Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 22 januari 2020. Database contains 22667 unique substances and contains information from 98260 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
2,6,10,15,19,23-hexamethyltetracosane
203-825-6 111-01-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6,10,15,19,23-hexamethyltetracosane
203-825-6 111-01-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6,10,15,19,23-hexamethyltetracosa-2,6,10,14,18,22-hexaene
203-826-1 111-02-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N-(2-hydroxypropyl)oleamide
203-828-2 111-05-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl octanoate
203-835-0 111-11-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl oct-2-ynoate
203-836-6 111-12-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Octan-2-one
203-837-1 111-13-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Heptanoic acid
203-838-7 111-14-8 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Pimelic acid
203-840-8 111-16-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,3'-thiodi(propionic acid)
203-841-3 111-17-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3'-thiodi(propionic acid)
203-841-3 111-17-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
N,N,N',N'-tetramethylhexamethylenediamine
203-842-9 111-18-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sebacic acid
203-845-5 111-20-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sebacic acid
203-845-5 111-20-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2'-[ethane-1,2-diylbis(oxy)]bisethyl diacetate
203-846-0 111-21-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,5-dibromopentane
203-849-7 111-24-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-bromohexane
203-850-2 111-25-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hexylamine
203-851-8 111-26-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hexylamine
203-851-8 111-26-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hexan-1-ol
203-852-3 111-27-3 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Pentane-1,5-diol
203-854-4 111-29-5 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Glutaral
203-856-5 111-30-8 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Glutaral
203-856-5 111-30-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Butyl vinyl ether
203-860-7 111-34-2 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Butyl isocyanate
203-862-8 111-36-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Butyl isocyanate
203-862-8 111-36-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Butyl isocyanate
203-862-8 111-36-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Butyl isocyanate
203-862-8 111-36-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Butyl isocyanate
203-862-8 111-36-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2'-iminodi(ethylamine)
203-865-4 111-40-0 Full Joint 10 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-aminoethylamino)ethanol
203-867-5 111-41-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2'-iminodiethanol
203-868-0 111-42-2 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(2-chloroethyl) ether
203-870-1 111-44-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(2-chloroethyl) ether
203-870-1 111-44-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(allyloxy)ethanol
203-871-7 111-45-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2'-oxydiethanol
203-872-2 111-46-6 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Thiodiglycol
203-874-3 111-48-8 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
Perhydroazepine
203-875-9 111-49-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Adipoyl dichloride
203-876-4 111-50-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethylene di(acetate)
203-881-1 111-55-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N-(2-hydroxyethyl)stearamide
203-883-2 111-57-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N-(2-hydroxyethyl)oleamide
203-884-8 111-58-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Propyl oleate
203-885-3 111-59-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Octanoyl chloride
203-891-6 111-64-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Octane
203-892-1 111-65-9 Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
Oct-1-ene
203-893-7 111-66-0 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Oct-2-ene
203-894-2 111-67-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Heptylamine
203-895-8 111-68-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Adiponitrile
203-896-3 111-69-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Heptan-1-ol
203-897-9 111-70-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Heptanal
203-898-4 111-71-7 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-butylaminoethanol
203-904-5 111-75-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-butoxyethanol
203-905-0 111-76-2 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-methoxyethoxy)ethanol
203-906-6 111-77-3 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Cycloocta-1,5-diene
203-907-1 111-78-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl non-2-enoate
203-908-7 111-79-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl non-2-ynoate
203-909-2 111-80-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl undec-10-enoate
203-910-8 111-81-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl laurate
203-911-3 111-82-0 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-bromooctane
203-912-9 111-83-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Nonane
203-913-4 111-84-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Nonane
203-913-4 111-84-2 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-chlorooctane
203-915-5 111-85-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Octylamine
203-916-0 111-86-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Octylamine
203-916-0 111-86-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Octylamine
203-916-0 111-86-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Octylamine
203-916-0 111-86-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Octan-1-ol
203-917-6 111-87-5 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Octan-1-ol
203-917-6 111-87-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Octane-1-thiol
203-918-1 111-88-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-ethoxyethoxy)ethanol
203-919-7 111-90-0 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(2-chloroethoxy)methane
203-920-2 111-91-1 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibutylamine
203-921-8 111-92-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(2-methoxyethyl) ether
203-924-4 111-96-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dodecyltrimethylammonium chloride
203-927-0 112-00-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Cetrimonium chloride
203-928-6 112-02-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethyloctadecylammonium chloride
203-929-1 112-03-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trichloro(octadecyl)silane
203-930-7 112-04-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Nonanoic acid
203-931-2 112-05-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-butoxyethyl acetate
203-933-3 112-07-2 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Isopropyl oleate
203-935-4 112-11-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
undecan-2-one; methyl nonyl ketone
203-937-5 112-12-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Decanoyl chloride
203-938-0 112-13-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Octyl acetate
203-939-6 112-14-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-ethoxyethoxy)ethyl acetate
203-940-1 112-15-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Lauroyl chloride
203-941-7 112-16-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Lauroyl chloride
203-941-7 112-16-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Decyl acetate
203-942-2 112-17-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dodecyldimethylamine
203-943-8 112-18-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hexyloxyethanol
203-951-1 112-25-4 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-bis(2-chloroethoxy)ethane
203-952-7 112-26-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2'-(ethylenedioxy)diethanol
203-953-2 112-27-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-bromodecane
203-955-3 112-29-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Decan-1-ol
203-956-9 112-30-1 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Decan-1-ol
203-956-9 112-30-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Decanal
203-957-4 112-31-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[2-(3-aminopropoxy)ethoxy]ethanol
203-960-0 112-33-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-butoxyethoxy)ethanol
203-961-6 112-34-5 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)ethanol
203-962-1 112-35-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(2-ethoxyethyl) ether
203-963-7 112-36-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Undecanoic acid
203-964-2 112-37-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Undec-10-enoic acid
203-965-8 112-38-9 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl palmitate
203-966-3 112-39-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dodecane
203-967-9 112-40-3 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Dodec-1-ene
203-968-4 112-41-4 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Undecan-1-ol
203-970-5 112-42-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Undecanal
203-972-6 112-44-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Undec-10-enal
203-973-1 112-45-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Decane-1,10-diol
203-975-2 112-47-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-bis(2-methoxyethoxy)ethane
203-977-3 112-49-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-(2-ethoxyethoxy)ethoxy)ethanol
203-978-9 112-50-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-chlorododecane
203-981-5 112-52-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dodecan-1-ol
203-982-0 112-53-8 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dodecanal
203-983-6 112-54-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dodecane-1-thiol
203-984-1 112-55-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Dihexyl ether
203-987-8 112-58-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-hexyloxyethoxy)ethanol
203-988-3 112-59-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,6,9-trioxaundecane-1,11-diol
203-989-9 112-60-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl stearate
203-990-4 112-61-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl stearate
203-990-4 112-61-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Myristoyl chloride
203-994-6 112-64-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Myristoyl chloride
203-994-6 112-64-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Palmitoyl chloride
203-996-7 112-67-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hexadecyldimethylamine
203-997-2 112-69-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tridecan-1-ol
203-998-8 112-70-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-bromotetradecane
203-999-3 112-71-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetradecanol
204-000-3 112-72-1 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(2-butoxyethyl) ether
204-001-9 112-73-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethyl(tetradecyl)amine
204-002-4 112-75-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Stearoyl chloride
204-004-5 112-76-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Oleoyl chloride
204-005-0 112-77-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Oleoyl chloride
204-005-0 112-77-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-bromohexadecane
204-008-7 112-82-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(Z)-docos-13-enamide
204-009-2 112-84-5 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Docosanoic acid
204-010-8 112-85-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Octadec-1-ene
204-012-9 112-88-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Octadec-1-ene
204-012-9 112-88-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Octadec-1-ene
204-012-9 112-88-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-bromooctadecane
204-013-4 112-89-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Oleonitrile
204-016-0 112-91-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Octadecan-1-ol
204-017-6 112-92-5 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Octadecan-1-ol
204-017-6 112-92-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Icosane
204-018-1 112-95-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Octadecyl isocyanate
204-019-7 112-96-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Guanidine
204-021-8 113-00-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium pyruvate
204-024-4 113-24-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium pyruvate
204-024-4 113-24-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-(2-ethylhexyl)-8,9,10-trinorborn-5-ene-2,3-dicarboximide
204-029-1 113-48-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Chlorprothixene
204-032-8 113-59-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Potassium [2S-(2α,5α,6β)]-3,3-dimethyl-7-oxo-6-(phenylacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
204-038-0 113-98-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Erythromycin
204-040-1 114-07-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hyoscine hydrobromide
204-050-6 114-49-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium phenylacetate
204-052-7 114-70-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Propene
204-062-1 115-07-1 Full Joint 10 000 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethyl ether
204-065-8 115-10-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylpropene
204-066-3 115-11-7 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylbut-3-en-2-ol
204-068-4 115-18-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylbut-3-en-2-ol
204-068-4 115-18-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylbut-3-yn-2-ol
204-070-5 115-19-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylbut-3-yn-2-ol
204-070-5 115-19-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylbut-3-yn-2-ol
204-070-5 115-19-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trichloro(ethyl)silane
204-072-6 115-21-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Octafluorocyclobutane
204-075-2 115-25-3 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4,5,6,7,7-hexachloro-8,9,10-trinorborn-5-ene-2,3-dicarboxylic anhydride
204-077-3 115-27-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Thebaine
204-084-1 115-37-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Azacyclonol
204-092-5 115-46-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-amino-2-methylpropane-1,3-diol
204-100-7 115-69-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-amino-2-ethylpropanediol
204-101-2 115-70-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Pentaerythritol
204-104-9 115-77-5 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethyl orthopropionate
204-108-0 115-80-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Pentaerythritol tetrastearate
204-110-1 115-83-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-butyl-2-ethylpropanediol
204-111-7 115-84-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triphenyl phosphate
204-112-2 115-86-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triphenyl phosphate
204-112-2 115-86-6 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Linalyl acetate
204-116-4 115-95-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(2-chloroethyl) phosphate 204-118-5 115-96-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Linalyl formate
204-120-6 115-99-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydroxyacetone
204-124-8 116-09-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Isopropenyl methyl ether
204-125-3 116-11-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrafluoroethylene
204-126-9 116-14-3 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Hexafluoropropene
204-127-4 116-15-4 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Hexafluoropropene
204-127-4 116-15-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hexafluoropropene
204-127-4 116-15-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hexachloroacetone
204-129-5 116-16-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triisopropyl phosphite
204-130-0 116-17-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-dihydro-2,2,6-trimethylbenzaldehyde
204-133-7 116-26-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1'-isopropylidenebis(p-phenyleneoxy)dipropan-2-ol
204-137-9 116-37-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1'-isopropylidenebis(p-phenyleneoxy)dipropan-2-ol
204-137-9 116-37-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylbutyric acid
204-145-2 116-53-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl dichloroacetate
204-146-8 116-54-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Violanthrene-5,10-dione
204-152-0 116-71-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-bis(mesitylamino)anthraquinone
204-155-7 116-75-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrachlorophthalic anhydride
204-171-4 117-08-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrachlorophthalic anhydride
204-171-4 117-08-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrachlorophthalic anhydride
204-171-4 117-08-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-chlorophthalic anhydride
204-179-8 117-21-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Diphenylacetic acid
204-185-0 117-34-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diphenylacetic acid
204-185-0 117-34-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-[(4-amino-5-methoxy-o-tolyl)azo]-5-[(phenylsulphonyl)oxy]naphthalene-2,7-disulphonic acid
204-190-8 117-44-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-hydroxy-2-methylquinoline-4-carboxylic acid
204-198-1 117-57-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1