Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 16 januari 2020. Database contains 22652 unique substances and contains information from 98139 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Cyclohexane, oxidized, distillates
308-380-2 97952-85-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
9-Octadecenoic acid (Z)-, reaction products with diethylenetriamine, di-Me sulfate-quaternized
308-415-1 97953-16-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
5-(Difluoromethoxy)-2-mercapto-1H-benzimidazole
619-308-7 97963-62-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Furfuryl alcohol
202-626-1 98-00-0 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Furfuryl alcohol
202-626-1 98-00-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-furaldehyde
202-627-7 98-01-1 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-furaldehyde
202-627-7 98-01-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Thiophene-2-carbaldehyde
202-629-8 98-03-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butylbenzene
202-632-4 98-06-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butylbenzene
202-632-4 98-06-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α,α-trichlorotoluene
202-634-5 98-07-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α,α-trifluorotoluene
202-635-0 98-08-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α,α,α-trifluorotoluene
202-635-0 98-08-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzenesulphonyl chloride
202-636-6 98-09-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzenesulphonamide
202-637-1 98-10-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzenesulphonic acid
202-638-7 98-11-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenesulphonic acid
202-638-7 98-11-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trichloro(phenyl)silane
202-640-8 98-13-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-chloro-α,α,α-trifluorotoluene
202-642-9 98-15-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α,α-trifluoro-m-toluidine
202-643-4 98-16-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α,α-trifluoro-m-toluidine
202-643-4 98-16-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α,α-trifluoro-m-cresol
202-645-5 98-17-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-tert-butyl-m-xylene
202-647-6 98-19-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-tert-butylpyrocatechol
202-653-9 98-29-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-amino-4-(methylsulphonyl)phenol
202-654-4 98-30-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-amino-4-hydroxybenzenesulphonamide
202-657-0 98-32-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-methylsulphanilic acid
202-658-6 98-33-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methylsulphanilic acid
202-658-6 98-33-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-amino-4-hydroxybenzenesulphonic acid
202-662-8 98-37-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-amino-4-hydroxybenzenesulphonic acid
202-662-8 98-37-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-amino-4-methoxybenzenesulphonic acid
202-667-5 98-42-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-sulphoanthranilic acid
202-668-0 98-43-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-aminobenzene-1,4-disulphonic acid
202-669-6 98-44-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-aminobenzene-1,4-disulphonic acid
202-669-6 98-44-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-tert-butyltoluene
202-675-9 98-51-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-tert-butylcyclohexanol
202-676-4 98-52-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-tert-butylcyclohexanol
202-676-4 98-52-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-tert-butylcyclohexanone
202-678-5 98-53-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-tert-butylphenol
202-679-0 98-54-4 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-tert-butylphenol
202-679-0 98-54-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
p-menth-1-en-8-ol
202-680-6 98-55-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-chloro-α,α,α-trifluorotoluene
202-681-1 98-56-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-chloro-α,α,α-trifluorotoluene
202-681-1 98-56-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-chloro-α,α,α-trifluorotoluene
202-681-1 98-56-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-chloro-4-(methylsulphonyl)benzene
202-682-7 98-57-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tosyl chloride
202-684-8 98-59-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tosyl chloride
202-684-8 98-59-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-chlorobenzenesulphonyl chloride
202-685-3 98-60-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-chlorobenzenesulphonic acid
202-690-0 98-66-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-hydroxybenzenesulphonic acid
202-691-6 98-67-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1