylolpropane, mixed triesters with decanoic, heptanoic, octanoic, and 3,5,5-trimethylhexanoic acids
946-440-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethyloctylammonium methyl sulphate
265-332-2 65059-42-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethyloctadecylammonium chloride
203-929-1 112-03-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethyloctadecylammonium bromide
214-294-5 1120-02-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethylindium, adduct with 2,5,8,11,14-pentaoxapentadecane
441-590-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trimethylindium
222-200-9 3385-78-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trimethylgallium
215-897-6 1445-79-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trimethylenediamine
203-702-7 109-76-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethylammonium chloride
209-810-0 593-81-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethylamine, N-oxide
214-675-6 1184-78-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethylamine
200-875-0 75-50-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethylamine
200-875-0 75-50-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trimethylaluminium
200-853-0 75-24-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethylacetic anhydride
216-263-1 1538-75-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethyl[2-(phosphonooxy)ethyl]ammonium chloride, calcium salt (1:1)
225-403-0 4826-71-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethyl-3-[(1-oxoallyl)amino]propylammonium chloride
256-181-3 45021-77-0 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethyl-3-[(1-oxo-10-undecenyl)amino]propylammonium methyl sulphate
304-990-8 94313-91-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethyl(octadecyloxy)silane
242-554-8 18748-98-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethyl phosphonoacetate
227-663-0 5927-18-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trimethyl phosphite
204-471-5 121-45-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2