Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 18 januari 2020. Database contains 22663 unique substances and contains information from 98219 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Tris(isopropenyloxy)phenyl silane
411-340-8 52301-18-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tris(isopropenyloxy)vinylsilane
239-362-1 15332-99-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(methylphenyl) phosphate
809-930-9 1330-78-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(methylphenyl) phosphite
247-119-6 25586-42-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tris(mixed dodecyl and octyl)benzene-1,2,4-tricarboxylate
700-342-7 1163775-81-2 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(N-hydroxy-N-nitrosophenylaminato-O,O')aluminium
239-341-7 15305-07-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(nitrato-O)nitrosylruthenium
252-068-8 34513-98-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(oxiranylmethyl) benzene-1,2,4-tricarboxylate
230-638-7 7237-83-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(p-isocyanatophenyl) thiophosphate
223-981-9 4151-51-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
tris(pentafluorophenyl)borane
414-000-7 1109-15-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tris(pentane-2,4-dionato)iron(II)
237-853-5 14024-18-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(pentane-2,4-dionato-O,O')cobalt
244-527-6 21679-46-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(pentane-2,4-dionato-O,O')vanadium
236-759-1 13476-99-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(tetramethylammonium) 5-hydroxy-1-(4-sulphonatophenyl)-4-(4-sulphonatophenylazo)pyrazole-3-carboxylate
406-073-9 131013-81-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tris(triphenylphosphine)rhodium (I) chloride
238-744-5 14694-95-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris-(2-hydroxy-4-chinoline-carboxylato-O´O) europium
423-870-7 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris[(2-hydroxyethyl)ammonium] citrate
244-599-9 21829-50-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris[(2-hydroxyethyl)ammonium] orthoborate
272-298-2 68797-44-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris[2-(methoxy-κO)ethanolato-κO]aluminum
814-448-7 30309-57-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tris[2-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate
927-409-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate
250-418-4 30989-05-0 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris[2-[[2,4,8,10-tetra-tert-butyldibenzo[d,f][1,3,2]dioxaphosphepin-6-yl]oxy]ethyl]amine
279-459-6 80410-33-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris[2-chloro-1-(chloromethyl)ethyl] phosphate 237-159-2 13674-87-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris[4-(diethylamino)phenyl]methylium acetate
263-974-8 63157-72-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris[5-amino-4-hydroxy-3-(phenylazo)naphthalene-2,7-disulphonato(2-)]dialuminium
270-648-9 68475-50-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris[oxalate(2-)]dicerium
205-362-5 139-42-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris[oxalato(2-)]digadolinium
212-766-5 867-64-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris[oxalato(2-)]dilutetium
222-328-5 3426-45-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisilicon tetranitride
234-796-8 12033-89-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisiloxane, 1,1,1,3,5,5,5-heptamethyl-3-tetradecyl-
476-490-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisiloxane, 1,1,1,3,5,5,5-heptamethyl-3-tetradecyl-
476-490-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trisiloxane, 3-ethyl-1,1,1,3,5,5,5-heptamethyl-
469-070-1 17861-60-8 Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium (1-(3-carboxylato-2-oxido-5-sulfonatophenylazo)-5-hydroxy-7-sulfonatonaphthalen-2-amido)nickel(II)
407-110-1 480445-87-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
trisodium (2S)-2,6-bis(3-carboxylatopropanamido)hexanoate
948-778-9 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium (R)-2,5-dihydro-5-((R)-2-(hexadecanoyloxy)-1-hydro xyethyl)-4-oxido-2-oxo-3-furylphosphate
471-090-0 302345-18-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
trisodium ({3-[(carboxylatomethyl)amino]propyl}{3-[(carboxylatomethyl)(C16-18, C18 unsat alkyl)amino]propyl}amino)acetate
825-518-1 2060541-47-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 1-(1-naphthylazo)-2-hydroxynaphthalene-4',6,8-trisulphonate
220-036-2 2611-82-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
TRISODIUM 1-[[[[4-[4-[BIS-(2-HYDROXYETHYL)AMINO]-6- [(2-SULFONATOETHYL)AMINO]]-1,3,5-TRIAZIN-2-YL]AMINO]-2-SULPHONATOPHENYL]AZO]-2-AMINO-8-HYDROXY-6-NAPHTHALENE SULFONATE
419-720-5 182061-89-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
TRISODIUM 1-[[[[4-[4-[BIS-(2-HYDROXYETHYL)AMINO]-6- [(2-SULFONATOETHYL)AMINO]]-1,3,5-TRIAZIN-2-YL]AMINO]-2-SULPHONATOPHENYL]AZO]-2-AMINO-8-HYDROXY-6-NAPHTHALENE SULFONATE
419-720-5 182061-89-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
TRISODIUM 1-[[[[4-[4-[BIS-(2-HYDROXYETHYL)AMINO]-6- [(2-SULFONATOETHYL)AMINO]]-1,3,5-TRIAZIN-2-YL]AMINO]-2-SULPHONATOPHENYL]AZO]-2-AMINO-8-HYDROXY-6-NAPHTHALENE SULFONATE
419-720-5 182061-89-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trisodium 1-amino-4-[[3-[[4-chloro-6-[(3-sulphonatophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2,4,6-trimethyl-5-sulphonatophenyl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracene-2-sulphonate
277-040-2 72927-99-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 1-amino-4-[[3-[[4-chloro-6-[(sulphonatophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2,4,6-trimethyl-5-sulphonatophenyl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracene-2-sulphonate
276-481-8 72214-18-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 1-amino-4-[[3-[[4-chloro-6-[(sulphonatophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2,4,6-trimethyl-5-sulphonatophenyl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracene-2-sulphonate
276-481-8 72214-18-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 1-hydroxynaphthalene-2-azo-4'-(5',5''-dimethylbiphenyl)-4''-azo(4''-phenylsulfonyloxybenzene)-2',2'',4-trisulfonate
406-820-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trisodium 2,4-diamino-3,5-bis-[4-(2-sulfonatoethoxy)sulfonyl)phenylazo]benzenesulfonate
423-970-0 182926-43-8 Full Individual 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 2-(carboxylatomethyl(2-hydroxyethyl)amino)ethyliminodi(acetate)
205-381-9 139-89-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
trisodium 2-(cyanoamino)-5-[(E)-2-[4-({4-[(E)-2-(6,8-disulfonaphthalen-2-yl)diazen-1-yl]-2-methoxyphenyl}carbamoyl)phenyl]diazen-1-yl]-6-hydroxypyrimidin-4-olate
402-530-1 - NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
trisodium 2-(cyanoamino)-5-[(E)-2-[4-({4-[(E)-2-(6,8-disulfonaphthalen-2-yl)diazen-1-yl]-2-methoxyphenyl}carbamoyl)phenyl]diazen-1-yl]-6-hydroxypyrimidin-4-olate
402-530-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trisodium 2-[(6-amino-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naphthyl)diazenyl]-5-methoxybenzene-1,4-disulfonate
617-712-8 85448-44-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trisodium 2-[(E)-(6-amino-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naphthyl)diazenyl]benzene-1,4-disulfonate
694-906-9 1363332-65-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2