Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 24 januari 2020. Database contains 22668 unique substances and contains information from 98283 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Methyl anthranilate
205-132-4 134-20-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Bis(8-hydroxyquinolinium) sulphate
205-137-1 134-31-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-naphthylamine
205-138-7 134-32-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-naphthylamine
205-138-7 134-32-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4,4'-dihydroxy-7,7'-ureylenedi(naphthalene-2-sulphonic acid)
205-142-9 134-47-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(R*,S*)-(±)-α-[1-(methylamino)ethyl]benzyl alcohol hydrochloride
205-153-9 134-71-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Bis[[R-(R*,S*)]-β-hydroxy-α-methylphenethyl)methylammonium] sulphate
205-154-4 134-72-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzil
205-157-0 134-81-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzil
205-157-0 134-81-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,4-dichloro-α-phenyltoluene
205-158-6 134-83-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-methylbenzophenone
205-159-1 134-84-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-chlorobenzophenone
205-160-7 134-85-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-chlorobenzophenone
205-160-7 134-85-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzaldehyde
205-167-5 134-96-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-[4-[[(2-amino-1,4,5,6,7,8-hexahydro-4-oxo-6-pteridinyl)methyl]amino]benzoyl]-L-glutamic acid
205-181-1 135-16-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-naphthol
205-182-7 135-19-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-naphthol
205-182-7 135-19-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-naphthol
205-182-7 135-19-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Disodium 2-hydroxyethyliminodi(acetate)
205-187-4 135-37-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 3-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate
205-196-3 135-51-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N,N'-dithiodi-o-phenylenedibenzamide
205-201-9 135-57-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-hydroxy-2'-methyl-2-naphthanilide
205-205-0 135-61-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-hydroxy-2'-methoxy-2-naphthanilide
205-206-6 135-62-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-hydroxy-2'-methoxy-2-naphthanilide
205-206-6 135-62-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5'-chloro-3-hydroxy-2'-methyl-2-naphthanilide
205-207-1 135-63-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-hydroxy-3'-nitro-2-naphthanilide
205-209-2 135-65-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium 6-hydroxynaphthalene-2-sulphonate
205-218-1 135-76-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-2-naphthylaniline
205-223-9 135-88-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[3-[(4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-4-methyl-1,3-thiazoniol-5-yl]ethyl dihydrogen diphosphate
205-230-7 136-09-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc bis(dibutyldithiocarbamate)
205-232-8 136-23-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium dibutyldithiocarbamate
205-238-0 136-30-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Calcium bis(2-ethylhexanoate)
205-249-0 136-51-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Cobalt bis(2-ethylhexanoate)
205-250-6 136-52-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc bis(2-ethylhexanoate)
205-251-1 136-53-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Butyl benzoate
205-252-7 136-60-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-hexylresorcinol
205-257-4 136-77-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6-methylbenzotriazole
205-265-8 136-85-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,5-dihydro-2-undecyl-1H-imidazole-1-ethanol
205-271-0 136-99-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,5-dihydro-2-undecyl-1H-imidazole-1-ethanol
205-271-0 136-99-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(4-methylthiazol-5-yl)ethanol
205-272-6 137-00-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-heptylcyclopentanone
205-273-1 137-03-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Mecrilate
205-275-2 137-05-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-aminobenzenethiol
205-277-3 137-07-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium N-lauroylsarcosinate
205-281-5 137-16-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Thiram
205-286-2 137-26-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Copper bis(dimethyldithiocarbamate)
205-287-8 137-29-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ziram
205-288-3 137-30-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylbutan-1-ol
205-289-9 137-32-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium propionate
205-290-4 137-40-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium propionate
205-290-4 137-40-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Metam-sodium 205-293-0 137-42-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bromocyclopentane
205-294-6 137-43-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4,6-diaminobenzene-1,3-disulphonic acid
205-298-8 137-50-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-aminobenzene-1,3-disulphonic acid
205-299-3 137-51-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Lidocaine
205-302-8 137-58-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-O-palmitoylascorbic acid
205-305-4 137-66-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[1-(aminocarbonyl)hydrazino]acetic acid
205-311-7 138-07-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N,N,N-trimethylanilinium chloride
205-319-0 138-24-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N,N-trimethylanilinium chloride
205-319-0 138-24-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hexadecyltrimethylammonium toluene-p-sulphonate
205-324-8 138-32-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(3R,4S,5R)-3,4,5-trihydroxycyclohex-1-enecarboxylic acid
205-334-2 138-59-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(±)-4-(2-amino-1-hydroxyethyl)pyrocatechol
205-337-9 138-65-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dipentene
205-341-0 138-86-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium cyclamate
205-348-9 139-05-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzododecinium chloride
205-351-5 139-07-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Miristalkonium chloride
205-352-0 139-08-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Nitrilotriacetic acid
205-355-7 139-13-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Nitrilotriacetic acid
205-355-7 139-13-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate
205-358-3 139-33-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Propazine
205-359-9 139-40-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium N,N-bis(2-hydroxyethyl)glycinate
205-360-4 139-41-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris[oxalate(2-)]dicerium
205-362-5 139-42-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2,3-propanetriyl tris[12-(acetoxy)octadecanoate]
205-363-0 139-43-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diphenyl sulphide
205-371-4 139-66-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Diphenyl sulphide
205-371-4 139-66-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-(3,4-dimethoxyphenethyl)-2-(3,4-dimethoxyphenyl)acetamide
205-374-0 139-76-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trisodium 2-(carboxylatomethyl(2-hydroxyethyl)amino)ethyliminodi(acetate)
205-381-9 139-89-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Pentasodium (carboxylatomethyl)iminobis(ethylenenitrilo)tetraacetate
205-391-3 140-01-2 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Pentasodium (carboxylatomethyl)iminobis(ethylenenitrilo)tetraacetate
205-391-3 140-01-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Butyl O-acetylricinoleate
205-393-4 140-04-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
trans-cinnamic acid
205-398-1 140-10-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
trans-cinnamic acid
205-398-1 140-10-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
trans-cinnamic acid
205-398-1 140-10-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzyl acetate
205-399-7 140-11-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Phenylmethyl chloroacetate
205-400-0 140-18-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phenethyl isovalerate
205-406-3 140-26-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phenylacetonitrile
205-410-5 140-29-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-piperazin-1-ylethylamine
205-411-0 140-31-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
p-tolyl acetate
205-413-1 140-39-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol
205-426-2 140-66-9 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-allylanisole
205-427-8 140-67-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N'-hexamethylenebis(cinnamylideneamine)
205-429-9 140-73-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-fluorobenzylamine
205-430-4 140-75-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-cyclopentylpropionic acid
205-433-0 140-77-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[2-(diethylamino)ethoxy]ethanol
205-436-7 140-82-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethyl acrylate
205-438-8 140-88-5 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl acrylate
205-438-8 140-88-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Potassium O-ethyl dithiocarbonate
205-439-3 140-89-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium O-ethyl dithiocarbonate
205-440-9 140-90-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Proxan-sodium
205-443-5 140-93-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Proxan-sodium
205-443-5 140-93-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-bis(hydroxymethyl)urea
205-444-0 140-95-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Iron(II) fumarate
205-447-7 141-01-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(2-ethylhexyl) fumarate
205-448-2 141-02-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Diisobutyl adipate
205-450-3 141-04-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Diethyl maleate
205-451-9 141-05-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Diethyl maleate
205-451-9 141-05-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
6,10-dimethylundeca-3,5,9-trien-2-one
205-457-1 141-10-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
6,10-dimethylundeca-3,5,9-trien-2-one
205-457-1 141-10-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Neryl acetate
205-459-2 141-12-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6,10-trimethylundec-9-enal
205-460-8 141-13-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Citronellyl butyrate
205-463-4 141-16-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(2-(2-butoxyethoxy)ethyl) adipate
205-465-5 141-17-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(2-butoxyethyl) adipate
205-466-0 141-18-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl 12-hydroxyoctadecanoate
205-471-8 141-23-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl ricinoleate
205-472-3 141-24-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl ricinoleate
205-472-3 141-24-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(E)-3,7-dimethylocta-2,6-dienal
205-476-5 141-27-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Diethyl adipate
205-477-0 141-28-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Butyl acrylate
205-480-7 141-32-2 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-aminoethanol
205-483-3 141-43-5 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-aminoethanol
205-483-3 141-43-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-aminoethanol
205-483-3 141-43-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-aminoethanol
205-483-3 141-43-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium ethanolate
205-487-5 141-52-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium ethanolate
205-487-5 141-52-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium formate
205-488-0 141-53-7 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trichloro(propyl)silane
205-489-6 141-57-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Decamethyltetrasiloxane
205-491-7 141-62-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dodecamethylpentasiloxane
205-492-2 141-63-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Butyryl chloride
205-498-5 141-75-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Butyryl chloride
205-498-5 141-75-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethyl acetate
205-500-4 141-78-6 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl acetate
205-500-4 141-78-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl acetate
205-500-4 141-78-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-methylpent-3-en-2-one
205-502-5 141-79-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Malonic acid
205-503-0 141-82-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6-dimethylmorpholine
205-509-3 141-91-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hexetidine
205-513-5 141-94-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethyl acetoacetate
205-516-1 141-97-9 Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
O-isopropyl ethylthiocarbamate
205-517-7 141-98-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(acetato-O)hydroxyaluminium
205-518-2 142-03-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Hexyl methacrylate
205-521-9 142-09-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(2-ethylhexyl) maleate
205-524-5 142-16-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(2-ethylhexyl) maleate
205-524-5 142-16-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Calcium dioleate
205-525-0 142-17-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-dihydroxypropyl laurate
205-526-6 142-18-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Allyl heptanoate
205-527-1 142-19-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Diallyl 2,2'-oxydiethyl dicarbonate
205-528-7 142-22-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N-2-hydroxyethylacetamide
205-530-8 142-26-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-dichloropropane
205-531-3 142-28-9 Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Cyclopentene
205-532-9 142-29-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Cyclopentene
205-532-9 142-29-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,5-dimethylhexyne-2,5-diol
205-533-4 142-30-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium octyl sulphate
205-535-5 142-31-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium hydrogen glutamate
205-538-1 142-47-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Hexanoyl chloride
205-549-1 142-61-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hexanoic acid
205-550-7 142-62-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Copper di(acetate)
205-553-3 142-71-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Magnesium di(acetate)
205-554-9 142-72-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N-(2-hydroxyethyl)dodecanamide
205-560-1 142-78-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
N-(2-hydroxyethyl)dodecanamide
205-560-1 142-78-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Heptane
205-563-8 142-82-5 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Dipropylamine
205-565-9 142-84-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium decyl sulphate
205-568-5 142-87-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Piperazine adipate
205-569-0 142-88-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dodecyl methacrylate
205-570-6 142-90-5 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Isopropyl palmitate
205-571-1 142-91-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Hexyl acetate
205-572-7 142-92-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibutyl ether
205-575-3 142-96-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
(6-aminohexyl)carbamic acid
205-581-6 143-06-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Lauric acid
205-582-1 143-07-7 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Nonan-1-ol
205-583-7 143-08-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Nonyl acetate
205-585-8 143-13-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-bromododecane
205-587-9 143-15-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol
205-592-6 143-22-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol
205-592-6 143-22-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
7-azatridecane-1,13-diamine
205-593-1 143-23-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl) ether
205-594-7 143-24-8 Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
Hexadecylamine
205-596-8 143-27-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(Z)-octadec-9-enol
205-597-3 143-28-2 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)methane
205-598-9 143-29-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium cyanide
205-599-4 143-33-9 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium cyanide
205-599-4 143-33-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Barbital sodium
205-613-9 144-02-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trihexyphenidyl
205-614-4 144-11-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tris(2-ethylhexyl) 2-(acetyloxy)propane-1,2,3-tricarboxylate
205-617-0 144-15-0 Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,2,4-trimethylpentane-1,3-diol
205-619-1 144-19-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tripiperazine dicitrate
205-622-8 144-29-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium hydrogen citrate
205-623-3 144-33-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Linalyl propionate
205-627-5 144-39-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium hydrogencarbonate
205-633-8 144-55-8 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Oxalic acid
205-634-3 144-62-7 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfathiazole sodium
205-638-5 144-74-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sulfacetamide
205-640-6 144-80-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sulfapyridine
205-642-7 144-83-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sulfapyridine
205-642-7 144-83-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Pregnenolone
205-647-4 145-13-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N29,N30,N31,N32 copper
205-685-1 147-14-8 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Nafcillin
205-690-9 147-52-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2