Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 24 januari 2020. Database contains 22668 unique substances and contains information from 98283 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
3-(amidinothio)propionic acid
226-430-0 5398-29-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(aminosulphonyl)-4-chlorobenzoyl chloride
274-288-3 70049-77-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(ammoniomethyl)-3,5,5-trimethylcyclohexanaminium isophthalate
944-688-9 15107-78-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(azidopropyl)triethoxysilane
280-374-1 83315-69-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(benzo[b]thien-2-yl)-5,6-dihydro-1,4,2-oxathiazine-4-oxide
431-030-6 163269-30-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(benzothiazol-2-yl)-7-(diethylamino)-2-oxo-2H-1-benzopyran-4-carbonitrile
274-668-9 70546-25-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(biphenyl-4-yl)-6-(4-chlorophenyl)-2,5-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione
700-341-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(Bromomethyl)-2-chloro-4-(methylsulfonyl) benzoic acid
475-670-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(Bromomethyl)-2-chloro-4-(methylsulfonyl) benzoic acid
475-670-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(bromomethyl)heptane
242-659-9 18908-66-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(bromomethyl)pentane
223-302-6 3814-34-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(C11-14-(branched and linear)oxy)-propan-1-amine
640-107-5 151789-06-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(C11-14-(branched and linear)oxy)-propanenitrile
690-625-0 151789-09-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(C6-16, (even numbered) and C16 unsaturated alkyl)-4-(C7-17 (odd numbered) and C17 unsaturated alkylidene)-oxetan-2-one
700-132-5 863782-35-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(chlorodimethylsilyl)propyl methacrylate
246-377-7 24636-31-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(chloromethyl)-1-azabicyclo[2.2.2]octane hydrochloride
289-128-8 86014-80-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(chloromethyl)-2-(1-isopropyl-1H-pyrazol-5-yl)pyridine dihydrochloride
947-327-3 2152677-40-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(chloromethyl)heptane
204-594-4 123-04-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(cis-1-propenyl)-7-amino-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
415-750-8 106447-44-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(cis-1-propenyl)-7-amino-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
415-750-8 106447-44-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(cis-3-hexenyloxy)propanenitril
415-220-6 142653-61-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(cyclohexyloxy)propane-1,2-diol
805-622-3 10305-41-6 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(D-gluconoylamino)propyl(2-hydroxyethyl)dimethylammonium chloride
257-440-3 51812-80-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(di- C16- C18 alkyl (evennumbered) amino) propanenitrile
941-592-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(diaryl)[1,3,5]triazin-2yl)-5-(alkoxy substituted)-phenol
440-520-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(diaryl)[1,3,5]triazin-2yl)-5-(alkoxy substituted)-phenol
440-520-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(dicocoalkylamino)-1,2-propanediol
482-000-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(diethoxymethylsilyl)propylamine
221-660-8 3179-76-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(diethylamino)-7-imino-7H-[1]benzopyrano[3',2':3,4]pyrido[1,2-a]benzimidazole-6-carbonitrile
257-885-3 52372-39-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(diethylamino)-7-oxo-7H-[1]benzopyrano[3',2':3,4]pyrido[1,2-a]benzimidazole-6-carbonitrile
257-884-8 52372-36-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(diethylboranyl)pyridine
627-082-6 89878-14-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(diethylboranyl)pyridine
627-082-6 89878-14-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(difluoromethyl)-1-methyl-1 H-pyrazole-4-carbonyl chloride
619-511-0 141573-96-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(difluoromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
700-093-4 176969-34-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(difluoromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
700-093-4 176969-34-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(difluoromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
700-093-4 176969-34-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(difluoromethyl)-5-fluoro-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbonyl fluoride
811-684-2 1255735-07-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(Diisobutoxy-thiophosphorylsulfanyl)-2-methyl-propionic acid
434-070-2 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(Diisobutoxy-thiophosphorylsulfanyl)-2-methyl-propionic acid
434-070-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(dimethoxymethylsilyl)propanethiol
250-426-8 31001-77-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(dimethoxymethylsilyl)propyl methacrylate
238-518-6 14513-34-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(dimethylamino)-1-(thiophen-2-yl)propan-1-ol
603-957-8 13636-02-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(dimethylamino)-1-propanol hydrochloride
601-495-1 117829-74-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(dimethylamino)-N,N-dimethylpropionamide
241-304-5 17268-47-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(dimethylamino)propylurea
401-950-2 31506-43-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(dodecylamino)propiononitrile
225-302-1 4763-40-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(dodecylthio)butyronitrile
299-966-6 93918-85-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(Ethylsulfonyl)pyridine-2-sulfonamide
412-810-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(Ethylsulfonyl)pyridine-2-sulfonamide
412-810-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(hexyloxy)propane-1,2-diol
600-386-6 10305-38-1 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(Hydroxymethyl)-1-hexene
605-987-7 1830-48-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(Hydroxymethyl)-1-pentene
610-949-8 53045-70-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(hydroxyphenylphosphinyl)propanoic acid
411-200-6 14657-64-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(hydroxyphenylphosphinyl)propanoic acid
411-200-6 14657-64-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(hydroxyphenylphosphinyl)propanoic acid
411-200-6 14657-64-8 Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
3-(isodecyloxy)propiononitrile
264-840-1 64354-92-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(isodecyloxy)propylamine
250-056-7 30113-45-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(isodecyloxy)propylammonium acetate
249-166-8 28701-67-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(isotridecyloxy)propylamine
256-881-9 50977-10-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(m-tert-butylphenyl)-2-methylpropionaldehyde
263-580-6 62518-65-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(methacryloylamino)-N,N,N-trimethylpropan-1-aminium 4-(C10-13-sec-alkyl)benzenesulfonate
688-159-8 1024699-81-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(methacryloylamino)-N,N-dimethylpropan-1-aminium 4-(C10-13-sec-alkyl)benzenesulfonate
688-489-2 1024700-50-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(methylamino)-1-phenylpropan-1-ol; sulphate
944-397-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(methylamino)propane-1,2-diol
254-809-0 40137-22-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(methylsulfonyl)propyl 4-methylbenzenesulfonate
809-900-5 263400-88-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(methylthio)aniline
217-232-5 1783-81-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(methylthio)propionaldehyde
221-882-5 3268-49-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(N,N-dimethylcarbamoylimido)-1,1-dimethylurea
233-951-7 10465-78-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(N-methyl-N-(4-methylamino-3-nitrophenyl)amino)propane-1,2-diol hydrochloride
403-440-5 93633-79-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(o-chlorophenyl)-3-hydroxy-3-phenylpropiononitrile
252-419-5 35173-29-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(p-cumenyl)-2-methylpropionaldehyde
229-695-0 6658-48-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(p-cumenyl)propionaldehyde
231-885-3 7775-00-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(p-methoxyphenyl)-2-methylpropionaldehyde
226-749-5 5462-06-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(p-tert-butylphenyl)-2-methylpropanol
259-996-2 56107-04-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(phenothiazin-10-yl)propionic acid
421-260-5 362-03-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(piperazin-1-yl)-1,2-benzothiazole
618-048-1 87691-87-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(piperazin-1-yl)-benzo[d]isothiazole hydrochloride
421-310-6 87691-88-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(propan-2-yl)-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane
605-005-7 15536-71-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(tert-butoxy)-3-oxopropanoic acid
628-204-0 40052-13-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(trichlorosilyl)propiononitrile
213-986-4 1071-22-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(trichlorovinyl)anilinium chloride
279-862-7 81972-27-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(tridecyloxy)propylamine, branched and linear
272-724-7 68909-95-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(triethoxysilyl)propanethiol
238-883-1 14814-09-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(triethoxysilyl)propiononitrile
213-050-5 919-31-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(triethoxysilyl)propyl methacrylate
244-239-0 21142-29-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(triethoxysilyl)propyl prop-2-enoate
700-389-3 20208-39-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(Trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine hydrochloride
616-309-4 762240-92-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(Trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine hydrochloride
616-309-4 762240-92-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(trifluoromethyl)benzoyl fluoride
206-340-8 328-99-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(trifluoromethyl)cinnamic acid
212-301-6 779-89-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(trimethoxysilyl)propiononitrile
219-764-3 2526-62-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(trimethoxysilyl)propyl (2E,4E)-hexa-2,4-dienoate
642-902-2 163802-53-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(trimethoxysilyl)propyl isocyanate
239-415-9 15396-00-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(trimethoxysilyl)propylamine
237-511-5 13822-56-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(vinyloxy)propan-1-amine
633-172-6 66415-55-2 Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-({6-[(2-cyanoethyl)amino]hexyl}amino)propanenitrile
700-129-9 2004-62-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-({[(4-methylphenyl)sulfonyl]carbamoyl}amino)phenyl 4-methylbenzenesulfonate; N-(p-toluenesulfonyl)-N'-(3-(p-toluenesulfonyloxy)phenyl)urea
432-520-2 232938-43-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-({[(4-methylphenyl)sulfonyl]carbamoyl}amino)phenyl 4-methylbenzenesulfonate; N-(p-toluenesulfonyl)-N'-(3-(p-toluenesulfonyloxy)phenyl)urea
432-520-2 232938-43-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-3-diphenylpropylamine
226-984-3 5586-73-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-[(1S)-1-(methylamino)ethyl]phenol
805-518-8 894079-42-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[(2,2-dimethoxyethyl)thio]propene
283-030-9 84522-35-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-[(2,2-Dimethyl-1,2-azasilolidin-1-yl)(dimethyl)silyl]-1-propanamine
470-090-8 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[(2-acetamidoacetyl)amino]propanoic acid
816-146-0 1016788-34-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[(2-Ammonio-4,5-dimethoxyphenyl)diazenyl]-4-methoxybenzenesulfonate
600-753-0 106483-59-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-[(2-hydroxyethyl)amino]propanol
242-978-3 19344-29-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-[(2-hydroxyethyl)amino]propionamide
248-211-9 27076-30-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-[(2-hydroxyethyl)amino]propionamide
248-211-9 27076-30-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-[(2E)-2-benzylidenehydrazino]-4-sulfonatobenzoate, disodium salt
601-577-7 118969-29-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-[(3-sulfanylbutanoyl)oxy]-2,2-bis{[(3-sulfanylbutanoyl)oxy]methyl}propyl 3-sulfanylbutanoate
700-255-4 31775-89-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[(3-{[(3-acetoxy-2,2-dimethylpropylidene)amino]methyl}-3,5,5-trimethylcyclohexyl)imino]-2,2-dimethylpropyl acetate
805-722-7 1064082-81-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[(4'-acetoxy-3'-methoxyphenyl) propyl]trimethoxysilane
433-050-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-N,N,N-trimethylanilinium chloride
269-943-5 68391-31-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[(4-amino-2,5-dimethoxyphenyl)azo]-4-hydroxybenzenesulphonic acid
288-764-3 85895-89-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-[(4-amino-2-methoxyphenyl)azo]-4-hydroxybenzenesulphonic acid
288-768-5 85895-92-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-[(4-amino-2-methoxyphenyl)azo]-5-chloro-4-hydroxybenzensulfonic acid
920-888-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-[(4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-5-(2-hydroxyethyl)-4-methyl-1,3-thiazol-3-ium sulfate
925-768-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-[(4-amino-6-bromo-5,8-dihydro-1-hydroxy-8-imino-5-oxo-2-naphtyl)amino]-N,N,N-trimethylanilinium chloride
268-544-3 68123-13-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[(4-aminobenzoyl)amino]propanoic acid
616-017-7 7377-08-4 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[(4-chloro-2-nitrophenyl)azo]-2-methylpyrazolo[5,1-b]quinazolin-9(1H)-one
277-823-9 74336-59-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]-2-hydroxy-2-methylpropanoic acid
604-786-1 151262-57-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-[(4-fluorophenyl)thio]-2-hydroxy-2-methylpropanoic acid
608-927-8 339530-91-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]pentane-2,4-dione
820-605-0 30881-23-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[(4R)-4-(propan-2-yl)cyclohex-1-en-1-yl]propanal
700-886-5 1378867-81-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[(5-chloropyridin-2-yl)carbamoyl]pyrazine-2-carboxylic acid
641-899-5 43200-83-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-[(7aS)-7a-methyl-1,5-dioxooctahydro-1H-inden-4-yl]propanoic acid
435-830-6 1944-63-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-[(7aS)-7a-methyl-1,5-dioxooctahydro-1H-inden-4-yl]propanoic acid
435-830-6 1944-63-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-[(aminoiminomethyl)thio]propanesulphonic acid
244-520-8 21668-81-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[(dimethylamino)methyl]-9-methyl-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one hydrochloride (1:1)
601-635-1 119812-29-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-[(dimethylsilyl)oxy]-1,1,5,5-tetramethyl-3-phenyltrisiloxane
241-940-3 18027-45-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-[(E)-2-(7-chloro-2-quinolinyl)vinyl]benzaldehyde; trans-3-[2-(7-chloro-2-quinolinyl)vinyl]benzaldehyde
421-800-1 120578-03-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-[(methylamino)carbonyl]-5-nitrobenzoic acid
217-788-9 1954-97-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-[(tritylthio)methyl]quinuclidin-3-ol
940-432-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-[1-(4-{Methyl-[2-(4-methyl-piperazin-1-yl)-acetyl]-amino}-phenylamino)-1-phenyl-meth-(Z)-ylidene]-2-oxo-2,3-dihydro-1H-indole-6-ca
922-049-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-[1-Methoxy-1-phenyl-meth-(E)-ylidene]-2-oxo-2,3-dihydro-1H-indole-6-carboxylic acid methyl ester
927-895-9 1168150-46-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-[2-(3,4-dimethoxybenzoyl)-4,5-dimethoxyphenyl]pentan-2-one
239-479-8 15462-91-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-[2-({[4-methanesulfonyl-2-(trifluoromethyl)phenyl]methyl}amino)pyridin-3-yl]prop-2-yn-1-ol
943-529-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-[2-{(2R,3S)-3-[(1R)-1-{[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy}ethyl]-4-oxoazetidin-2-yl}propanoyl]-4,4-dimethyl-1,3-oxazolidin-2-one
939-570-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-[3,3,3-trimethyl-1,1-bis[(trimethylsilyl)oxy]disiloxanyl]propyl methacrylate
241-165-0 17096-07-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[3-(1,1,1,3,5,5,5-heptamethyltrisiloxan-3-yl)propoxy]propane-1,2-diol
807-413-2 70280-68-1 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[3-(2-dodecyloxy-5-methylphenylcarbamoyl)-4-hydroxy-1-naphthylthio]propionic acid
421-490-6 167684-63-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-[3-(2H-Benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl]propionic acid
630-348-4 84268-36-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-[3-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-propoxy]-4-fluoro-benzoic acid methyl ester
839-003-4 1446701-54-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-[3-(4-fluorophenyl)-1-(1-methylethyl)-1H-indol-2-yl]-(E)-2-propenal
425-370-4 93957-50-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-[3-(4-fluorophenyl)-1-(1-methylethyl)-1H-indol-2-yl]-(E)-2-propenal
425-370-4 93957-50-7 Intermediate Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-[3-(diethylcarbamoyl)pyridinium-1-yl]propane-1-sulfonate
807-112-6 1393708-17-2 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
3-[3-(pentanoyloxy)-2,2-bis[(pantanoyloxy)methyl]propoxyl]-2,2-bis[(pentanoyloxy)methyl]propyl pentanoate 3-{3-[(3,5,5-trimethylhexanoyl)oxy]-2,2-bis({[(3,5,5-trimethylhexanoyl)oxy]methyl}propoxy)-2,2-bis({[(3,5,5-trimethylhexanoyl)oxy]methyl}propyl 3,5,5-trimethylhexanoate
444-000-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[3-(pentanoyloxy)-2,2-bis[(pantanoyloxy)methyl]propoxyl]-2,2-bis[(pentanoyloxy)methyl]propyl pentanoate 3-{3-[(3,5,5-trimethylhexanoyl)oxy]-2,2-bis({[(3,5,5-trimethylhexanoyl)oxy]methyl}propoxy)-2,2-bis({[(3,5,5-trimethylhexanoyl)oxy]methyl}propyl 3,5,5-trimethylhexanoate
444-000-2 - Full Individual 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1-propanol
616-635-7 78573-45-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-[3-carbamoyl-5-(5-{4-chloro-6-[4-(vinylsulfonyl)anilino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-2-sulfonatophenylazo)-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1-pyridyl]propanoic acid, disodium salt; reaction mass of: 3-[3-carbamoyl-5-(5-{4-chloro-6-[4-(2-sulfonatooxyethylsulfonyl)anilino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-2-sulfonatophenylazo)-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1-pyridyl]propanoic acid, trisodium salt
440-510-4 - Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
3-[3-carbamoyl-5-(5-{4-chloro-6-[4-(vinylsulfonyl)anilino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-2-sulfonatophenylazo)-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1-pyridyl]propanoic acid, disodium salt; reaction mass of: 3-[3-carbamoyl-5-(5-{4-chloro-6-[4-(2-sulfonatooxyethylsulfonyl)anilino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-2-sulfonatophenylazo)-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1-pyridyl]propanoic acid, trisodium salt
440-510-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-[3-hydroxypropyl(2-methylpropyl)phosphoryl]propan-1-ol
464-510-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-[4-(oxiranylmethoxy)phenyl]- acrylic acid methyl ester
919-210-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-[5-(4-(2-chloroethanesulfonyl)butyrylamino)-2-sulfophenylazo]-5-{4-chloro-[6-(4-(3-amino-5-hydroxy-2,7-disulfonaphthalene-4-ylazo)-3-sulfophenylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid, sodium salt; reaction mass of: 3-[5-(4-ethenesulfonylbutyrylamino)-2-sulfophenylazo]-5-{4-chloro-[6-(4-(3-amino-5-hydroxy-2,7-disulfonaphthalene-4-ylazo)-3-sulfophenylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid, sodium salt
442-290-5 457624-86-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-[[(2-hydroxyethyl)amino]carbonyl]-5-nitrobenzoic acid
245-274-4 22871-56-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-[[2-(2-cyanoethoxy)ethyl][4-[(4-nitrophenyl)azo]phenyl]amino]propiononitrile
274-407-9 70210-10-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[[2-(acetyloxy)ethyl][4-[(4-nitrophenyl)azo]phenyl]amino]propiononitrile
269-950-3 68391-42-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[[2-[[3-(acetylmethylamino)-2,4,6-triiodo-5-[(methylamino)carbonyl]benzoyl]amino]acetyl]amino]-5-[[(2-hydroxyethyl)amino]carbonyl]-2,4,6-triiodo- benzoic acid triethylammonium salt
927-786-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-[[3-(dimethylamino)propyl]amino]propiononitrile
274-159-1 69852-45-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[[3-[[(2-cyanoethyl)amino]methyl]-3,5,5-trimethylcyclohexyl]amino]propiononitrile
300-496-1 93940-97-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[[4-[(2,6-dibromo-4-nitrophenyl)azo]phenyl]ethylamino]propiononitrile
259-563-8 55281-26-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[[4-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]phenyl]ethylamino]propiononitrile
255-127-6 40880-51-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[[5-methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl]oxy]propane-1,2-diol
289-296-2 87061-04-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[[9,10-dihydro-9,10-dioxo-4-[(p-tolyl)amino]-1-anthryl]aminopropyl]trimethylammonium methyl sulphate
276-896-4 72828-93-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[bis(trifluoroalkyl)phenyl]-1H-1,2,4-heteromonocycle
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-[butoxy(methyl)phosphoryl]-1-cyanopropyl acetate
605-460-1 167004-78-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-[C13-(branched)-alkyloxy]propionitrile
700-399-8 947522-81-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-[ethyl[4-[(4-nitrophenyl)azo]phenyl]amino]propiononitrile
250-654-8 31482-56-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[methoxy(dimethyl)silyl]propan-1-amine
608-570-8 31024-26-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-[methoxy(dimethyl)silyl]propan-1-amine
608-570-8 31024-26-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-[tris(acetoxy)silyl]propyl methacrylate
257-407-3 51772-85-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-acetamido-5-amino-4-hydroxybenzenesulphonic acid
254-879-2 40306-75-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-acetamido-5-amino-4-hydroxybenzenesulphonic acid
254-879-2 40306-75-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-acetamidoanilinium chloride
210-682-3 621-35-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-Acetoxy-17,17-(2,2-dimethyltrimethylenedioxy)androst-3,5-diene
927-431-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-Acetoxymethyl-4-acetoxyacetophenon
607-317-9 24085-06-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-acetoxymethylen-7-amino-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
213-485-0 957-68-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-acetoxymethylen-7-amino-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
213-485-0 957-68-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-acetyl-1-phenyl-pyrrolidine-2,4-dione
421-600-2 719-86-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-acetyl-10,11-dihydro-5H-dibenzo[c,g]chromen-8(9H)-one
810-268-8 1438383-92-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-acetyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
807-591-1 949034-45-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-Acetyl-5-chloro-thiophene-2-sulfonic acid (3-methoxy-propyl)-amide
928-005-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-acetyl-6-methyl-2H-pyran-2,4(3H)-dione
208-293-9 520-45-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-acetylamino-5-(2-hydroxy-ethylcarbamoyl)-2,4,6-triiodo-benzoate ammonium
926-540-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-acetylthiazolidine-4-carboxylic acid
225-713-6 5025-82-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3-allyl(dihydro)furan-2,5-dione
231-412-0 7539-12-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-allyloxy-2-hydroxypropyl [3-(4-methoxynaphthalene-1,8-dicarboximido) propyl] dimethylammonium chloride
461-080-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-Amino-1-(2-chlorophenyl)-1-phenylpropan-1-ol
609-081-2 35173-30-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-amino-2,4,6-triiodo-5-[(methylamino)carbonyl]benzoic acid
218-917-1 2280-89-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-amino-2,4,6-triiodobenzoic acid
221-493-0 3119-15-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-amino-2-chlor-6-methylphenol
283-144-9 84540-50-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3-amino-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulphonic acid
202-523-1 96-67-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-amino-4-chlorobenzamide
243-231-4 19694-10-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-amino-4-chlorobenzoic acid
220-635-9 2840-28-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-amino-4-chlorobenzoic acid
220-635-9 2840-28-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-amino-4-chlorobenzoic acid, hexadecyl ester
419-700-6 143269-74-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-amino-4-chlorobenzoic acid, hexadecyl ester
419-700-6 143269-74-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-amino-4-hydroxy-5-nitrobenzenesulphonic acid
202-546-7 96-93-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-amino-4-hydroxy-N-(2-methoxyethyl)benzenesulfonamide
411-520-6 112195-27-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-amino-4-hydroxy-N-methylbenzenesulphonamide
201-262-0 80-23-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-amino-4-hydroxy-N-phenylbenzenesulphonamide
201-258-9 80-20-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1