Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 18 januari 2020. Database contains 22663 unique substances and contains information from 98219 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
1-Ethyl-3-methylimidazolium ethylsulfate
460-100-9 - Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
1-ethylazepan-2-one
606-384-1 19797-08-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-ethylpiperazine
226-166-6 5308-25-8 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-ethylpiperidine
212-161-6 766-09-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-ethylpyrrolidin-2-one
220-250-6 2687-91-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-ethynylcyclohexanol
201-100-9 78-27-3 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-ethynylcyclohexyl acetate
226-040-0 5240-32-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Hexanol, 2-ethyl-, manuf. of, by-products from, distn. residues
The complex combination of products produced by the distillation of products from a 2-ethyl-1-hexanol manufacturing process. It consists predominantly of organic compounds such as alcohols, aldehydes, esters, carboxylic acids and acetals having carbon numbers predominantly in the range of C4 through C16 and boiling in the range of 150°C to 308°C (302°F to 586°F).
271-832-1 68609-68-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-hexyl-1H-pyrazole-4,5-diamine sulfate (2:1)
696-231-5 1361000-03-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-hydroxy-4-(p-toluidino)anthraquinone
201-353-5 81-48-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-hydroxy-4-[[4-[(methylsulphonyl)oxy]phenyl]amino]anthraquinone
216-475-4 1594-08-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-hydroxy-4-methyl-6-(2,4,4-trimethylpentyl)pyridin-2(1H)-one, compound with 2-aminoethanol (1:1)
272-574-2 68890-66-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-hydroxybenzotriazole
219-989-7 2592-95-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-hydroxyoctan-2-one
828-229-9 7019-19-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-imino-1H-isoindol-3-amine
222-426-8 3468-11-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-isocyanato-2(or 4)-(4-isocyanatobenzyl)benzene and their reaction products with [(methylethylene)bis(oxy)]dipropanol and butane-1,3-diol and propylene glycol
701-029-8 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-isopropyl-2,2-dimethyltrimethylene diisobutyrate
229-934-9 6846-50-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-isopropyl-4-methylcyclohexane
202-790-4 99-82-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-methoxyhexane
225-263-0 4747-07-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-methoxypropan-2-ol
203-539-1 107-98-2 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-methyl-1,2-ethanediyl dioleate
203-315-3 105-62-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-methyl-1-phenylethyl peroxyneodecanoate
247-956-7 26748-47-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-methyl-2-pyrrolidone
212-828-1 872-50-4 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-methyl-3-phenylpropylamine
244-942-2 22374-89-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Methyl-4-[(trans,trans)-4'-propyl[1,1'-bicyclohexyl]-4-yl] -benzene
617-606-1 84656-75-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-methyl-N,N',N''-tris(1-methylpropyl)silanetriamine
253-634-7 37697-65-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-methylheptyl acrylate
256-005-5 42928-85-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-methylimidazole
210-484-7 616-47-7 Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
1-methylpiperazine
203-639-5 109-01-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-methylpiperidin-4-ol
203-406-8 106-52-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-methylpiperidine
210-959-9 626-67-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-methylpiperidine-2-ethanol
208-554-7 533-15-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-methylpyrrolidine
204-438-5 120-94-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-methyltrimethylene dimethacrylate
214-711-0 1189-08-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Naphthalenesulfonic acid, 4-amino-, diazotized, coupled with diazotized 5(or 8)-amino-2-naphthalenesulfonic acid, diazotized 4-nitrobenzenamine and resorcinol
291-652-7 90459-11-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-naphthalenesulfonic acid, 5-[(4-hydroxyphenyl)amino]-8-(phenylamino)-, reaction products with sodium sulfide (Na2(Sx)), leuco derivatives
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 53571.
235-521-4 12262-32-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Naphthalenesulfonic acid, 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-, ester with phenyl(2,3,4-trihydroxyphenyl)methanone
270-931-7 68510-93-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-naphthol
201-969-4 90-15-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Naphthol, reaction products with formaldehyde
607-708-4 25359-91-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-nitroguanidine
209-143-5 556-88-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-nitropropane
203-544-9 108-03-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-o-tolylbiguanide
202-268-6 93-69-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Octadecanol, phosphate, potassium salt
273-489-3 68987-29-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Octanamine, N,N-dimethyl-, N-oxide
607-854-9 2605-78-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Octanol reaction products with epichlorhydrin and 2-mercaptoethanol
473-730-4 928768-73-4 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-ol, [[4-[(3-aminophenyl)amino]-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-[(E)-2-ylazo]-, polysulfonate, polynaphthen, sodium salt (1:?), diazotized, reaction products with 2-[(aminophenyl)sulfonyl]ethyl hydrogen sulfate, 1-naphthalenol, 8-amino- (1:1), polysulfonates, sodium salts and 2,4,6-trihalogeno-1,3,5-triazine
- - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-phenoxypropan-2-ol
212-222-7 770-35-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-phenyl-3-(p-toluenesulfonyl)urea
424-620-1 13909-63-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-phenyl-3-pyrazolidone
202-155-1 92-43-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-phenylazo-2-naphthol
212-668-2 842-07-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2