Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 22 januari 2020. Database contains 22667 unique substances and contains information from 98260 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Reaction mass of disodium 4,4'-bis(2-hydroxynaphthalen-1-ylazo)biphenyl-2,6'-disulphonate and potassium 4,4'-bis((E)-(2-hydroxynaphthalen-1-yl)diazenyl)-[1,1'-biphenyl]-2,2'-disulfonate
944-161-3 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of disodium [2,2'-(ethane-1,2-diylbis{[2-(hydroxy-kO)benzyl]imino-kN})diacetato-kO(4-)]zinc(2-) and sodium chloride
941-679-1 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Disodium dihydroxy[2-{[5-(hydroxy-kO)-3-methyl-1-(4-sulfophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]diazenyl-kN1}benzoato(3-)-kO]chromate(2-) and Sodium hydroxy[2-{[5-(hydroxy-kO)-3-methyl-1-(4-sulfophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]diazenyl-kN1}benzoato(3-)-kO]chromate(1-)
944-283-7 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Disodium dihydroxy[3-(hydroxy-kO)-4-{[5-(hydroxy-kO)-3-methyl-1-phenyl-1Hpyrazol-4-yl]diazenyl-kN1}naphthalene-1-sulfonato(3-)]chromate(2-) and sodium [4-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-3-hydroxynaphthalene-1-sulphonato(3-)]hydroxychromate(1-)
944-272-7 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction Mass of Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic and Residual oils (petroleum), solvent refined; oxidized, calcium salts
947-048-7 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of endo-2-methyl-exo-3-methyl-exo-2-[(endo-3-methylbicyclo[2.2.1]hept-endo-2-yl)methyl]bicyclo[2.2.1]heptane and endo-2-methyl-exo-3-methyl-exo-2-[(endo-2-methylbicyclo[2.2.1]hept-endo-3-yl)methyl]bicyclo[2.2.1]heptane and endo-2-methyl-exo-3-methyl-exo-2-[(exo-3-methylbicyclo[2.2.1]hept-exo-2-yl)methyl]bicyclo[2.2.1]heptane and endo-2-methyl-exo-3-methyl-exo-2-[(exo-2-methylbicyclo[2.2.1]hept-exo-3-yl)methyl]bicyclo[2.2.1]heptane
939-299-6 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of ethyl bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-endo-carboxylate and ethyl bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-exo-carboxylate
941-434-9 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of ethyl dodecanoate and ethyl hexadecanoate and ethyl tetradecanoate
945-734-0 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Fatty acids, C18-unsaturated, dimers and trimers, esterified with 2-(4,4-dimethylpentan-2-yl)-5,7,7-trimethyloctan-1-ol
946-490-8 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of hentriacontan-16-one and pentatriacontan-18-one and tritriacontan-16-one
946-252-3 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of hexasodium 2-[{8-amino-7-[(5-{[4-chloro-6-(4-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}anilino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino}-2-sulfonatophenyl)diazenyl]-1-yhdroxy-3,6-disulfonato-2-naphthyl}diazenyl]naphthalene-1,5-disulfonate and pentasodiu2-[(8-amino-7-{[5-({4-chloro-6-[4-(vinylsulfonyl)anilino]-1,3,5-triazin-2-yl}amino) -2-sulfonatophenyl]diazenyl}-1-hydroxy-3,6-disulfonato-2-naphthyl)diazenyl]naphthalene-1,5-disulfonate
617-054-1 80315-17-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of hydrogen bis[2-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-oxo-N-phenylbutyramidato(2-)]cobaltate(1-) and sodium bis[2-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-oxo-N-phenylbutyramidato(2-)]cobaltate(1-)
943-971-4 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of L-valine and ethanesulphonic acid and octadecan-1-ol and docosan-1-ol and eicosan-1-ol
831-423-6 2125692-22-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of lanthanum oxide and titanium dioxide
910-349-9 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of methyl (9E,12E,15Z)-9,12,15-octadecatrienoate and methyl (9E,12Z,15E)-9,12,15-octadecatrienoate and methyl (9Z)-9-octadecenoate and methyl (9Z,12E,15E)-9,12,15-octadecatrienoate and methyl (9Z,12Z)-9,12-octadecadienoate
942-993-1 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of methyl 2-[[(E)-(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-ylidene)methyl]amino]benzoate and methyl 2-[[(Z)-(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-ylidene)methyl]amino]benzoate and oxydipropanol
945-910-7 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of methyl N-octadecylterephthalamate and 37437-26-6
943-498-3 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
reaction mass of mixed (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl) phosphates, ammonium salt
700-161-3 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction Mass of N-[3-(trimethoxysilyl)propyl]-1,3-benzenedimethanamine and {3-[(2,2-dimethoxy-1,2-azasilolidin-1-yl)methyl]phenyl}methanamine
439-510-7 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of potassium 2-anilino-5-(2,4-dinitroanilino)benzenesulphonate and sodium 2-anilino-5-(2,4-dinitroanilino)benzenesulphonate
946-126-8 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of rel-(2R,3aR,6R,7aR)-2,6-dimethyl-3a-(propan-2-yl)octahydro-1-benzofuran and rel-(2R,3aR,6S,7aR)-2,6-dimethyl-3a-(propan-2-yl)octahydro-1-benzofuran and rel-(2R,3aS,6S,7aS)-2,6-dimethyl-3a-(propan-2-yl)octahydro-1-benzofuran
943-623-1 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Rel-(3aR,4S,7R,7aS)-1-(methoxymethylene)octahydro-1H-4,7-methanoindene and Rel-(3aR,4S,7R,7aS)-2-(methoxymethylene)octahydro-1H-4,7-methanoindene
951-275-7 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of tetradecyl myristate and tetradecyl laurate
947-883-7 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of tetrasodium [μ-[[4,4'-[(3,3'-dihydroxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[3-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonato]](8-)]]dicuprate(4-) and hydrogen [[4,4'-[(3,3'-dihydroxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[3-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonato]](8-)]]dicuprate(4-)
943-289-7 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of trisodium bis[4-[4,5-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzene-1-sulphonato(3-)]ferrate(3-) and hydrogen bis[4-[4,5-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzene-1-sulphonato(3-)]ferrate(3-)
943-520-1 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of trizirconium monoxide and zirconium dioxide
947-793-8 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of 1,5-naphthylene diisocyanate (221-641-4) and cyclohexylamine (203-629-0)
923-466-5 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of 1-Propanethiol, 3-(trimethoxysilyl)-, compd. with 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl) -1,3,3-trimethylcyclohexane (1:1)
700-534-0 117172-56-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of 2,4-bis(2-methylbutan-2-yl)phenol and phosphorous pentoxide
946-992-7 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of 2-(2-aminoethoxy)ethanol and 2,2',2''-nitrilotriethanol and heptanoic acid and isononanoic acid
946-979-6 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of 3-[4-(2-aminoethylamino)-6-(4-sulfoanilino)-1,3,5-heterocycle-2-ylamino]benzensulfonic acid, ammonia water, sodium chloride and {mixture of [poly(1~4)chlorosulfonylphthalocyaninato-N29,N30,N31,N32]copper(II), [poly(1~3)chlorosulfonyl (tribenzo[b,g,l]pyrido[2,3-q]-5,10,15,20-tetraazaporphyrinato-N21,N22,N23,N24)]copper(II),[poly(1~2)chlorosulfonyl(dibenzol[b,g(or b,l)dipyrido[2,3(or 3,2)-l,q (or g,q)]-5,10,15,20-tetraazaporphyrinato-N21,N22,N23,N24)] copper(II) and [monochlorosulfonyl(benzo[b]tripyridol[2,3(or 3,2)-g,lq]-5,10,15,20- tetraazaporphyrinato- N21,N22,N23,N24)] copper(II)
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of acid red 143 (free acid) or the respective sodium salt (e.g Lansyn red F-5B) (UVCB) with Tetrabutylammonium bromide (CAS nr.: 1643-19-2) resulting in a mixture of AR143-(TBN)2 (Main component), AR143-(TBN), AR143-(TBN)3, AR143-(TBN) without alkyl tail, AR143-(TBN)2 without alkyl tail.Chemical name main component AR143-(TBN)2:di-(tetra-n-butylammonium) salt of 1-benzoyl-4-[4'-(1'',1''-dimethylpropyl)-phenoxy]-6-phenylamino-2,7-dioxo-2,7-dihydro-3H-naphtho(1,2,3-de)quinolin, disulfonic acid
944-248-6 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of alkylaryl sulphonic acid and alkanolamine
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of alkylaryl sulphonic acid and cycloalkylamine
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of alkylbenzenesulphonic acid with cycloaliphatic amine
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of branched alkanols and alkanoic and alkenoic acids and monohydroxyalkanoic acid
- - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of diammonium dimolybdate and polyalkylaminoalcohol
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of Eicosanedioic acid, Docosanoic acid and Glycerin
478-910-6 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of M-Tolylidendiisocyanat (26471-62-5), p-Toluidine (106-49-0), and n-Octylamine (111-86-4)
922-435-3 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of salicylaldehyde and formaldehyde and phenol
632-556-0 304859-44-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of the mixture p-phenylenediamine and 4-(2-naphthalenylamino)phenol with sodium polysulfide
947-876-9 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of {Sulfonic acid derivatives of [4-(aminoalkylamino)-6-substituted-1,3,5-triazin-2-ylamino]benzene}, ammonia water, sodium chloride and [poly(1~4)chlorosulfonyl(poly(1~4) benzo-poly(3~0)pyrido-5,10,15,20-tetraazaporphyrinato- N21,N22,N23,N24)]copper(II)
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of: 2,4-diamino-6-[2-(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)ethyl]-1,3,5-triazine and cyanuric acid
428-190-4 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction productReaction product of 1,1´-Methylenebis(4-substituted cyclohexane), [2-(substitutedmethyl)-3-prop-2-enoyloxy-2-(prop-2-enoyloxymethyl)propyl] prop-2-enoate and [3-prop-2-substituted-2,2-bis(prop-2-enoyloxymethyl)propyl] prop-2-enoate
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of alkenes, oxidized, esterified with alkanol
- - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of alkenyl dihydrofuran-2,5-dione and polyisoalkenyl dihydro-2,5-furandione with alkylene glycol
807-448-3 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of amines, dicoco alkyl and glycollic acid
471-920-1 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of ammonium halide with phosphorus polyhalide, partially hydrolysed
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of anilinohydroxyarylsulphonic acid coupled twice with diazotised aminonitrophenol, complexes with hydroxyhydroxyarylazonitroarylsulphonato(3-)chromium, sodium salts
- - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of cyclohexylamine and 4-alkylaniline and 1,1'-methanediylbis(4-isocyanatobenzene)
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of cyclohexylamine, alkan-1-amine and 1,1'-methanediylbis(4-isocyanatobenzene)
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of diazotised 2-amino-5-{[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl}benzenesulfonic acid coupled with 4-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid under acidic conditions, further coupled with diazotised reaction products of 2,4,6-trifluoro-1,3,5-triazine with 2-[(2-anilinoethyl)sulfonyl]ethyl hydrogen sulfate and 2,4-diaminobenzenesulfonic acid (1:1:1) under alkaline conditions, potassium sodium salts
948-562-4 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of diazotised 2-aminophenol-4-sulfonamide coupled with 7-amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulfonic acid, subsequently diazotised and coupled with 3-oxo-N-phenylbutanamide and 3 aminophenol, chelated with chromium (3+), potassium salts
941-481-5 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of diazotised 4-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid coupled with 1,3-benzendiol, subsequently coupled with 4-aminonaphthalene-1-sulfonic acid, subsequently coupled with diazotised 4-nitrobenzenamine, sodium salts
941-841-1 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of diazotized 4-aminobenzenesulfonic acid coupled with aniline, subsequently coupled with diazotized 2-aminobenzoic coupled with 7-amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulfonic then reacted with (E)-6,6'(ethene-1,2-diyl)bis(3-nitrobenzenesulfonic acid), chelated with copper, sodium salt
944-111-0 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of dimethyl phosphonate with 2-alkyl-2-alkylpropanediol and alkanediol
- - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of Nitrilotri(methylphosphonic acid) and hydrogen peroxide
943-339-8 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of oxometallate and long-chain alkyl amines
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of Sodium stearate with Dialuminium chloride pentahydroxide and Magnesium chloride
936-211-8 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Resinoid of Canarium luzonicum (Burseraceae) obtained from the exudate by benzyl benzoate extraction
947-286-1 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Resinoid of Ferula galbaniflua (Apiaceae) obtained from the exudate by hydrocarbon ester alcohol extraction.
946-414-3 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Resinoid of Liquidambar styraciflua (Hamamelidaceae) obtained from exudate by organic solvents extraction
947-390-7 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Rhodium trihydroxide
244-508-2 21656-02-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Rubidium nitrate
236-060-1 13126-12-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Saccharides from Saccharomyces Cerevisiae
946-843-6 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Saccharides of mannose and galactose from Ceratonia Siliqua seed
946-767-3 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Salts of 2-ethylhexyl phosphate esters with (Z)- octadec-9-enylamine
949-054-5 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Salts of 9-(2-carboxyphenyl)-3,6-bis(diethylamino)xanthenium and 4,4'-bis[(3-methyl-5-oxo-1-phenyl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-4-yl)diazo] biphenyl- 2,2'-disulfonic acid and 5-amino-4-hydroxy-6-[(4-nitrophenyl)diazo]-3-(phenyldiazo)-3,4-dihydronaphthalene-2,7-disulfonic acid (5:3:1)
700-501-0 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sandalwood, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Santalum album, Santalaceae.
284-111-1 84787-70-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Savory, Satureja hortensis, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Satureja hortensis, Labiatae.
283-922-8 84775-98-4 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Schinus molle, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Schinus molle, Anacardiaceae.
305-104-2 94334-31-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sebacic acid, compound with 2-aminoethanol (1:2)
947-242-1 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sebacohydrazide
213-126-8 925-83-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Single Wall Carbon Nanotubes (SWCNT)
943-098-9 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium (2-butoxyethoxy)acetate
268-040-3 67990-17-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 2(or 5)-[[1-amino-4-[[3-[[(chloroacetyl)amino]methyl]-2,4,6-trimethylphenyl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxo-2-anthryl]oxy]-5(or 2)-(tert-butyl)benzenesulphonate
276-634-9 72391-23-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 3-methylsulphanilate
264-172-0 63450-43-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
sodium 4-[(C16-18-(even numbered)-alkylamino)carbonyl]benzoate
701-278-2 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 4-[4-[(3-chloro-2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulphonate
233-373-5 10132-99-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 4-aminonaphthalene-1-sulphonate
204-975-5 130-13-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 6-amino-4-hydroxy-5-[[2-(phenylsulphonyl)phenyl]azo]naphthalene-2-sulphonate
228-359-0 6245-60-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium bis[1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphtholato(2-)]chromate(1-)
260-616-2 57206-81-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium bis[N-[7-hydroxy-8-[[2-hydroxy-5-[(methylamino)sulphonyl]phenyl]azo]-1-naphthyl]acetamidato(2-)]chromate(1-)
273-454-2 68966-87-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium cyclamate
205-348-9 139-05-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium dibenzyldithiocarbamate
259-587-9 55310-46-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium N,N-bis(2-hydroxyethyl)glycinate
205-360-4 139-41-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium naphthalene-2-carboxylate
700-038-4 17273-79-9 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
SOLVENT BLUE 43
612-411-8 61813-75-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Soybean meal, protein extn. residue
By-product, containing primarily carbohydrates, produced by an ethanolic extraction of defatted soybean meal.
293-693-6 91081-84-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Strontium 4-[(4-chloro-5-methyl-2-sulphonatophenyl)azo]-3-hydroxy-2-naphthoate (1:1)
267-291-6 67828-72-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Synthetic resin, a reaction product of 4,4'-bis(N-maleimido)diphenylmethane with 3-aminobenzoic acid hydrazide
619-370-5 98725-11-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tall oil pitch, reaction product with triethylene glycol
941-532-1 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraamminepalladium(2+) dinitrate
237-078-2 13601-08-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraammineplatinum dichloride
237-706-5 13933-32-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetracopper hexahydroxide sulphate
215-582-3 1333-22-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraethylammonium benzoate
240-957-3 16909-22-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraethylammonium tetrafluoroborate
207-055-1 429-06-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrakis(pentane-2,4-dionato-O,O')zirconium
241-510-5 17501-44-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
tetrakis[({bis[4-(dimethylamino)phenyl] and 4-(methylamino)phenyl} or {4-(dimethylamino)phenyl and bis[4-(methylamino)phenyl]} or {tris[4-(dimethylamino)phenyl]}methylium)]C12-(branched and/or linear)-alkyl-(4-sulfonatophenoxy)benzenesulfonate and oxybis[C12-(branched and/or linear)-alkyl-benzenesulfonate].
700-759-4 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 4,4'-[carbonylbis[imino(5-methoxy-2-methyl-4,1-phenylene)azo]]bis[5-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate]
217-708-2 1937-34-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 8-(4-chloro-6-(4-(2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl)anilino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-1-hydroxy-2-(2-sulfonatophenylazo)naphthalene-2,7-disulfonate
401-090-8 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
TETRASODIUM ETHYLENE 1,1-DIPHOSPHONATE
443-520-7 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
TFM3-1575U
471-160-0 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Thyme, Thymus mastichina, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Thymus mastichina, Labiatae.
284-294-8 84837-14-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tobacco, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Nicotiana tabacum, Solanaceae.
284-656-5 84961-66-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tracer Yellow D-100
432-170-0 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
trans-2-(4-Bromo-3-fluorophenyl)-5-butyl-[1,3]dioxane
940-307-5 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trans-2-{4-[difluoro(3,4,5-trifluorophenoxy)methyl]-3,5-difluorophenyl}-5-(trans-4-propylcyclohexyl)-1,3-dioxane
700-701-8 798556-07-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
trans-4-pentyl-trans-4'-vinylbicyclohexyl
429-780-4 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
trans-5-butyl-2-(3',3'',4'',5''-tetrafluoro-1,1':4',1''-terphenyl-4-yl)-1,3-dioxane
807-577-5 1182844-21-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Triammonium citrate
222-394-5 3458-72-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
tributyl(ethyl)phosphonium diethyl phosphate
801-347-8 20445-94-7 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trichloroacetyl chloride
200-926-7 76-02-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tricopper bis(orthophosphate)
232-254-5 7798-23-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethyl orthoacetate
201-112-4 78-39-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trifluoro(isopropylamine)boron
223-230-5 3776-04-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trifluoro(piperidine)boron
209-752-6 592-39-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Triisononylamine
254-104-8 38725-13-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(2-hydroxyethyl)ammonium chloride
211-284-2 637-39-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(isopropenyloxy)vinylsilane
239-362-1 15332-99-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris-(2-hydroxy-4-chinoline-carboxylato-O´O) europium
423-870-7 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 5-[[4-[[4-[[4-[(4-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-3-sulphonato-1-anthryl)amino]-2-sulphonatophenyl]amino]-6-(phenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]phenyl]azo]salicylate
229-309-0 6471-09-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium [μ-[3-[[4'-[[6-benzamido-1-hydroxy-3-sulpho-2-naphthyl]azo]-3,3'-dihydroxy[1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulphonato(7-)]]dicuprate(3-)
278-174-4 75284-35-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium mono-(5-(1,2-dihydroxethyl)-4-oxido-2-oxo-2,5-dihydro-furan-3-yl)phosphate
425-180-1 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Valeric anhydride
218-212-9 2082-59-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Vanadium diascorbate
945-749-2 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Vetiveria zizanioides, ext., acetylated
282-031-1 84082-84-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
ytterbia stabilised yttrium disilicate
947-961-0 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Z-77
482-260-9 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc salt of C11-C13 alkenyldicarboxylic acid ester
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α,α'-dichloro-p-xylene
210-782-7 623-25-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α,α,α,2-tetrachlorotoluene
218-377-7 2136-89-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α-methyl-1H-imidazole-1-ethanol
253-668-2 37788-55-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α-methylenebenzyl acetate
218-620-7 2206-94-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
β-Alanine, N-(2-aminoethyl)-N-[2-(2-carboxyethoxy)ethyl]-, N-coco acyl derivs., disodium salts
270-131-8 68411-57-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
β-methyl-3-(1-methylethyl)benzenepropanal
412-050-4 125109-85-5 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(1R,2S,2'S,4R)-1,7,7-Trimethylbicyclo (2.2.1)heptane-2-spiro-4'-(2'-isopropyl-1',3'-dioxane)
443-460-1 - Full Individual 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
(1S)-1-{(2R)-3,4-bis[(2-hexyldecanoyl)oxy]-5-oxo-2,5-dihydrofuran-2-yl}ethane-1,2-diyl bis(2-hexyldecanoate)
430-110-8 183476-82-6 Full Individual 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
(3Z)-hex-3-en-1-yl cyclopropanecarboxylate
425-200-9 - Full Individual 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
(Benzyloxycarbonyl)methyl 3-[5-acetamido-4-(2-chloro-4,6-dinitrophenylazo)-2-methoxyanilino]propionate
436-000-6 159010-67-0 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
(Benzyloxycarbonyl)methyl 4-(1-Butyl-5-cyano-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-3-pyridylazo)-benzoate
442-520-4 - Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
(Dimethoxy(methyl)silyl)methyl 2-methacrylate
479-600-3 - Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
(E)-3-methyl-5-cyclopentadecen-1-one
429-900-5 82356-51-2 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
(S)-(+)-2-Aminobutanamide hydrochloride
471-490-5 7682-20-4 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
(S)-3-[5-(4-Fluorophenyl)-1,5-dioxopentyl]-4-phenyloxazolidin-2-one
480-320-9 - Full Individual 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
(±)-6,8-Dimethylnon-7-enal
486-670-9 - Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
1,1,1,3,3,5,5,7,7,7-decachloro-(1-lambda-5, 3-lambda-5, 5-lambda-5)-tetraphosphaza-1,3,5-trieniumhexa-chlorophosphate
419-940-1 21246-63-9 Full Individual 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
1,1,1-trifluoro-N-((trifluoromethyl)sulfonyl)-methanesulfonamide
435-300-4 82113-65-3 Full Individual 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
1,2,4-Benzenetricarboxylic acid, mixed branched tridecyl and isodecyl esters
615-086-0 70225-05-7 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,5-tris(2-methyl-2-propenyl)-1,3,5-triazine-2,4,6-(1H,3H,5H)-trione
421-120-3 6291-95-8 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-bis[(vinyloxy)methyl]cyclohexane
413-370-7 17351-75-6 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
1-acetyl-4-(3-dodecyl-2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl)-2,2,6,6-tetramethylpiperidine
411-930-5 106917-31-1 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
1-CYCLOPROPYLMETHYL-4-METHOXYBENZENE
444-110-0 16510-27-3 Full Individual 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
1-ethoxy-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane; reaction mass of: 1-ethoxy-1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-(trifluoromethyl)propane
425-340-0 - Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
1-vinylimidazole
214-012-0 1072-63-5 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-hydroxy-5-(2-(methacryloyloxy)ethyl)phenyl)-2H-benzotriazole
424-240-4 96478-09-0 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-(dimethylamino)ethyl acrylate
219-460-0 2439-35-2 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(3-aminopyrazolo[1,5-a]pyridin-2-yl)oxy]ethanol hydrochloride
695-745-7 1079221-49-0 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethyl-4-methylimidazole
213-234-5 931-36-2 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-methyl-4-phenylpentanol
402-770-7 92585-24-5 Full Individual 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-phthalimidoethyl N-[4-(2-cyano-4-nitrophenylazo)phenyl]-N-methyl-β-alaninate
426-400-9 170222-39-6 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-Propen-1-aminium, N,N,N-tri-2-propen-1-yl-, chloride (1:1)
452-170-4 13107-10-3 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
3,4-dihydro-2H-pyran
203-810-4 110-87-2 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
3,6-Bis-biphenyl-4-yl-2,5-dihydro-pyrrolo[3,4-c]-pyrrole-1,4-dione
413-920-6 - Full Individual 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
3,7-DIMETHYLOCTA-1,6-DIEN-3-YL DIMETHYLCARBAMATE
466-280-5 - Full Individual 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
3-(2,4-bis(4-((5-(4,6-bis(2-aminopropylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-4-hydroxy-2,7-disulfonaphthalen-3-yl)azo)phenylamino)-1,3,5-triazin-6-ylamino)propyldiethylammonium lactate
424-310-4 178452-66-9 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
3-[3-(diethylcarbamoyl)pyridinium-1-yl]propane-1-sulfonate
807-112-6 1393708-17-2 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
3-[3-carbamoyl-5-(5-{4-chloro-6-[4-(vinylsulfonyl)anilino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-2-sulfonatophenylazo)-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1-pyridyl]propanoic acid, disodium salt; reaction mass of: 3-[3-carbamoyl-5-(5-{4-chloro-6-[4-(2-sulfonatooxyethylsulfonyl)anilino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-2-sulfonatophenylazo)-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1-pyridyl]propanoic acid, trisodium salt
440-510-4 - Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
3-chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)aniline
445-590-4 202197-26-0 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
3-{[3-Acetylamino-4-(2-cyano-4,6-dinitro-phenylazo)-phenyl]-ethyl-amino}-propionic acid 2-oxo-2-phenyl-ethyl ester
454-440-7 682809-44-5 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
4,4',4''-(ethan-1,1,1-triyl)triphenol
405-800-7 27955-94-8 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-isopropylidenediphenyl dicyanate
214-590-4 1156-51-0 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
4-(4-aminoanilino)-6-[3-(dibutylamino)propylamino]-heteromonocyclic-2-ol
427-670-0 - Full Individual 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
6'-(dibutylamino)-3'-methyl-2'-(phenylamino)spiro[isobenzofuran-1(3H),9-(9H)-xanthen]-3-one
403-830-5 89331-94-2 Full Individual 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
6-chloro-5-(2-chloroethyl)-1,3-dihydroindol-2-one
421-320-0 118289-55-7 Full Individual 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
8,8-dimethyl-7-isopropyl-6,10-dioxaspiro[4,5]decane
424-030-2 62406-73-9 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
[2-(1,3-dioxoisoindolin-2-yl) ethoxycarbonyl]methyl 3-[2-chloro-4-(4-nitrophenylazo)anilino] propionate
435-990-7 - Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
481-080-8 - Full Individual 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
451-000-6 - Full Individual 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: cis-2-isobutyl-5-methyl 1,3-dioxane; trans-2-isobutyl-5-methyl 1,3-dioxane
426-130-1 166301-21-9 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: hexasodium 2,2'-vinylenebis[((3-sulfonato-4,1-phenylene)amino(6-(N-(2-cyanoethyl)-N-(2-hydroxypropyl)amino)-1,3,5-triazine-4,2-diyl)amino)benzene-1,4-disulfonate]; hexasodium trans-4-[4-[N-(2-cyanoethyl)-N-(2-hydroxypropyl)amino]-6-(2,5-disulfonatoanilino)-1,3,5-triazin-2-ylamino]-4'-[6-(2,5-disulfonatoanilino)-4-[N-(2-hydroxypropylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino]stilbene-2,2'-disulfonate; hexasodium trans-4-[4-[N-(2-carbamoylethyl)-N-(2-hydroxypropyl)amino]-6-(2,5-disulfonatoanilino)-1,3,5-triazin-2-ylamino]-4'-[6-(2,5-disulfonatoanilino)-4-[N-(2-cyanoethyl)-N-(2-hydroxypropylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino]stilbene-2,2'-disulfonate
405-280-1 76508-02-6 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: N,N-diethylpropane-1,3-diamine 6-methyl-2-(4-(2,4,6-triaminopyrimidin-5-ylazo)phenyl)benzothiazole-7-sulfonate; 2,2-iminodiethanol 6-methyl-2-(4-(2,4,6-triaminopyrimidin-5-ylazo)phenyl)benzothiazole-7-sulfonate; 2-methylaminoethanol 6-methyl-2-(4-(2,4,6-triaminopyrimidin-5-ylazo)phenyl)benzothiazole-7-sulfonate
403-410-1 114565-65-0 Full Individual 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
Alkyl phosphites
424-820-7 - Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
Aluminate Dyprosium Europium Oxydanlydene Strontium
416-840-1 201426-52-0 Full Individual 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
Aminocaproic acid
200-469-3 60-32-2 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
Benzonitrile, 4-[(4,6-dichloro-2-pyrimidinyl)amino]-
458-150-1 - Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene, 2,6,6-trimethyl-, phosphosulfurized
267-032-7 67762-73-6 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
Borate(1-), tris(acetato-.kappa.O)hydro-, sodium, (T-4)-
435-580-8 56553-60-7 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
Carbonic acid, ethyl methyl ester
433-480-9 623-53-0 Full Individual 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
Condensation products of oil shale alkylresorcinols and formaldehyde
447-830-3 - Full Individual 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
Diphenyl methylphosphonate
231-388-1 7526-26-3 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 2-[(5-carbamoyl-1-ethyl-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridin-3-yl)diazenyl]-4-[[4-chloro-6-[[4-[[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-benzenesulfonate
412-720-6 - Full Individual 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
Everzol Red LF-B
464-390-8 - Full Individual 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, tallow, compds. with triethanolamine
263-158-1 61790-67-8 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
Glycerol monomyristate
248-329-0 27214-38-6 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
Hexadecyl 4-chloro-3-[2-(5,5-dimethyl-2,4-dioxo-1,3-oxazolidin-3-yl)-4,4-dimethyl-3-oxopentamido]benzoate
418-550-9 168689-49-4 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
Isohexadecyl 12-[(1-oxooctadecyl)oxy]octadecanoate
306-621-6 97338-28-8 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
Lithium sodium 3-amino-10-{4-(10-amino-6,13-dichloro-4,11-disulfonatobenzo[5,6][1,4]oxazino[2,3-b]phenoxazine-3-ylamino)-6-[methyl(2-sulfonato-ethyl)amino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-6,13-dichlorobenzo[5,6][1,4]oxazino[2,3-b]phenoxazine-4,11-disulfonate
418-870-9 154212-58-5 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
Methane Disulfonic Acid disodium Salt
406-440-3 - Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl N-[3-acetylamino)-4-(2-cyano-4-nitrophenylazo)phenyl]-N-[(1-methoxy)acetyl]glycinate
413-040-2 149850-30-6 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1