Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 17 februari 2020. Database contains 22687 unique substances and contains information from 98486 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Acetamide, N-(2,4-dinitrophenyl)-, reaction products with 1-methyl-2,4-dinitrobenzene and sodium sulfide (Na2(Sx)), leuco derivatives
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 53015.
288-896-1 85940-08-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Acetic acid 2-oxo-2H-pyridin-1-yl ester
689-986-7 1742-79-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Acetic acid, (ethylenedinitrilo)tetra-, cobalt salt
825-116-6 24704-41-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Acetic acid, 2-hydroxy-, ammonium salt (1:1)
609-106-7 35249-89-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Acetic acid, C11-14-branched alkyl esters, C13-rich
600-872-8 108419-35-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Acetic acid, C11-14-isoalkyl esters, C13-rich
283-740-9 84712-50-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Acetic acid, C8-10-branched alkyl esters, C9-rich
943-525-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Acetic acid, chromium salt, basic
254-447-3 39430-51-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Acetic acid, lead salt, basic
257-175-3 51404-69-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Acetic acid, oxo-, sodium salt, reaction products with cresol and ethylenediamine, iron sodium salts
283-041-9 84539-53-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Acetylcysteine
210-498-3 616-91-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Acrylic acid
201-177-9 79-10-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Acyl transferase EC 2.3.1.
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Addition product of dehydrated castor oil, linseed oil and maleic anhydride
927-957-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Adenine
200-796-1 73-24-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Adenosine 5'-(tetrahydrogen triphosphate), disodium salt
213-579-1 987-65-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Adenosine 5'-(trihydrogen diphosphate), 2'-(dihydrogen phosphate), 5'→5'-ester with 3-(aminocarbonyl)-1-β-d-ribofuranosylpyridinium hydroxide, inner salt, disodium salt
246-129-8 24292-60-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Adenosine phosphate
200-500-0 61-19-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Adipic acid, ammonium salt
242-809-3 19090-60-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Aesculin
208-517-5 531-75-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C10-16, ethoxylated, sulfosuccinates, disodium salts
1 - 2.5 moles ethoxylated
500-232-7 68815-56-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C12-13, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
500-165-3 66455-14-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C12-14 (even numbered), propoxylated, aminated, ethoxylated
949-812-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C12-18, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
500-201-8 68213-23-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C13-15
292-324-6 90604-31-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C14-18 and C16-18-unsatd.
This substance is identified by SDA Substance Name: C14-C18 and C16-C18 unsaturated alkyl alcohol and SDA Reporting Number: 04-060-00.
268-930-1 68155-00-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C16-17-monobranched
931-320-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C16-18 (even numbered, C18-unsatd.), ethoxylated, and alcohols C20-22 (even numbered), sulfates, ammonium salts
938-445-6 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C16-18 and ethoxylated C16-18 , phosphates (20 moles ethoxylation)
947-763-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C7-9
266-417-7 66587-56-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C8-18, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
500-349-3 157707-43-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alfalfa, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Medicago sativa, Leguminosae.
281-984-0 84082-36-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkali salt of (sulfonato oxyethane sulfonyl) arylamino triazinylamino sulfonato (sulfonato arylazo) aryl sulfonate
473-130-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkane-alpha,omega-diyl bis{[(trimethoxysilyl)propyl]carbamate}_M2
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkanes, C10-13, chloro
287-476-5 85535-84-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkanes, C12-26-branched and linear
292-454-3 90622-53-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkanes, C4-5
270-654-1 68475-60-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkanoic acid and polyoxomolybdate borate alkanoate clusters
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkenes, C10-14
288-213-7 85681-75-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkenes, C13-14
931-071-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkenes, C16-18
900-050-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkenes, C21-32 linear and branched
931-505-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkenes, C6-8
931-293-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkenes, C9-11, C10-rich
271-213-6 68526-56-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
alkoxy substituted aryl diazo heterocyclic aryl nitrile
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
alkyl 2-alkyl-1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahydro-1,4:5,8-dimethanonaphthalene-2-carboxylate
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
alkyl substituted aryl diazo heterocyclic aryl ester
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
allyl (1R,6S)-2,2,6-trimethylcyclohexanecarboxylate
810-519-1 1648784-10-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Allyl acetoacetate
214-269-9 1118-84-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Allyl butyrate
218-129-8 2051-78-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1